Vissza


MTA Elnökség e-mail.: elnokseg@office.mta.hu


Kedves Obrusánszky Borbála !

Megkaptam január 21-én kelt levelét, amelyben azt kéri, hogy az
Akadémia
épületében biztosítson helyet tudományos vitáknak.
Az Akadémia saját eljárási szokásai szerint ilyen súlyú kérdésekben,
mint az
Ön által felvetett finnugortól eltérő nyelvészeti és történeti álláspontok
bemutatása, az MTA érintett tudományos osztályai jogosultak a
rendezvények
kezdeményezésére és megszervezésére.
Ezért a magam részéről nem tudok lehetőséget biztosítani a vitára,
kérem
keresse meg az Akadémia érintett osztályait, illetve a Nyelvtudományi
Intézetet.
Üdvözlettel
Vizi E. Szilveszter
Vissza