Menu Content/Inhalt
Kezdőlap
Felsős munkaközösség PDF

A munkaközösség tagjai:

Munkaközösség vezető:    

                   Barna Attiláné                      8. osztály osztályfőnöke, matematika-fizika szakos tanár

 

Osztályfőnökök:

Horváth Anita                       5. osztály osztályfőnöke, technikát oktató tanító

Spanics Ilona                        6. osztály osztályfőnöke, ének szakos tanár a furulya szakkör és

                                             az énekkar vezetője, tanító

László Ferencné                    7. osztály osztályfőnöke, magyar nyelv-és irodalom szakos tanár

                                     

Tagok:

Nagyné Szabó Ildikó                történelem, erkölcstan szaktanár – gyermek –és ifjúságvédelmi felelős

Dr Fenesiné Récsei  Mónika       angol nyelvtanár

Kőrösiné Deák Ilona Gyöngyi      magyar nyelv-és irodalom szakos tanár, iskolai könyvtáros tanár

Gelicz Andrea                         földrajz szakos tanár

Szántó Szilárd                        testnevelés szakos tanár

Farkas Mária                           hagyományőrző szakkör vezetője, DÖK segítő pedagógus,

                                           tanító, romológia mestertanár