Sérült hangszórók javítása

A vevőkészülékekben lejátszódó elektromos jelenségeknek az a céljuk, hogy az adóállomás stúdiójában elhangzott és az adó által kisugárzott beszédet, zenét, stb., a hallgatóság élvezhetően, lehetőleg természethű hang alakjában érzékelje. A vevőkészülékekkel felfogott és abban kellően erősített elektromos rezgéseket a hangszóró alakítja át mechanikai rezgéssé, amit a levegő közvetítésével hang alakjában érzékelünk. A hangszóró tehát hangforrásnak számít. A fejtődés folyamán a rádióipar eljutott e téren a dinamikus hangszóróhoz. E hangszórótípus ma a legelterjedtebb. Ez adja a legjobb hangot. Az elmúlt háborúban és az ostrom alatt sok hangszóró megrongálódott a bombázások és belövések következtében keletkezett légnyomásváltozások hatására. Cikkünknek az a célja hogy ezeket a károkat a legkisebb költséggel mindenki kijavíthassa. Mielőtt a munkához hozzá fogunk, fontos az, hogy a dinamikus hangszóró működésével tisztában legyünk. A dinamikus hangszóró lényege: egy állandó mágneses térben elhelyezett tekercsbe áramot bocsátunk és az átfolyó áram hatására a tekercs maga körül mágneses teret létesít. Az állandó mágneses tér és a tekercs által gerjesztett mágneses tér egymásra hatásának az lesz a következménye, hogy az állandó mágneses tér és a tekercs geometriai helyzetében változás áll be, vagyis a tekercs elmozdul. Ha a lengőtekercsbe hangfrekvenciás áramot bocsátunk, akkor a tekercs a hangfrekvencia ütemében mozog, és ha megfelelő felületet kapcsolunk hozzá, a levegőt is rezgésbe hozza. A gyakorlatban, a mágneses teret egy permanens, vagy gerjesztett mágnes (M) légrésében állítjuk elő. A bégrésben van a lengőtekercs {L), amely hengerpalást alakú. A lengőtekercs helyzetét a (P) pille és maga a membrán (m) biztosítja, A membrán kerületén rúgózó felületet találunk, hogy a lengőtekercs mozgását követni tudja. Az egész hangszórószerkezetet égy préselt vaskosár fogja össze (K). Azon a részen, ahol a hangszóró a hangfallal érintkezik, egy nemez tömítőgyűrűt találunk, ami a hangszóró rugalmas felfekvését biztosítja. (T) Ezenkívül megakadályozza a hangnyomásnak hátrafelé való kiegyenlítődését, az akusztikus rövidzárt. Ez a nemezgyűrű tehát fontos feladatot tölt be. A légnyomásváltozásoktól a hangszóró mozgó részei: membrán, pille és a lengőtekercs rongálódhat meg. Ha ez a rongálódás olyan nagyfokú, hogy a membránnak a behajlított rugózó része is tönkrement, akkor célszerű új membránt vásárolni, mert rugófelületet házilag készíteni nem tudunk, a bőrből vagy textilanyagból készített pedig nem tökéletes. A javítást a hangszóró szakszerű szétszedésével kezdjük. A tömítőgyűrűt csak új membrán behelyezésénél fejtsük le olymódon, hogy a kosárhoz ragasztott eredeti membrán anyagát le ne kaparjuk. Erre az anyagra szűkségünk van, mert a gyárilag ragasztott papírhoz papírt könnyebben tudunk ragasztani, mint a: kosár anyagához. Ha a rúgózó felület még használható, akkor a membránt a rugózó felület belső gyűrűjétől 10 milliméterre körülvágjuk. E részhez fogjuk ragasztani a házilag készült membránt. Ezután a felfüggesztő pille csavarját felszabadítjuk és kiemeljük a lengőtekercset. A légrést kitisztítjuk és rá egy papírlapot helyezünk, hogy szennyeződés, vasreszelék a légrésbe bele ne kerüljön. A lengőtekercset óvatosan kezeljük, nehogy megnyomódjon, vagy a menetek megsérüljenek rajta. A membrán maradékát éles késsel távolítsuk el. Ha a tekercs be van nyomódva, alkalmas hengeren a sérülést kiegyengetjük. Ha a tekercs használhatatlan, a meneteket megszámoljuk, és megfelelő magra új tekercset készítünk. A tekercstestnek vékony, rugalmas papírt használunk, mindig egy rétegben. A papírt ráhajlítjuk a magra. A maghoz nem mindig lehet hozzáférni, ilyenkor pontos méretű mását el kell készíteni. A magra rácsévéljük a huzalt két sorban, és leragasztjuk. Készíthetjük a tekercset úgy is, hogy a magra egy réteg parafinos kondenzátorpapírt teszünk, erre rácsévéljük az első sort. A tekercset acetonban oldott celluloiddal leragasztjuk és' nedves állapotban rátesszük a tekercstestet képező papírt. A vezetéket a papír fölé bújtatjuk és a meglévő tekercs fölé csévéljük a második sort. Ezzel a módszerrel a gyári tekercsekhez teljesen hasonlót kapunk. Száradás után a tekercset levesszük a magról, a parafinos papírt kivesszük a belsejéből, a felesleges részeket levágjuk, kellő hosszúságú kivezetést hagyunk és a lengőtekercset behelyezzük a légrésbe. A tekercs központi helyzetét oly módón érjük el, hogy a tekercs és a belső mag közé olyan vastagságú papírréteget teszünk, amely a teret kitölti. Ezt a réteget tengelyirányú papírcsíkok behelyezésével érjük el és olyan kiálló darabokat hagyunk, hogy a hangszóró összeállítása után ezeket még belső felfüggesztés esetén is könnyen ki tudjuk szedni. A tekercs behelyezése után a külső felfüggesztésű hangszóróknál a pillét helyezzük el. A pillét készen vásárolhatjuk, vagy az ábrák szerint házilag készíthetjük vékony, erős kartonból, vagy vékony Prespán lemezből. A pille nyílását akkorára vágjuk, hogy a lengőtekercset össze ne nyomja. A tekercsre úgy helyezzük rá, hogy azt egyik irányba se húzza el. Ha ezt elértük, a tartócsavarokat meghúzzuk és a tekercs és a pille érintkezési vonalán ragasztó anyaggal beecseteljük. (Jó minőségű kazein-enyvvel, vagy a fentebb említett ragasztóval) Ezután ráhelyezzük a membránt. A házilag készített membránkúpot jó minőségű rajzlapból, vagy vékony, könnyű kartonból készítjük. A méreteket a következőképpen kapjuk meg: lemérjük a régi membrán átmérőjét a rugózó felület belső részén (D), lemérjük a lengőtekercs átmérőjét (d), lemérjük a D és a d közötti magasságot (m). Megszerkesztjük az ábra szerinti trapézt, az oldalait metszéspontig hosszabbítjuk meg. Így megkapjuk annak a körgyűrűnek a méreteit R rés r, amiből a membránt készítjük. Most kiszámítjuk a körgyűrű kerületének hosszát 2*R*π és az elkészítendő membrán kerületének hosszát D*π Ha D*π elosztjuk 360-nal, akkor egy foknak megfelelő ívhosszat kapunk, (l). Ha 2*R*π elosztjuk (l)-el, megkapjuk azt a szöget, amivel a membrán megfelelő kúposságát elérjük. Ez valamilyen domború szög lesz.

