Világ proletárjai egyesüljetek!

 

 

                                MOSLÉKFŐZŐ BARTOS CS. PISTI

                      Minden idők legnagyobb tanyai poétája és

                  filozófusa!

 

 

 

            MEZEI VÖRÖS CSEPEL

 

 

 

 3. KÖNYV

 

     

    Mezei Vörös Csepel

 

Ezelőtt 15-éve amikor még a

Prajlingerpusztán legeltettem a

birkákat, már ottan a mezőn,

tudtam asztat, hogy a világ

legnagyobb gondolkodója

leszek majd! És ez így is lett!!!

Ahogyan apámmal ottan nyaranta

ücsörögtünk a mezőn, ettük a

szalonnát meg a kenyeret, vörös-

meg fokhagymával, literszámra

ittuk a pálinkát meg a bort, apám

folyton folyvást tanított engemet.

Ott értettem meg 15-évesen a

marxizmus-leninizmus lényegét,

a tulajdonképpeni mondanivalóját,

ott értettem meg és éltem át Sztálin

gondolatrendszerét. De jó pár

év köllött ahhoz, hogy azonosuljak

is vele. Apám jó tanítóm volt!

Alapossan elmagyarázta, világosan

ábrázolva, az alapokat, a hátteret,

és az egészet megmagyarázva,

pontosan megerősítve alátámasztva,

azt a tényt, hogy a Bartosoknak és a

világnak is csak a kommunisztikus

szemlélet a központi főútja, és a többi

rendszer miért zsákutca.

Ez nagyon belém rögzült, pedig még

félig gyerek voltam, de pont abban a

korban, hogy fölfogjam életem küldeté-

sinek a lényegit!!!

Azon a nyáron ott legeltettük a birkákat,

és az egyik késődélután már esteledett

a nap nyugodni tért, apám tőlem még

egy szál cigarettát kért.

Megosztottuk egymás közt az erős cigit,

asztán a csikket beletiportuk a földbe,

úgy ahogyan a kapitalizmust mindörökre!!!

Még egy utolsó korty pálinkát nyelintettünk,

aztán a birkák után eredtünk.

Apám rázendített a Vörös Csepel nevű

mozgalmi indulóra, jómagam is csatlakozván

a dalba, végig a földes úton hazafelé haladva.

Egész úton énekeltük hazáig a Vörös Csepelt,

ez a nap is letelt!

 

 

 

         A világ és a birka esete

 

A cselekmény 1995-nyarán

történt Madarason. A történetet

filozófiai verses beszélybe

szedtem, 2008. július 24-én

 

Jól csücskösen beboroztam azon a napon is,

birkalegeltetés közbe, 2-denyó az-az 8-liter

bort engedtem le aznap az arany gigámon,

tudtam Én vagyok a legnagyobb lángelme az

egész világon!  

Nem köllött az ebedta nyavájás birkáknak

olj nagyon szigorú parancsszó, csak obégattam

egy nagyot, szavamnak és botomnak hitele volt.

Elindultunk este a tanya fele, Én egy kicsit a

rizlingtül erre-arra mindenfele.

Már régota gyötört engemet egy gondolat mely

nem hagyott nyugodni, éppen ezért a késemért

keztem odanyúlni.

Nem az elfogyasztott finom kis lőre hozta ottan

bennem ki aszt, nem az, a lófaszt...

Hanem az eszmém lüktetése, vert mint a dob

egyre-egyre a fejembe, ezért került a kés hirtelen

a kezembe. Az utolsó birka amellik utánam szinte

a lábaimnál lépdesett, mint a kiéhezett farkas

úgy vettem rá magam, az eszmei vér elfutotta az

agyam.

Rugkapált és bégetett mint a kurva Isten fasza, de

hamarosan megszünt minden világi baja.

Írtózatos erővel küzdött szánalmas semmitérő

szar tyúkszaros életiért, birkoztam is a földön vele,

de hamarosan kintlógott a bele.

Szúrtam ahol értem, mint a Hasfölmetsző Jack,

és a végén leszúrtam. Végleg, ömlött a vére mint

a niagara, ez volt a birkának az utolsó nyara.

