Szilaj Rezső: Továbbjutás a Kincses-gödör-barlangban

  

Örömmel tudatjuk, hogy a Kincses-gödör-barlangban végzett kutatásaink jelentős eredményre vezettek.

2012. dec. 20-án a barlangot ez idáig alkotó egyetlen teremben végeztünk kutatást. Ennek során a csoportunk által a barlang északi végén korábban (mintegy 20 éve) kiásott szelvény végén Horváth Sándor kezdte el az agyagos kitöltés további bontását a szálkőfal mentén. Itt felülről és szemből egyaránt huzat volt észlelhető. Utóbbi irányban, a lejtőn felfelé viszonylag gyorsan lehetett előrehaladni a kibontott anyag leomlasztásával. Mintegy 4-5 m után váratlanul egy légteres üreg nyílt meg a kutató előtt, amely hamarosan egy tágas terembe (10X20 m) torkollott, egy omladéklejtő tetején. A terem túlsó végét szintén egy több méter magas törmelékdomb alkotja, itt az omladékban még jó néhány métert be lehet kúszni. (Innen erős huzat érezhető.)

A terem alját iszapos lerakódás borítja, melynek anyagát a belső omlásból kiinduló időszakos vízfolyás hordhatta ide. Valamikor nagyobb vízállás is lehetett itt. A falakon több helyen hegyitej jellegű fehér bevonat figyelhető meg. Az ebben látható, ujjal és egy éles tárggyal készített kaparások azt bizonyítják, hogy korábban is bejutott már valaki a terembe, minden bizonnyal az egykori bejárati beszakadás feltöltődése előtt. A valamikori nyitottságra utalhat a falak tövében felhalmozódott omladék is, ami mintha kifagyásos eredetű lenne. Más emberi tevékenységre, vagy lakottságra utaló nyomot nem találtunk.


A feltárt barlangszakasz összhosszát 50 méter körülire becsüljük. A feltárásban Horváth Sándor, Németh Dóra és Szilaj Rezső vettek részt.

A kutatás további részében a légáramlást követve megpróbálunk az omladékon keresztül jutni a huzat alapján jelentős méretűre becsült folytatásba.


 Vissza a tetejére