Szilaj Rezső: Januári továbbjutás a Kessler Hubert-barlangban

 

A Kessler Hubert-barlangban (Büdöskúti-víznyelőbarlangban) (4440/80, 21980/2012 üsz. 100777/2012 isz.) végzett kutatásaink 2013 febr. 2-án újabb jelentős eredményre vezettek.

Az egy hónapja feltárt barlangrész újabb felkeresésére a hó miatt csaknem egy hónapot kellett várni. A korábban otthagyott, a ledobott kövek alapján jelentős méretűnek ígérkező végponti aknába ereszkedtünk le ezúttal. A felső részen még viszonylag keskeny (1m-es) akna egy párkánynál két párhuzamos ágra oszlik, majd ezek egyesülésével tekintélyes méretűvé válik és egy terem mennyezetébe torkollik. Mélysége kb. 50 m. A terem hossza kb. 20-30 m között van, túlsó végét egy hatalmas leszakadt kőtömb foglalja el. Ennek túloldalán újabb nyílások vezetnek a mélybe, de mivel mindkét kötelünket beépítettük a nagy aknába, így ide már nem tudtunk leereszkedni. Az akna képződményekben, a kisebb oldásformákat leszámítva elég szegényes, a teremben az omlások határozzák meg az arculatot. Néhány nyílás is látszik az akna oldalában, ezek mögött újabb járatok, vagy kürtők lehetnek.

A barlang eddig feltárt szakaszainak mélységét 150 m-re becsüljük, hossza legalább 400 m.

A feltárásban Farkas Andrea, Horváth Sándor, John Szilárd, Mészáros István, Németh Sándor, Pulsfort Zsuzsanna, Romhányi Balázs, Szilaj Rezső és Szittner Zsuzsanna vett részt.


 Vissza a tetejére