GYAKORLATI MEGOLDÁSOK A TŰZVÉDELEM DOKUMENTÁLÁSÁBAN

 

Tisztelt Felhasználó!

Ez a hiánypótló munka a tűzvédelmi dokumentáláshoz nyújt hathatós segítséget, olyan bevált minták közreadásával, melyek azonnal adaptálhatóak egy-egy területre. Feldolgozásra kerültek a legfontosabb tűzvédelmet érintő jogszabályok. A tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv készítése ezentúl nem jelent gondot. A tűzvédelmi oktatásra kidolgozott tematikák, PowerPoint bemutatók és írásos anyagok, tovább könnyítik a felhasználó munkáját. A pdf-formátumú kinyomtatható tűzvédelmi táblák és a felhasználható piktogramok mellett az iratmintatár további értékes moduljai jelen összeállításnak. Mindezeken túl figyelembe kell venni, hogy a CD-n lévő dokumentumok felhasználását mindenki saját felelősségére tegye meg, hiszen a bemutatott minták adaptálása, átírása (akár a jogszabályok változása miatt is) feltétlenül szükséges. A helyszínek pontos ismerete nélkül nagyon nehéz korrekt munkát készíteni, ennek ellenére találhat olyan anyagokat, melyek minden változtatás nélkül is felhasználhatók.

Jelen frissítésnek az apropója az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépése, hiszen ez a jogszabály visszaköszön szinte valamennyi dokumentálási folyamat alkalmával.

A CD korábbi és mostani anyagának készítése közben neves szakemberekkel (közreműködők listáját itt találhatja) konzultálva született meg ez a változat, melyet a Tisztelt Felhasználó most birtokba vehet. Remélem, hasznosan tudja munkája során alkalmazni ezt az összeállítást, mely reményeim szerint megoldást ad, illetve kínál sok dokumentációs problémára.

A feldolgozott fájlok Word szövegszerkesztőben, illetve Excelben készültek, ezért megnyitásukhoz ezt a formátumot ismerő program szükséges. Néhány anyag olvasásához, megnyitásához  viszont pdf-olvasó programnak (Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader) kell lennie gépén. Ez utóbbiakat külön is jelezzük.

Az űrlapvédelemmel ellátott dokumentumok használatához segítséget itt talál.

Megjelent a képesítési feltételeket előíró:

9/2015 (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Jó munkát kívánok!

Somogyi Gábor

A CD frissítésének ideje: 2019. március 13.