Fontosabb munkák

Samuel Beckett
- Molloy - Malone meghal - A megnevezhetetlen, Magvető, 1987. (Világkönyvtár)
- Molloy, 2. kiadás Szeged, Szukits, 1999. (Modern klasszikusok)
- Molloy – Malone meghal – A megnevezhetetlen, Európa, 2006. Centenáriumi kiadás
- John Calder: Samuel Beckett filozófiája, Európa, 2006 (Mérleg)
- Meglehetősen jó nőkről álmodom, regény, Orpheusz, 2001
- Hugh Kenner: Flaubert, Joyce és Beckett: a sztoikus komédiások, Kráter kiadó, 2006
- Mercier és Camier, Holnap, 1993
- Hogy is van ez, Holnap, 2007

Michel Foucault
- A fantasztikus könyvtár. (Válogatott tanulmányok, előadások és interjúk) Pallas-Attraktor, 1998
- Blandine Kriegel: Michel Foucault – ma. - Holnap, 2007
- A szavak és a dolgok, Osiris, 2000
- Elmebetegség és pszichológia, Corvina, 2000
- A klinikai gondolkodás születése, Corvina, 2000

Friedrich Nietzsche
- A vándor és árnyéka (Schopenhauer mint nevelő és válogatás az Emberi túlságosan is emberi aforizmagyüjteményből), Göncöl Kiadó, 1990. 360 old.
- Friedrich Nietzsche: Az értékek átértékelése, Holnap Kiadó, (170.old.), 1994. 1995. 1998, három kiadás. (előszóval)
- Friedrich Nietzsche: A vidám tudomány, (utószóval) Holnap, 1997
- Friedrich Nietzsche: Adalék a morál genealógiájához, Holnap, 1996
- Virradat, Holnap, 2000
- Emberi - túlságosan is emberi, Szukits, 2000
- Wagner esete és Schopenhauer mint nevelő, Holnap, 2001
- A hatalom akarása, Carthaphilus, 2002
- Bálványok alkonya és Nietzsche kontra Wagner. Holnap k., 2004
- Nietzsche: WAGNER esete és SCHOPENHAUER mint nevelő, HOLNAP, 2001
- J. Köhler: Nietzsche utolsó álma, regény – Holnap, 2004
- J. Köhler: Friedrich Nietzsche és Cosima Wagner – Holnap, 2005
- Klaus Goch: Nietzsche a nőkről, Holnap, 2006.
- Friedrich Nietzsche válogatott levelei, Holnap, 2008.
- Nietzsche: Virradat 2. kiad. Holnap, 2009

Cikkek és tanulmányok
- Rosszul látom, rosszul mondom (Prózaköltemény), Nagyvilág, 1982/10
- Társaság (Prózaköltemény), Nagyvilág/1985/7
- Egy félbehagyott műből, Elég, Rosszul látom, rosszul mondom (Prózaköltemények) In: Előre vaknyugatnak, Európa, 1989.
- Félre minden idegenség (Prózaköltemény) Kalligram, 1993 október
- Altatódal (Egyfelvonásos), Polisz, 1993. október
- Rosette Lamont: Proust és Beckett, avagy az idő két létezési módja (Tanulmány), Nagyvilág, 1993/4
- Samuel Beckett: Hangjátéktöredék (Előszóval), Holmi, 1992. június
- Katasztrófa (Egyfelvonásos), Előszó: A jelentéstől az értelemig, Kelet-Európa,1991/3
- Török Gábor: A dualizmustól a monizmusig (Esszé), majd: Samuel Beckett és Georges Duthuit: Három párbeszéd három festőről, (előszóval) Nagyvilág 1991/9
- Rémi Labrusse: Beckett és a festészet, Új Írás, 1991/4
- Török Gábor: Csöndjátékok. Samuel Beckett és a film (Tanulmány), Filmvilág, 1990/június
- Török Gábor: Etika morál nélkül. Samuel Beckett, 1906-1989., Nagyvilág, 1990/4
- Samuel Beckett: Monológ. Léptek. Mit hol (Három egyfelvonásos), Holmi, 1990. február
- Akkor (Egyfelvonásos) Magyar Napló, 1989. dec. 1.
