Szervezetünk bemutatása

Településünk igen nagy tánchagyományra tekinthet vissza.

 

A hagyományőrző néptánccsoport, 1996 januárjában azzal a céllal jött létre, hogy ezt a gazdag kulturális értéket továbbvigye és bemutassa, illetve népszerűsítse, minél szélesebb körben. Természetesen kiemelt fontosságúnak tekintettük, hogy helyben, főleg a fiatalságot célozzuk meg, mivel az utánpótlásnak nagy szerepe van a nemzeti értékek megőrzésében.

 

Műsorunkban szerepel szatmári leánytánc, lassú és friss csárdás, valamint a legfontosabb helyi érték, ae ecsedi verbunk is.

A verbunk, egykor a katonai toborzás látványos eleme volt. Ez a különleges férfi tánc, mindig is a virtust, az erőt és az ügyességet testesítette meg. Az ecsedi verbunk, messze földön híres, sajátos motívumai miatt. Egyes tánckutatók szerint, ebben a táncban csúcsosodik ki, a magyar tánc fejlődése.

 

A Nagyecsedi Hagyományőrző Néptánccsoport 2006 februárjában állította színpadra a Nagyecsedi Lakodalmast, melyet Dancs Lajos tanár úr gyűjtése alapján az ’50-es évek második felében mutattak be Budapesten. Az összeállítás, az egykori Nagyecsedi lakodalmak történetét dolgozza fel, azok jellegzetes népdalaival, táncaival, és népszokásaival együtt.

 

A csoport 2007-ben belépett a Muharay Elemér Népművészeti Szövetségbe és felvette a Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes nevet, tisztelegve ezzel egy híre ecsedi táncos előtt.

 

Az együttes tagjai igyekeznek felkutatni és elsajátítani a helyi népszokásokat. Ebben főleg az idősebb népművészet mesterei, illetve az jfjú népművészet mesterei vannak segítségükre.

Olyan híres emberektől tanulhattunk és tanulunk, mint névadónk, Rákóczi Kovács Gusztáv, Murguly Lajos, Czine Róza, „Pokróc” Bulyáki Gergely.

 

A csoport tagjai nem hivatásos táncosok, hanem lelkes hagyományőrzők, aki a táncot elődeiktől és egymástól tanulják. Ezt a tudást igyekszünk átadni a 2007-ben megalakult utánpótlás csoportnak is.

 

2012.03.03.-án, a II. Országos Verbunkversenyen avattuk fel a Nagyecsedi Népművészet mesterei és ifjú mesterei tiszteletére készítetett emléktáblát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művészeti vezető: Andóné Kujbus Nóra

 

Tánckar vezető: Lőrincz Sándor

 

Csoport vezető: Tóth Miklós

 

A koreográfiát összeállítja:

Andóné Kujbus Nóra és

Dr.Balázs Gusztáv