MÍTOSZ VALLÁSTUDOMÁYNI MEGKÖZELÍTÉSBEN

A kozmosz (rendezett egész, ellentéte a káosz, a rendezetlen egész) létrejöttét elbeszélö szövegek (kozmogónikus mítoszok) szerint alkotási szándék van amögött, amit kozmosznak nevezünk, valaki akarta, hogy így legyen

Kezdetekkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld psuzta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: 'legyen világosság' és világos lett. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtöl. Azután este lett és reggel: az elsö nap (Ter 1,1-5)

Uchtsiti (hiánytalan) vért permetezett a semibe és ebböl lett a föld. Két asszonyt teremtett, kosarat adva enkik tele magokkal és állatfigurákkal, hogy benépesítsék a földet. (ancoma indiánok, Új-Mexikó)

Kreacionizmus: a teremtés ideológiáját támogató mozgalom

Intelligent design: az a látvány, amit látunk, amögött intelligenciát kell felfedeznünk (keresztény és hindu hagyományok is támogatják -> sok követö)

természettudományos gondolkodást követelmi meg a mítosztoktól - goldolkodási zsákutca

igazi üzenet: akart valóság

az ember létrejöttét elbeszélö szövegek (antropogónikus mítoszok)

Isten újra szólt: 'Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ök uralkodjanak a tenger halami, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.' (környezetvédök: az ember a teremtés koronája, 'uralkodjanak': az alávetettet védelmezni köteles az uralkodó, ezért téves azt állítani, hogy az ember kényére-kedvére uralkodik) Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette öt, férfinek és nönek teremtette öket. (Ter 1, 26-27)

Gudatrigakwitl (a föisten) nem használt sem homokot, sem földet, sem botot, hogy az embert megteremtse, pusztán gondolta és lett (Wiyot, Észak-Kalifornia)

Istenek születését, életét és cselekedeteit elbeszélö szövegek (theogónikus mítoszok (theosz - isten, thea - istennö))

Heziodosz, Theogónia (elsö a Khaosz)

navahok, Észak-Amerika
Kezdetben különbözö színek lengedeztek a levegöben és megteremtödött a Legfelsöbb Szent Szél. Ö alkotta meg ködböl az elsö férfit és nöt, akiknek a szülei a PIRKADAT (APA) és az ALKONYAT (ANYA). A többi élö és élettelen létezöt a ködböl alkotta a szél.

A teremtést követö kezdeteket elbeszélö szövegek (archeogónikus mítoszok)
Zsidó: Ádám és Éva a paradicsomban
Kongó-pigmeusok mítosza: istent nem szabad látni, az asszony kíváncsiságból megnézte, isten pedig elköltözött és magával vitte a békét és a boldogságot. Az asszony azóta kínnal szüli gyermekét.

A mítoszok azt fejezik ki, hogy a horizontális fogalmi rendszerünk ellenében létezik egy másik dimenzió.

Magyarázat kell arra, hogy a kozmosznak akart világunkban miért van jelen a káosz.
A kezdeti idök teljes katasztrófáját és átalakulását elbeszélö szövegek (transzformációs mítoszok)
Görög vízözön mítosz (gigászok kiömlö véréböl lettek az emberek, Zeus villámokat szórt, de hogy a szent aether, a világtengely ne égjen le, inkább minden tájról esöt bocsátott az emberekre)
Zsidó vízözön (noé az egyedüli tiszta ember, családjával menekülhet hét nap után negyven nap és negyven éjjel esö, Noé 600 éves és két hónapos volt)
Gilgames eposz (vízözön - Anu, az istenek atyja, Enlil, az istenek királya, Nimurta, háború istene, Ennugi, az alvilág fejedelme, Ea, bölcsesség istene, aki elárulta Utnapistinek, hogy mit terveznek az istenek ('Ubara-Tutu fia, rombold le házadat és építs bárkát helyette [...] vigyél magaddal mindenféle élölényt!'))

Hogyan vagyunk képesek nem szeretni/bünözni?

diszharmónia az ember és isten közöt
következmények: munka férasztó, szülés fájdalmas

a katasztrófa után átalakulás (természeti csapások)

Az utolsó idök (végidök) történéseit elbeszélö szövegek (eszkatalógikus mítoszok, jövöbe tekintenek)

Keresztény: János jelenései (nap-szörzsák, hold-vér, csillagok lehullanak, az ég összehúzódik, szigetek elmozdulnak, mindenki elbújik, 'rejtsetek el bennünket a trónon ülö és a Bárány haragja elöl')

apokalipszis (filmek felerösítik a horrorisztikus részeket)

szörnyüség, 'isten bosszúja'

XI. századi spanyol kommentár
Orosz ikon a 16. századból
Salvadore Dalí apokalipszis-sorozata

az igazak elnyerik jutalmukat

ETIMOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS

müthosz (görög)

müó - szemet huny
müeó - tanít, beavat
meudh - emlékezni, vágyakozni, gond
nem csak Európában - purana
pletyka, hitelesítetlen elbeszélés, kitalált történet

a müthosz és a logosz a tudás átadásának két módja, nem állnak szemben egymással. Gondolkodási hiba lebecsülni a mítosz-tudást - másfajta módszerü/súlyú tanítás.

MESE ÉS KULTUSZ

A mese saját világot alkot, saját törvényszerüségekkel. A mese ideje és a valóságos idö nincs kapcsolatban egymással - a mítosz és a reális világ értelmezése, életszemlélet.
A kultuszban lezajlik a mítosz, a kultikus cselekmény a dramatizált mítosz. (Nem tudni, melyik volt elöbb.)

A mese egy önálló kozmosz -> soknak van morális üzenete, de sok mögött mítosz van, számos mögött pedig nincs

Elvisz minket egy másik világba

MÍTOSZ-ÉRTELMEZÉSEK

a mítosz önálló tájékoztató elbeszélés
-gyakran rítusokat produkálnak

Aleida és Jan Assman (egyiptológus)

(vitatott) A kultúrtörténeti fejlödés egy stádiuma
(történeti-kritikai) idötlen igazság idöbeli ruhája (az idöbe belekerül a mítosz évén az idötlen örök igazság)
(funkcionalista) Megalapozó, legitimáló, modellteremtö elbeszélés
(hétköznapi) tudat alatti tájékozódás lehetösége
(narratív) A kezdet a közép és a vég kérdéseit strukturákló és integráló elbeszélés (story, plot, sujet)
(irodalmi) a tapasztalatok kommentálása (Faust, Don Juan, Carmen, stb.)
(ideológiák, nagy elbeszélések) egy-egy kiemelkedö szerzö magyarázatrendszere (Hegel világszellem, Nietzsche örök visszatérés, Scheler a keletkezö isten, Weber varázstanítás, stb.)

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE (Mitológia, Görög regék és mondák, Germán kelta regék és mondák) ÉS KERÉNYI KÁROLY (Görög mitológia, Az égei ünnep, Pseudo-antisthenés)

modern emberiség gondolatai, tudományos magyarázat nélkül

egészségmítosz (az boldog, aki egészséges)

élvezetmítosz (a boldogság útja érzékletekkel van kikövezve, egymást (az embereket) is képesek vagyunk ezek alapján megítélni)

ratio (cogito ergo sum, biztosan igaz, hogy a világ akkor jut elöre, ha feltárjuk, ha kényelmesebbé tesszük?)
vissza az órákhoz
vissza a menühöz