- Még mindig (Prózaköltemény) Előszóval, Nagyvilág, 1989/10
- Charles Juliet: Találkozás Samuel Beckettel (Életrajzi interjú) Nagyvilág,1988/11
- Samuel Beckett: Ohioi rögtönzés (Egyfelvonásos) Nagyvilág, 1983/8.
- Hugh Kenner: A kartéziuszi kentaur. Descartes filozófiája a becketti prózában, Polisz, 1994. tavasz
- John Pilling: Az inség poétikája (S.Beckett művészetfilozófiája), Kalligram, 1994/9
- Samuel Beckett: Homály (Egyfelvonásos), Kalligram, 1994/9
- Samuel Beckett: A van Velde fivérek festészete, avagy a világ és a nadrág, Nagyvilág, 1994/12
- Romhányi Török Gábor: A csend és a hallgatás (Beckett halálának 5. évfordulójára) Új Magyarország, 1994. dec. 17.
- Samuel Beckett: Az akadályoztatás festői és A két szükséglet (Két esszé, + egy vers, valamint a fordító kommentárja) Magyar Napló, 1995. május
- Fél órás rádiós beszélgetés Samuel Beckett Mercier és Camier című regényéről, valamint Beckett fogadtatásáról Magyarországon, 1994 január 8.
- Igék pora, esszé Samuel Beckett regénytrilógiájáról, a szerző 90. születésnapjára, Magyar Napló, 5/1996
- Gilles Deleuze: L’épuisé (A kimerült), Samuel Beckett: Quad, Les Ed. de Minuit, 1992, 30/1997 Polisz (Tanulmány S. Beckett művéről)
- Samuel Beckett: Mennybemenetel. - Magyar Napló, 4/1998
- Samuel Beckett összes egyfelvonásosai (”dramolettjei”) hangjátékai és TV-játékai, amelyeket 1970 után írt a Samuel Beckett összes drámái c. kötetben, Európa, 1998.
- Tíz perces rádiós beszélgetés a fenti Beckett - Összes drámákról, 1999. január 02.
- Meglehetős nőkről álmodom, regényrészlet, Kalligram, 10/1999
- Adalék a becketti csend genealógiájához, esszé, Kalligram, 11/2000
- Egy német Beckett-levél 1937-ből, Magyar Napló, 4/2000
- Német levél 1937-ből, Kalligram, 11/2000
- Egy a sok közül (elbeszélés, 1934-ből) Kalligram, 4/2001
- A romok fővárosa és St. Lo, Vigilia, 9/2002
- A koncentrizmus, Magyar Napló, 3/2003
- Makréla fehér Beaujolais-vel (Interjú Edward Beckett-tel, Polisz, 3/2006)
- Hugh Kenner: Mondattani árnyalatok. (Esszé) Polísz, 111, 2008. február
- Simon Critchley: Samuel Beckett trilógiájáról, online publikáció
- Leslie Hill: Fikció, mítosz és azonosság - Samuel Beckett regénytrilógiájában, online publikáció
- Mark Nixon: Samuel Beckett Németországban (1936-37), online publikáció
- Romhányi Török Gábor: “…amíg el nem fogynak a szavak”, online publikáció
- Charlotte Renner: “A Molloy, Malone meghal és A Megnevezhetetlen ön-megsokszorozó elbeszélői”, online publikáció (2012)
- Az önismeretről, Hitel, 1989/11
- Miért tanulmányozzuk a hatalmat? A szubjektum kérdése, Polisz, x 1990/2 -. Hogyan működik a hatalom? Polisz, 1990/3 x
- A diskurzus rendje (Székfoglaló beszéd a College de France-ban, 1970 dec. 2.-án), Holmi 1991 július
- Nietzsche, a genealógia és a történelem, Új Írás, 1991. október.
