Pistiv Mopedautó PISTIV

mopedautok.atw.hu PISTIV  mopedautok.atw.hu

1998. évi I.törvény

 

Tv. 23. § (1) Jármű - a (3) bekezdésben meghatározott vizsgálatot követően - abban az esetben helyezhető forgalomba, ha a tulajdonos a tulajdonjog megszerzésének jogszerűségét, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének meglétét és a külön jogszabályban meghatározott regisztrációs adó megfizetését a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban igazolta.

(2) A jármű forgalomba helyezése a hatósági jelzés és engedély kiadásával és az országos járműnyilvántartásba bejegyezésével valósul meg.

(3) A hatósági engedély és jelzés kiadása előtt a közlekedési hatóság vizsgálaton (a továbbiakban: forgalomba helyezés előtti vizsgálat) ellenőrzi, hogy a jármű megfelel-e a típusbizonyítványban foglaltaknak vagy - ha a hatóság típusbizonyítvány kiadásától eltekintett - a 22. § (2) bekezdésében említett követelményeknek.

(4) A közlekedési hatóság típusbizonyítvány alapján forgalmazott új jármű forgalomba helyezés előtti vizsgálatától eltekinthet. A forgalmazónak a forgalomba helyezéshez kapcsolódó tevékenységét a közlekedési hatóság ellenőrzi.

Tv. 25. § E törvénynek

a) a hatósági engedélyre, jelzésre, nyilvántartásba vételre és a hatósági vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései a kerékpárokra, az állati erővel vont járművekre, a kézikocsikra és a lassú járművek külön jogszabályban meghatározott egyes fajtáira,b) a hatósági engedélyre, nyilvántartásba vételre és az időszakos vizsgálatra vonatkozó rendelkezései a segédmotoros kerékpárokra,

c) a hatósági jelzésre, a típusvizsgálatra és típusbizonyítványra vonatkozó rendelkezései az egyedileg behozott, előállított (összeépített) vagy átalakított segédmotoros kerékpárokra, illetőleg a forgalomba helyezés előtti vizsgálatra vonatkozó rendelkezései az egyéb segédmotoros kerékpárokra

nem terjednek ki.

Vhr. 18. § A segédmotoros kerékpár, a kerékpár, az állati erővel vont jármű, a kézikocsi, továbbá a forgalomba helyezés előtti vizsgálatra nem kötelezett lassú jármű rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát a gyártó, illetőleg a kereskedelmi forgalmazó tanúsítja.

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

 

  VI. FEJEZET

  SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁRRA VONATKOZÓ EGYEDI MŰSZAKI VIZSGÁLAT

  Forgalomba helyezés előtti vizsgálat és közúti műszaki ellenőrzés

19. § (1) A típusbizonyítvány nélkül forgalomba helyezhető segédmotoros kerékpárt forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából a területi közlekedési felügyeletnél be kell mutatni. Ha a területi közlekedési felügyelet a forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján megállapítja, hogy a jármű a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelel, azonosítási jellel látja el.

(2) A típusbizonyítvánnyal rendelkező segédmotoros kerékpártokat — a típusbizonyítvány alapján — a gyártónak vagy a forgalmazónak azonosítási jellel kell ellátnia. Az azonosítási jel hatósági jelzésként elfogadható.

(3) A segédmotoros kerékpár azonosítási jele a jármű vázába beütött CM betű és a hajtómotor cm 3 -ben meghatározott hengerűrtartalmát jelző szám. E jelet csak a gyártó, forgalmazó illetőleg a területi közlekedési hatóság ütheti be. Segédmotoros kerékpár ilyen jelzés nélkül a közúton nem közlekedhet.

(4) A forgalomba helyezés előtti vizsgálat során az MR. 114. §-ában foglalt rendelkezések megtartását kell ellenőrizni.

