Varga Tamás honlapja

Az utolsó otthon


1977 tavaszán születtem. Az első 3 év, amennyire csak vissza tudok emlékezni, elég mozgalmas volt. Megtanultam járni, beszélni, magamat megkülönböztetni a világ többi részétől. Legalábbis akkor úgy tűnt, hogy sikerült.


1980 Az óvodába vonulni csodás érzés. Ezen bizonyára sokan átestek. Egy brutális kinézetű óvodai kisegítőnőről vannak emlékeim, aki mindenáron be akata bizonyítani, hogy bepisiltem. Holott csak túl korán hagytam ott a wc-t, egy százlábú kedvéért, aki az udvaron várt rám. A Personal Horror és a Thriller kategóriájába sorolható volt az, amikor ez a túlméretezett hölgy bemászott a kert végében ékeskető rózsák közé egy metszőollóval a kezében. Dongva menekültek előle a darazsak. Amikor kijött, láttuk vérrel borított kezét és tudtuk, hogy a rózsák nem adták magukat olcsón (vagy volt ott valami más is?).
Óvodai kalandok - vizuális változat


1983 Már majdnem azt hittem, hogy vége a megpróbáltatásoknak, amikor - mint derült égből a villámcsapás - iskolai előkészítő táborba (lager) kerültem. A hasonló korú foglyokkal laza szövetséget alkottunk. Így sikerült túlélni ezt is. Fontos lépcsője életemnek, hiszen azonkívül, hogy a logopédustól itt tanultam meg, hogy a kígyó sziszeg, itt alakult ki bennem bizonyos fokú műszaki érdeklődés. Egy magnót - ami elromlott - darabokra szedtem. Valószínűleg nagyon élvezhettem, mert ezt követően nekiestem az otthoni játékaimnak is. Azokat szintén miszlikbe. Amikor viszont az összerakásra került volna a sor - nos, fogalmazzunk úgy, hogy addigra meguntam a dolgot...
A kígyó sziszeg


Ezen év szeptemberében már az iskolapadban ültem. Az alsó tagozatos diákok boldog, önfeledt életét éltem. Volt egy barátom, akivel általában nem tudtam megegyezni azon hogy a játékban melyikünk Starsky és melyikünk Hutch, Luke Skywalkerről már nem is beszélve. Itt értek életem elő nagy igazságtalanságai. Egy bizonyos Vali néni, egy nyugdíjas házisárkány - aki a napközis tanító áldatlan szerepét játszotta -, kedvteléssel böngészte dús hajkoronáinkat - minden bizonnyal kedvenc eledele -, tetvek után kutatva. Sajnos nagyon öreg volt már, nem érezte az ízeket, ezért a fejem tetején talált korpákat a szemtelen kis élősködőkkel azonosította. Lett is persze beszéd arról, hogy ki tetves... Gyanítom még a szülők között is. A téves diagnózist elhamarkodott műtét követte. Pár héten át gyomirtószer kellemes parfümillatát árasztottam magamból. Természetesen a tetűvel összekevert korpa immunisnak bizonyult... Volt egy osztálytársam is - talán Petrovicsnak hívták -, akit fontosnak tartok megemlíteni. De hogy ez a keresztneve vagy a vezetékneve volt-e... Szóval ezen Petrovics gyerek iránt egyszer nagy haragra gerjedtem. Emlékszem, hogy nem kergettem az ebadtát, csak egyszerűen feláltam és elindultam felé. Az pedig a földre vetette magát és fenhangon jajgatni kezdett. Én meg csak álltam mellette és bámultam rá - nem tudván, hogy mi történik. De a feljegyzésből, ami a tájékoztató füzetbe került Vali néni aláírásával, feketén-fehéren kiderült, hogy agresszív viselkedésformámon valahogyan változtatni szükségeltetik. Az egyik barátommal pedig egyszer egy törött hulla-hopp karikát hoztunk ki az udvarra, és azt dobáltuk egymásnak. Természetesen a tanítónő hamar rájött hogy mi törtük el azzal, hogy dobáltuk. Így aztán egy hét múlva két új karikával bővült a leltár... Egyszerűen sohasem hittek nekem, pedig nem voltam egy (olyan) hazudós gyerek...
Hullahopp!