A többi birka riadtan nélkülem, a terelőkutyával

hazaszaladt, nekem még a sötétben ottan egy kis

dolgom akadt.

Behúztam egy bokorba a holt birkát. 

Mivel hentes a mestörségem fölvágtam, és jóízűen

mint egy kiéhezett ordas zabáltam, az útszéli árokba

a friss, finom, véres, izletes birkamájat, szívet, tüdőt a

húst.

Amikor jól laktam vagy 3-kiló hússal, elterültem

a földön a gazba teli hassal. Agyam járt amikor

letettem a fejem, és elhatároztam, hogy a tőkés

szemét világgal is majd ezt teszem.

Azóta eltelt 15-év, és még jobban fűt engem a hév,

még nagyobb bennem a gyűlölet, a megvetés: a kor

a történelem, a hazám, a világ, és az emberiség iránt       

DÖGÖLJENEK MEG!!!

A kapitalizmus  és az emberiség szimbolumává

nőtte ki magát, ez a birkalegyilkolási és fölzabálási

eset, amely gyakorlatban és elméletben is megesett.

A birka, amely ki lett nyírva. A kapitalizmus és

a nyomorult emberiség amely ki lesz nyírva!!!

Ez a nagy beszélyeimben már meg vagyon írva!

15-évvel ezelőtt, azt a leőlt birkát még 3-napig ettem,

hajnalban a vállamra vettem, és a tanyámra hazamentem.  

 

 

 

            Szarok a tavasz ébredésire!

 

Íródott 2008. áprilisában

Csór és Inota közötti úton.

 

Rügyeznek a fák, hajt és leveledzik az útszéli

bodza, sarjad a fű, amibül az elébb olj jólesően

kétpofára csámcsogva zabáltam. A forgalmas

országúttul befelé, bellyebb egy rekettyésbe

egy öreg ecetfa tüviben ülök. Megállás és szünet

nélkül pöfékelem cigarettáimat, füstölök mint

egykoron az ózdi gyárkémény. Újra itten van a

szájbakurt tavasz, éled a természet, újra gyün

asztán a nyár, meg a többi szarság semmitérő

genyóláda hónapok. És ki nem szarja le???

Kinem szarja le, magasrúl, vastagon és gennyesen

a szájbatoszott tavasz ébredésit? Ki nem szarja le

a koratavaszi lágy szellőt, a semmitcsicsergő dög-

fajzat madarak benemálló mocskos pofáját?

Ki nem szarja le?

Engemet annyira érdekül a tavasz meg a napsütés,

mint a bolhafingás!!! Ez a semmitérő tavaszébredés

csak a csöcselékekre tartozik, nem énrám!!! Énrám

egy tartozik: A FILOZÓFIÁM MÉLYÍTÉSE!

FEJLESZTÉSE!!! MINDIG-MINDIG MEGÚJÍTÁSA,

ÉS GYAKORLATBA VALÓ ALKALMÁZÁSI

STRATÉGIÁJA!!!

És magasról SZAROK!!! A tavasz ébredésire!!!

 

    

 

                             Tünjön el!

 

Útak mellett elhaladván nagy csavargó útjaim alatt,

a MOCSKOS OSZTÁLYELLENSÉG útszéleket

CSÚFÍTÓ, SZÁJBABASZOTT feszületeket, meg

pléh krisztusokat, meg körösztöket, vándorlásaim

alatt pofámba összegyűjtött vastag nyálammal

köpködtem dühötten le!!! Hogy, tünjön el a

keresztélység a földrül mindörökre!!!! 

 

 

 

 

 

            Egy október esti elmélkedésem

 

Íródott 2008-októberében

Székesfehérváron.

 

Október végi este van. Utolsó szál cigarettámat

szutyakulom így lefekvés előtt, hogy esztán

végre letegyem sajgó testemet kicsit pihenni.

Kemény húzós volt a napom, én eztet nem is

tagadom! Gürcültem máma sokat nagyon, de

azért nagy dalom, aranypennámmal a gyertya-

fénynél még lekaparom.

