Közlekedés,Életminőség,Közösség

 

 

 

 

 

 

 

Molnár Zsolt polgármester-jelölt programja

 

 

www.Molnar-Zsolt.atw.hu

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lássunk tisztán, öntsünk tiszta vizet a pohárba!

 

Kik is vagyunk?

Molnár Zsolt polgármester- és képviselőjelölt

Környezetgazdálkodási agrármérnök, mérnöktanár és francia-magyar szakfordító.

Születése, 1973-óta él Szigetmonostoron, évtizedek óta aktív résztvevője a helyi közéletnek. 1998-2002-ig alpolgármester, majd a Szigetmonostori Faluszépészeti Egylet elnöke, emellett két önkormányzati bizottság tagja.

 

                                     

Molnár Csaba képviselőjelölt

Ágazati referens, beszállítói-, ágazati tanácsadó.

Születése, 1973-óta él Szigetmonostoron, a falu közösségében kezdeményező és aktív szerepet játszik, jelenleg önkormányzati képviselő és két bizottság tagja.

 

                                                               

Mocskonyi Péter képviselőjelölt

Közgazdász, biztosításmatematikus, piaci kockázatelemző.

1998-ban költözött Szigetmonostorra, aktivitásával gyorsan ismert és elismert tagja lett a falu közösségének, négy gyermek édesapja. Jelenleg önkormányzati képviselő, a gazdasági bizottság elnöke.

 

                               

Programunk célkitűzése az itt élők élethelyzetének javítása, a falu idegenforgalomvonzó-képességének javítása, a faluközösség, a falun belüli civil csoportosulások megóvása mellett. A 2006-2010-re vonatkozó program alapvetően három területre fókuszál, illetve tervez minőségi változást:

 

Közlekedés,Életminőség,Közösség

 

 

 

A KÉK program választása a felkészültség választása.

 

 

Közlekedés

 

Azért kívánunk dolgozni, hogy Szigetmonostor ne legyen „elszigetelve”, már jövőre nyitottabbá váljék az itt élők, itt nyaralók, ide vágyók számára. Azt szeretnénk, hogy a közlekedés körülményei és feltételei érezhetően javuljanak mind a diákok, mind a munkába járók, „ingázók” számára. Célunk, hogy előrelépés történjen helyben is, a gyalogos- és kerékpáros forgalom feltételeinek javításával, a közlekedés biztonságának fejlesztésével, valamint a tömegközlekedés kiépítésével.

 

Tervezett lépéseink:

 

 1. Tömegközlekedés
  1. Szigeten belüli buszjárat

·       a révektől a faluba

·       a faluból a Tahi hídfőig

·       Horányból az iskolába, óvodába, orvosi rendelőbe

·       színház-, kultúra-járat beindítása

 

  1. Vízi közlekedés

·       a kompközlekedés időszakának lehetőség szerinti bővítése, éjszakai kompjárat

·       menetrendek felülvizsgálata, szárazföldi közlekedéshez hangolása

·       hajójárat Horány-Budapest között

 

 1. Egyéni közlekedés
  1. parkolóhelyek kialakítása
  2. járdák kialakítása és járhatóvá tétele
  3. további kerékpárutak létesítése

 

 1. Közlekedésbiztonság
  1. veszélyes szakaszok javítása (csapáspart, Rákóczi u., Fő u., Horány...)
  2. gyorshajtás megfékezése
  3. veszélyes növényzet kezelése (kilátást takaró, lámpát árnyékoló, elöregedett fák, bokrok rendszeres gondozása)

 

 

 

A KÉK program választás a felkészültség választása.

 

Életminőség

 

Egy település fejlődésében döntő szerepet játszik az, hogy hogyan viszonyulnak ahhoz annak lakói és, hogy hogyan viszonyul hozzájuk a település. Azt szeretnénk, ha kölcsönös, egymást erősítő, viszonyban lehetnénk egymással. A falu vezetésének az ehhez megfelelő életminőség feltételeit kell biztosítani, de mindezt úgy, hogy a település lakói ne csak részesei, hanem résztvevői is legyenek ennek az építőmunkának. Tudjuk, hogy az életminőség javításának anyagi terhei korlátokat jelentenek, ezért szeretnénk tervezhetővé, ütemezhetővé tenni ezeket a célokat. Mindent megteszünk, hogy Szigetmonostor kistérségi és mikro térségi szerepe meghatározóvá váljon.

