Varga Tamás honlapja


Neveléselmélet - esszé


Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, 1999
A média hatása a személyiségre
Neveléselmélet esszé


Varga Tamás
1999

Bevezetés Kép és hang - látási és hallási ingerek együttesét nevezzük médiának. A legújabb kor technikai vívmánya, modern, sokak által posztmodernek bélyegzett közvetítő, hordozó közeg, amely saját nyelvi eszközeit használva általában egyoldalúan kommunikál az egyénnel, a családdal, a társadalommal.

A dolgozat a televízió nevelő, személyiségformáló hatásáról szól. Mivel a nevelés egy teljes életen át tartó folyamat, ezért fontosnak tatom több korosztályra gyakorolt hatását megvizsgálni.

A televízió az összes médium közül (pl. újság, rádió, stb.) a legbefolyásosabb, hiszen a legkevesebb szellemi munkával felfogható valóságot képes elénk tárni. Az újabb, interaktív eszközök (CD-ROM, stb.) csökkenteni fogják szerepét, de ezek várhatóan csak több évtized múlva válnak általánosan hozzáférhetővé - különösen a kelet-európai régióban. Az Internet például hazánk lakosságának 6 %-a számára elérhető. Az általános és középiskolákkal kapcsolatos tervezett "sulinet" programot is leállította az 1998-ban megválasztott polgári kormány. Tehát a legfontosabb média az otthonokban fellelhető televiziós készülékekkel fogható adás.


A gyermekkor és televíziózás


A média gyermekekre gyakorolt hatását már sokan kutatták. Alapvetően egy nézetet oszt Marie Winn újságíró, és Neil Postman médiaszakértő, akik könyveikben (Elveszett gyerekkor, Gyerekek gyerekkor nélkül) a televízió átkos szerepét abban látják, hogy a tévézés a gyermekor megszűnéséhez vezet. Postmann ezt akár azon keresztül is belátni véli, hogy a mai mesék inkább a felnőtteknek szólnak. Könyve szerint a gyerekek elvesztik védelmüket a világgal szemben. A televízió több évszázadon át tradicióvá vált kultúrális elkülönítés által szült határokat igyekszik elmosni. Olyan "titkokba" avatja be a gyermeket, amelyet szüleitől, kortársaitól, pedagógusaitól - környezetétől - semmiképpen sem tudhatna meg. Ugyanakkor a titok fogalma is megszűnik létezni, hiszen a televízió olyan dolgokat is nyilvánosságra hoz amelyek magánügynek számítanak. Gyakran tesznek ilyet a magyar kereskedelmi televiziók, késő délutáni, esti műsoraikban. Postman szerint ezek vezetnek a szégyenérzet ismeretlenségéhez, ami által az önkontroll és a bűntudat vész el. Ez utóbbi megállapítás ugyan vitatatónak tűnik, hiszen az önkontroll nem áll kölcsönösen fontos kapcsolatban a szégyenérzettel. Az 1977-ben publikált művében Marie Winn inkább abban látja a gyerekkor megszűnésének okát, hogy a felnőttek nevelési szokásaikat a televízióban látottak alapján módosították. A nevelés könnyűnek semmiképpen sem mondható feladatát a televízióra bízzák. Persze érdemes megvizsgálni azokat az okokat is, amelyek megkönnyítik, sőt egyetlen alternatívává teszik a televíziós nevelést. Ez azonban a szociológia tárgyköre.

A közhelyként is emlegetett hatások azonban kétségkívül túlmutatnak a szocalizáció folyamatában okozott változásokon. Olyan problémákat tulajdonítanak a televíziónak, mint az iskolai teljesítményromlás, az erőszak elterjedése és növekvése a társadalomban, főiskolások, egyetemisták olvasási és helyesírási hibái. Ezen továbblépve a videojátékok, számítógépek elmagányosító, antiszociális hatásától is sokan féltik a fiatalságot.

A kisgyermekek esetében sokan az alkotó fantázia megszűnésétől tartanak a készen kapott képek okán. Egyes vélemények szerint pedig a televízió nézése teljes inaktivitáshoz vezet. Kisérletek ezzel ellentétben azt mutatták, hogy az óvodáskorú gyermek tévénézés közben is figyel környezetére, sőt játéka folytonos marad.

A televízió használható a jutalmazás és büntetés eszközeként. Vannak családok, ahol a gyerekek büntetésből nem nézhetnek televíziót. Az aktív családtagként való felhsználás valahogy úgy képzelhető el, hogy egy-egy műsor után a család megbeszéli a látottakat, elhangzottakat.

