Szerkeszthető és intelligens munkabaleseti jegyzőkönyvek 2018

Megrendelés

Megrendelő neve, cégneve:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Postázási címe:
Számlázási cím, ha nem azonos a postacímmel:
E-mail cím:
Munkabaleseti jegyzőkönyv-minta: Szerkeszthető
Intelligens
Megjegyzés:

Jogi nyilatkozat. Ha rákattint a fenti Megrendelés gombra, akkor megrendelése elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
A weboldal felhasználási-, feliratkozási, megrendelési feltételeinek és az adatvédelmi nyilatkozat kivonata: Jelen weboldal oldal üzemeltetője és jogtulajdonosa Somogyi Gábor (Munkamédia). A forrás megjelölése nélküli, szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, átdolgozás tilos. A feliratkozás önkéntes. Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki. A teljes jogi nyilatkozat itt: http://www.munkamedia.atw.hu/jogi.htm Minden más, a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősül, értük a weboldal üzemeltetője felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi.

Tisztelt Kolléga, Érdeklődő!

A fenti Megrendelő panelt értelemszerűn kitöltve, a megrendelni kívánt termék neve mellé a jelölőnégyzetbe pipát téve, kattintson a Küldés gombra. Megrendelését leellenőrzöm és visszaigazolom.

Ha ezeken kívül kíváncsi lenne bármire, kérem, keressen telefonon (70/335-2565), vagy küldjön e-mailt: somarobot@gmail.com címre.

Somogyi Gábor

A Munkamédia CD-ROM-ok szerzője, szerkesztője.

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Megrendelését visszaigazoljuk! A visszaigazolást követően megkapja elektronikusan (e-mailben) a számlát, melynek kiegyenlítése után azonnal teljesítjük a megrendelését.

2020. március 2-től a Magyar Nemzeti Bank elindította az Azonnali Fizetést amellyel a 10 millió forint alatti elektronikus úton indított egyedi belföldi forintátutalások az év minden napján, 0-24 óráig, 5 másodperc alatt teljesülnek. Azonnali Fizetéssel a hagyományos bankszámlaszám mellett a kedvezményezett mobiltelefonszámának, e-mail-címének, adószámának vagy adóazonosító jelének megadásával is lehet utalni. Ezek a másodlagos azonosítók, amelyeket a számlavezető banknál lehet regisztrálni.  

Iratkozzon fel a Munkamédia hírlevélre, hogy első kézből és időben kapjon tájékoztatást az akciókról és az újdonságokról

Név:
E-mail:
Érdeklődés tárgya:

 PowerPoint prezentációk a munka- és tűzvédelmi oktatásban

A munkavédelmi modulban szerepel a teljes szerkeszthető és intelligens munkabaleseti jegyzőkönyv az összes kódolással és hivatkozással, melyek a kitöltéshez szükségesek.

 A CD tartalmának megtekintéséhez kattintson a képre!

2018. március 4-től ismét módosult a munkabaleseti jegyzőkönyv!

A   6/2018. (III. 1.) NGM rendelet módosította  a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletet.
(Megjelent a Magyar Közlöny 2018. évi 29. számában.
)

Az új (2018-as) változás lényege:

7. A baleset földrajzi helye:

Az a földrajzi hely, ahol a munkavállaló munkabalesete bekövetkezett. Magyarországon történt munkabaleset esetén szövegesen be kell írni a munkabaleset helyét a pontos cím (irányítószám, helységnév, közterület, házszám) megjelölésével. A kódnégyzetekbe a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, a területi számjelrendszerről szóló miniszteri rendeletben szereplő, az adott helységhez (településhez) tartozó településazonosítótörzsszámot kell beírni.

Ha a munkabaleset lakott területen kívül következett be, és egyértelműen nem állapítható meg a település, akkor a munkabaleset helyszíne szerinti megyét kell figyelembe venni, és a megyén belül legközelebb eső település nevét és településazonosító törzsszámát kell beírni. Közúton történt munkabaleset esetén a közút számát és a km szelvényét kell feltüntetni. Ismeretlen közút vagy magánút esetén a munkabaleset helyszíne szerinti megyét kell figyelembe venni, és a megyén belül legközelebb eső település nevét és településazonosító törzsszámát kell beírni. Abban az esetben, ha a munkabaleset külföldön következett be, akkor szövegesen be kell írni az ország és a település nevét. A kódnégyzetekbe EU-tagállamok esetén a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, az Eurostat által kiadott NUTS kódokat kell beírni, az első két kódnégyzetbe az országot jelölő betűket, a következő három kódnégyzetbe a munkabaleset helyszíne szerinti megyekódot. Nem EU-tagállam esetén az első három kódnégyzetbe a NEU kifejezést, ha nem áll rendelkezésre egyértelmű információ a munkabaleset földrajzi helyéről, akkor az UNK kifejezést kell beírni.


Korábbi módosítás

„A (B) blokk  A sérült (munkavállaló) adatai: kiegészült egy új 13. Foglalkoztatás jellege ponttal, mely két kódnégyzetébe a sérült munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyának jellegét kifejező kódszámot kell beírni, kiválasztva egy 26 sort, választási lehetőséget tartalmazó listából.

Átvezetésre került a (C) blokkban Munkavédelmi törvényből már ismert: „A munkaképtelenség időtartama azon teljes munkanapok száma, amíg a munkavállaló a munkabalesetből kifolyólag munkaképtelen volt.” Tehát már nem minden napra kell a táppénzes napokat számolni!

„Az (I) blokkban A kivizsgálásban résztvevők adatai, hitelesítések:” alcím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lépett:

3. Résztvevő foglalkozás-egészségügyi orvos: Amennyiben a foglalkozás-egészségügyi orvos a baleset kivizsgálásában részt vett, a kivizsgálást lezáró jegyzőkönyvet aláírásával köteles ellátni, valamint a pecsétszámát is fel kell tüntetni. A baleset kivizsgálásban részt vevő foglalkozás-egészségügyi orvos nevét, valamint a baleset kivizsgálásában történő részvétel lezárásának dátumát kell beírni. Szolgáltatás keretében végzett balesetvizsgálat esetén a FESZ szolgáltatást végző cég (vállalkozás) nevét, címét is fel kell tüntetni a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzés” rovatában.”

A kívánt dokumentum megrendeléséhez tegyen pipát a megrendelő panel jelölő négyzetébe!

Megrendelését követően kapja a számlát e-mailben, melynek kiegyenlítése után (ugyancsak e-mailben) megkapja a kért jegyzőkönyvet, dokumentációt.

 

Szerkeszthető munkabaleseti jegyzőkönyv ára: 4.000,- Ft  1 db jkv.

Intelligens munkabaleseti jegyzőkönyv ára: 9.000,- Ft  csomagban

A csomag az alábbiakat tartalmazza:

A szerkeszthető munkabaleseti jegyzőkönyv  MS Word-ben készült dokumentumot tartalmaz. A intelligens jegyzőkönyv szintén MS Word-ben készült, de ez el van látva űrlapvédelemmel és legördülő űrlapmezők segítik a kitöltést. Ezeknél a mezőknél az F1 funkcióbillentyű lenyomására egy súgómezőt jeleníthetünk meg, mely további könnyítést jelent a kitöltésben.

Az új - 2018. március 4-től hatályos - jegyzőkönyvet az ezt követően bekövetkező munkabaleseteknél kell alkalmazni; kivizsgálni, bejelenteni.

Legördülő mező

F1-es súgó

 

 

<<< Ugrás a főoldalra