 

 1. Megélhetés
  1. Munkahelyteremtés ösztönzése
  2. Helyi, minőségi termékek és termelők védelme
  3. Távmunka segítése

 

 1. Falukép
  1. közterületek rendezettsége, gondozása
  2. utcák rehabilitációja
  3. Horányban üdülőhelyi funkciók biztosítása

 

 1. Infrastruktúra
  1. Horányi közműfejlesztés
  2. Utak ütemezett felújítása
  3. Információs hálózat létrehozatala

 

 1. Oktatás
  1. Óvoda, az Általános és a Művészeti Iskola fejlesztése a helyi igények, illetve a jelen kor szakmai elvárásaival összhangban
  2. Ösztöndíj rendszer kidolgozása
  3. Felnőttképzési lehetőségek

 

 1. Idegenforgalom
  1. Falutörténeti emlékhely hálózat
  2. Falusi-, konferencia turizmus elősegítése

 

 1. Ügyintézés
  1. Ügyfélbarát hivatal
  2. Szervezetebb, illetve tervezetebb önkormányzati ülések
  3. Ügyfélkommunikáció tekintetében az elektronikus lehetőségek bővítése (telefon, sms, internet ...)

 

 

 

A KÉK program választás a felkészültség választása.

 

Közösség

 

Célunk egy aktív, boldogulásáért tenni is akaró faluközösség kialakítása. Hisszük és valljuk, hogy a klasszikus értelemben vett, jól működő falu a legélhetőbb környezet az emberek számára. Hogy Szigetmonostor-Horány amúgy is pezsgő közélete tovább fejlődhessék, prioritásként kívánjuk kezelni a helyi civil csoportosulások, sportegyesületek, illetve a már régi hagyományokkal rendelkező klubok programjainak támogatását, illetve a település rövidebb-hosszabb távú igényeit kielégítő Faluház létrehozását. Meggyőződésünk, hogy a helyi kulturális és sportélet fellendítése kitörési pont lehet az „elszigeteltségből” a település hosszabb távú jövője tekintetében is.

 

Céljaink, tervezett lépéseink:

 

 1. A Faluház otthonossá, program-gazdaggá tétele
  1. a finanszírozhatóság figyelembevételével
  2. a helyi közösségek programjainak előtérbe helyezésével
  3. színházlátogatás mellett a színház is látogathasson el hozzánk, koncertélet fellendítése
  4. távlati célként helyszínt tudjon adni nagyobb szabású kulturális fesztiválok, sportrendezvényeknek is

 

 1. Sport
  1. A sporttámogatások lehetőség szerinti növelése
  2. sportesemények rendezése
  3. sportolóink elismerése
  4. minél szélesebb korosztály bevonásának ösztönzése a sportélet/sportklubok népszerűsítésével

 

 1. Közös munka – értékteremtés
  1. önkéntességen alapuló segítő szolgálat önkormányzati támogatása
  2. rászorultsági elv: a szociális ellátórendszerek, támogatások fenntartása, lehetőség szerinti javítása, bővítése

 

 1. Egymás megismerése
  1. a helyi értékekről szóló falukiadványok támogatása
  2. civil közösségek, rendezvények támogatása
  3. aktívabb és interaktívabb kommunikáció a falu vezetői és a lakosság között

 

 

 

 

 

 

Amennyiben egyetért elképzeléseinkel, kérjük, tiszteljen meg minket bizalmával a 2006. évi önkormányzati választáson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Molnar-Zsolt.atw.hu

 

 

Várjuk szeretettel 2006. szeptember 23-án 18 órakor Horányban a Shöller fagylaltozóban, és szeptember 24.-én 14 órakor Szigetmonostoron a klubban, ahol egy kötetlen beszélgetés keretében bővebben is megismerheti programunkat. Építő javaslatait és kritikáit feltétlenül hozza magával!

 

 

 

 

 

 

Molnár Zsolt

 

 

Mocskonyi Péter                                                       Molnár Csaba