Peterdi Dániel

53 éves református lelkipásztor vagyok. Öt fiúgyermekes lelkipásztor-pedagógus családból származom. Alap- és középfokú tanulmányaimat Balassagyarmaton, Érden és az USA-ban (Tampa, Fla.) végeztem. Érettségi után (1976) két évig katona voltam Nagyatádon és Marcaliban. Lelkészképesítésemet 1982-ben, a Budapesti Ref. Teológiai Akadémián szereztem. Ugyanebben az évben szenteltek lelkésszé és nősültem. Feleségem Molnár Judit, református lelkipásztor. Szolgálatunkat akkor ősszel, Drávafok-Kétújfalu Társegyházközségben kezdtük. 1983-84-ben Edinburgh-ben (Skócia) voltam ösztöndíjas, ahol rendszeres teológiával foglalkoztam. Sok külső és belső építéssel teltek azok az évek is. 1989 nyarán a Pécs-belvárosi Egyházközség választott meg lelkészéül. Itt módomban volt részt venni a Pécsi Ref. Kollégium létrehozásában és fejlesztésében, templomot építettünk Pellérden és imaházat Pécs-Hirden. Új istentiszteleteket, rétegalkalmakat vezettünk be gyülekezetünkben. Külföldi testvéregyházakkal évtizedes kapcsolatokat építettünk ki (svájci, németországi, erdélyi közösségekkel, de délvidéki és felvidéki testvérekkel is kapcsolatot tartunk). Közben négy gyermeket bízott ránk Isten: Zsófiát, Andrást, Mártont, Bencét. Sok örömünk van bennük és nagyon hálásak vagyunk értük. A Baranyai Egyházmegyében voltam: számvevő, főjegyző, két cikluson át zsinati képviselő és 2003-tól esperes. Jelenleg a Duna melléki Egyházkerület lelkészi főjegyzője is vagyok. Középiskolás korom óta kosárlabdáztam, szeretem a csapatsportokat, így értékelem munkatársaim helytállását egyházunk különböző szintjein. Szeretném azt a valóságot munkálni, melyben az egyén megtalálja a helyét a „csapatban” is! Szeretek olvasni, zenét hallgatni, természetben lenni, ha időm engedi.