Egész nap kertet ástam. Bérem: 10-db tyúktojás,

egy kis bor, és egy staneszliba összegyűjtött

konyhárúl megmaradt ételmaradék. Az anyagi-

akra nem panaszkodom!!! Mér is tenném?

Kétkezi béresmelót nyomok, van mit zabálnom,  

most az elébb zabáltam föl a 10-tojást, 5-darabot

megfözve a kályha rácsán, 5-darabot pediglen

nyersen lafatyúltam befele, héjjastúl, jóízűen

kosztoltam be. A szatyor ételbül is jócskán

csámcsogtam, és mostan, a teli hasra bort idogálok,

szájamba sodort cigaretta parázslik.

Megvagyok, elvagyok, mint a proletárkirály, és

aszondom: Ennél rosszabbul soha ne menjék sorom!

Nem is hajszolok.... És soha ebbe a büdös, kurva,

geci életbe se, sohase, hajszoltam az anyagiakat!!!

Soha nem is vágyodtam anyagikra  erre-arra, össze-

vissza amarra, mert mint bölcs nagy tanyasi tanító-

elvtárs  jól tudom, és jól tudom mostan is asztat,

hogy engem semmi anyagi hiánya nem basztat!

És nem is basztathat!

Idióta pörversz dolog az, hogy minnél-minnél többem

legyen, ilyenen nekem, sohasem járt az eszem, és soha

nem fájt azon a fejem, hogy minnél többem legyen!!!

Minek nekem? Másik gatya, 100-csatornás Tv, meg

isten fasza, ágy, fürdőszoba, korszerű lakás, többmilliós

verda, meg miegymás... Minek? Ezek, semmitérő

külcsin faszságok, nulla, semmi szarságok!!!

Mikor még dolgoztam havi keresettel, vágóhídon,

gyárakba, üzemekbe húztam az igát, egyszer a spórut

pénzembül én is vettem egy laptikát.

Asztán boldogabb lettem? A picsát!!! Egy mákszemnyire

se, egye meg a rüszkös fene!!!

AZ ANYAGI BOLDOGSÁGRA ÉS CÉLOKRA VALÓ

TÖREKVÉS, HIÁBAVALÓ ÉS HASZONTALAN!!!

MERT A VÁGY EGYSZERSMINT KIELÉGÍTHETETLEN!!!

AHOGY ELÉRJÜK AZ EGGYIK CÉLUNKAT, RÖGTÖN

EGY MÁSIK CÉL ÚTÁN NÉZÜNK!!!

/Schopenhauer-Bartos tétele/

Mostan ülök még a szalmazsákom szélin, nagyokat ásítok,

még két nagy kortyot a lőrébül nyelintek, de az is lehet, hogy

mnt a béka a legyet, bevágom az egész üveget!!!

Fájó, az ásástul begörcsült sajgó derekamat úgy teszem máma is

le, hogy zseni agyammal tudom, hogy minden idők legnagyobb

gondolkodója vagyok, és mindörökre az is maradok!!!

Agyam vág mint az éles beretvám, mire lenne mostan dolgom?

Gondom?  Én aszondom!!! Mindenki és minden, le van mostan

MAGASRÚL ÉS VASTAGON SZARVA,  MINDEN KÉTLÁBON

JÁRÓ EMBERÁLLAT MARHA!!!!   

 

 

 

        Eldobható műanyagborotva

 

Tavasszal, nyáron és összel fölkerekedek,

igaz mostanság már egyre kevesebb, de

ha összegyün annyi kis pézem, pattanok a

vonatra, néha kisebb távot, bejárok gyalog-

serrel is. Ilyen nagy alkalmakkor fölkeresem

egykori nagy zarándokhelyeimet.

Langyosabb napokon erdők mélyibe hálok,

és sohasem éhezek: minden föllelhető dolgot

megeszek, tücsköt, bogarat, szöcskét, sáskát,

egeret, pockot, vizisiklót verebet, és minden

más  egyebet. Tavaly nyáron egy hetet hagytam

el tanyámat, és egy reggel ahogyan fölkeltem,

a bokorba a 9-es számú zarándokhelyemen,

egy törött üvegdarabba nézvén képemet,

egy egyszerhasználatoseldobhatóműanyagbor-

otvával szőrömet húzogattam le a pofámról,

arra gondoltam nagy zseni agyammal:

hogy az egész világ és az egész MOCSKOS,

GANÉ emberiség is: egy egyszerhasználatos-

eldobhatóműanyagborotva!!!!  Ezzel beretvámat

a földbe is tapostam, mint egy elszívott cigaretta-

csikket!!!