- Az őrület, a mű hiánya, Új Írás, 1991. november.
- Küzdelem a szűziességért, Nagyvilág, 1992/7-8.
- A fantasztikus könyvtár; Flaubertről (tanulmány), Nagyvilág, 1993, 1-2.
- A tudás archeológiája (Bevezetés), Kalligram, 1994/2
- Az etika genealogiájáról, Nagyvilág, 1994, 10-11
- A világ prózája, Polisz, 1995, 18. (A Les mots et les choses, 1966 egyik fejezete.) x
- A becstelen emberek élete, Kalligram, 5/ 1996
- A hatalom szeme, „2000”, 10/1996
- Az udvarhölgyek, Polisz, dec/1996 (A Les mots et les choses, 1966 egyik fejezete)
- Szexuális választás, nemi aktus, Kalligram, 12/1996
- Gilles Deleuze: Foucault arcképe, Kalligram, 12/1996
- “A szavak és a dolgok” - Előszó, 3/„2000”, 1997
- Előadás a College de France-ban, elhangzott: 1976 január 7., Polisz x 35/1998
- A végtelenbe tartó nyelv
- A történetírás módjairól
- A “kormányozhatóság”
- Strukturalizmus és posztstrukturalizmus
- Maurice Florence: “Foucault”, Napút, 7/2000
- Beszélgetés Werner Schroeterrel, Polisz, 2001. augusztus
- A morál visszatérése, Kalligram, 6/2002-06-07
- Michel Serres: A gálya visszatér, (A Szavak és a dolgokról), Kalligram 6/2002
- Michel Foucault: A XIX. század képzelete. Richard Wagnerről, Polisz, 6/2002
- Meghalt-e az ember? – Kalligram, 4/2003
- Mi a felvilágosodás? – Magyar Fórum, 10/2003
- Előadás a College de France-ban, Magyar Fórum, 12/2003
- Transzcendentális zsurnalizmus, (Húsz éve halt meg Michel Foucault) Magyar Demokrata, 2004. november.
- Előadás a College de France-ban, Magy Fórum, 1/2005
- A világ megismerésnek módszertana: hogyan szabaduljunk meg a marxizmustól? – Magyar Fórum, 9/2005
- Frederic Gros: Foucault utolsó arca, Polisz, 2006. július
- Guillaume Le Blanc: Az orvosi hatalom kiterjesztése, Polísz, 109, 2007. nov.
- Török Gábor: Nietzsche ma ( A vándor és árnyékáról), Könyvvilág, 1990. nov.
- Nietzsche az elbizonytalanító (Aforizmaválogatás bevezetővel), A Világ, 1991.szept.
- Friedrich Nietzsche: A nem-morális értelmű igazságról és hazugságról, Nagyvilág, 1992/10/11
- Mazzino Montinari: Nietzsche filozófiája, mint a “megismerés szenvedélye”, Polisz, 1993. márc. x
- Romhányi Török Gábor: Dionüzosz hamvai, (Az értékek átértékeléséről) Könyvvilág, 1994. december
- Romhányi Török Gábor: A korszak földrengése. Nietzsche születésének 150. évfordulójára, Új Magyarország, 1994. október 15.
