Oldal navigáció: Címlap
A "+" gombok csak akkor működnek, ha a JavaScrip futását korábban engedélyezte! Lásd: JavaScript engedélyezése 1. vagy JavaScript engedélyezése 2.
Ha ezt mégse akarja, akkor a teljes anyagot az 'Információk a bibliográfiáról / Help egyszerű' menüpont alatt megtalálhatja.

2

Adatbeviteli űrlap bibliográfiákhoz

A http://www.muskonyv.atw.hu/peri honlapon a 'Bibliográfiák' menüpont kiválasztásával jutunk a bibliográfiákat megjelenítő lapra. Az itt látható bibliográfiai rekordok adatbázisban találhatók. Fejlesztés alatt van, de már sok funkciójában kész, egy adatbeviteli űrlap, amellyel ezek a rekordok bővíthetők és szerkeszthetők is.

2.1

Belépés az adatbeviteli űrlapra

A honlapra való belépés után a bal oldali menüben az adatbeviteli űrlapra elvezető menüpont csak akkor jelenik meg, ha jelszóval lépünk be. Viszont az adatbevitel engedélyezéséhez egy bizonyos felhasználóra van szükség:
Felhasználó: yyyyyy
Jelszó: xxxxxx
A szöveg továbbiakban a mű leírására szolgáló bibliográfiai rekord adatbevitelével és kezelésével kapcsolatos információkat tartalmazza.

2.2

Az adatbeviteli program struktúrája

2.2.1

Bal oldal: bibliográfiai rekordok adatbeviteli űrlapja

2.2.1.1

Bal oldal (fent): Az adatbeviteli űrlap megjelenítése és az adatbevitel

Az űrlap többféle módon jeleníthető meg.
2.2.1.1.1
Új rekord felvétele, elsőre
Ha új rekordot szeretnénk felvinni, akkor a jobb oldalon látható 'Új rekord' felvétele gombot kell megnyomni (lásd 2.2.2.1 pont).
2.2.1.1.2
Új rekord felvétele, ha már van ott egy másik rekord
Az adatbeviteli úrlap alján látható 'Mégse' (2.2.1.2.1.5.2) gomb hatására eltűnik az éppen látható rekord és egy új üres adatlapot kapunk. FONTOS: Ha még nem mentettük el a korábbi rekordot, akkor a változtatások elvesznek. Ez elkerülhető, ha előtte az 'Adatbázisba írás' ( 2.2.1.2.1.5.1) gombbal elmentjük az adatokat.
2.2.1.1.3
Meglévő rekordok szerkesztése
Az elmentett adatbázisból a jobb oldali 'Szűrés' gombbal választhatjuk ki a keresett rekordot/rekordokat (lásd 2.2.2.4 pont). Ha a szűrés eredményeként kapott listában benne van a keresett rekord, akkor ott a mellette lévő 'Szerkesztés' gomb segítségével megjeleníthetjük a teljes rekordot a bal oldali bibliográfiai rekordok adatbeviteli űrlapján.