 

 

     Az emésztés filozófiája

             Lenin nevű malacomhoz

 

Íródott 2006-telén

Csóron.

 

Akárcsak a Nagy Bartos gazdid,

te magad is imádod a jó ízes

moslékot. A tenyerembül zabálsz

az anyád szentségit, legkedvesebb

Lenin malacom! Vérembül való

vagy, fölemészt vasgyomrod acél

darálója  minden szemetet, döglött

verebet, kutya, macska tetemet.

Tűhegyes fogaid alatt ropog a

csicsóka, az alma, a marharépa,

és annak a levele, vidáman téped

halomra és kebelezd be a tyúkhúrt

vödörszámra. Disznóparéj, fű, gaz,

gyom, mindenféle konyhai lim-lom,

krumplihéjj, megmaradt fölforrt,

penészes buggyant főzelék és leves

vasgyomrodba bémehet.

Nagy Bartosgazdid a nagy filozófus

vagyis jómagam

megyek kukázni, gubereászni a kapi-

talista szemetet vájkálni a konténerek

mélyiből, és a genyó mocsokból ízes

csemegét gyártunk, melyeket együtt

jóízűen csámcsogva zabálunk!

Lenin disznajam! Légy büszke magadra

de nagyon, mert nevedet példaképemrül

a nagy Lenin elvtársrul attam neked, amíg

le nem szúrlak majd addig viselheted.

Lenin disznajam! Amíg te a kukában talált

tőkés hulladéktól hízól és zsírosodsz, addig

nekem elméletem hízik! Míg terád majd

egyszer a nagy böllérkésem vár, de még hizzál!

Asztán leszúrlak, mint szimbólikusan az egész

emberiséget, és apránkint fölzabállak, és föl-

emésztem majdan kapitalista hulladékon föl-

hízott zsíros testedet, amibül én energiát

nyerhetek! Ezáltal eszmeileg előre menetelek!!!      

 

 

 

                Szántóföldön 1.           

 

Íródott Prajlingerpusztán

2007-nyarán

 

Rekkenő hőség cibákuja a tájat, a rétek

szárazak, a földek parlagok, a pusztaság

halott, csöndes némaság kong mint a

temetőben. Kurva rohadt meleg van!

Ha az úton itten aszfat vona, már meg

is ovadt vona! Csönd van! Néha mint a

disznófingás föl-fölhördül egy két

mihaszna kutya, tompa messzirül gyüvő

csaholása, de csak pár pillanatig, aztán

konyec! Csönd van! DE A KURVA

BASZOS ANNYÁT!!!! Milyen FÉLRE-

BASZOTT, SZÁJBAKURT, idegesítő,

depressziós csönd ez???

Ilyenkor itten, ezidőtájt nem lehetne,

csöndnek lenni, mint az éjjeli temetőben!!!

Hová a jókurva, bengáli faszba lettek, az

aratók, a traktorok, a kombájnok, a

kéveszedők, a marokszedők, a cséplőgépek,

az izzadó TSZ-csés parasztok???

HOVÁ A BÜDÖS PICSÁBA LETTEK???

Elpusztultak? Lehet! És a többiek hová a

retkesfaszú úristenbe vannak???

Élnek? Van aki igen! Testben lehet...

De szellemben holtak már azok is!!!!

 

 

 

 

                Szántóföldön 2.

 

Íródott Prajlingerpusztán

2007-nyarán.

 

Rogyasztó izzasztó hőség van, tűzel a

nap mint a kohó. Ugaron, és a nagy

méteres gazok között lépdesek, pipám

szájamba lóg, mint a vándor megyek

előre felé lépdesek. Erős pipadohány-

ombul nagyokat szlipákulok, majd meg

megállok, hogy egy-egy utamba tévedő

bogarat fogaim alatt széjjel ne morzsoljak.