Kellő ragasztószélt hagyva, a felesleges részt kivágjuk, összeragasztjuk és a ragasztás helyén lepréseljük. Száradás után a kosárba helyezzük, és az érintkezési felületeket leragasztjuk. Száradás után a biztosító papírszeleteket kivesszük, és a kivezetést a membrán falába többször átfűzzük, hogy a hajlékony kábelt hozzá lehessen forrasztani. Belső felfüggesztésű hangszóróknál először a membránt helyezzük be és azután a pillét. Ha a lengőtekercsben szakadás van, a membránt és a tömítőgyűrűt 'megnedvesítjük, lefejtjük és az egész lengőrendszert kiemeljük. A szakadást behatároljuk és ha lehet megforrasztjuk. A szakadás legtöbbször nem a tekercsben, hanem a kivezetésben van. Sok hangszórónál nincs hajlékony kivezető kábel, hanem a lengő saját huzalanyaga egyúttal kivezetésre is szolgál. Ha ez eltörik, úgy segítünk egyszerűen, hogy a lengőről letekerünk egy menetet, és így nem kell a tekercs tövében forrasztanunk. A visszaszerelés a fent említett módon történik. Ha beszerelés után a lengőtekercs túl mélyen, vagy magasan van, akkor az előbb említett papírszeleteket behelyezzük, a tekercset megfelelő, helyzetbe hozzuk, a rugózó felületet benedvesítjük, és megszárítjuk. Ha mindent az utasítás szerint csináltunk akkor a hangszóró száradás után használható. A gerjesztő tekercsben lévő szakadások tisztán elektromos hibák, és az amatőrök leleményességére bízzuk azok behatárolását és megforrasztását.

Dolmán István.