- Nietzsche és Baudelaire, Kalligram, 1995 május
- Mazzino Montinari: Zarathusztra az Ím ígyen szóla Zarathusztra előtt, Polisz 19/1996 x
- Joachim Köhler: Freud utóvédharca (Nietzsche és Freud) „2000”, 2/1997
- Jean Granier: A filozófia státusa Nietzsche és Freud szerint, Valóság, 6/1997
- Rudolf Burger: Spinoza, Nietzsche és Sziszifusz, 9/ 1997, „2000”
- 1998 február 15. Húsz perces rádiós beszélgetés Friedrich Nietzsche műfordításomban megjelent két művéről: Adalék a morál genealógiájához és A vidám tudomány
- Friedrich Nietzsche: Wagner esete, 11/12, 1998 Kalligram
- Nietzsche: A nőkről, 9/1999 Kalligram
- Nietzsche: Bálványok alkonya (részlet), 12/ 1999, Kalligram
- Nietzsche Wagner ellen, Kalligram, 6/2002
- Nietzsche: Önéletrajzi írások, Kalligram, 2/2003
- A Hatalom akarása, avagy a Hatalom Akarása, esszé, 1/2003 Hitel
- Dieter Borchmeyer: Szenvedély és polémia. Nietzsche Wagner-kritikája – Magyar Fórum, 8/2003
- Nietzsche aforizmák Az Emberi, túlságosan is emberi-ből, Magyar Fórum, 1/2004
- F. Nietzsche és Cosima Wagner – fejezet e könyvből, Magyar Fórum, 2/2004
- Miért Nietzsche?, Magyar Demokrata, 29/2004
- Egy magyar Nietzsche szakértő, Magyar Demokrata, szept. /2004
- Miért nehéz Nietzschéről írni?, Magyar Demokrata, 42/2004
- F. Nietzsche: Korszerűtlen csatangolás, Magyar Fórum, 9/2004
- Bálványok alkonya – cikk, Magyar Demokrata, nov./2004
- Nietzsche kontra Wagner – cikk, Magyar Demokrata, dec./2004
- Fordulópont Nietzsche életében – cikk, Magyar Demokrata, jan/2005
- Az utókor közügye (Wagner és Nietzsche viszonyáról), Magyar Fórum, 2005/5
- Gilles Deleuze: Nomád gondolkodás, Magyar Fórum, 2006/1
- Nietzsche és az antiszemitizmus
- Michel Foucault: Ariadné felakasztotta magát
- Michel Foucault: Előszó (Folie et déraison)

További kötetek
- Roland Barthes: Sade, Fourier, Loyola, Osiris, 2001
- Michel Deguy: Metszetek - válogatott versfordítások, Orpheusz, 2001
- Blaise Cendrars: A halvaszületett, Holnap, 1993, 250. old.
- Roland Barthes: Az írás nullfoka, (A szöveg öröme c. kötetben) Osiris, 1996
- Claude Simon: Történet, Holnap, 1998.
- H. F. Peters: Lou von Salomé, Egy rendkívüli asszony élete, Európa, 2002
- Flann O’ Brien: A harmadik rendőr, Geopen, 2003
- Eugene Ionesco: A magányos, Barrus, 2007
- Julia Kristeva: A gondolkodás a tét, Napkút, 2008
- Michel Deguy: Ami nem múlik el soha. (A ce qui n’en finit pas), 2008, Orpheusz
- Gustave Flaubert: Két barát. Az első Érzelmek iskolája (1843-1845), Napkút, 2010, 326 old.
- Michale Onfray: A boldogság antik értékrendje. Napkút Kiadó-Fórum Könyvkiadó, Budapest-Újvidék, 2014
- Michel Serres: Zene. Holnap Kiadó, 2014

Egyéb
- Az emlékezés nyelvtana. Esszé C. Simon: Történet c. regényéről, OIK Évkönyv, 2004
- Romhányi Török Gábor: Másodpercek romjai, 120 soros vers, 10/1999 Kalligram és 8/Napút
- Romhányi Török Gábor: Az örökre eltünt idő nyomában, 50 soros vers, 1/2000 Magyar Napló
- Alain Robbe-Grillet: részlet a “Miroir qui revient” (150-163 o.) c. prózai műből, Nagyvilág, 1/1985
- Gerald Durrell: Arany denevérek és rózsaszín galambok, Gondolat, 1986, Cicero kiadó 1996, 1998, 2000, 2002.
- Henri Troyat: Nagy Katalin, Pesti Szalon, 450. old. 1995, két kiadás
- Philippe Sollers: 1. Nietzsche és a francia szellem 2. Beckett etikája. - Magyar Napló, 1996, január
- Anthony Kenny: Aquinói Szent Tamás, Akadémiai, 1996
- A. C. Grayling: Az empiristák c. fejezete in Filozófiai kalauz, Bp. Akadémiai, 1997.
- 1998 július 12. Negyedórás rádiós beszélgetés Claude Simon-ról és Történet című művéről.
- 1998 szeptember 24. félórás, négyszemélyes kerekasztal beszélgetés a rádióban C. Simon: Történet c. regényéről
- Claude Simon: Discours de Stockholm (Stockholmi beszéd (részlet), Beszélő, 1998/nov.
- Claude Simon: Az emlékezés nyelvtana, online publikáció
- Nike Wagner: A kétszeresen magányos halál a Trisztánban, Polisz, 6/2002 x
- Michel Serres: Az öt érzék. Részlet, 6/2003 Kalligram
- Jean Baudrillard: A terrorizmus szelleme, Magy. Fór., 3/2004
- Jean Baudrillard: Rekviem az ikertornyokért. Magy. Fór., 8/ 2004
- Jean Baudrillard: Válogatott aforizmák I., Magy Fór., 10/2004
- Jean Baudrillard: Válogatott aforizmák, II. , Magy. Fór., 4/ 2005
- Jean Baudrillard: Hat cikk az Ecran total-ból, M. Fór, 2005
- Pierre Klossowski: Sade és a Forradalom, M. Fór., 11/2005
- Jean Baudrillard: Válogatott aforizmák III., (Cool Memories, V., 2005), Polisz, 12/2005 - Öt Baudrillard cikk-a Kalligram 2006/1-2 számában
- Michel Onfray: Wagner Velencében és A Sátán társaságában /két esszé/– M.Fór 11/2006
- Roland Barthes: Az igazság válsága (Beszélgetés) Polisz, 102/2007
- Jean Baudrillard: A politikai ördögűzésről, avagy a hülyék összeesküvéséről, Napút, 2/2007
- Jean Baudrillard-ra emlékezem (Nekrológ), Polisz, 105., 2007 június
- Jean Baudrillard: A nihilizmusról, Napút, 2007/5
- Michel Onfray: A végzet asszonyának elmélete, Polisz, 106., 2007 július
- Jean Baudrillard: A fényképezésről (aforizma értekezések) Polisz, 107., 2007 szeptember.
- Michel Onfray: Aiszkhülosz, hová tűntek a Perzsáid?, Polisz, 2007/nov.
- Guillaume Le Blanc: Az orvosi hatalom kiterjesztése, Polisz, 2007/nov.
- Csongár Álmos német életrajzi regényének ismertetése, Polisz, 2008/március
- Michel Onfray: Berlioz vagy Debussy, Polisz 2008/június
- Hugh Kenner: Homérosz botjai és kövei, M. Fór., 2008/szept.
- Csongár Álmos: Szerelmi vallomás: magyarul, Polisz, 118 – 2008 október
- Michel Onfray: A sír napjai, Napút, 2008, október
- Michel Onfray: A boldogság antik étrendje, Polisz, 2008 december
- Gustave Flaubert: Az „első” Érzelmek iskolája. Regényrészlet, „Látó”, 1. és 2. /2009
- Michel Onfray: Kortársunk Foucault és Még mindig Baudelaire, Napút, (két esszé) 2/2009.
- Michel Onfray: Buddha, a kutya, meg a fuvola (esszé), Polisz, 2009/április
- Michel Onfray: Anyám önéletrajza
- A fül, a félelem érzékszerve, online publikáció

Ösztöndíj
MTA-Soros ösztöndíj, 1989–1990

Díjak, kitüntetések
2002: Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (”A művészet és irodalom francia rendjének lovagja”)
2009: Látó-nívódíj(1)
2014: A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje(2)
2015: Műút-nívódíj(3)