Szeretettel köszöntjük honlapunkon!                  Áldás békesség!                   Békesség Istentől!
Templom született

A gyülekezet újraszerveződése

Hallomásból tudjuk, hogy az 1950-es években már volt Hirden református közösség, de a gyülekezetnek nem volt saját terme, hanem az evangélikusokkal felváltva tartották az istentiszteleteket a helyi iskolában. Ideköltözésünkkor 1988-ban azonban ennek már nyomát sem találtuk. Mivel meg volt a vágy a szívünkben a református közösség iránt, a

Csekei házaspárral családlátogató munkába kezdtünk. Rónaki László római katolikus esperes plébánostól kapott címek alapján próbáltuk felkutatni református hittestvéreinket. Az újraszerveződő református gyülekezet 1992. február 2-án tartotta az első istentiszteletet a kendergyárban. 1996-ig kendergyártól kaptuk, ingyen és bérmentve a helyiséget, az alkalmak megtartásához - hála és köszönet ezúton is érte, az akkori igazgatónak. 1996-tól a privatizáció folytán kiszorultunk innen, és istentiszteleteinket ettől kezdve Zóka Benjáminéknál tartottuk.

Templomépítés

Megfogalmazódott a gondolat, hogy házat kellene építeni Isten dicsőségére, hogy istentiszteleti alkalmaink megtartására, legyen megfelelő hely. 1996-ban sikerült megvásárolni az önkormányzattól a szövőgyár utcai első telekrészt, templom-építési célra, és három évvel később 1999-ben, az Erlenbach-i (svájci) testvérgyülekezetünk segítségével a második telekrészt is tulajdonunkba került. 1999 tavaszán elkészültek a végleges építési tervek, és sok nehézség és akadályoztatás után 2001. szeptember végén megkaptuk az építési engedélyt is. Ez idő alatt bekerítettük a telket, első munka volt az elburjánzott növények kiirtása, majd megépítettük a közműveket és felvonulási épületet húztunk. 2002. május 11-én, alapárokásással, ténylegesen elkezdődött a ház építése. Az alap, a lábazat betonozási munkái közös munkában készültek (kalákában). 2003.09.28. A Püspöki látogatásra már álltak az alsó és felső szint falai. 2003. november végére pedig, tető alá került az épület. 2004-ben külső és belső vakolás, víz, villany, gáz bevezetése. 2005-ben külső festés, szerelvényezés. 2006-ban csempézés, lapozás, lambériázás, korlátok hegesztése, villanyszerelése, festés mázolás munkái készültek el. Új templomunkban, az első istentiszteletet 2006. december 10-én, délután tartottuk, melyen filmvetítést is volt a koreai testvéreinkről. Nagy örömünkre annyian összejöttünk, hogy nem volt elég az ülőhely. 2007.02.04. én hálaadó istentisztelet keretében, - Úrvacsorával egybekötve - megünnepeltük 15 éves létezésünket. Sámuel első könyvének 7:12. Verse volt az alapige: " Mindeddig megsegített minket az Úr." Februártól kezdve, bár még nem volt kész teljesen az épület,(hét közben folytak a még hátralévő munkák az épületben és a kertben) minden hónap első vasárnapján, de 10-órakor, már itt tartottuk istentiszteleteinket, és Augusztustól pedig már minden vasárnap. A templom építése során gondoltunk a gyerekek vagy felnőttek szállására is és így az épület felső szintjén rendelkezésre áll 2 nagyobb szoba és 2 kisszoba berendezve ágyakkal így összesen 20 főnek tudunk fekvőhelyet biztosítani. Van külön vizesblokk külön fiuk és lányok részére. Az alsó szinten van egy konyha berendezve, ebédlővel. Az épületet tágas füvesített udvar veszi körül, ahol a gyermekek tudnak játszani. Gyülekezeti házunk (kis templomunk) ünnepélyes felszentelő istentiszteletére: 2007. szeptember 15-én délután 15 órakor került sor. Nem minden generációnak ad az Isten ilyen lehetőséget, hogy lakhelyén, egy ilyen alkalmon vehessen részt.

Ha komfirmandus csoporttal, kerékpáros csoporttal, gyülekezeti tagokkal pár napot itt kívánna tölteni, akkor az alábbi címen vagy számon érdeklődhet : Pálffy Emőke 7693 Pécs-Hird Kenderfonó u. 20.                      Tel: +3620/2283299

vagy a Pécsi Belvárosi Református Egyházközség 7623 Pécs Szabadság u. 35                      Tel: +3672/314638

Szeretettel várunk gyülekezeti és külön alkalmainkra és minden érdeklődőt. Külön alkalmaink "Sok Hírünk Van" / Somogy Hird Vasas / című közösségi lapjában megjelenik.

A találkozás reményében
Testvéri köszöntéssel
Zóka Benjamin
A Hirdi református
gyülekezet tagja.

Ön a honlapot a böngészőkkel tekintheti meg

és 1024x768 felbontással élvezheti

Ön a  poszterek   látogatónk

Figyelem! Az oldalon ActiveX program fut melyet nem minden böngésző nyit meg!

A weboldat készítette:  Ifj. Zóka Benjamin   Tel: +36 30/2757357