2.2.1.2

A bibliográfiai rekordok adatbeviteli űrlapjának struktúrája

Egy bekeretezett részben találhatóak a mű leírására szolgáló, összetartozó adatok és alatta egy másik szintén bekeretezett részben az adott műnek más művekkel való kapcsolata.
2.2.1.2.1
A mű rekordjának leírása
2.2.1.2.1.1
A mű szerzője/szerzői
- Az űrlap tetején egy legördülő menüben megtalálhatjuk azoknak a szerzőknek a nevét, amelyek már bekerültek ennek a programnak az adatbázisába. Ha a keresett szerzőt ezek közül kiválasztjuk és a mellette lévő 'Beírás' gombot is megnyomjuk, akkor az illető neve a legördülő menü felett lévő 'Szerzők' listába bekerül. (Ha korábban még nem szerepelt a szerző az alkotók listájában, akkor az bővíthető. Lásd a 2.2.2.2 pontot.) - A műhöz tartozó szerzők listájában minden név mellett szerepel egy másik legördülő menü, amiből kiválaszthatjuk, hogy az illető milyen minőségben kapcsolódik a műhöz. (Pl. szerző, szerkesztő, kiadványt gondozta, stb.) * - Az előbb említett legördülő menü mellett van még egy adatbeviteli mező. Itt lehet beállítani, hogy a kérdéses szerző, ennél a műnél, hányadik helyen szerepeljen a szerzők közt. * - Törölni is lehet egy szerzőt a sorból, a neve melletti 'Törlés' gombbal. - A nevekhez tartozó, akár a korábban már adatbázisban lévő adatok (MintMi, sorrend) megváltoztathatók. FONTOS: Ezek az adatok csak akkor őrződnek meg, ha az űrlaphoz tartozó 'Adatbázisba írás' gombbal elmentjük.
2.2.1.2.1.2
A mű leírása
Két részből áll, a törzs adatokból (2.2.1.2.1.2.1), de lehetőség van részletesebb adatok megőrzésére is (2.2.1.2.1.2.2).
2.2.1.2.1.2.1 Törzs adatok
A legfontosabb, leíró adatok tartoznak ide: Cédula (a hagyományos kartonra írt bibliográfiai leírás tartalma), Év, Műfaj (legördülő menüből választható), internet (link helye), Tartalom, Megjegyzés, Belső megjegyzés (nem kerül ki a honlapra), Ismertetések (ez a mező a bibliográfiák lapon külön megjeleníthető és a persze a műről készült ismertetéseket tartalmazhatja).
2.2.1.2.1.2.2 Plusz adatok
A fenti 'Műfaj' legördülő menü alatt látható egy + gomb, erre kattintva újabb mezők kerülnek elő. Pl. cím, alcím, párhuzamos cím, párhuzamos alcím, kötet/füzet, évfolyam, város, kiadó, nyomda, terjedelem, , sorozat, azonosítók és forrás. Ilyenkor a - gomb, látszik, amellyel ezeket a mezőket eltüntethetjük. * A szűrés résznél (2.2.2.4.2) ki lehet választani a RENDEZÉSi sorrendet is. A lehetőségek között van a cím szerinti rendezés. Ez csak akkor eredményes, ha a plusz adatok közti cím mező is ki van töltve.
2.2.1.2.1.3
Fejezetek
Az egyes műveket/rekordokat besorolhatjuk különböző Fejezetek közé. Egy mű több fejezethez is tartozhat. A mű felvételének módja hasonló, mint a szerzőknél. A legördülő menüből választhatunk a Fejezetek közül és a 'Beírás' gombbal érvényesíthetjük. A rekord a 'Törlés' gombbal törölhető is. FONTOS: Ezek az adatok is csak akkor őrződnek meg, ha az űrlaphoz tartozó 'Adatbázisba írás' gombbal elmentjük.
2.2.1.2.1.4
Tájékoztató adatok
Ezeket a program tölti ki és a kezelő által nem szerkeszthető.
2.2.1.2.1.4.1 Dátum
Az első adatbevitel és az utolsó adatbevitel dátuma.
2.2.1.2.1.4.2 LOG
Ha az 'Adatbázisba írás' gombbal elmentjük a rekordot, akkor ebbe a mezőbe beírja az aktuális dátumot és a felhasználó „nevét”.
2.2.1.2.1.5
Kezelő gombok
2.2.1.2.1.5.1 'Adatbázisba írás'
Rekord elmentése az adatbázisba.
2.2.1.2.1.5.2 'Mégse'
Ezzel tudjuk eltüntetni az aktuálisan látható rekordot, függetlenül attól, hogy elmentettük-e már! FONTOS: Ha még nem mentettük el a rekordot, akkor a változtatások elvesznek. Ha új rekordot szeretnénk felvinni, vagy egy régit szerkeszteni, akkor ezzel a gombbal lehet új üres űrlapot nyitni.
2.2.1.2.1.5.3 'A rekord törlése'
Ez a funkció még nem működik