Hazai adatok szerint a 3-5 éves korosztály heti kilenc és fél, a 6-8 éves 11 és fél, a 9-11 éves 14, a 12-14 éves 16 órát töltenek a televízió előtt. A különböző korosztályok persze teljesen máshogyan reagálnak a látottakra, minthogy azokat másképpen is fogják fel. A 6 hónapos gyermek figyelmét már felkelti a televízió, 12-18 hónapos korra pedig a figyelem már négyszeresére nő. 30 hónapos koruk alatt azonban képtelenek a folyamatos figyelésre, mozgásuk, helyváltoztatásuk nem irányul olyan pozició keresésre ahonnan jobban látnák a képernyőt. A két és fél éves gyermek már célzatosan figyeli a televíziót.

A televízió gyermekekre gyakorolt hatása mégis leginkább annak a függvénye, hogy milyen műsorokat néznek - nézhetnek. Mivel a reklám a televíziós műsorok elkerülhetetlen részét képezik, ezért érdemes nagyító alá venni őket.


A reklám


A reklám egyfajta fogyasztói döntést kínál, amit már egyre fiatalabb korosztály számára próbálnak felkínálni. A döntést természetesen - anyagi eszközök hiányában - nem a gyerekek hozzák. A leghatásosabb eszköz, ha a termék megvásárlását sikerül a bánásmód mércéjévé tenni. Ezt a hatást a gyerekek közössége erősítheti. A reklámok készítői előszeretettel alkalmazzák azokat a hatásos hang és képeffektusokat, amelyek képesek lekötni a gyerekek figyelmét. Ilyenek a szines, mozgékony jelenetek, ritmikus, verses szövegek. Érdekes jelenség, hogy a Magyarországon is sugárzott Sesame street készítői a reklámjeleneteket tanulmányozva alkották meg sorozatukat.

Ovodáskorukban és az előtt a gyerekek még nem tudnak különbséget tenni a reklámok és egyéb műsorok között. A serdülőkor eléréséig pedig nem képesek felfogni a reklámok kereskedelmi célzatát. Tapasztalatok szerint serdülőkor közepére a gyerekek többsége kiábrándultsággal nézi a reklámokat. A 7-10 éves korosztály számára igen fontos, hogy bízzon a felnőttekben, mert az erkölcsiség ekkor alakul ki. A reklámokban elhangzó szándékos megtévesztések felismerésekor fennáló veszély, hogy a hazugságot az élet részeként fogadják el. Gyakran a felnőttek is a televízió által sugárzott műsorok valóságalapot nélkülöző információáradatának áldozatává válnak. Például az a család, amely 1999 januárjában a háziorvosát bántalmazta tettlegesen, mert az nem volt hajlandó halott családtagjukon egy filmsorozatban látott módon - elektrosztatikus sokkal újraélesztve - segíteni.

A családi tévézési szokásokat vizsgálva a reklámszakemberek úgy találták, hogy a gyermek nemcsak a számára készített termék reklámozásakor lehet célpont, hanem felhasználható a felnőtteknek eladható termékek hatékonyabbá tételében.

Ezek alapján egyértelműsíthető, hogy a televíziós reklám kedvezőtlen hatású a gyermekekre. Több európai országban ezért tiltva van a gyermekekhez szóló reklámforma. Az Amerikai Egyesült Államok azonban olyan állandó harcmező, ahol a televíziós etikai kódexet az alkotmányos szólásszabadságra hivatkozva titották be.

A média hatása persze nem szűkíthető le csakis a reklámok által gyakorolt hatásra. A filmek, sorozatok és a híradó műsorok is komplex hatásokat gyakorolnak a szocializációra.


Agresszió


Ezek közül elsőként talán az agresszió gerjesztő hatása emelendő ki. Az agressziónak sokféle értelmezése létezik, és kialakulására is számtalan elmélet született. A legtöbb elméletben közösnek tűnik azonban az a vélemény, hogy a biológiai okokon kívül tanult motívumok is közrejátszanak az agresszív viselkedés kialakulásában. Ha pedig ez így van, akkor a televízióban, moziban látott - tapasztalt - agresszió mindenképpen hatással van a viselkedésre. Két amerikai kutató, Feshbach és Singer szerint az ilyen módon átélt agresszió csökkenti az erőszakos cselekmények számát, amit azzal magyaráznak, hogy ilyenkor mintegy "kiélhető" az agresszív késztetés. Ennek pontosan ellentmondanak a statisztikai és kisérleti vizsgálatok. Elsősorban az a tény, hogy mióta az Egyesült Államokban minden családban jelen van a televízió berendezés és a video, a súlyos bűncselekmények elkövetőinek mérlege a fiatalkorúak arányára súlyosbodott. Az utóbbi néhány évtizedben Postmann adatai szerint 11000-szeresére nőtt a fiatalkorúak által elkövetett erőszakos cselekmények száma. Ez a szám pedig várhatóan csak növekedést fog mutatni, tekintve, hogy az igazán erőszakos filmek megjelenése csak az elmúlt évtizedre tehető. Az agresszív viselkedés szempontjából kedvezőtlen hatású a rajzfilmek többsége is. Ide sorolhatóak a televízióban sugárzott pár perces - szöveg nélküli - animációk és az utóbbi években filmvászonra futószalagban gyártott komputeres segítséggel előállított rajzfilmek, amelyek elsősorban felnőtteknek készülnek.

Az agresszív viselkedés gerjesztésének természetesen nem csak ilyen közvetett bizonyítékai léteznek. Kisérletek erősítették meg, amelyeket 8-10 éves gyermekekkel végeztek el. Rövid, erőszakos jeleneteket tartalmazó filmrészleteket kellett megnézniük, amelyek után viselkedésüket vizsgálták és véleményüket kérdezték. Még az a gyerek is hajlamos volt a látottakat utánozni, aki szóban elítélte. És főleg azoknak a gyerekeknek véleménye volt érdekes, akik szóban és viselkedésben ellenkezően reagáltak. Ezek ugyanis az agerssziót elszenvedőt és nem az erőszakos szereplőt ítélték el. A másik igen fontos tanulsága ennek a kisérletnek az volt, hogy a gyermekek magukévá tették, utánozták azt a viselkedésformát, amit ezek a felnőttek mutattak be nekik, függetlenül attól, hogy ez jutalom illetve egyáltalán elismerés nélkül maradt.

Egy svéd életút utánkövető kutatás pedig egyértelmű adatokat szolgáltatott annak tekintetében, hogy az erőszakos rajzfilmeken nevelkedett gyermekek körében magasabb lett az olyan bűncselekmények száma, mint a vandalizmus és a betörések.

Melyek azok a mechanizmusok amelyek közreműködnek az agresszív viselkedés kialakulásában? Az első helyen a már az előbb is említett utánzás áll. Főleg a nevelési intézményekben feltűnő az amikor a gyerekek magukat Rambónak képzelve játszanak el helyzeteket. Ide tartozik az a tény is, hogy a látott agresszió előhívhatja a már betanult erőszakos viselkedési formát.

Az elfásulás az a tényező ami a látott agresszió hatására tompítja el az érzelmeket, érzékenységet. Ennek tulajdonítják sokan az utca emberének közönyös magatartását a tapasztalt szenvedéssel, agresszióval és kegyetlenkedéssel szemben. A média által sugárzott élmények életük megszokott részévé válnak, ezáltal nem megfelelően reagálnak adott helyzetben. A gyermekek reakciója az erőszaktartalomra természetes módon a megrémülés. Amennyiben a szülő, nevelő nem tapasztal izgalmi reakciót, oka van az aggodalomra. Az izgalomszint növekedése szervi panaszokhoz vezethet, és az állandósulásával jelentkezik az un. "droghatás", ami az aktivitás csökkenésével, üresség és reménytelenség érzésével jár. Ilyenkor szórakozásnak csak egy újabb, még erőszakosabb jelenet átélése számíthat. Érdekes megfigyelni mint válnak korunk filmjei egyre erőszakosabbá, mintegy logikusan követő folyamat részei.

Az agresszív magatartás bemutatott sikeressége is magában hordozza az elsajátításának veszélyét. Itt immár tudatos tanulásról van szó. Különösen azokról a filmekről van szó, ahol a bűnöző valamilyen oknál fogva szimpatikusnak tűnhet, ha olyan értékei vannak, amelyeket a néző ismerhet fel. Az erőszakos cselekmények látszólagos veszélytelensége is hamis képzetet kelthet. A gyerekeknek készített rajzfilmekben (pl. Tom és Jerry) a szereplők felrobbanásuk, kilapulásuk stb. után is felkelnek, a filmekben pedig a lövéseknek csak kis hányada ér célba. A halál bemutatása így hiányzik, nem ismerhető fel, hogy ezek a cselekedetek ide is vezethetnek. Ennek jó példája az apja szolgálati fegyverével saját testvérét lelövő iskolás gyerek esete. Viszont a halál - szenvedés - megjelenítése pedig pontosan az elfásultságot növelheti.


