Ómagyar Kultúra c. kiadványsorozatunk eddigi tartalma

ISSN 0238-681X

1988.

Baják László: Levedi vajda és Levédia

Forrai Sándor: A pécsi rovásfeliratos címerpajzs

Vincze Árpád, Andrássy Gyula: Ómagyar szótár

Deseő Zoltán: Szent Istvánról, ahogy én látom...

Grotte András: Néhány újabb könyv Közép és Belső Ázsia ötvösségéről

Istvánfi Gyula: Vésztő-Mágorhalom, Csolt-monostor helyreállítása

Jakab Ágnes: Harang-program

 

1989.

Baják László: Álmos és fejedelemsége

Varga Géza: A „Nimród” tamga

Jász Viktor: Koppány a „szabadságharcos”?

Bencze Zoltán: Budaszentlőrinc, az egykori pálos főkolostor

Vincze Árpád: Művelődéstörténetünk „szent” könyve a Pray -kódex

Kölcsey Ferenc: Himnusz (rovásírással)

 

1990.

Filep Antal: Papp László, Kecskemét kiváló tudósa

Katona Imre: A magyar őstörténet néprajzi modellje

Borbás Zoltán: Nagy Károly Frank király avar háborúja

Érdújhelyi Menyhért: (Bevezető: Baják László) A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország fejlődésére a mohácsi vész előtt.

Forrai Sándor: Magyar őstörténeti konferencia Felsőőrött

Forrai Sándor: A magyar rovásírás eredetének őstörténeti háttere

Libisch Győző: Hozzászólás a pécsi rovásemlék megfejtéséhez

Győrbíró István: A Kisküküllő mellett fekvő Bonyha község református templomának rovásfelirata

Libisch Győző: Az egységes rovásírás betűiről

Baják László: Költő és király

Móra Ferenc: Egy észre nem vett jubileumról

 

1991.

Baják László: A kendétől a királyig

Németh Gyula: Kőrösi Csoma Sándor célja

Vincze Árpád szerk.: Jakubovich Emil-Pais Dezső: Ómagyar olvasókönyvéből

Magyar nyelvemlék-típusok

Varga Géza: Jelképek mítoszok és őstörténetünk

Varga Géza: Különböző lineáris írásrendszerek hasonló jelei

Balázs J. Attila: A szó elszáll, az írás megmarad

Forrai Sándor: Földrajzi neveink eredetéről

Z. Szőke Pál: Pogánykori kultikus és kulturális emlékek a székelyeknél

Vincze Árpád gyűjtése: Ómagyar versek

 

1992-93/1. szám

Baják László: Törzsi, törzsszövetségi intézmények és funkciók Izraelben

Hidán Csaba: A lovasnomádok és a közelharc

Fülöp András: A zselicszentjakabi bencés apátság

Vákár Tibor László: Szent János lovagjai a középkori Magyarországon

Tóth Csaba: Egyenes szentélyzáródású templomok Magyarországon

Grynaeus András: A dendrokronológia

 

1997/1. különszám

„Nyereg alatt puhítjuk...”? avagy
Vendéglátási és étkezési szokások a honfoglaló magyaroknál és a rokon kultúrájú lovasnépeknél

Csizmadia László: Beköszöntő. A rendezvény sorozat ünnepélyes megnyitása az Ómagyar Kultúra Baráti Társaság fennállásának 10. évfordulóján

Bóta László: „Nem búcsúzom”, Emlékezem! Benda Kálmánra társaságunk elnökére

Laszlovszky József: Bevezető

Fodor István: A honfoglalók műveltsége

Engel Pál: A kettős honfoglalásról

Laszlovszky József: A honfoglaláskori evés, ivás vendéglátás történetének és anyagi kultúrájának kutatási lehetőségei

Vékony Gábor: Lakoma, vendégség a keleti nomád népeknél

Tomka Péter: Étkezési és vendégfogadási szokások a népvándorláskori nomád népeknél

Takács Miklós: Miben főzték és tálalták ételeiket a honfoglaló magyarok?

Gyulai Ferenc: A honfoglaló magyarság ételeinek régészeti-növénytani forrásai

Bartosiewicz László: A honfoglaló magyarok húsfogyasztása

 

1997/2. különszám

Bóta László: Bevezető

Tájékoztató a rendezvényekről

A kiállítás plakátja

Rendezvényeink és kiállításunk célja (részlet a szervezés forgatókönyvéből)

Fodor István: A kiállítás megnyitója

Benkő Mihály fotó kiállításából

Nomád Gasztronómia Belső Ázsiában napjainkban

Benkő Mihály: Mazsarok a Mongol Altájban

Múzeumok gyűjteményeiből

Tárgyak a honfoglaló magyarok és a lovas népek háztartásából.

Műtárgy rekonstrukciók másolatok

Múzeumi eredetik nyomán gyártott iparművészeti másolatok

Iparművészeti tárgyak vendégfogadáshoz.

Historizáló terítési bemutató.

A lakoma (részlet a szervezés forgatókönyvéből)

Bóta László: Étlap

Laszlovszky József: A múlt rekonstruálása vagy egy történeti lakoma

Gyulai Ferenc: A honfoglaló magyarság növényismeretéről

Az ételek elkészítése során figyelembe vett szempontok

Bóta László: A IX. századi honfoglaló magyarság által ismert és felhasznált nyersanyagok

A lakoma plakátja

Mózes Péter, Nyers Csaba, Sándor Dénes: Honfoglaláskori lakoma ételei

Bóta László: A lakoma köszöntője

Mellékletek

Bóta László, Baják László: Totó

Kiállítási katalógus

Képek jegyzéke

Források - Felhasznált irodalom