2.2.1.3

Bal oldal (lent): Az űrlapon található rekord kapcsolatai más művekkel

A fenti űrlapon látható rekord "kapcsolatait" mutatja meg, más művek rekordjaival. Bal oldalon, a műveket leíró adatbeviteli űrlap alatt található. Címe: 'A fenti mű kapcsolatai'. Ez tulajdonképpen egy lista, amely a kapcsolatot leíró adattábla egy rekordja. A műhöz tartozó cédula mező tartalmán kívül több információt is tartalmaz. Ezek szerkeszthetők. A fenti űrlaphoz új mű-kapcsolat felvételét a 2.2.2.4.3.2 olvashatjuk el. Vagyis a 'Szűrés' segítségével megkeressük a kívánt rekordot és az '<- Új kapcs.' gomb segítségével a mű-kapcsolatok listájához adjuk azt.
2.2.1.3.1
A művek közötti kapcsolatatokat leíró rekordok struktúrája
2.2.1.3.1.1
A kapcsolat 'Cédula' mezője
A kapcsolatot leíró rekord bal oldalán a másik, vagyis a kapcsolódó mű u.n. 'Cédula' mezőjének tartalma látható. Ezzel azonosítható a mű.
2.2.1.3.1.2
A kapcsolat
2.2.1.3.1.2.1 A kapcsolat leírása
- A 'Cédula' mező mellett lévő téglalap első sorában egy legördülő menü segítségével kiválaszthatjuk, hogy ez az adott mű milyen kapcsolatban van a fenti úrlapban lévő művel. Ezt a későbbiekben is szerkeszthetjük még.
- Van egy mező a sorszám beállítására. Azon a honlapon, ahol a bibliográfiákat jelenítjük meg (http://www.muskonyv.atw.hu/peri), kérhetjük egy bizonyos mű kapcsolatainak megmutatását is. Ott a mű kapcsolatainak rekordjai eszerint a sorrend szerint láthatók majd.
- Ez a kapcsolat lehet publikus vagy nem. (A publikus jel kezelése még nem működik *)
2.2.1.3.1.2.2 Kezelő gombok
2.2.1.3.1.2.2.1 'Adatbázisba'
Új kapcsolat felvétele után, vagy ha a kapcsolati részben valamit változtatunk, akkor láthatóvá válik az 'Adatbázisba' gomb. Ezzel lehet érvényesíteni a képernyőn látható információkat. Enélkül a változtatások elvesznek.
2.2.1.3.1.2.2.2 'Kapcs. törlés'
Ezzel a gombbal lehet megszüntetni a két mű közti kapcsolatot. Ez a kapcsolat nem állítható vissza. Szükség esetén újra fel kell venni egy kapcsolati rekordot.

2.2.2

Jobb oldal: kezelő felület, amely a bibliográfiai rekordok adatbevitelét segíti

A kezelő felületen két állású „nyomógombok” találhatók. Ha rákattintunk valamelyikre, akkor hozzáférhetünk a mögöttük lévő funkciókhoz kapcsolódó kisebb-nagyobb űrlapokhoz. Ezek a kis űrlapok a bal oldalon lévő, a művet leíró, űrlap kiválasztását vagy a kitöltését segítik. Ezek a gombok, az 'Új rekord felvétele' gomb kivételével, ismételt megnyomásnál eltűnnek. Persze újabb klikk esetén újra láthatóvá válnak.

2.2.2.1

Gomb egy 'Új rekord' felvételére

Ennek a gombnak a hatására egy üres adatbeviteli űrlap jelenik meg a képernyő bal oldalán. Ha korábban szerkesztettünk egy rekordot, NE FELEJTSÜL EL ELMENTENI a változtatásokat az 'Adatbázisba írás' gombbal, különben a változtatás elvész. (Ennek a problémának a kivédése, még program fejlesztést igényelne. *)

