biztonságos műszaki állapot megőrzése

gépvizsgálati mintajegyzőkönyvek

 

Tisztelt Kolléga!

Ennek a CD-nek az elkészítésével az volt a célom, hogy mindent egy helyen és egységes szerkezetbe foglalva, a gépvizsgálatok valamennyi elkészített mintajegyzőkönyvét és egyéb dokumentumát bemutassam.

Az tudvalevő, hogy veszélyes gépet, termelőeszközt első ízben üzembe kell helyezni, melyet megelőz egy munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. A nem veszélyes gépet, termelőeszközt pedig használatba kell venni, de ezt is megelőzi egy munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. Ezt a két-két dokumentumot egy anyagba integráltam és külön fájlban nyitható meg ugyanennek a gépnek az időszakos vizsgálata.

Akik emelőgépek vizsgálatával foglalkoznak, azok a prezentált mintákból nagyon könnyen készíthetnek szerkezeti vizsgálatot, fővizsgálatot néhány dolog felülírásával, módosításával. A vizsgálati kérdéssorok összeállításakor igyekeztem a vonatkozó rendeletek és szabványok hatályosságát figyelembe venni, ennek ellenére lehetséges néhány apró hiba, mely elkerülte figyelmemet. Több esetben is előfordul, hogy a hivatkozott szabványt visszavont jelzéssel látták el, de még ez idáig nem került kiadásra újabb magyar nyelvű változat, ezért a kérdéssorok megfogalmazásakor a korábbi állapot lett alapul véve.

A gépvizsgálati jogszabályi hivatkozásoknál több helyütt lehet találkozni a a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelettel. Ez jogszabály 2016. május 5-éig volt hatályos. Ezt követően az ugyanilyen című 10/2016. (IV. 5.) NGM rendeletet kell értelemszerűen alkalmazni, behelyettesíteni. A két rendeletet összehasonlító dokumentumot itt lehet megnyitni! 

Készítettem egy tematikus szabványjegyzéket, mely a CD előző évi lezárásakor aktuális volt. Ennek tartalmát itt tekintheti meg! A dokumentumok használatánál javasolt figyelembe venni a hatályos szabványokat, akár ezen anyag segítségével! 2019-ben történt szabvány-változások megtekintése itt!

A 2020-as évet és területünket érintő szabványváltozásokat itt nézheti meg!

Alant három táblázatot találnak; értelemszerűen az egyik a veszélyes, a másik a nem veszélyes gépek dokumentumait tartalmazza, míg a harmadikban az olyan iratminták és segédletek felsorolása van, melyek hasznosak és fontosak lehetnek mindennapi munkánk során.

Figyelmeztetés!

A gépvizsgálat megjelenítése szerves egységet képez a vizsgálattal, illetve úgy a vizsgálatért, mint annak megjelenítéséért a vizsgálatot végző felel. Ezért a jegyzőkönyvminták nem használhatók szolgai módon kitöltve. A jegyzőkönyveken szereplő dátum támpontot ad a jogszabályi és szabványi háttér hivatkozásainak idejéről, melyek a dokumentum készítésekor hatályosak voltak. Ezért bármelyik minta használatakor az előzőeket felül kell vizsgálni! A gépet vizsgáló személynek kell eldöntenie azt is, hogy az adott gépen,  a vizsgált munkakörülmények között, a technológiát és a helyszínt alapul véve, mit kell figyelembe vennie a jegyzőkönyv vizsgálati pontjain,  megállapításain túlmenően!

  •  A veszélyes gépek üzembe helyezés előtti vizsgálata munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

  • Időszakos biztonsági felülvizsgálatot - kivéve a veszélyes technológia esetét - szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezhet.

  • Emelőgépek vizsgálata az Emelőgép Biztonsági Szabályzat által meghatározott képesítési követelmények szerint végezhető.

A kiválasztott dokumentum megnyitása a táblázat cellájában található -jelre kattintással történik.

Az alábbiakban a jogszabályi hátteret ismertetem annak érdekében, hogy ne kelljen utána nézni más helyen, találjon meg mindent itt:

Munkavédelmi üzembe helyezés

Mvt. 19 § "Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló törvény figyelembevételével a teljes egészében magyar nyelvű munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány."

Mvt. 21. § (1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés).

(2) A 21. § alkalmazásában veszélyes munkaeszköznek minősül a 87. § 11. pontja alapján, illetve a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz.

(3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

1/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez

Az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke

1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú körfűrészek:

1.1. működés közben rögzített fűrészéllel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja;

1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;

1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;

1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.

