Tisztelt Olvasó!

2006. február elején határoztam el, hogy készítek egy saját weblapot magamnak. amely egy hét után már működött is. Azzal a nem titkolt és várt céllal fogtam ennek a munkának, hogy megismertessem magamat, szolgáltatásaimat, termékeimet az idelátogatókkal. Talán segíteni tudok munkáltatóknak, kollégáknak.

... mert ugyebár, amiről nem tudnak az emberek, az nincs, legalábbis azok számára, akik nem járnak utána.

Nevem: Somogyi Gábor

Születtem: 1952.

1986. óta foglalkozom munkavédelemmel, Baján és környékén néhány cégnél, intézménynél látom el a munkabiztonsági szak-feladatokat. Természetesen az ezzel kapcsolatos valamennyi teendőt végzem; a munkavédelmi oktatástól kezdve a munkahelyi kockázatelemzésig.

Néhány évvel a honlap elkészítése előtt komoly megbízásokat kaptam  néhány munkavédelmi anyagokat is prezentáló kiadó  részéről ebben a témában, meglévő és új anyagaik készítésében, frissítésében, mint szerző, társszerző. Azóta más kiadók is megkerestek, és szívesen működök közre ezen a területen, a szakmai gyakorlat oldaláról közelítve meg a feladatokat.

A főoldalon talál ezekről ismertetőt a Publikációk menüben.

Mindezek mellett saját CD-k készítésével is foglalkozom, melyek  sajátos oldalról közelítik meg a problémákat, illetőleg azokat a fehér foltokat tárják fel, melyeket nem igazán tárgyalnak más kiadványok. Ezekről bővebb információt a Főoldalon a CD-k borítóinak képeire, vagy a Termékeim gombra kattintva kaphat.

Tisztelt Munkáltató!

Ez a honlap a munkavédelem, munkabiztonság igen fontos területén a munkáltatók, a munkabiztonsági szakembereket segítésére, információk, tapasztalatok stb. átadására, kapcsolatok felvételére jött létre. Az alábbiak főleg a munkáltatókhoz, cégvezetőkhöz szólnak:

Ha Önnek legalább 1 fő alkalmazottja van, akkor a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény a hatálya Önre is vonatkozik. Ebben az esetben néhány kötelezettség mindenképpen tartozik Önre.

Az OMMF szabálysértési bírságot, 50.000-10.000.000. Ft-ig terjedő munkavédelmi bírságot alkalmazhat a követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben. Ezen kívül a TB. egy esetleges gyógykezelés és a rokkant nyugdíj költségeit is követelheti Öntől. Hogy ezt Ön elkerülhesse, szeretném felhívni a figyelmét az alábbi munkavédelmi követelményekre, melyek Önre vonatkozó részének ismerete és betartása sok kellemetlenségtől és súlyos bírságoktól kímélheti meg. Ezen teendők nagy része munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Önnek a munkavállalók részére munka- és tűzvédelmi oktatást kell dokumentáltan tarta(t)nia. Ez a tevékenység azért is fontos előírás, mert a munkavállalóknak a munkavégzés teljes időtartama alatt rendelkezniük a munkájuk biztonságos elvégzéshez szükséges ismeretekkel. Az oktatás maga nem szaktevékenység, de a tematikát munkavédelmi szakembernek kell kialakítani.

Ha Önnek legalább egy alkalmazottja van, akkor a munkahelyi kockázatértékelést mindenképpen kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat, pl. kisboltja van, irodai munkát végez stb. Ha veszélyes anyagokat is használ, akkor a tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentésén túl el kell végeztetnie a vegyi anyagok kockázatainak felmérését is. Arról már ne is essék szó, hogyan méri fel a biológiai vagy a pszichoszociális kockázatokat.

Ha új vagy használt gépet vásárol, azok munkavédelmi üzembe helyezését, használatba vételét Önnek kell írásban elrendelni, miután néhány további feltételnek is eleget tett. Figyelem!  Az üzembe helyezés csak a veszélyes gépekre vonatkozik. Ennek minősül az összes fűrészgép, marógép és gyalugép, targonca, daru, hegesztő berendezés stb. A nem veszélyes gépeket, berendezéseket használatba kell venni, de ezt megelőzi egy munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.

Az üzembe helyezett munkaeszközöket Önnek általában ötévente felül kell vizsgáltatnia. Sőt, ha a berendezés balesetet okozott, használatát meg kell tiltani, és csak felülvizsgálat után szabad ismét üzembe helyezni. A veszélyes munkaeszközt, (pl. traktor, munkagép, targonca, láncfűrész stb.) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot elvégezték.

Ha a munkavállalók egyéni védőeszközöket használnak (vagy kellene használniuk), Önnek ezek juttatási rendjéről szabályzatot kell készíttetnie. Ez a védőeszközök használatának szabályait és munkakörönként a védőeszközök meghatározását  tartalmazza.

2004. május elseje óta minden munkáltatónak a munkavédelmi szakfeladatok ellátására ki kell jelölnie vagy meg kell bíznia valakit. Ennek a személynek a létszámtól és a tevékenység veszélyességi osztályától függően munkavédelmi szakképzettséggel kell rendelkeznie, és meghatározott óraszámban kell e tevékenységet ellátnia.

Önnek ki kell alakítania egy megelőzési stratégiát, (ennek egyik formája pl. a munkavédelmi szabályzat), melyben a vállalkozásra, cégre vonatkozó munkavédelmi szabályok írásban vannak rögzítve. Ennek elkészítése szintén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Ha Ön minden kötelezettségét teljesítette, és jogkövető módon járt el, reméljük nem történik baleset. Ha mégis, azt Önnek be kell jelenteni, kivizsgálni, és nyilvántartásba venni. Ezek nagy része munkavédelmi szaktevékenység, melyet kötelező szakemberrel elvégeztetni! Jó tudni azonban előre, hogy egy baleset komoly kártérítési kötelezettséggel is járhat, így egy esetleges hiba a későbbiek során sokba kerülhet.

 

Az oldalak között navigálva remélem, hogy minden kérdésére választ kap. Ha mégsem érezné ezt, kérem keressen elérhetőségeim valamelyikén.

 

 

Elérhetőségeim:

 

6527 Nagybaracska, Toldi M. u. 2.

06-70/335-25-65

dolgom

somarobot@gmail.com
   

    

 

Oldal frissítése: 2011. május 2.