Legionella kockázatbecslés

Előírás, hogy „a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról” szóló 49/2015 (XI. 6.) EMMI rendeletben rögzített fő szabályoknak, előírásoknak megfelelő intézkedések gyakorlati megvalósítása a munkahelyeken rendben megtörténjen.  

A Rendelet 9. § (2) és (3) pontja rögzíti, hogy a fokozott Legionella fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben el kell végezni a kockázatbecslést és a kockázatcsökkentést. A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet előírásai 2016. február 4-től hatályosak.

 

Kivonat a 49/2015. (XI.6.) EMMI rendeletből  Az alábbi listából kattintással nyitható meg, tölthető le a kívánt dokumentum!

"3. § (1) E rendelet alkalmazásában a kockázatkezelési intézkedési szint alatt azt a Legionella-koncentrációt vagy 22 °C-on számolt telepszám vizsgálati eredményt kell érteni, amely az egyes, Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekre, közegekre e rendeletben meghatározott értéket meghaladja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kockázatkezelési szintnek a következő fokozatai vannak:

a) figyelmeztető szint,

b) beavatkozási szint, valamint

c) azonnali beavatkozási szint.

4. § A Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekre, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekre vonatkozó előírások betartásáért a létesítmény üzemeltetője, ennek hiányában tulajdonosa felel.

5. § (1) A Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben a Legionella-fertőződési kockázat egységes módszertan szerinti felmérését el kell végezni.

(2) A kockázatbecslést a létesítmény üzemeltetésében bekövetkezett, a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közeg paramétereit érintő változást követően 30 napon belül ismételten el kell végezni.

9. § (1) A Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegeket, a Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményeket, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményeket a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) ellenőrzi és szükség szerint intézkedik.

(2) A Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben elvégzendő feladatok gyakorlati végrehajtásához szükséges ismereteket és követelményeket az OKK által kiadott módszertani levél határozza meg.

(3) Az OKK a honlapján minden év január 15-éig közzéteszi a frissített módszertani levelet.

11. § (1) A Legionella-fertőződési kockázat egységes módszertan szerinti felmérését az e rendelet hatálybalépésekor működő, Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben, illetve fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben e rendelet hatálybalépését követő egy éven belül, az e rendelet hatálybalépését követően létesítendő Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben, illetve fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 2 hónapon belül kell elvégezni.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor működő nedves hűtőtornyot e rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül, az e rendelet hatálybalépését követően létesítendő nedves hűtőtornyot a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell bejelenteni az OTH-nak a 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

(3) A járási hivatal e rendelet hatálybalépését követő 12 hónapig mellőzi az egészségügyi bírság kiszabását az e rendeletben foglaltak megsértése esetén."

Minták:

 1. A Legionella EMMI rendelete

 2. Legionella kockázatelemzés módszertani útmutató

 3. Módszertani útmutató 2017

 4. A kockázatbecslés kötelező tartalmai elemei

 5. Értékelés-minta mérési helyekre

 6. Kockázatkezelés

 7. Kockázatkezelés-kockázati besorolás

 8. Legionella kockázatelemzés

 9. Legionella kockázatelemzés-minta-2

 10. Legionella kockázatelemzés-minta-3

 11. Legionella kockázatelemzés-minta-4

 12. Legionellla kérdéssor fogorvosi kezelő

 13. Legionella kockázatelemzés Wellness

 14. Legionella kockázatelemzés gyártelep

 15. Legionella kockázatelemzés kórház

 16. Legionella kockázatelemzés kieg.üzletre

 17. Kérdőív ivó- és használati melegvíz rendszerek kockázatbecsléséhez

 18. Kérdőív medencés fürdők kockázatbecsléséhez

 19. Kérdőív nedves hűtőtornyok és légkezelő rendszerek kockázatbecsléséhez

 20. Legionella cikkek

 21. Minta kérdőív a kockázatbecslés általános (alap)adatainak rendszerezésére (2017)

 22. Minta kérdőív ivóvíz hálózatok kockázatbecsléséhez (2017)

 23. Minta kérdőív használati melegvízre (2017)

 24. Minta kérdőív medencés fürdők kockázatbecsléséhez (2017)

 25. Minta kérdőív hűtőtornyok kockázatbecsléséhez (2017)

 26. Minta kérdőív egyéb kockázati rendszerek kockázatbecsléséhez (2017)

Tájékoztató anyagok:

 1. Aerolszolképző medencék kockázatértékelés

 2. Medencék kockázatbecslése

 3. A kockázatbecslés folyamata

 4. Ivó és használati melegvízrendszerek kockázata

 5. Hűtővízrendszerek kockázata

 6. Jogszabályi előírások a Legionella környezeti kockázatkezelésben

 7. A Legionella rendelet munkavédelmi vonatkozásai

 8. Legionella kockázatbecslés - épületgépészeti fogalmak

 9. Módszertani levél a fogászati egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére