Meteo  Hóinfó Bihar  Napi csapadék  VERTOP sipálya  Radar  Műholdkép   Webcam  TÉRKÉP1   2
BEVEZETõ  BIHARI TÚRAINFÓK  TÚRALEIRÁSOK  OLVASNIVALÓ   FOTÓK   PICASA 1.   2.  3.  4. LINKAJÁNLÓ
   
.
Mócvidéki túra 
Túra a Mandrutului-szorostól az Aranyos-völgye és Albac-völgye között fekvõ Costesti hegyi falvacskán át Fehérvölgyre (Albac)


A
 Bihar-hegység tõlünk távol esõ,
az Aranyos-hágón is túli területe, már a híres-hírhedt Mócföld (Tara Motilor) része.
Nemcsak
a táj szépsége hanem az ott élõ hegyi nép, a mócok különleges életformája, is lenyügözi az ide tévedõ turistát.
Túránk során (2011. április elején) elõször a rövid (350 méter hosszú), de annál látványosabb Mandrutului-szorost fedeztük fel az Aranyos-völgyében, majd egy merész, "toronyirányti" hegymászással húsz kilométeres túrára indultunk és hangulatos kisebb-nagyobb móc tanyacsoportok  (Runc - Costestic - Rosesti - Sohodol) érintésével a környék legnagyobb településére  Fehérvölgyre (Albac) érkeztünk. Túránk során hosszasan kisért minket a havas Nagy-Bihar gerincének impozáns látványa, közben kisebb-nagyobb krókusz-mezõ keresztezte utunkat, majd a szép fekvésû, teplommal is bíró Costestic hegyi település és  a 1176 méter magas "Fericet" magaslat térségében a festõi Albac-völgy és a felé tornyosuló 1500-1600 méteres hegycsúcsok - a hegyoldalakon a jellegzetes móc tanyácskák tucatjai - gyögyörködtettek minket.
Túratáv Fehérvölgy (Albac) településig:: kb. 19 km, színtemelkedés: 800-850 méter (útvonali térképvázlatokat lásd lejjebb) .
Fehérvölgytõl az igen szép és  látványos, azonosnevû szoroson (Fehérvölgyi-szoros - Cheile Albacului) át gyalogosan (9,5 km) vagy inkább  stoppal, busszal lehet visszatérni a kiindulási helyre. A szinte teljes hosszában hegyvidéken folyó Aranyosról egyébként úgy tudni, hogy a Maros legnagyobb hozamú mellékága és völgye  Erdély leghosszabb és  egyik legszebb szorosát képezi. Itt egyébként még az út minõsége is elég jó. 
Fotók:               Mócvidéki barangolás             Mandrutului-szoros (Aranyos-völgye)


a megtett túra útvonalrajza:

.
korábbi  Mócvidéki táj-/túraleírás:   A Bihar déli tájain (Gajna tetõ...)
.
 Mócvidéki túratippek
 Minden, amit mindig tudni szerettél volna a Mócföldrõl...
 

A mócok, azaz havasi románok által lakott hegyvidéken viszonylag keveset jár idegen ember vagy  kíváncsiskodó turista.
A Bihar-hegység, a Gyalui-havasok és az Erdélyi Érchegység térségében, az Aranyos illetve a Fehér-Körös felsõ folyását illetve a Kis-Aranyos vidékét azaz a Mócföldet (Tata Motilor) a közelmúltig elkerülték a jól járható országutak: a mai napig is jórészt háborítatlan hegyvidéki táj és az ott élõ nép különleges, békés hangulatot, nyugalmat sugároz. Igaz a modern világ lassan beszivárog ide is, 
az embernek az az érzése, az elöregedő, talán lassú kihalásra itélt falvacskákat, tanyákat csak az itt hétvégi házakat vevő városiak menthetik meg.
A honfoglalás után a magyarok síkságokon és kisebb dombos területeken kezdtek mezõgazdasági tevékenységbe és állattenyésztésbe, a románság, így az itteni móc népcsoport is – bizonyos szabadságot élvezve - a magasabb hegyeken telepedett meg és pásztorkodással foglalkozott. A mócok öt erdélyi megye (Bihar, Arad, Hunyad, Fehér és Kolozs) hegyvidéki falvaiban és tanyavilágában élnek. A móc települések, tanyacsoportok gyakran a legmagasabb csúcsokig húzódnak. Az 1200 m-es magasságban, az Ocoale - Scărişoara fennsíkon található tanyák Erdély legmagasabban fekvõ települései közé tartoznak:
Ocoale - tanyaság (Szkerisóra - Scărişoara fennsík), Sfoartea falu (Ördöngös -  Ordâncusa-völgy), Kõház/ Casa de Piatră (Gârda-Seacă - völgy). Magyarok  nemigen élnek már erre,  ami a történelem viharainak  számlájára írható.

