A Prosznyák Nyelvstúdiót Sztojkó Ilona (Glinda Lindri) címzetes tanácsos, a roma nyelv és kultúra közoktatási szakértője alapította és működteti, melyet édesapja őseiről nevezett el.

A nyelvstúdió 2001-ben alakult. Több éves sikeres működése alatt szép eredményeket ért el. Technikai felszerelését kibővítette, hogy a tanulókat szótárral és oktató CD-kel tudja ellátni.

 

Jó tanulást kívánunk!

Lasho sityaripe dorosara tumenge!

 

 

8868 Letenye
Fenyő utca 9 

→Nagykanizsa

    M7

                                                                       ↓Határátkelő (Horvátország)

   

Elérhetősége:

       Tel: 06-30/357-6865

       e-mail: ilona.sztojko@gmail.com

                  

       Lakcím: 8868 Letenye, Fenyő u. 9.

       Honlap:www.roma-nyelvstudio.com

 

           Személyi adatok:

                     Név: Sztojkó Ilona

                     Születési hely, idő: Letenye, 1949. 06. 15.

                     Családi állapot: elvált

                    Gyermekei: Németh Attila Árpád 1980.

          Végzettség:

                   1971. Tanítóképző Főiskola Kaposvár

                   1973. Pszichológia Budapest

                   1975 Matematika Zalaegerszeg

                   1979. Magyar Szombathely

                   1985. Minősítő, rajz-speckol Kaposvár

                   1996. Romológia Zsámbék

                   1998 Államigazgatási Főiskola (2 évfolyam) Veszprém

                   2001. Roma nyelvvizsga Budapest ITK

         Minősítés, beosztás:

                  Címzetes tanácsos, író, nyelvész, a roma nyelv és kultúra közoktatási  szakértője, a Prosznyák Nelvstúdió és Könyvkiadó intézményének vezetője

                       

                            

               

Szakmai tapasztalat:

 

      Képesítés nélküli pedagógusként kezdtem el a pedagógusi pályafutásom az általános iskola alsó tagozatában. Munkásságom elismeréseként a szakmai továbbképzéseken, mint szakelőadó tevékenykedtem, így a tanulmányaimban eredményesen tudtam hasznosítani a gyakorlatban szerzett tapasztalatokat, különös tekintettel a roma származású gyermekek oktatása és nevelése terén. Pályafutásom, életcélom és elhívatottságom meghatározta munkásságom további menetét. Cigány gyermekek részére gyakorlati programok (tanmenetek, példatárak, óravázlatok, iskolai segédanyagok) összeállításában vettem részt. E programok célja volt a hátrányos helyzetű gyermekek (nyelvi hátrányok, veszélyeztetett családi háttér) felzárkóztatása, tehetségképzés, melyek a beilleszkedés folyamatában rendkívül nagy szerepet játszottak. Ezen tevékenység 1967-től folyamatosan mind a mai napig célkitűzésem, melyet fokozatosan szeretnék mind magasabb szintre emelni. Tanítói munkásságom alatt 1980-ban megkezdtem az un. cigány osztályok tanítását. Ezekben az osztályokban nagy problémát jelentett a nyelvi hátrány, a más kultúra, különösen az olvasás-írás tanítása terén. Ezért 1985-ben a budapesti III. kerületi Kelta úti iskolával kidolgoztuk a „vonalelemekből építkező olvasás-írás tanítást”, mely az Országos versenyen II. helyezést ért el, s ezt a gyakorlatban meg is valósítottam, melyet az OPI kiválónak minősített.

           A cigány nyelvvel és kultúrával ettől kezdve kezdtem el tudományosan, behatóbban foglalkozni. Munkásságom elismeréseként a veszprémi Tankerületi Központhoz kerültem kisebbségi pedagógiai szervezőként. Itt készítettem el elsőként az országban a romológiai továbbképzések anyagát (13 db. tankönyv), mely első ízben Nagykanizsán lett realizálva a zsámbéki főiskola védnökségével. A továbbképzés eredményeként újabb igények léptek fel a nyelv oktatásával kapcsolatban. Egy év után áthelyeztek az OKI-ba, majd az OKSZI-ba tudományos munkatársnak ahol a romológiai ismereteimet tovább hasznosíthattam, képzések, tanulmányi versenyek... szervezésével, irányításával. 2001. nov. 01-vel felkerültem az Országos szakértői névjegyzékre. Szakértői területem: nemzetiségi és etnikai kisebbségi nevelés-oktatás, szakirányom roma nyelvoktatás, roma nyelv és kultúra.

           A romológia szak elvégzésével kaptam újabb instrukciókat a cigány népismeret és nyelv mélyebb tanulmányozására. 2001 szeptemberében megalakítottam az édesapám becenevéről elnevezett nyelvstúdiót. E terület lehetőséget nyújtott, hogy a nyelvfejlesztés területén, tananyagok kidolgozásában sikereket érjek el.

Nyugdíjasként dolgozom.

            Munkámat a kormányfő állami kitüntetéssel jutalmazta 

                                      2007. dec. 18-án.

 

                                            Sztojkó Ilona

                                               pedagógus

     „Képesítés nélküli pedagógusként kezdett roma gyerekekkel foglalkozni, később elvégezte a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola romológia szakát, menedzser és pszichológiai képesítést szerzett. Több évtizeden keresztül foglalkozott elhivatottan a hátrányos helyzetű, cigánygyerekekkel, eredményes beilleszkedésükért.   Gyakorlati programok, a romológiai továbbképzés szakmai anyagának, audiovizuális oktatási segédanyagok kidolgozója. Roma nyelvstúdiót hozott létre. Kéziszótárt, mesegyűjteményt állított össze. Kisebbségi neveléssel, oktatással foglalkozó szakértő. ”

 

   „A roma származású gyerekek oktatása és nevelése terén végzett     

                        több évtizedes kimagasló munkájáért.