1987 körül már felső tagozatos voltam. Ezt, az angol nyelvoktatásunk csak egy évvel előzte meg. Emlékszem amikor az osztályunkat két egyenlő részre osztották. Én az angolosba kerültem. Nekem elhihetik, rendkívül érdekes dolog idegen nyelvet tanulni olyan tanároktól, akik nem tanárok, és még angolul sem nagyon tudtak... (azért talán 1 kivétel volt (a nyolcból)).


Laci Bá'-ról vannak kellemes emlékeim. Ő a karbantartó volt azokban az időkben. Habár amilyen inkompetens tanárok és tanítók gyülekezete volt az az iskola, csodálkozom, hogy nem nevezték ki osztályfőnökké... Kedvenc mondása örökre megmaradt bennem. Amikor berúgtunk egy ablakot a labdával, vagy egyéb kárt okoztunk, Lacibá mindig kiemelkedett egy közeli szerelvényhalom mögül, nyakig olajosan, és már hangzott is fel az öblös:
- Melyik volt az a melyik az!? Szóval erre a fazonra egyszer sikerült ráhozni a frászt. Talán bújócskát játszottunk egy barátommal (igen, ez még mindig az a haver), de az is lehet, hogy csak egy krétacsatában általam elindított, igen jól célzott munició miatt kellett félrehúzódnom, amikor is a pincében megbúvó sötét és poros raktárban lapítottam egy asztal alatt. Ide elvileg senki sem jöhetett be, mert volt egy lakat az ajtón. Ám az ajtó elég rozoga volt. Annyira lehetett kinyitni, amennyi ahhoz kellet, hogy beférjek. Szóval már jópár perce ott guggoltam, amikor szivem heves kalapálása mellett külső neszekre figyeltem fel. Nyikorgás, surrogás, majd lépések zaja közeledett. Határozott léptek voltak ezek, talán kimértek is. Az egyik lábát kicsit húzta. Lélegzet-visszafojtva meredtek tágra nyílt szemeim a sötétségbe. Látni véltem a kifordított embereket az alfa holdbázisból... Amikor a szemem sarkában mozgást érzékeltem, ugrottam! Egy agyonmosott köpeny, olajos aroma szaga csapódott arcomba. Ordítva futottam arrafelé, amerre a kijáratot sejtettem. Rémületében Lajosbá is ordítani kezdett! Sietve buktam át a küszöbön és szaladtam fel a lépcsőn. Lent pedig, az első ijedtség elmúltával, az ódon falak nevetve dobálták egymásnak a méltatlankodó dünnyögést:
- Melyik volt az a melyik az!?
Kicsit megváltozott az érdeklődési köröm is. Volt két tanárom akik miatt az irodalom kezdett érdekelni. Persze nem éppen az Így élt Józse Attila tetszett meg benne... Pár írásom volt, amit kedvtelve olvastak. Így aztán kaptam lehetőséget arra, hogy az iskolai újságban publikájak. Mind a három számban, ami csak megjelent... Néhány vers, egy mese, semmi több. A színvonal e körül inadozott:
Bőg a csacsifogat, mert húzzák a csacsi-fogat.


A középiskolás évek túl sok izgalomban nem bővelkedtek, ám unalmasnak sem nevezném őket.

Még elsőben történt, hogy a többiek által - az óraközi szünetben - felfedezett szórakozási formához csatlakozván egy soros mondattal bővült ellenörzőkönyvem szülő-tanár kommunikációs rovata. A tanterem a második emeleten kapott helyet. Ablakán az adott pillanatban kitekintő személy egy taxist látott, ahogy a kocsiját mossa. Ő volt a repülő kréták célpontja. Körülbelül hatan már vagy tíz perce dobálták, nem túl sok sikerrel. Nos, én csak egyet dobtam... Kopasz fejéhez kapva, szitkokkal az ajkán indult a kapu felé... Hasonló lendülettel céloztam meg másodmagam társaságában a hátsó lépcsőházat (tiszta mázli, hogy ilyen is volt). Sajnos következő szünetben mégis utolért a vég. Ellenőrzőkönyvem új fejezete így szólt:

" Tamás dobált. "

A szülőkhöz intézett körlevél mindössze egyetlen szóban tért el a különböző címzettek esetén. Született 1 db "Béla dobált", 2 db "László dobált" és így tovább...


Hamarosan folytatom!