A parlag fullasztó ugarrul, az árokpartra

érek ki asztán, leülök a füben és eszembe

jut miért is küzdött a nagyapám, egykoron

hajdanán?... Forog az egykori sztalinista

ÁVO-s hős a sírjába, hogy összerogyott a

kristálytiszta eszme, gyakorlatba átkúrták,

elkúrták, a szemét MOCSKOS, kapitalista

tőkés GECIK, hogy csapnám le nagyfej-

szével az összesnek a fejit!!!

A kiszáradt, szeméttel teli patak mellett egy

kecske legelészi a füvet, nekem is étvágyam

támad egy kis legelésre. Tépem a  száraz

füvet és csámcsogom, közben pedig nagyban

gondolkodom. Hosszasan nézem a semmi-

lepkefos tájat, körmömmel kikotrom a pipámat.

Szomjas vagyok! Borom már elfogyott, a falu

is kurva messze, gigám csontszáraz viszont

vizet nem iszok, ha nincsen szesz inkább

szomjazok! A kecskét nézem hosszasan, kedvem

támadt hirtelen egy kis nyers véres kecskehúsra!

Erre fele sok a dudva, meg hát ha aztat a kecskét én

a bugylimmal leszúrom, még utobb jól el is

picsáznak, ezért hát korgó gyomrom lemond a

kecskehúsról. Így hát a méteres gazra emelem,

tekintetem újból. Méteres derékigérő gazba van a főd,

nyet probléma!!! A HÜLYE, BALFASZ magyarnak

jó a Lengyel krumpli, a Cseh búza, meg az Argentin

kukorica, nameg az EU-s paprika!!!

Szopja le a faszomat az EU!!!

És ti is, HÜLYE BAROM magyarok!!!!

Magyar! Te marha állat!!! Te akartad a nagy látszat

demokráciát most megkaptad a látszólagos semmit!!!

Hülye állat nép!!!! Szopjátok le a redves faszomat!!!

Balfasz, félrekurt magyarok!!!

Itt van mostan, és BASSZÁTOK MEG!!!

És zabáljátok a Cseh kenyeret!!! 

 

 

                    Leszarom!

 

LESZAROM Én aztaz, hogy magyar

vagyok!!!! Leszarom én azt vastagon,

magasrul, hogy Hungária!!!

Az egy büzlő, retkes, otvar picsa!!!!

Mert mit is jelent, az a szó, vagy

fogalom, hogy magyar???

Csupán annyit, mint egy nagy vödör szar!!!

 

 

 

          Egy nagy vödör szar!

 

Mindegy az, hogy Bulgár, Lengyel,

Román, Olasz, Francia, Japán, netalán,

Orosz vagy Magyar!!!!

Az összes nép, úgy ahogyan van egy

nagy vödör szar!!!!

 

 

 

       Hervadtfaszú szóvirágok!

 

Szabadság? Szerelem? Béke? Otthon?

Haza?

Micsoda félrebaszkurált, alapjaiban

döglött abortuszmaradékos, élet-

képtelen, üres tartalomnélküli szavak,

fogalmak ezek??? Semmi szavak!

Semmitérő közhelyek!!!

Életképtelen, ostoba, kettyós, hazugság

halmazok, eleve döglésre és dögölve

született semmi jelentések!!!

A picsába, a szájbakurt leszart faszba

az ilyen szófosásokkal!!!

Szabadság? Szerelem? Béke? Otthon?

Haza?

Nászapátok, retkes fonnyadt FASZA!!!

A büdös PICSÁBA, az ilyen hervadt-

faszú semmitérő szóvirágokkal!!!! 

 

 

                  Bárgyú magyar!

 

Nicsen kenyered? Nicsen mit zabálnod?

Kilikadt már a rozzant gyomrod, az

állandó éhségtül? De azért lengeted

a fölmosórongynak sem való, a szaros

valagtörlő rongyadékot, a SZÁJBAKURT

Árpádsávos zászlót, és büszkén nagy pofával

hirdeted, a kutyaszart sem érő: Magyarságod...

