Angol-Magyar Magyar-Angol Mindkettő

Keresendő vonzat:      

Bármilyen egyezés Teljes egyezés

Angol nyelvtani összefoglaló táblázatok (Félbehajtott A3-as lapformátumban, laminálva)

Kezdők és középhaladók számára
Tartalom ( a felsorolás nem teljes )

 
 

1. oldal

- angol ABC
- névmások
- "to be" ragozása
- have got/has got
- névelők
- főnevek

Haladók számára
Tartalom ( a felsorolás nem teljes )

1. oldal

- feltételes mondatok
- műveltető szerkezet
- vonatkozó mellékmondat
- all, whole, every, each, both, neither
használata
- shall/ will alkalmazása nem jövő idejű
mondatokban
- used to
- would rather, had better
- I wish/ If only használata

2-3. oldal

- az összes igeidő (igeidők képzése,
használata)
- szenvedő szerkezetek (képzése,
használata)
- feltételes mondatok (képzése, használata)

 

 

2-3. oldal

- az összes igeidő (igeidők képzése,
használata)
- szenvedő alakok képzése
- "To" Infinitive/ Bare Infinitive
használata
- Gerund alkalmazása
- Participle szerepe a mondatban

4. oldal

- there is/there are
- melléknevek
- határozószók
- birtokos szerkezetek
- számnevek
>

 

 

4. oldal

- függő beszéd (léptetési szabályok,
mondattípusok)
- must; may/ might; can/ could; can't/
couldn't; should/ ought to; will
használata
- melléknevek fokozása, hasonlítás
- határozószók képzése, fokozása
- beágyazott kérdés
- fordított szórend
- célhatározói mellékmondat
- utókérdés
- felkiáltó kérdések

Angol rendhagyó igék

Kezdők és középhaladók számára (A4-es lapformátumban, laminálva)
- 138 db angol rendhagyó ige alakjai fonetikával és jelentéssel

Haladók számára (Félbehajtott A3-as lapformátumban, laminálva)
- 258 db angol rendhagyó ige alakjai fonetikával és jelentéssel

Angol segédigék

Angol segédigék használata (Félbehajtott A3-as lapformátumban, laminálva)

- BE
- DO
- HAVE

- MUST/ HAVE TO
- CAN/ COULD
- WILL/ WOULD
- SHALL/ SHOULD
- MAY/ MIGHT
- OUGHT TO

- NEED
- DARE
- USED TO

Angol nyelvtani összefoglaló táblázatok falra akasztható szemléltető eszközként

(színes kivitelben, 100x70 cm-es méretben, laminálva)

A sorozat öt, nyelvtani szempontból egymásra épülő táblázatból áll. Természetesen külön-külön is megrendelhetők.

Tartalom:

1. Táblázat (angol ABC; névmások; to be ragozása; have got/ has got; névelők; főnevek)

2. Táblázat (there is/ there are; melléknevek; határozószók; birtokos szerkezetek; számnevek)

3. Táblázat (szenvedő szerkezet; feltételes mondatok; függő beszéd)

4. Táblázat (műveltető szerkezet; célhatározói mellékmondat; fordított szórend; beágyazott kérdés; utókérdés...)

5. Táblázat (igeidők képzése, használata; szenvedő képzése; főnévi igenév használata; Gerund; Participle)

Kidolgozott társalgási témák

Tartalom:

1. About me
2. Our family
3. Family occasions
4. The town/ village I live in
5. City life or country life?
6. Housing
7. Our house/ flat
8. Work and jobs
9. Studies, schools, education
10. Daily routine; weekend
11. Public transport
12. Travelling by car
13. Travelling by train
14. Travelling by air
15. Travelling by ship

16. Travelling by coach
17. Travelling abroad
18. At the post office
19. At the hotel
20. Shopping in a supermarket
21. Shopping in a shopping centre
22. Clothing, fashion
23. General services
24. Meals, eating habits...
25. Healthy diet
26. Eating out
27. Hobbies
28. Weather, climate, seasons, crops
29. Learning foreign languages
30. The United Kingdom/ Great Britain
31. Public holidays in Great Britain
32. Harmful habits
33. Crime
34. Drugs

HASZNOS KIFEJEZÉSEK ANGOLUL - USEFUL EXPRESSIONS IN ENGLISH című könyv

A könyvben olvasható angol kifejezések mellett azok magyar jelentése is megtalálható.

A könyv 224 oldalas, A5-ös lapformátumban készült.

Ide klikkelve megtekintheti a tartalomjegyzéket, és elolvashat néhány fejezetet a könyvből.

Hasznos kifejezések angolul - Useful Expressions in English e-book

A nyomtatott formában megjelent könyvem e-book változata, egyszeri kattintással történő keresési lehetőségekkel. A könyvben olvasható angol kifejezések mellett azok magyar jelentése is megtalálható. A könyv jól hasznosítható külföldi utazások és külföldön történő tartózkodások során egyaránt, mindemellett hatékony segítséget nyújt az angol érettségi vizsgákra és nyelvvizsgákra történő felkészüléskor is.

201 oldal, PDF formátum, A4-es lapméret

Ide klikkelve betekintést nyerhet az e-bookba.

Angol vonzatgyűjtemény e-book

A honlapomon található, szótárprogram-szerűen működő vonzatkereső alapját képező óriási vonzatgyűjtemény ABC szerinti rendszerezéssel, egyszeri kattintással történő keresési lehetőségekkel.

709 oldal, PDF formátum, A4-es lapméret

Ide klikkelve betekintést nyerhet az e-bookba.

     A magyar linkjegyzék      Keresgélned sem kell!      Weblink Linkgyujtemény            

Cégkereső