A paralimpia rövid története

        Nagyon sokan úgy gondolják – tévesen –, hogy a paralimpia szó a paraplégia (orvosi kifejezés az alsó végtagok bénulására) és az olimpia szavak összevonásából adódik. Mint látni fogjuk, a paralimpia ugyan valóban a gerincvelő sérülése következtében alsó végtagbénultak sportmozgalmától indult, s ennyi köze van a paraplégekhez, ám továbbfejlődött több fogyatékossági csoportot felölelő, az épekével egyenrangú, párhuzamos (parallel) olimpiai mozgalomig.

        Mindannyiunk életében értékkel bír a sport, s ez még fokozottabban így van a fogyatékkal élőknél: a sportolás során kialakított vagy csökkent működésükből felerősített készségek, képességek növelik a környezettől való függetlenséget, elősegítik a társadalomba való beilleszkedést.

        A sportoló fogyatékosok múltja több mint száz évre tekint vissza. Tudunk arról, hogy már 1888-ban létezett sportklub Berlinben siketek részére. A siketek nemzetközi sportszervezete (CISS) már 1922-ben megalakult. Igaz, ők soha nem csatlakoztak másik fogyatékosságot képviselő szervezetekhez, mind a mai napig világjátékukat önállóan rendezik Silent Games néven.

        A testi fogyatékosok sportja a II. világháború után indul útjára a maga nagyszámú katona- és civil sérültjével. A sportban találták meg azt az eszközt, amely révén a legkisebbre csökkenthetik az egyébként viszonylagos mozdulatlanságra ítélt lét kedvezőtlen következményeit.