Menu Content/Inhalt
Kezdőlap
nyelvi projekt PDF

Image      COMENIUS  Nyelvi Projektek  


             Iskolánk  2006. januárjában adott be pályázatot a Tempus Közalapítványhoz közoktatási intézmények közötti nemzetközi partnerkapcsolatok támogatásához (COMENIUS 1 Nemzetközi Iskolai együttműködések).  Mit kell tudni erről az együttműködési formáról?

 

            A Comenius 1 akció a Socrates programban részt vevő államok közoktatási intézményei közötti partnerkapcsolatokat támogatja. Olyan pedagógiai projekteket lehet megvalósítani, amelyek nemzetközi együttműködésben zajlanak egyenrangú partnerintézmények részvételével, egy közösen választott témában, folyamatos munkával, közös projekttermék elkészítésének céljával.
A Comenius 1 akcióban támogatható tevékenységek segítik az iskolákat a nemzetközi kapcsolataik bővítésében, ápolásában. A projekt ezen kívül számos általános érvényű cél megvalósítását is elősegíti a támogatott intézményekben. Ilyenek lehetnek például a tanári kar nyelvi és kommunikációs készségeinek és a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának erősítése; a projektmódszer meghonosítása; a sajátos tanulási igényű tanulók integrációjának elősegítése; a kommunikációs és információs technológiák alkalmazása a tanításban; a képességközpontú megközelítés és a tantárgyközi ismeretek oktatásának előtérbe állítása; valamint az iskola közelítése a munka világához
.

 

            Kinek szól a Comenius 1?

Bármely államilag elismert közoktatási intézmény pályázhat, tehát óvodák, alap- és középfokú oktatási intézmények, kollégiumok, stb. számára is.
A Comenius 1 pályázati lehetőség elsősorban azoknak az intézményeknek szól, amelyek külföldi partnerkapcsolatok révén kívánják pedagógiai programjukat gazdagítani, és igyekeznek tanulóikat és tanáraikat projekt-jellegű tevékenységek során bevonni a nemzetközi vérkeringésbe.

 

            A COMENIUS 1 projekten belül három projekttípus található, mi a Nyelvi Projekt-et választottuk. Mi is a Nyelvi Projekt?

 

    A COMENIUS 1 Nyelvi Projektek célja, hogy a közoktatási intézményekben tanuló fiatalokat az             idegen nyelvek tanulásra ösztönözze, és az elsajátított nyelv aktív használatát támogassa. Ezt             olyan projektek támogatásával kívánja elérni, melyekben

  • két ország partnerintézményeiből fiatalok egy-egy csoportja vesz részt;

  • a fiatalok közösen kidolgoznak egy témát, amely kapcsolódik képzési programjukhoz;

  • A tanulócsoportok látogatást tesznek egymás intézményeihez. Így az idegen nyelvet új környezetben, képzésükkel és szakmájukkal közvetlen összefüggésben, érdeklődésüknek megfelelően használják.   

 

 

A COMENIUS 1 Nyelvi Projektben a nyelvi fejlődés a munkának csak közvetett - noha elengedhetetlen - eredménye, mely az együttműködés kommunikációs "kényszere" által történik meg. Egy ilyen projekt sokkal többet nyújt a résztvevőknek, mint egy hagyományos iskolai csereprogram, hiszen az iskola képzési programjába épülve valósulnak meg céljai, azt új elemekkel gazdagítja, életszerűbb összefüggésbe helyezi a tanulást, így fokozott motivációt jelent.

            A csereút időtartama legalább 14 nap (utazással együtt). A csereúton minimum 10 fős, legalább 12 éves fiatalokból álló csoportok vehetnek részt. A tanulócsoportot kísérő tanárok létszáma 10 diákonként max. 2 fő lehet. Azokban a projektekben, amelyekben a célnyelv az Európai Unió legkevésbé elterjedt és oktatott nyelvei közé tartozik, kivételesen kisebb létszámú csoportok is elnyerhetik a támogatást

            Partnerintézményünk a lengyelországi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach, a közös munkanyelv az angol, amelyet iskolánkban 2001 óta tanítanak

A Tempus Közalapítvánnyal a kapcsolatunk már több éve tart, hisz „Forrás” idegennyelvi központunk már 2003 óta működik és jelenleg is nagy segítségünkre van a projekt sikeres végrehajtásában, melynek ötlete 2005 nyarán vetődött fel egy – természetesen a Tempus által finanszírozott – angliai szakmai továbbképzésen.

            Pályázatunk címe: „Let’s stay children for ever”, időtartama a 2006/2007-es tanév. A tanév során közösen dolgozunk különböző témákon:

  • angol-magyar-lengyel képes szótár készítése;

  • magyar-lengyel népmesék fordítása, előadása;

  • képregénykészítés;

  • egymás kultúrájának megismerése gyerekjátékok, versek, dalok segítségével;

  • közös történelmünk néhány szereplőjének bemutatása;

  • bemutatjuk egymás települését, iskoláját.

 

 

 

 

 

 

 

A közös munka fénypontja az a kétszer két hét lesz, amit a 10-10 kiválasztott tanuló a partneriskolában tölt el, ahol közösen dolgoznak az általuk kiválasztott témakörökön ill. bemutatják az addig elvégzett munkájukat.  Látogatásunk időpontja:  2007. április 15-29.     Lengyel barátaink augusztus 5-én érkeznek hozzánk.

 Akik szeretnének többet tudni arról, hogy mit is csinálunk, hol is tart éppen a projekt, az nyomon tudja követni munkánkat, ha az „English” linkre kattint. Itt a tanév során folyamatosan töltjük fel weboldalunkat az éppen aktuális munkáinkkal, beszámolókkal, a közelmúlt eseményeivel.

 

Üdvözlettel:     Ferencz Csaba