 

 

 

 

Publikációim:

 

1. Rom som: Az őshazáról  (tanulmány 1995)
2. Kethano drom: Az ígéret földje (irónikus tárca 1995)
3. Kethano drom: A nadrág  (irónikus tárca 1996)
4. Kethano drom: Te phandavel…  (kétnyelvű vers 1996)
5. Lungo drom: A cigányság története (tanulmány sorozat 1996)
6. Lungo drom: Aki hallja adja át  (riport 1998)
7. Zalai hírlap: A cigányság történetéhez (tanulmány sorozat 1996)
8. Tanító (óravázlatok 1986)
9. Köznevelés  (Az interkulturális oktatás 1997)
10. Vonalelemekből építkező pálcikamódszer (összeállítás 1986)
11. Alsós szöveggyűjtemény az olvasás tanításához (tankönyv 1996)
12. Alsós éneke, mondókák (tankönyv 1996)
13. Irodalmi szöveggyűjtemény (5-8 oszt. tankönyv 1996)
14. Hagyományok (5-8 oszt. tankönyv 1996)
15. A cigányság története (5-8 oszt. tankönyv 1996)
16. A cigányság festészete (5-8 oszt.tankönyv 1996)
17. Cigánydalok (5-8 oszt. tankönyv 1996)
18. Őshazám szép India (összeállítás 1997)
19. Alsós interkulturális (tanmenet 1998)
20. Útmutató a helyi tantervek készítéséhez 1998

21. Cigány-magyar kisszótár 1996
22. Magyar cigány kisszótár 1996
23. Gramatika 2001

24. Cigány-magyar szótár     Dr. Karsai Ervin-Sztojkó Ilona 1998
25. Magyar- cigány szótár      Dr. Karsai Ervin-Sztojkó Ilona 1998
26. Roma nyelvtan (tankönyv 2001) 
27. Roma-magyar Kéziszótár 2002
28. Magyar-roma  Kéziszótár 2002
29. Lungo drom: Kétnyelvű mesék: -Az oroszlán és a kisegér 2002,  

30 Lungo drom: Kétnyelvű mesék:  -A három pillangó 2003,  

31 Lungo drom: Kétnyelvű mesék:   -A kötekedő kiskecske 2002 
32.  Mesék két nyelven Paramichi duje shibanca 2003

 33.A kritika nem kötekedés –tárca- 2003 Kethano Drom

 34 Kethano Drom: Kétnyelvű mese: Csillagpénzek 2003.

 35 Kethano drom: Kétnyelvű mese: Jamkó szerencséje 2004  

 36. Av, sityu manca romanes! -Gyere, tanulj velem cigányul! munkáltatói  

            tankönyv      2004   

 37. Pecipiji audió CD   2004

 38. Multimédia Oktató CD 2004

 39 Gyakorlóanyag Oktató CD 2005

 40. Vizsgaanyag Oktató CD 2005

 41. Társalgás angol, roma, magyar nyelven CD-ROM Prosznyák Nyelvstúdió  

           2007.  (automatikus lejátszásal)

 42. Nagy Multimédia Roma Oktató CD-ROM Prosznyák Nyelvstúdió 2007.

           Felkészítés középfokra automatikus lejátszással)

 43. Nagy Multimédia Roma Oktató CD-ROM Részlet: Szótárok Prosznyák    

           Nyelvstúdió 2007. (automatikus lejátszásal)

 44. Nagy Multimédia Roma Oktató CD-ROM Részlet: Hanganyagok  

          Prosznyák Nyelvstúdió  2007. (automatikus lejátszásal)

 45. Nagy Multimédia Roma Oktató CD-ROM Részlet: Nyelvtan Prosznyák 

          Nyelvstúdió  2007. (automatikus lejátszásal)

 46. Nagy Multimédia Roma Oktató CD-ROM Részlet: Munkalapok Prosznyák

           Nyelvstúdió   2007. (automatikus lejátszásal)

 47. Nagy Multimédia Roma Oktató CD-ROM Részlet: Gyakorlóanyagok

           Prosznyák Nyelvstúdió  2007. (automatikus lejátszásal)

48. Nagy Multimédia Roma Oktató CD-ROM Részlet: Vizsgaanyagok

             alapfokra Prosznyák Nyelvstúdió  2007. (automatikus lejátszásal)

49. Nagy Multimédia Roma Oktató CD-ROM Részlet: Vizsgaanyagok  

             középfok írásbelire Prosznyák Nyelvstúdió  2007.

            (automatikus lejátszásal)

50. Nagy Multimédia Roma Oktató CD-ROM Részlet: Vizsgaanyagok 

             középfok szóbelire  Prosznyák Nyelvstúdió  2007.

            (automatikus lejátszásal)

51. Kisszótár -  kiejtés zárójelben     Prosznyák Nyelvstúdió  2008.

             (automatikus lejátszásal)

52. Felkészítés felsőfokú nyelvvizsgára CD-ROM

            Prosznyák Nyelvstúdió  2008. (automatikus lejátszásal)

53. Nagy Magyar – Roma – Magyar Kéziszótár.      Prosznyák Nyelvstúdió  2008.                 

                     

                             

                                            Előkészületben:

                            Kalandozás a történelemben,

                            Összehasonlító és rendszerező nyelvtankönyv