Szilaj Rezső: Továbbjutás a Kessler Hubert-barlangban

 


Örömmel tesszük közzé, hogy a Kessler Hubert-barlangban (Büdöskúti-víznyelőbarlangban) végzett kutatásaink jelentős eredményre vezettek.

2012. dec. 23-án, három bontási műszakot követően sikerült a barlang bejárata alatti hasadékot kitisztítani, majd tágítás után áttörni az aljzatot alkotó üledék és törmelékrétegen. Egy szűk aknabejárat nyílt meg előttünk, mely szerencsére néhány méter után kitágult. Több omladékpárkánnyal és álfenékkel tagolva 25-30 méternyit vezetett lefelé a sötétségbe. Végül egy teremszerű helyen végződött, melyből kétfelé is nyílt járat. Balra egy párhuzamos, nagy kőtömbökkel tagolt hasadékjáratba lehet bejutni, jobbra pedig kis cseppkövekkel gazdagon díszített, alacsony folyosó húzódik. Utóbbi oldalában egy szűk, huzatoló nyílást figyeltünk meg, ahol betekinthettünk a tágabb folytatásba. Idő hiányában ennek kutatását következő alkalomra hagytuk.

A bejutásnál Csepiová Krisztina, Horváth Sándor és Szilaj Rezső volt jelen, a megelőző bontásokban rajtuk kívül Mészárosné Hardi Ágnes, Pulsfort Zsuzsanna, Mairanek Ida, Mohos Csaba vettek részt.

Dec. 24-én Horváth Sándor és Szilaj Rezső visszatért a barlangba Németh Sándor társaságában, hogy a feltáratlanul hagyott végpontokat továbbkutassa. Először a baloldali hasadék végeit nézték át. A hasadék balszélső pontján mindössze néhány métert sikerült továbbjutni, de a másik oldalon az omladékon át egy tágas (min. 10 m átmérőjű) terembe jutottak, melyben szép cseppkőképződmények is láthatók.

Visszatérve a bejárati akna alá a szemközti cseppköves járat huzatos nyílását rövid munkával kitágították. Mögötte egyre magasodó folyosóhúzódott, ahol a vízfolyásnyomok végül az omladékban lefelé nyíló, huzatoló üregekben tűntek el. (Néhány métert le lehet mászni.) A következő kőtömb mögött viszont folytatódott a folyosó és egy nagyon szép, cseppkövekkel borított terem vált láthatóvá, Ebben az egykori kitöltés felszíne összecementálva, hidat alkotva jelzi a járószint hajdani magasságát.

Innen még kétfelé lehetett továbbhaladni. A fal mentén alul egy, a fal és az omladék közti, vízfolyásnyomos járatba lehet jutni, melynek vége omladékkal zárul. A másik irányban a kőtömbökre felmászva pedig váratlanul egy nagyméretű (10-20 m), omladéklejtős terem tárult fel, melyben kb. egy méter magasságú cseppkőoszlopok is megfigyelhetőek. A terem aljából huzat is érezhető.

A feltárt járatok hossza kb. 200 m, de igazán pontosan nem sikerült megbecsülni. A barlang mélysége kb. 40 méter lett. A fennsíkon szokásos tektonikus, alárendelten oldásos barlangokhoz képest itt a tektonika mellett jelentős korróziós tevékenység is folyt hajdanán, feltehetően a karsztvíz szintje alatt. Erre utalnak a viszonylag tágas, vízszintes járatok. Meglepően gazdag a cseppkődíszítés egy dolomitbarlanghoz és a szomszédos barlangokhoz képest.

 Vissza a tetejére