Kezdőlap
2023. December 06.
Múltunk PDF

Iskolánk bezárt!

 

Központi intézmény:

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola

7400 Kaposvár, Fő utca 40-44.

(06 82) 526 418

http://www.kodaly-kap.edu.hu/ 

1917-19-ig új nevet kapott Ferencz József Utcai Iskola az akkori király után.

A városrész fejlődése 1894-ben a cukorgyár  működésével indult el. A cukorgyár megindulása után kezdtek kiépülni a környék utcái. Korábban a Pécsi utcában / később Vöröshadsereg utca, majd ismét Pécsi utca / még kevés ház volt. Pl. a Zöldfa utca elején mindössze 3 ház állt, az állomáson túl csak elvétve volt néhány épület.

A Cigli iskola alapításától kezdve csak 31 év múltán –1923/24-es tanévben indult meg a tanítás a mai iskolában. Természetesen nem ebben a mai formában állt az épület. Ekkor még csak egy osztály volt a mai iskolaudvaron lévő kisházban, és két osztály az  utcai részen lévő teremben. A Pécsi utcai iskola helyén, egy Breyer nevű kocsmáros lakott, aki eladta házát Gyurkó István pályamunkásnak és Pap János földművesnek. A mai kisház kocsmai beszállóhely volt, ahova lovakat kötöttek be. A kocsma megszűnte után alakítottak ki egy tantermet.

A városrész azonban fejlődött és gondot jelentett a környék tanulóinak beiskolázása. Szükségessé vált egy új iskola építése.

1926/27-ben Kaposváron járt gróf Klebersberg Kunó akkori kultuszminiszter. Boldizsár Zoltán rk. lelkész népes küldöttséget vezetett a miniszterhez, feltárva a városrész problémáját. A miniszter utasítást adott a városnak, hogy sürgősen indítsa meg az építkezést.

1928-ban elkészült az új iskola, és az 1928/29-es tanévben megkezdődött a tanítás, 405 tanulóval, és néhány nevelővel.

Az iskolában 4 évfolyam volt 1-4. osztályig, Horváth Péter igazgató vezetésével.  Voltak csak fiú, csak leány és vegyes osztályok is. A felsőbb osztályosok a belvárosi iskolákba jártak.

Pár év múlva már szűk volt az épület, és a Zöldfa utcai részen Schlásinger-féle telek kisajátítása után 1931-ben megtörtént a hozzáépítés, így két földszinti és két emeleti tanteremmel bővült az iskola.

1939-ben ismét névváltozás történt, elemi iskola helyett népiskola lesz.

1946/47-től az iskola általános iskolává vált. Neve: Pécsi Utcai Általános Iskola. Ebben az évben nyílt meg a dolgozók iskolája intézményünkben, amelyen vasutas dolgozók és a kórházi ápolónői tanfolyam hallgatói vettek részt, hogy megszerezhessék a 8.osztályról szóló bizonyítványt.

1948/49-től új nevet kapott az intézmény: Vöröshadsereg Úti Általános Iskola lett a neve

1952-től ide tartozott Kaposszentjakab is.

1958/59-ben indultak be a napközis foglalkozások, 1959/60-ban megindult a levelező oktatás is.

1964-ben jelentős változások történtek . A tantermekben a  vaskályhákat, cserépkályhák váltották fel. Szabványnak megfelelő világítás lett a tantermekben. Minden helyiségbe vízvezetéket szereltek.  Ebben az évben új, 3 tantermes iskola kezdte meg működését Kaposszentjakabon,

1980-ban tornateremmel bővült az iskola.

1991-ben iskolánk neve ismét Pécsi Utcai Általános Iskola lett, az épületet pedig , 1998-ban „Védett épületté” nyilvánították.

 

A múlt lezárásául, a teljesség igénye nélkül álljon itt azoknak a pedagógusoknak a neve, akik évtizedeket töltöttek el iskolánk falai között.

Diákok százainak adták át tudásukat, és nevelték őket nap, mint nap. Generációk lettek emberré a kezük alatt.

 

Horváth Péter  ig.                                 1924-1941

Csizmadia János ig.                             1957-1976

Sárközy Istvánné                               1950-1970

Gyurkó József                                        1954-1984                  

Romvári Márta                                       1962-1980

Majtényi József                                     1963-1981

Harmath László                                  1962-2002

Kosarasné Sajgi Mária                       1963-1995

Lengyel Tibor                                      1961-1967, 1977-1991

Tóth Mihály                                             1965-1974

Tóth Mihályné                                        1965-1977

Pathy Klára                                              1970-2004

Gelencsér Zoltánné                             1970-1976, 1981-1992

Berényi Andrásné                                 1971-2005

Farkas Péterné                                       1972-2005

Szabados Magdolna                           1985-2005

Hunyadfalvy Károlyné 

Bárdos Kálmánné

Somogyi Imréné

Mózner János

Herber Imre

dr.Böndi Béláné