 A " MOT" szó románul hajtincset jelent, és a férfiak hagyományos hajviseletére vezethetõ vissza: régebben a helyi férfiak hajukat varkocsba fonták, esetleg a fejük tetején bóbitába kötötték.
A móc életformát az elszigeteltség, önmagukra utaltság, önellátás jellemezte, a széles hegyoldalakon szétszórtan fekvõ házaik, tanyáik messze feküdnek a városoktól, nagyobb településektõl. A havasi kürt a hegyi pásztorok fontos eszköze volt, az egymástól távol legeltetõ juhászok ezzel adtak jelzést, társaik vagy az otthoniak számára. Idegenforgalmi látványosságként ma is több helyen láthatja a turista ezt azérdekes népi hangszert.

  Topánfalva (Cimpeni) az Aranyos-völgy móc lakosságának központja, melynek egy sor hozzá tartozó  havasi településsel együtt is alig több mint 7000 lakosa van. A népesség állattenyésztéssel (marha, birkatenyésztés) szénagyûjtéssel, faipari mesterségekkel foglalkozik. A tanyák körül a gazda legelõje vagy nem éppen jó minõségû termõföldje helyezkedik el (a burgonya megterem itt is). A lucfenyõ-erdõk közelében élõ mócok mindig is tudtak bánni a fával, ügyes fafaragók régóta is és termékeiket az Alföldre, Szegedre vagy akár Debrecenig is elvitték.„Békés megyében a mócok faluról-falura, vásárról-vásárra, tanyáról-tanyára jártak. Dézsát, vödröt árultak s megjavították a rossz faedényeket. A megvásárolt dézsát vételár fejében a magyar gazdának félig kellett önteni búzával vagy kukoricával. A faedények javítását egy-egy csizmaszárért is elvégezték, amelybõl azután bocskort készítettek. A faárukat aprótermetû lovaikon hozták. A vándor móc sohasem ült fel a ló hátára, hanem maga után vezette az állatot.”
Valószínûleg a globalizáció a közeljövõben átírja itt is a sok évszázados rendet. Eddig ugyanis „a mócok - szorosan kötõdnek szülõhelyükhöz. Annak ellenére, hogy a természet meglehetõsen szûkmarkúan adagolta számukra a megélhetési lehetõségeket, õk megmaradnak szülõföldjükön és kihasználják azt a keveset, amit a természettõl kaptak."
Az utóbbi évtizedekben már egyes helyeken megjelentek a modern világ vívmányai is: áramellátás, a parabola antenna, gépkocsik, traktorok; a hagyományos kéménynélküli, gerendaházak mellett egyre több az új építésû ház a könnyebben elérhetõ területeken. Vélhetõen sok városi polgár vásárol is hegyi üdülõt a kihaló mócok hazaiból. 
 A hagyományos, kizárólag fából készült házak sajátos szerkezetûek.  „Mivel leggyakrabban hegyoldalakra építkeznek és a sziklás talaj nem teszi lehetõvé egy vízszintes alap kiásását, a mócok házaikat a hegyoldalhoz illesztik és fagerendákkal támasztják meg a lejtõ szögének megfelelõen. A hegyoldal és a tartógerendák által határolt terek  lezárásával értékes raktárhelyiségeket vagy istállókat alakítanak ki. A ház eleje verandaszerû, faragott oszlopokkal és árkádokkal díszített. Jellegzetes a csúcsos, magas zsindelytetõ. Az istálló épülete még különlegesebb: gerendákból kialakított, kocka alakú, nagyon magas, fenyõgallyakból készült  tetõvel ellátott építmény, melyre idõvel vastag fû- és moharéteg telepszik.”

