NAGYKAPORNAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA


MÓDOSULT!
A Nagykapornaki Általános Iskola  járványügyi szabályzata
a  járványügyi készenlét idejére
1. Az iskola 07:00 órától 17:00 óráig tart nyitva. A gyerekek 7:30-tól érkezhetnek, 7:30 előtt  csak  bejárós gyermekek  tartózkodhatnak az épületben, helybéliek indokolt esetben. Szülők, kísérők a járványügyi készenlét feloldásáig nem léphetnek be az épületbe.
2. Az épületet napközben folyamatosan fertőtlenítjük.
3. Az iskola épületébe bejönni, illetve azt elhagyni kizárólag a főbejáraton át engedélyezett.
4. A tanítási órái vagy foglalkozásai után a tanuló a legrövidebb úton és legrövidebb idő alatt köteles elhagyni az iskolát.
5. A tanulókkal a legfontosabb higiéniai szabályokat (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés, köhögési etikett, stb.) ismertetjük.
6. Az épületben a tanulók számára a cserecipő használata kötelező.
7. Az étkezés meghatározott rend szerint zajlik, a tömeges találkozást elkerülve.
8. A tanórák közti szünetekben minden tantermet ki kell szellőztetni.
9. A folyosókon, öltözőben, mosdókban kerülni kell a csoportosulásokat.
10. A 2020-as naptári évben osztálykirándulás szervezése nem lehetséges.
11. Az iskolai dolgozók és tanulók számára az iskolában a  közösségi terekben a MASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ!!
12. Az iskola területén csak az iskola dolgozói és a tanulók tartózkodhatnak. A gyermekeket reggel a bejáratig lehet kísérni, s délután a bejárat előtt lehet várakozni.
13. Az iskolával való kapcsolattartásra lehetőség szerint telefonos és az elektronikus ügyintézést ajánljuk (KRÉTA, email, stb.).
14.  Az iskola területén semmilyen ügyintézésre nincs lehetőség, az ügyintézés online módon történik, BELÉPNI TILOS!
15. Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Amennyiben egy gyermeknél tüneteket észlelnek, a szülőnek gondoskodni kell az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
16. Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük és értesítjük a gondviselőt. Ebben az esetben a szülők keressék fel telefonon a gyermek háziorvosát és utasításainak alapján járjanak el.
17. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egyészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
18. Ha bármilyen ok miatt a gyermeket házi karanténban tartózkodásra kötelezik, azt a gondviselő köteles az iskolának jelezni.
19. Az oktatásban, nevelésben és az intézmény működésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
20. Az intézmény dolgozói az eljárásrend szerint végzik a munkájukat.
Nagykapornak, 2020. szeptember 11..
Heinerné Vörös Mónika
intézményvezető
Beiskolázási körzethatárok:

  • Bezeréd
  • Misefa
  • Nagykapornak
  • Nemesrádó
  • Orbányosfa
  • Padár

Elérhetőségek

Cím: 
Nagykapornak,
Kisfaludy u. 2.
8935

Tel.:
92-367-005

OM azonosító:
037589

E-mail:
nkaporisk@freemail.hu