A német háborús bűnök a világháború alatt


A német háborús bűnök mint más hadseregeknél megjelentkeztek a szervezett haderőnél is, úgy mint a fosztogatás, az erőszakolás és egyéb kihágások, de ha a náci Németország háborús bűneire gondolunk, akkor rögtön a Holokauszt jut eszünkbe. Nem általánosíthatunk, ahogy nem minden katona lelkiismeretlen gyilkos, úgy  nem minden német náci. A német haderő besorozásos volt, a bűnök túlnyomó részét, a népirtást is az SS végezte el. Nem menti fel a bűnösöket az, hogy besorozták őket, de az ártatlanul megbélyegzett, csak besorozott német katonák nem érdemelnek megvetést akkor amikor nem követtek el semmit.
A népirtáson kívüli háborús bűnökről nincs mit beszélni, azok közérthetőek, emberi gyarlóságból erednek és az önzés és a féktelenség eredménye; míg a népirtásnak bonyolult és összetett folyamata okai voltak. Az elő ami a Holokauszthoz vetetett az volt, hogy a náci ideológiában meg van nevezve egy állandó automatikus ellenség, méghozzá beteg módon egy népcsoport, nem más mint a "nemzetközi zsidóság". Másik oka az a rideg racionalizmus ami nem csak a nácikat, de az összes "modern" esmze hordozóját is megfertőzte. Ez a hideg racionalizmus vezetett ahhoz a logikához, hogy ha egy nyomorék napi eltartása 1 Birodalmi Márka, akkor ha kiírtjuk a nyomorékokat és fogyatékosakat, akkor naponta fejenként 1 Márkát lehet megtakarítani és ez mekkora spórolás. Valóban még a kristályéjszaka előtt likvidálták a fogyatékosokat. Ezek után kár csodálkoznunk azon, hogy a lakosság egy részét egyszer használatos munkaerőként alkalmazták akkor amikor az országnak olcsó, gyors munkaerőre volt szüksége. A háború kitöréséig úgymond csak az ideológiából folytatott zsidó üldözés (és valamilyen a rendszernek meg nem felelő elemek üldözése) folyt. Majd amikor beindult a háború Németországnak egyre több munkaerőre és dolgos kézre volt szüksége. A zsidóság és a valamilyen okból a rendszer ellenségének minősített lakosság megfelelőnek tűnt az "egyszer használatos" munkaerőnek. A lelkiismeretség része volt az is, hogy a zsidó  gyerekeket és az időseket is elszállították, mert így megszabadultak a felesleges eltartandó szájaktól és véghez is vihették ördögi tervüket, hogy "megoldják" a zsidó kérdést. (Endlosung)
Az 1933 és 1939 közt meggyilkolt polgári áldozatot nem számolva a megsemmisítő táborokban, a munkatáborokban, a munkaszolgálat során, az utaztatás során körülbelül 6 millió civil halt meg; többnyire zsidók, cigányok, szlávok és keresztények. Ehhez jön még hozzá az a sok tízezres kivégzett katona, tarkón lőtt tiszt és más egyéb "szabotőr".

 

Polgári lakosság elkövetett bűnök

 
 
Német katona lelő egy orosz nőt aki éppen gyermekét fogja

Lidice (Csehország) egy német megtorló akció hatására pusztult el. A férfi lakosságot kivétel nélkül lemészárolták, a nők és a gyerek közül sokat. A falu eltűnt a Föld színéről. Az indok a partizánok miatti példastatuálás és bosszúállás

 
             
A Cseh-Morva protektorátus helytartója: Reinhard Heydrich.              