Erotikus tartalmú műsorok


Az agresszió után következő sokat vitatott terület az erotikus tartalmú filmek hatása. Fontos megemlíteni, hogy amíg az erőszak alkalmazását az európai kultúra sohasem helyeselte, üdvözölte, addig a szexuális kultúra hatalmas változáson ment át. A régi szemlélethez még mindig sokan ragaszkodnak, ugyanakkor a modern felfogások hívei egyre többen vannak. Ez az erkölcsi normák kialakítását teszi szinte lehetetlen feladattá. A média által sugárzott nemiség legfőbb bírálói szerint az élvezeti jelleg kimondása és a fogyasztói társadalom együttes jelenléte a nemiség szórakozássá, árucikké változtatásához vezet. A médiának szerepe volt a XX. századi szexuális forradalomban, amit talán éppen a freudi elmélet indított el. Ennek átkos hatását azonban sokan a házasságok számának csökkenésében látják. Az erotikus tartalmú filmek ugyanis gátlásoldó hatásukon túl egyenesen gátlásrombolónak tűnnek. Továbbá nemhogy csökkentették volna a szexuális zavarok számát, hanem látszólag éppen ellenkező hatást értek el.

A nemiséget megjelenítő médiatermékek szorongást is okozhatnak, hiszen szereplőik általában különlegesen jó megjelenésűek, rendkívüli szexuális teljesítménnyel bírnak. Kapcsolatukban azonnal megjelenik a harmónia, ami a fiatalok körében autómatikusan elvárássá is alakul. Ez pedig éppen gátló hatást kelthet, rombolhatja az önértékelést, növelheti az egyénre szabott megoldások megtalálásának időtartalmát.

Az erőszakhoz hasonlóan itt is kockázati tényező az elfásulás. Aminek egyenes következménye a pornográfia eldurvulásának, ahol a normális emberi érzelmekhez kapcsolódó elemeknek nyomát sem találjuk. Ezek egyre különösebb helyzeteket mutatnak be. Közösülést állatokkal, gyerekekkel, stb.

A nemi és faji szetereotípiák megjelenítése is változásokon ment át. Eleinte a férfiak mindig fontos beosztású, sikeres vagy éppen erős embernek bizonyultak, akik mellett a nők csak halvány mellékszerepet játszhattak. Mindez mostanra oly módon változott meg, amiről ugyancsak nehéz ítéletet mondani.

A nemi szerepek esetén a feminizmus megjelenésével a társadalmi megítéléseken át a média is átformálta főhőseit. Pozitívan hatott - és hat - egymásra a társadalomban és a filmen megjelenő egyenjogúság, ám félő, hogy szerepzavarok is előfordulhatnak. Az Egyesült Államokban készített filmekben már jópár éve közösen jelenik meg fehér és feketebőrű nő és férfi. Ezek a filmek némileg a proszociális viselkedésformát is népszerűsítik, de szerepeik gyakran csak sematikusak.


Összefoglalás


A média képes helyes magatartási formákat, viselkedési szokásokat, szerepeket átadni, ismereteinket kibővíteni. Ezen pozitív hatások mellett azonban nem szabad megfeledkezni az elkerülhetetlen negatívumokról. Mindezen hatások jelenléte a média nevelő jellegét bizonyítják. Ha pedig nevelő hatása van, ezt fel szabad - sőt - fel kell használnia a szülőnek és a tanárnak. Míg a tanár számára főleg az óra keretében bemutatott videofilmek jelentik a média felhasználását a nevelésben, addig a szülőnek sokkal nagyobb szabadsága és felelőssége van a gyermek által nézhető televizióműsorok, filmek kiválogatásában. Napjainkban a tv reklámok közé rejtve találkozhatunk a felszólítással: tévézz együtt gyermekeddel!

Ennek jelentése a közös családi programon is túlmutat. Felhívja a szülő figyelmét, hogy egy-egy műsor, film megtekintése után annak tartalmát érdemes megbeszélni, magyarázatot adni a gyermek számra - aki ezt valószínűleg igényli is. Ezáltal rászoktathatjuk az un. "kritikus tévézésre", ami egy szemléletet nyújt, egy segítséget a műsorok valóságtartalmának felméréséhez, értékrendünk és kultúránk nem kívánatos elemektől való védelméhez. Ahhoz azonban, hogy ezeket az ismeretek sikeresen adhassuk át a gyermekeinknek, először saját magunknak kell elsajátítanunk.


Felhasznált irodalom


Szemben a képernyővel
Kósa Éva - Vajda Zsuzsanna
Eötvös József Könyvkiadó, 1998


Irodalom, fontosabb források


Children's Understanding of Television
Brant, J.-Anderson, D.
London - New York, 1983

World Families Watch Television
Sage, London, 1988

A televízió és a gyermek
Vetró Á. - Csapó Á.
Budapest, 1991

Gyerekek gyermekkor nélkül
Winn, M.
Gondolat, Budapest, 1990

A rábeszélőgép
Aronson, E. - Pratkanis, A.
Budapest, 1991