Hát akkor dögölj is éhen te hülye, bárgyú magyar!!!  

 

 

 

     Vers a kapitalista férgek ellen!

 

Írodott a sztalinista

nagyapám halálának

22.évfordulójára és

emlékének tiszteletére!

 

Ügyvédek? Orvosok? Hivatalnokok? Papok?

Mi a lófaszok azok?

Élősdi, a népvérit szívó, világmocskák!

Eszmei böllérkésem elvágja mindegyik torkát! 

 

Naplopó, dözsölő, a nép zsírján hízott disznók,

Elkelnének a férek irtók!

Tróger, szemét, rohadt gecik azok,

Miattuk vannak, amióta  világ a világ bajok!

 

Rohadjon, likadjon ki a szemét belük!

Örökre végezni köll velük!

Takarodjanak, el a Földről az effajta szemetek!

Ideológiámmal kinyírlak benneteket!!

 

 

      A Bartosista húsevésröl.

 

Nagy tanítótok, a Nagy Bartos az-az

jómagam, a húst csak nyersen szeretem!

Oly mindegy az, hogy: marhának, sertésnek,

kácsának, tiknak, vakondnak, pucoknak,  

patkánynak e a húsa, a lényeg egy: hogy

nyers legyen, mert én a húst csak nyersen

eszem, mert úgy szeretem! 

A nyers hús csak nyersen van jól lészen,

úgy vagyon jól egészen!

Nagy tanítótok a bölcs Nagy Bartos a

nyers húst acél fogaival tépi-szagassa

mint az oroszlán. Jól megrágva nyeli le

a torkán!

Igaz! Régota nagy hülyeség divik szerte

a tőkés abberált világban, hogy a hús

sütve, fözve, rántva, meg faszomtudja,

hogy miképpen megcsinálva, jó, ez kétes

fölfogás Én mondom: Rontom bontom!

A kurva anyátokat kurjátok szájon aszondom!!!

Félrekurt az! Aki aztat vallja, hogy a hús

csak sütve, főve jó... Aki ezt vallja Én

mondom az egy: hülye, köcsög faszszopó!

A Bartos filozófia szerint, a hús csak nyersen

ad agyi táplálékot, ez igazolt Bartostény,

süssön ezért rám minden fény!

Mert! Az ösember sütötte a húst? Nem!

Kezdetben úgy ette, ahogyan a természet

adta, csak a ma embere ilyen ebadta, hogy

míg asztalára kerül, elbassza!

Mert a húst főzéssel, sütéssel, meg egyéb

más hülyeséggel, elbassza az, aki így zabálja,

a marhája!

Ez egy gyökereiben hülye kapitalista újkori

fölfogás, hogy így jobb és jobban esik a

főfogás!

Én vagyok a bizonyíték ti hülye csöcselék

emberek arra, a szíve, a mája, az epéje, a tarja,

csak nyersen jó, csak úgy az igazán fogyasztható!

Így ad hajtókereket, agyamnak szellemiségemnek,

mert ha főzném, sütném és miegyébb faszságokkal

elbasznám második kenyeremet a húst, nem járna

Zseniként az agyam!

Aként gondolkodsz, amit megeszel, és amiként azt

megeszed /Bartos-tétel/

Epilógusként tehát: kapitalista hulladék fölfogás

elbaszni a materialista szent ételt: a húst! A húsnak a

főzzéssel, sütéssel való elcseszése, Bartosistább

a húsnak a nyersen evése!!!

 

 

 

                  Magamról és életfelfogásomról 2009-telén

 