Holokaust

 
Egy vasúti kocsi Dachauban a felszabadító amerikai katonával A Krematóriumtól nem messze, a németeknek már nem volt idejük elégetni a holttesteket A dachaui tábor bejárata Dachau, felülnézet Betört koponyájú Waffen SS katona, a felszabadulás után Dachauban Csontsovány hullák Elrettentő büntető modell  
 
Auswitz I, a tábor bejárata Hatezer begyűjtött ember vár elosztásra Mauthausen udvarán 1941 júliusában. Majdnek 24 óra várakozás után 140-en haltak meg. Egy tagja a Einsatzgruppe D-nek. Az áldozat térdelve vár a lövésre az áldozatokkal teli gödör szélén. A képen az utolsó kelet-ukrajnai zsidó látható. (német propaganda) Lengyel zsidók a lódzi gettóból, a vonat a chelmnoi haláltáborba megy. Holttestek a majdeneki megsemmisítő tábor krematóriuma előtt. Fiatal holland lány, egy csoport zsidó érkezik  Theresianstadtba. Levágott női rabok hajainak báláji Auswitzban, a tábor 1945-ös felszabadítása során vették észre  
 
Egy német katonai rendőr lelő egy még élő lengyel zsidó nőt a Mizocz gettóban végzett mészárlás után. Lengyelország 1942 október 14 Cigány pár a belzeci koncentrációs táborban Tomas Kulka, a fényképen 3 éves. Nagyanyjával gázosították el 1942 májusában 2 héttel a 8. születésnapja előtt. Jürgen Stroop SS tiszt(középen) nézi az égő varsói gettót a lázadás  alatt, a bekerítés után 1943 március Krakkó, az utcán a likvidált gettó lakóinak személyes holmija. Auswitz, az érkezés után elgázosított emberek cipője és ruhája A Kelet-Európából elrabolt 40,000 gyermek közül néhány auswitzi ideiglenes otthonukban. A gyerekeket később szétakarták osztani Németországban az "újragermanizálás" végett.  
         
Légi felvétel a 15th amerikai légifelderítő osztagtól, Auswitz 1943. szeptember 13. Az auswitzi gázkamra bejárata, a feliraton: "Mérgező gáz, életveszélyes!" A varsói gettó          
   
Égő zsidó holttestek Lengyelországban     A budapesti gettó   Zsidó gyerekek Auswitzban Szt. Maximilian Kolbe akit a nácik öltek meg és II. János Pál pápa avatta szentté  
 
Dunába lőtt zsidó Budapesten A "nagy zsidó gettó" Budapesten a zsinagóga kertjében Auswitz 1944-es szövetséges légi felvételen A felszabadulás után   Auswitz 1942-ben Budapest egy utcája miután arra haladt egy nyilas különítmény  
   
Budapest 1944   A felszabadulás Zsidó munkaszolgálatosok magyar zsidók várnak a deportálásra Munkába menó kényszermunkások Auswitzban    
     
    Temetes a varsó gettóban          

A Holokaust, zsidótörvények és a totális háború híres áldozatai

Szent Maximilian Kolbe, a nácik haláltáborában halt meg. Felajánlotta az életét egy rabtársáért cserébe hiszen tudta hogy annak gyermekei vannak, a nácik elfogadták a cserét. II. János Pál avatta szentté        
Radnóti Miklós, kétszer volt munkaszolálatban, a másodikból sosem tért haza. Szerbiában és a Délvidéken dolgozott, a front közelettével a tábor felszámolták. A Németország felé való menetelés közben Győr mellett Abdánál kivégezték. "Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. - Így végzed hát te is, -
súgtam magamnak, - csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. -
Der springt noch auf, - hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen."
 
     
Rejtő Jenő, egy nyilas feljelentés következményeképpen 1942-ben egy büntetőzászlóaljba került munakszolgálatosnak a keleti frontra a Don-kanyarba. Rossz egészségügyi állapota és a -50 fokos hideg hatására 1943. január 1-én meghalt. "-- Uram! A késemért jöttem!
-- Hol hagyta?
-- Valami matrózban.
-- Milyen kés volt?
-- Acél. Keskeny penge, kissé hajlott. Nem látta?
-- Várjunk... Csak lassan, kérem... Milyen volt a nyele?
-- Kagyló.
-- Hány részből?
-- Egy darabból készült.
-- Akkor nincs baj. Megvan a kés!
-- Hol?
-- A hátamban.
-- Köszönöm..."
     

Orvosi, katonai kísérletek

 
Hideg víz kísélet kényszermunkáson Gyorsulási kísérletben meghalt fogoly     Mengele a foglyok közt válogat Jozef Mengele A "halál angyala"  
           
A náci orvos Zsidó gyerekek akiken kísérleteztek            
               
               

Főoldalra! Vissza! google.co.hu