2.2.2.2

Gomb egy 'Új alkotó' felvételére

Az bal oldali űrlap kitöltésekor egy már „kész” alkotói listából választhatjuk ki a rekordhoz tartozó szerzőket. Ha a kívánt szerző még nem szerepel a listában, akkor itt tudjuk felvenni, ill. a már meglévők rekordjait szerkeszteni.
Ha már nincs szükségünk erre az űrlapra, akkor „nyomjuk meg” újra a lap tetején látható 'Új alkotó' gombot, és erre eltűnik.
2.2.2.2.1
Az alkotó rekordja
Egy alkotó rekordja tartalmazza természetesen az illető nevét, de rendelkezésre állnak még más mezők is. Be lehet írni a szerző születési helyét és idejét, vagy egy másik mezőbe egy rövid életrajzot is. Egy másikba a rá vonatkozó internetes oldal címét, de van egy megjegyzés rovat is.
Létezik egy LOG mező is. Itt azt tartjuk nyilván, hogy az érintett rekord mikor lett szerkesztve. Ezt a mezőt a program tölti ki, a kezelő nem írhat ide.
2.2.2.2.2
Az alkotó rekordjának szerkesztése
Az alkotós űrlap tetején lévő legördülő menüben megnézhetjük, hogy mely alkotók szerepelnek már a listában.
Ebből a menüből válasszuk ki a keresett szerzőt, majd nyomjuk meg a 'Szerkesztés' gombot. Ennek hatására betöltődik az illetőhöz tartozó rekord, és ekkor átírhatjuk az egyes mezőket.
2.2.2.2.3
Új alkotó felvétele
Az űrlap tetején található 'Új alkotó' gomb hatására egy üres űrlapot kapunk, ide kerülhet az "új" alkotó neve és adatai.
NE FELEJTSÜL EL ELMENTENI a változtatásokat az 'Adatbázisba írás' gombbal. (Akkor is elvesztjük az új adatokat, ha egy másik alkotó adatlapját nézzük meg, és előtte nem mentettük az előzőt.) *