(5) A segédmotoros kerékpár közúti műszaki ellenőrzésére a 14. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM A két- és háromkerekű járművek típus-jóváhagyási eljárása

(1) Ez a Függelék az összes két-, vagy háromkerekű, iker, vagy bármilyen más kerékelrendezésű gépjármű típusjóváhagyására vonatkozik, amely közúti közlekedésre készült, valamint az ilyen járművek alkatrészeire és önálló műszaki egységeire.

2a) segédmotoros kerékpárokra, azaz kétkerekű járművekre (L1e kategória), vagy háromkerekű járművekre (L2e kategória), legfeljebb 45 km/ó tervezési sebességgel és az alábbi jellemzőkkel:

2a2) háromkerekű típus esetében, amelynél a motor:

         hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3, ha szikragyújtású, vagy legnagyobb        hasznos teljesítménye legfeljebb 4 kW egyéb belsőégésű motor esetében, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4 kW, elektromos
motor esetében.

(3) Ezt a Függeléket négykerekű triciklikre is alkalmazni kell, azaz négykerekű, alábbi jellemzőkkel rendelkező járművekre:

3a) könnyű négykerekű triciklikre, amelyek terheletlen tömege legfeljebb 350 kg (L6e kategória) — elektromos járművek esetében nem számítva az akkumulátorok tömegét —, amelyek legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 45 km/ó. és

3a 1) amelyek motorjának hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3 szikragyújtású motoroknál, vagy

3a2) legnagyobb hasznos teljesítménye legfeljebb 4 kW egyéb belsőégésű motor , esetében, vagy

3a3) amelyek legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4 kW, elektromos motor esetében.

Ezeknek a járműveknek teljesíteniük kell az L2e kategóriájú háromkerekű segédmotoros kerékpárokra alkalmazandó műszaki követelményeket kivéve, ha az MR. B. Függelék vonatkozó mellékletei bármelyikében eltérően van meghatározva,

(7) „típus-jóváhagyás" azt a hatósági eljárást jelenti, amelynek során a Központi „Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: jóváhagyó hatóság) tanúsítja, hogy egy járműtípus, rendszer, önálló műszaki egység vagy alkatrész kielégíti ezen Függelék vagy az MR. B. Függelék vonatkozó mellékletei műszaki követelményeit, és hogy ellenőrizte a jelen Függelék B/1. számú melléklet részletes listája szerint megadott gyártói adatok helyességét,

„ikerkerék" két, ugyanarra a tengelyre szerelt olyan kereket jelent, amelyeknél a talajjal érintkező felületük középpontjainak egymástól mért távolsága kisebb, mint 460 mm. Az ikerkerekeket egy keréknek kell tekinteni.

(11) „vizsgáló intézmény" azt a szervezetet, vagy testületet jelenti, amelyet vizsgáló laboratóriumként jelölt ki a KKF, vagy az Európai Unió egy Tagállamának (a továbbiakban: Tagállam) jóváhagyó hatósága a nevében teljesítendő vizsgálatok vagy ellenőrzések elvégzésére. Ezt a feladatot maga a jóváhagyó hatóság is elvégezheti.

(12) „Közösség": az Európai Közösség.           ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogszabályok (alján!:alkatrész kompatibilitás)

ALKATRÉSZ KOMPATIBILITÁS

=

=

=

Az első lámpa testek megegyeznek

Opel Corsa                         Chatenet Media                           Microcar Virgo I                   Casalini Ydea
                                       Chatenet Barooder                       Microcar Virgo II
                                       Chatenet Speedino

A hátsó lámpa testek megegyeznek

=

Opel Corsa                                                                        Chatenet Media
                                                                                    Chatenet Barooder

=

Citroen C2                                                                        Microcar MC 1
                                                                                      Microcar MC 2

külföldi forrás szerint…

Rover Metro                                                                        Ligier Ambra
                                                                                     

=

=

Opel Corsa (régebbi)                                                                           Aixam 400