2. Faipari gyalugép kézi előtolással.

3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:

4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal;

4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.

5. Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.

6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.

7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.

8. Faipari kézi láncfűrészgép.

9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.

10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

11. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:

12.1. mozdony és fékezőkocsi,

12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.

13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.

14. Járműemelők.

15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.

16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.

További munkaeszközök:

17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.

18. Gépi hajtású emelőtargoncák.

19. Villamos emelődobok.

20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.

21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.

22. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.

23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.

1/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez

Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke

1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk

2. Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései

3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések

Veszélyes gépek/munkaeszközök

Géptípus vizsgálati jegyzőkönyve Üzembe helyezés Időszakos vizsgálat

Autódaru

Oszlopos forgódaru

Bakdaru

Híddaru

Villamos emelődob

Csápos emelő

Földmunkagép

Hidraulikus aknaperem emelő

Hidraulikus személyemelő

Emelőhátfal

Hulladékgyűjtő felépítmény (kukás autó)

Mezőgazdasági traktor

Dízel üzemű villástargonca

Elektromos villástargonca

PB-gázos villástargonca

Emelőgépek időszakos vizsgálata MSZ 9721-1:2020 alapján Általános előírások (kérdéssorok)

   
Emelőgépek időszakos vizsgálata MSZ 9721-2:2020 alapján Híd- és bakdaruk vizsgálata (kérdéssorok)    
Emelőgépek időszakos vizsgálata MSZ 9721-3:2020 alapján Önjáró és rakodódaruk vizsgálata (kérdéssorok)    
Emelőgépek időszakos vizsgálata MSZ 9721-4:2020 alapján Gépi hajtású emelőtargoncák vizsgálata(kérdéssorok)    
Emelőgépek időszakos vizsgálata MSZ 9721-5:2020 alapján A legfeljebb 0,15 m_s sebességű emelők. Körülkerített emelőberendezés, nem körülkerített személy-, teher- vagy személy-teher emelők (kérdéssorok)    
Emelőgépek időszakos vizsgálata MSZ 9721-7:2020 alapján Toronydaruk vizsgálata (kérdéssorok)    
Emelőgépek időszakos vizsgálata MSZ 9721-8:2020 alapján Mozgó munkaállványok vizsgálata (kérdéssorok)    

Excenter présgép EDTF-90

Excenter présgép LE 250

Hidraulikus élhajlító

Hidraulikus lemezolló

Faipari 4-fejes marógép

Faipari körfűrész

Faipari vastagsági gyalugép

Faipari gérvágógép

Faipari szalagfűrész

Láncfűrész

Flexomonyógép

Fúró-lyukasztógép

Nyomdaipari vágógép

Ívhegesztő berendezés

Inverteres plazmavágó berendezés

Védőgázos hegesztő berendezés

Kardkéses szabászgép

Körkéses szabászgép

Szalagkéses szabászgép

Forschritt ZT 303-C traktor

DEFÉM szalagfűrész

 

Makita láncfűrész

 

Stihl 021 láncfűrész

 

Stihl 039 láncfűrész

 

Stihl MS 290 láncfűrész

 

Mezőgazdasági traktorra szerelt rakodógép

 

C-kengyel acélsodrony függesztéssel 7,8 t

 

Merev függeszték 3 t daru

 

Rakodógép Case Uni-loader

 

Előtörő munkaállomás gépsor

 

Exter C-12 önjáró kőtörő

 

Kiegészítő osztályozó munkaállomás gépsor

 

Kúpos törő munkaállomás gépsor

 

Röpítő törő munkaállomás gépsor

 

A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet szerint:

17. § (1) Veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében - ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől - a szerelést követően, de még a használatba vétel előtt és minden egyes új telephelyre vagy munkahelyre történő mozgatás után a megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről.

(2) Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját írásban kell meghatározni. A vizsgálat megállapításait és a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni

18. § (1) Gondoskodni kell az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy általi elvégzéséről annak érdekében, hogy a biztonsági és egészségügyi előírások betartásra kerüljenek, az esetleges károsodások időben észlelhetőek, a megelőző intézkedések bevezethetőek legyenek.

(2) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközt, a felülvizsgálat gyakoriságát és módját írásban kell meghatározni, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet.

(3) A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni és annak egy példányát - telepített munkaeszköz esetén - a helyszínen kell tartani.

(4) A legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel tájékoztatást kell nyújtani, ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják.