2.2.2.3

Gomb egy új 'Új fejezet' cím felvételére

MÉG NEM KÉSZÜLT EL *

2.2.2.4

Gomb 'Szűrés'-ésre

Az adatbázis rekordokban szűrést és keresést végezhetünk az itt megnyíló (kicsi) űrlap segítségével. A már bevitt művek között keresgélhetünk. Két okból lehet szükségünk erre. Az első ok lehet, hogy szerkeszteni szeretnénk, vagy csak megnézni a teljes rekordot. (Lásd 2.2.2.4.3.1.) A másik ok: a bal oldalra már kiválasztott, szerkeszthető rekordot össze szeretnénk kapcsolni egy másik rekorddal. Pl. azért, mert az pl. egyik cikk egy évkönyvben szerepel. (Lásd 2.2.2.4.3.2.)
Itt is igaz, hogy a gomb ismételt „megnyomásával” eltüntethetjük ezt a kereső modult, de a szűrés eredmény rekordjai azért ott marad a képernyőn.
2.2.2.4.1
Szűrési űrlap
Az űrlapon van egy kereső modul, amivel a művet leíró rekord egyes mezőiben kereshetünk (pl. cédula, kiadó, stb). Egy modul, ahol az alkotók neve szerint választhatunk. Évszámok szerint is szűrhetünk.
Részletesen lásd 'A szűrési szempontok' (2.2.2.4.2.1) pont alatt
2.2.2.4.2
A szűrés módja
Egyszerre több szempontot is figyelembe vehetünk. Vagyis kereshetünk egy kifejezést egy adott mezőben, egy bizonyos alkotót érintő művekben. Ezen kívül még időbeli korlátokat is beállíthatunk.
2.2.2.4.2.1
A szűrési szempontok
- KERESÉS a bibliográfiai rekord egyes mezőiben lévő karaktersorozatra: a kereső mezőbe beírt kifejezést keresi meg egyes mezőkben. Ezek: 'Cédula, cím, alcím, párhuzamos cím', 'Kiadó, nyomda', 'Sorozat', 'Város', 'Megjegyzés', 'Csillag'. Ezek közül a 'Csillag' mező magyarázatra szorul. A bibliográfiai adatrekordban van egy olyan lehetőség, hogy egyes rekordokat „csillaggal” megjelöljünk. Ez jelentheti azt is, hogy ennél a bizonyos rekordnál még utána kell nézni valaminek. Ilyenkor a kereső mezőbe '1'-et kell írni és a 'Csillag' gomb kiválasztása után kell a 'KERESÉS' gombot megnyomni. *
- ALKOTÓK szerinti szűrés: a legördülő mezőben kiválaszthatunk egy bizonyos szerzőt
- ÉVSZÁMOK szerinti szűrés: be lehet írni egy időtartamot is, de ha csak 1 konkrét évszámra vagyunk kíváncsiak, akkor elég az első mezőbe beírni azt.
- PUBLIKUS A bibliográfiai adatrekordokat az adatbeviteli űrlapban megjelölhetjük, hogy nyilvánosak-e ezek az adatok. A szűrésnél választhatjuk a publikus, a nem publikus és az összes rekordot is.
- RENDEZÉS: választható, hogy a találati rekordok milyen sorrendben jelenjenek meg. JAVÍTANDÓ MÉG: a 'cédula szerint' nem lehet most még.
2.2.2.4.2.2
Kezelő gombok
Az űrlapon lévő A 'KERESÉS' gomb megnyomása után, az összes beállított szűrési szempont ezek együttes teljesülésével kapjuk meg az eredmény rekordokat, a kereső modul alatti részen. (Lásd: 2.2.2.4.3)
A 'Törlés' gombbal minden addigi beállítást kitörölhetünk. Alap állapotba állíthatjuk az űrlapot egy új kereséshez/szűréshez.
2.2.2.4.3
Találatok listája
Néha egynél több eredményt is kaphatunk. Ha 10-nél több rekordról van szó, akkor a találatok fölötti navigációs gombban keresgélhetünk. *
A találatok rekordjában szerepel a mű leírására szolgáló 'cédula' rész. Így lehet azonosítani a művet és a bibliográfiai rekordot.
Mellette jobbra két gomb van: 'Szerkesztés' és '<- Új kapcs.', mert ezeket a rekordokat két dologra használhatjuk:
2.2.2.4.3.1
Találatok listája → szerkesztésre
A 'Szerkesztés' gombbal választhatjuk ki szerkesztésre az adott rekordot. Ha így teszünk, akkor az érintett rekord teljes tartalma megjelenik bal oldalon az űrlapban. Ezt attól kezdve szerkeszthetjük is. (Lásd 22.2.1 pont)
2.2.2.4.3.2
Találatok listája → két mű közötti kapcsolat létrehozására
Az '<- Új kapcs.' gomb a bal oldalra (!) korábban már betöltött „kiválasztott” rekorddal való új kapcsolat felvételét teszi lehetővé. (Lásd 2.2.2.5 és 2.2.1.3 pontok)

2.2.2.5

Gombok segítséghez (Help)

Lásd a 2.2.4 pontot

2.2.3

Művek kapcsolatai

A művek (mű-rekordok) közt már meglévő kapcsolatok a bal oldali űrlap alatt találhatóak.
A bal oldali űrlapban lévő művel új kapcsolatot is létesíthetünk. Erre szolgál az 'Új kapcs.' gomb a keresés eredményeként feltűnő találatok rekordjainál. Ennek hatására a kiválasztott mű megjelenik a bal oldali űrlap alján, de látható az oldal középső részén is.
A művek közti kapcsolatok beállítását a bal oldali űrlap alján lévő rekordokban végezhetjük el. FONTOS: Ezeket el is kell menteni ('Adatbázisba' gomb).

2.2.4

Help

Az adatbeviteli űrlaphoz kétféle segítség tartozik.
A 'Kis segítség' gombra kattitva néhány infot kapunk az adatbevitellel kapcsolatban. Ez is kétállású gomb, második kattintásra eltűnik a leírás.
A'Részletes leírás' gombra kattitva ezt a dokumentációt kapjuk meg.