Szerzõi jog
A szerzõi jog a szellemi tulajdonjog azon területe, amely a szerzõi mûvek, azaz bármely, az alkotó szellemi tevékenységbõl fakadó, az irodalom, a tudomány és a mûvészet területén létrehozott egyéni, eredeti alkotás - függetlenül attól, hogy az adott alkotás milyen mûtípusban testesül meg - szerzõinek és az ún. szerzõi joghoz kapcsolódó jogok jogosultjainak védelmét szabályozza. A szerzõi joggal kapcsolatos alapvetõ szabályokat a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) tartalmazza, de számos egyéb jogszabály [156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet a Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és mûködésérõl; 158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a reprográfiára szolgáló készülékek körének meghatározásáról; 16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet a szerzõi és a szomszédos jogok közös kezelését végzõ egyesületek nyilvántartásának szabályairól] is rendelkezik szerzõi jogot érintõ kérdésekrõl.