Nem veszélyes gépek/munkaeszközök

Géptípus vizsgálati jegyzőkönyve Használatba vétel Időszakos vizsgálat

Asztali fúrógép

Oszlopos fúrógép

Asztali köszörűgép

Esztergagép

CNC esztergagép 2021

Csomagológép

Lamináló-tekercsvágógép

Kézi hidraulikus raklapemelő-1

Kézi hidraulikus raklapemelő-2

Kézi hidraulikus raklapemelő ellenőrző felülvizsgálat

 

Ipari varrógép

Faipari felsőmarógép

Fémipari marógép

Áramfejlesztő generátor

Krokodil emelő

Láncos emelő

Vésőkalapács

Spirálkaros dagasztógép

Sütőipari kelesztő berendezés

Kúpos gömbölyítő formázógép

Motoros kapa

Benzinmotoros sövénynyíró

Szántóföldi permetezőgép

Nagyfeszültségű vizsgáló berendezés

 

Mobil útépítő gépek

 

Pelletgyártó gépvizsgálat

 

Aggregátor

 

dagasztógép

 

Kalapácsos daráló

 

Extruder

 

Gyalog-fűnyírógép

Motoros kasza

Kompresszor

 

Rendszám nélküli gépkocsi

 

Sütő-hűtő berendezés

 

Tartóbak

Tésztanyújtó-1

 

Tésztanyújtó-2

 

Kerékkiegyensúlyozó

 

Kerékszerelő

 

AWI hegesztő munkahely

 

Beton mixer

 

Gyógyszergyártó gép

 

Olaszt tésztakészítő gép 2016

 

Fakitermelő Komatsu 901 harvester

 

Lapvibrátor

 

Gödörfúró

 

Aprítógép

 

Benzines kalapács

 

Hegesztőgép

 

Beton szórógép

 

Detk-115 Szippantó

 

Nagynyomású mosó

 

Görgőpályás szemcseszóró

 

Szállítószalag

 

Szemcseszóró

 

Építési ferdefelvonó Böcker HV 2020

 

Mosodai alapdokumentum teljes 2020

 

Mosodai mosógép HV 2020

 

Mosodai centrifuga HV 2020

 

Mosodai mángorló, hajtogató HV 2020

 

Mosodai vasaló, ragasztóprés HV 2020

 

Kerékkiegyensúlyozó_Hofmann Geodyna 4900 2P_HV_2020

 

Kerékszerelő_Hofmann Monthy 3300.24_HV__2020

 

Kompresszor_HV_2020

 

Játszótéri eszközök vizsgálata (dokumentációs csomag)

Iratminta neve Minta megnyitása

Űrlapvédelem be- és kikapcsolása MS Word 2003 és 2007 esetén

Tartalomjegyzék készítése

Korlátozott dokumentumvédelem

Megbízás gépvizsgálatra

Elrendelés gépvizsgálatok ciklusideje

Elektromos kéziszerszámok éves ellenőrzése

Karbantartási bizonylat

Karbantartási napló

Használatba vétel

Munkavédelmi üzembe helyezés

Géptörzslap

Termelőeszközök/gépek adatfelmérése

Nem veszélyes gépek nyilvántartása

Veszélyes gépek nyilvántartása

Targonca törzslap

Megbízás elsősegély-nyújtás ellátására

Cégfelmérő adatlap 2011

Körfűrész üzemeltetési utasítás

Asztalos marógép üzemeltetési utasítás

Lánghegesztés munkabiztonsági utasítás

Útmutató hegesztő berendezés időszakos felülvizsgálatához

Kardkéses szabászgép munkabiztonsági utasítás

Szalagkéses szabászgép munkabiztonsági utasítás

Ipari varrógép munkabiztonsági utasítás

Daruismertető-darufogalmak

Emelőpép ügyrend (minta)

Nem csak daruk (pps)

Daruk és szabálytalanságok (pps)

Teherkötözés (pps)

CE jelölés

Hegesztő üzembe helyezés

Ívhegesztő biztonsági felülvizsgálat

Emelőgép kezelő megbízólevél

Kezelői jogosultság

Üzembe helyezési engedélyezés

Vizsgálati ütemterv

Raktári állványvizsgálati jegyzőkönyv

Raktári állványvizsgálat (űrlapos)

Raktári állványvizsgálati lap

A munkaeszközök és használatuk minimális szintje összehasonlító anyag

Képes gépcsoport meghatározás

Megbízás-Elrendelés

Emelő-berendezések üzemeltetése közben használt kézjelek

Használatba vétel engedélyezés

A CD használatához jó munkát kívánok!

Somogyi Gábor

Közreműködők:

Felhasználói jogosultságok

Frissítve: 2021. március