Ideológiám, szemléletem, filozófiám kialakulásnak úttörő figurái az apai

Dédöregapám, Id. Bartos Sanyi, (1899-1972), az öregapám a néhai Bartos Miska (1925-1985), annak testvéröccse a szintén sztalinista és a keményvonalasokhoz tartozó egykori ÁVO-s, a néhai Bartos Jóska (1930-1964), apám bátyja az Én nagybratyeszom a szintén kommunista és keményvonalas néhai Bartos Karcsi (1943-1992), és a néhai apám a Bartos Sanyi (1946-2007), eszmei áramlatait építettem, olvasztottam be a filozófiámba. Ezen családtagjaimnak az együttes szemléletmódját fejlesztettem tovább ebbül sarjad ideológiai költészetem, és filozófiám, a Bartosizmus alapmagva! Sajnos fiatal koromban letértem a helyes őseim által kijelőlt útról, és az individualizmus valamint a nem kommunisztikus eszmék csapdájába estem! De idővel most már 30.évem és a kiforrott megingathatalan eszmém is eztet igazolja, hogy rátaláltam az országútamra, az országútra és az időleges kitéréseket most már mint ifjúkori botlásoknak tudom be!!! Marx-Engels- Lenin és Sztálin államelméleteivel már kora gyermekkoromban 9-10-éves koromban ismerkedtem meg. 16-éves koromra már az összes opusukat elolvastam. Emelett Hitler Mein Kampfját ezidáig 4-szer tanulmányoztam át. Rengeteg anyagot halmoztam föl az évek során filozófusoktól illetve filozófusok elméleteivel, amiket mind kifőztem a moslékfőző üstömben. Irodalmárok és egyéb más faszfejek műveit is áttanulmányoztam, de a magam írásain kívűl nem akadtam, olyan sorokra, művekre, alkotásokra amiket  gondolkozásom előfutáraként tudnák megemlíteni. Kivéve eggyet: Szent Varecza Halott Laci munkásságából, az ember, a társadalom, és az államgyűlölete hatott 20-as éveim gondolkodására.          

Szent Varecza barátom is egyben, kor, történelem és államellenes elméleteit beleépítettem ideológiámba. Mint ahogyan csipegettem innen is, onnan is, a fölhalmozott ösmereteim után, Nietzséből is olloztam, Babuefbül is, tehát ebbül is abbúl is olvasztottam nagy kohómba! Az egész eddigi történelmet a NAGY MOSLÉKFŐZŐ üstömben főztem ki, az összes eddigi gonolkodójával együtt, megfőztem öket, megettem, megemésztettem majd kiszartam! Eszmei földemet megtrágyáztam velük, és a földemben kihajtott újvetésben benne vannak az ezernyi eszmei forgácsok!!! De elsősorban csak magamra alapozok!!! Az eddigi filozófiám, egyetemes gondolatrendszerem, beszélyeim mondanivalóját eddig senki embere így ilyen tudományosan, ilyen átfogó expresszivitással még nem fogalmazta meg!!!  Pol Pot államelméletével illetve a Vörös Khmerek filozófiájával 22-éves koromban ismerkedtem meg. Rögtön éreztem és tudtam, hogy az ő elméletüket kell fejleszteni és továbbvinni, valamint az ő elméletükre köll alapozni a Bartosizmust!!! A Bartosizmus tehát a kambodzsai Pol Pot-féle államelmélet gyakorlatban 1975-1979-ig alkalmazott társadalomelméletére alapoz,  illetve a Bartosizmust ezt az államelmélet dolgozta, fejleszttette ideológialig át, illetve még most is fejlesztem!!!       

Moslékfőző ideológiámat fejlesztem, beszélyek ezreivel íróm tovább, ezáltal menetelek hősies útamon előre töretlenül tovább!!!!! 

 

 

Moslékfőző Bartos Cs. Pisti eddig megjelent és a közeljövőben megjelenő internetes könyvei:

1, A vasgyomrú eposza, (2008)

2, Sztálin kép a falon, (2008)

3, Mezei Vörös Csepel, (2009)

4, A részeges filozófus, (2009)

5, Mit köll tudni a műanyagokrul? /előkészületben/

6, A gyerekevő Albert Fish bácsi történetei verses beszélyben íróttan, 5-példányban már füzetben megjelent. /Internetes változatban még előkészületben/

7, Patkányok elesége, /előkészületben/  

8, Műanyaggyári (hulla)dék, /előkészületben/

 

Az eddig füzetben megjelent kiadványaim megvásárolhatóak Szombathelyen a piacon Szent Varecza Laci boltjába, vagy telefonon megrendelhető tülem:

1-füzet ára A/4-es méretben: 100 Ft   

 

 

2009. február 2.