Civil szervezetek

Elérhetőségeink Történetünk Kép galéria Újságok
Helyi rendeletek Aktuális Intézmények Önkormányzat Pályázatok

Választás2010

Bemutatkozás

 

E-mail

Működő üzletek

Mezőpeterd Online

   
Boldog névnapot kívánunk!

U t o l s ó  m o d o s í t á s :2012.06.14.

 

Helyi rendeletek

 

Mezőpeterd  község Képviselő-testületének 2/2003.(I.23.) Kt. számú rendelete a falugondnok útján biztosított szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakról
_______________________________________________

Mezőpeterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2003.(I.23.) Kt. sz. rendelete a falugondnoki szolgálatról
_______________________________________________

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2002.(VIII.27.) kt. sz. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról
_______________________________________________

A helyi kitüntetések és érmek adományozásának rendjéről
_______________________________________________

Mezőpeterd községi Önkormányzat 4/1991. (X.14.) kt. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
_______________________________________________

Mezőpeterd községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002.(VIII.27.) kt. sz. rendelete a közművelődés helyi szabályairól
_______________________________________________

Mezőpeterd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(XII.01.)sz. ÖK. rendelete a közüzemi ivóvízdíj megállapításáról
_______________________________________________

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének  4/2004.(IV.13.) rendelete az állattartásról.
_______________________________________________

Mezőpeterd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009.(XII.15.)sz. ÖK. rendelete települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2007.(VI.07.)sz ÖK rendelet módosításáról
_________________________________________

Mezőpeterd község Önkormányzatának 5/1995.(VI.20.) önkormányzati rendelete a fiatal házasok lakáshozjutásának támogatásáról
_________________________________________

Mezőpeterd község Önkormányzatának 5/1994.(V.18.) önkormányzati rendelete Mezőpeterd község Általános Rendezési Tervéről
________________________________________

Mezőpeterd községi  Önkormányzat képviselő-testületének 5/2004.(IV.28.) önkormányzati  rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
________________________________________

Mezőpeterd község Önkormányzatának 3/2002. (III.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek bérbeadásáról, a lakbérek megállapításáról és a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokról
________________________________________

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2001. (IV.12.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól
________________________________________

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/1995.(IX.19.) önkormányzati rendelete a közkifolyók vízhasználati díjáról
________________________________________

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 14/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2004.(IV.28.) kt. sz.  rendelet módosításáról
_______________________________________

Mezőpeterd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról
_______________________________________

A Mezőpeterd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(VIII.13.) sz. ÖK. rendelete a falugondnoki szolgálatról
_______________________________________

Mezőpeterd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XII.11.) önkormányzati rendelete a közüzemi ivóvízdíj megállapításáról
______________________________________

Mezőpeterd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2007.(VI.07.)sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
______________________________________

Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a családi események szolgáltatási díjairól
______________________________________

Mezőpeterd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(IV.28.) sz. önkormányzati rendelete a Mezőpeterd Községi Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
__________________________________________

Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
_____________________________________

Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
__________________________________________

Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  egységes szerkezetbe foglalt 3/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete a Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
_________________________________________

Mezőpeterd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról
_________________________________________

Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 16/2009.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
_________________________________________

A Mezőpeterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
_________________________________________

Mezőpeterd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete a Mezőpeterd Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
________________________________________

Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladékkezelés díjának megállapításáról szóló 8/2007.(VI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
________________________________________

Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelete az egyes szabálysértési rendelkezést tartalmazó helyi rendeletek módosításáról
________________________________________

Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
________________________________________