RH rádiózás számítógépről
 
   Akár megfigyelő valaki, akár rádióamatőr adóengedéllyel rendelkező, ha nincs a bőre alatt is pénzzel kitömve, akkor kompromisszumot kell kötnie, hogy milyen sávon szeretne tevékenykedni. A rádióamatőrök számára elérhetővé tett frekvenciasávok ugyanis olyan nagy számban és olyan nagy eltérésekben kerültek kitűzésre, hogy csak meglehetősen komplex megoldásokat alkalmazó készülékek tudják ezek nagyrészét használni, de még így sem mindet. Gondoljunk csak arra, hogy olyan rádiót készíteni, ami a pár száz kHz-től egészen a több tíz, vagy több száz GHz-ig üzemképes, nem kis technikai kihívást rejt magában.
   Hogy azok is kielégíthessék kíváncsi természetüket, akik inkább magasabb frekvenciákon -2m, vagy 70cm-es amatőrsávon- forgalmaznak és nincs sem pénzük, sem technikai lehetőségük RH állomás építésére, létrehoztak a világon több országban is úgynevezett SDR vevőállomásokat, melyek hangját az internettel összekötve juttatnak el bármely otthonba a világon. Ezt rendszerint egy Flash kezelőfelülettel oldják meg, amely lehetőséget ad a kezelőszervek otthoni vezérlésére. Egy ilyen SDR gyűjtőoldal a websdr.org, amely országokra és az állomások által hallgatható frekvenciasávokra bontva gyűjtötte össze a távvezérelhető rádiók oldalait. A következőkben a magyar állomás kezelőfelületének segítségével mutatom be annak használatát.

   Az első és egyben talán legfontosabb terület az 1-es számmal jelölt. Itt voltaképpen az angol fordítás alapján "vízesés" jellegű spektrumot kapunk segítségül, hogy minél hamarabb észrevehessük,  melyik frekvenciára hangolva találunk értelmes forgalmazásokat, nem pedig statikus zajok keverékét. A spektrum alján található kis sárga trapéz a hangoló. Segítségével manuálisan, az egér bal gombját nyomva tartva állíthatjuk be a vevőt a kívánt frekvenciára, vagy ha pontosan akarjuk mindezt tenni, akkor számszerűleg is megadhatjuk ezt a 2-es mezőben, ahol további kisebb-nagyobb lépésekben is lehet a frekvenciát léptetni (3-as rész). A manuális hangoló két oldalát zöld keretezéssel láttam el, mivel ezeknek a részeknek is fontos funkciója van. A rövidhullámú rádióamatőr sávokon ugyanis szinte kivétel nélkül vagy USB, vagy LSB modulációt alkalmaznak, amely tömören kifejtve annyit tesz, hogy a normál AM modulációnak csak az egyik oldala kerül kisugárzásra. Annak függvényében, hogy a venni kívánt jel melyik módot használja, a középfrekvenciától (sárga függőlegessel van jelölve) balra, vagy jobbra kell kihúzni a trapéz oldalát. Azzal lényegében, hogy milyen mértékben húzzuk ki az oldalhatárolót, megadjuk azt is, hogy mekkora sávszélességben akarunk hallgatózni. Ezt nem mindíg érdemes túl nagy értékre állítani, mivel ilyenkor már több a bekevert zaj, mint a hasznos jel.
   A 4-es terület a spektum nagyítására és távolítására vonatkozó funkciókat tartalmazza. Az -5-ös keretben találhatóak a vett adás sávszélességének adatai, míg alatta a 6-osban előre beállított vételi módok találhatóak. 7-essel van jelölve a szignál-, vagy térerőmérő. A 8-as részen ismét a vízesés beállításai találhatók, balról jobbra a sebesség, a méret és a kijelzett információk jellege.
   A 9-es keretben található mezőket csak a hívójellel és regisztrációval rendelkező amatőrök tudják használni amolyan logger, vagyis naplózóként.

Az oldalak használatához jó hallgatózást és jó terjedést kívánok!