A Mócföld a turisták sok szépséget találnak, csak néhányat említek itt meg most: a pádisi Mócok temploma elnevezésû hegyrõl tekinthetünk le a Pádis-fennsíkra ill. a bihari Nagy-Havas vonulatára. A Vertopi- Zguresti- illetve az Aranyosfõi-jégbarlang, a barlangokat rejtõ Ördöngös-völgy, a kagylók és csigák megkövesedett maradványait rejtõ a Csigahegy, az esõzések után szép látványt mutató Alsóvidrai-vízesés, a Vércsorog-vízesés, a Patrahatesti-vízesés, a kanyarokkal tûzdelt, vadregényes, festõi szépségû a Fehérvölgyi-szoros, a szép kilátást biztosító Gajna-tetõ, Kis-Bihar és Nagy Bihar-csúcs mind-mind szép kirándulás színhelye lehet. A Mócföld kissé távolabb esõ részén található a Verespatak, Brád, Nagyág és Zalatna falvak által határolt un.” Aranynégyszög”, ahol régidõk óta bányászat folyik. Az Erdélyi Érchegységben érdemes még felkeresni a turistának Abrudbánya (a Mócföld müvelõdési központja) közelében a Detonáta sziklaalakzatait illetve a Vulkán-hágó környéki hegyet. Télen sipállyák üzemelnek a Vertop-hágó környékén.: Webcam.
Aki azonban a még viszonylag érintetlen Mócföldön akar barangolni, a móc tanyavilágba kell elindulnia Kõház vagy más, magasabban fekvõ település felé.  Az Aranyos vidéki mócok legnagyobb településeik: Horea (Horea szülõfaluja  a közeli Fericet), Albac (Fehérvölgy), Scărişoara (Aranyosfõ) és Vidra (Avram Iancu szülõfaluja). 
A mócok és magyarok viszonya nem volt súrlódásmentes, a Mócföld az erdélyi románok valóságos Viharsarka. Mócföldön született Horea, aki véres parasztlázadást robbantott ki 1784-ben a magyarok ellen és féktelen öldöklésbe kezdett csapataival, amire az osztrák vezetésû álló katonaság csak késve reagált.   A halálra ítélt, vérengzéseirõl hírhedt Horea-t és társait a románság persze nagy becsben tartja.
1848-49-ben a Vidrán született  Avram Iancu csapatai szálltak szembe a magyar szabadságharc katonáival. Vasvári Pál is ezekben a harcokban vesztette életét.
 A történelmi sérelmeknek ma szerencsére már jelét sem látja a turista, a mócok kíváncsian, barátságosan fogadják ai idegent. Érdekes megemlíteni, hogy, Czárán Gyula,  a bihari turizmus megteremtõje viszont jó viszonyt ápolt a mócokkal és a turistautak kiépítésbe is bevonta õket. A mócok egyébként sok tekintetben különböznek a többi romántól, nyelvjárási sajátságokat is mutatnak (tájnyelv, tájszólás).
Messze földön híresek a mócok éves vásárai:  a Găinai és a Călineasai vásárok. Ezekre a vásárokra a mócok különféle faedényeiket, csöbreiket, gereblyéiket, kézmûves termékeiket és elsõsorban jellegzetes havasi kürtjeiket viszik. A turista szállásban nem szenved hiányt, különösen a Vertop/Aranyos-hágó környékén van sok motel, falusi fizetõvendégszolgálat, de másfelé is találhatóak  szállások.

Túrafotók más      túrákról a környéken:

Fotótár 

képek:         Gajna/Gaina (Bihar-hegység)            Vércsorog-vízesés (Bihar-hegység)

képek (Erdélyi-Érchegység):   Vulkán   Detonáta    Grohot-i természetes híd   Körösbánya "Móc Pantheón"

képek:       Aranyosfõi-jégbarlang(Ghetar)   Kõház, Vertopi jégbarlang,Coiba-barlangok   Rozsda-szakadék  Ördöngös-völgy

képek (Erdélyi-Érchegység):     Vulkán      Detonáta       Grohot-i természetes híd     Körösbánya "Móc Panthe

képek:Aranyosfõi-jégbarlang(Ghetar)    Kõház, Vertopi jégbarlang,Coiba-barlangok   Rozsda-szakadék   Ördöngös-völgy


Geó-ládák

http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=1634
http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=2133
http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=2741

térképJelzett túristaútak


Hasznos linkek


A Bihar déli tájain Gajna-tető és környéke
http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf3492.pdf
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/hirado/th9810b.htm
http://www.nejlonszekely.eu/el/aranyos-volgye-mocok-foldje
http://www.padis.hu/utleirasok/padis/218-mocok-temploma.html
http://www.welcometoromania.ro/DN75/DN75_Valea_Ariesului_m.htm
http://www.overmagazin.com/2010/10/szkerisora-a-mocvidek-jegbarlangja/http://www.vjrktf.hu/carus/honisme/ho000010.htm
http://www.hhrf.org/erdelyinaplo/cikk_nyomtatas.php?id_cikk=3066
http://www.erdely.ma/dokumentum.php?id=88232&cim=nepirtas_nagyenyeden
http://www.welcometoromania.ro/DN75/DN75_Pestera_Vartop_m.htm
http://www.welcometoromania.ro/DN75/DN75_Pensiunea_Costy_m.htm
http://www.welcometoromania.ro/DN75/DN75_Garda_m.htm
http://www.welcometoromania.ro/Apuseni/Apuseni_Garda_Scarisoara_m.htm
http://www.welcometoromania.ro/DN75/DN75_Dealul_cu_Melci_m.htm
http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/2001/0146/05.html

http://www.welcometoromania.ro/Apuseni/Apuseni_Garda_Scarisoara_m.htm
http://www.welcometoromania.ro/Apuseni/Apuseni_Poarta_Ionel_m.htm
http://www.welcometoromania.ro/DN75/DN75_Cascada_Varciorog_m.htm
http://www.padis.hu/utleirasok/aranyos-voelgye/79-felsogirda-kozseg-leirasa.html

 Perei Árpád honlapja.