Go back

List of pages on cswiki whithout interwiki connections: 38001 - 39000

No.Item ID on wikidata.orgPage name on cs.wikipedia.org
38001Q12044994Petr Pakosta
38002Q12044997Petr Pavlán
38003Q12044998Petr Pavlovský
38004Q12044999Petr Pelzer
38005Q12045001Petr Piťha
38006Q12045002Petr Podaný
38007Q12045003Petr Pleva
38008Q12045006Petr Pokorný (skladatel)
38009Q12045007Petr Prachner
38010Q12045008Petr Poláček
38011Q12045009Petr Prouza
38012Q12045010Petr Pálka
38013Q12045011Petr Pávek
38014Q12045012Petr Předbořský z Předboře
38015Q12045013Petr Píša
38016Q12045014Petr Příhoda
38017Q12045017Petr Rafaj
38018Q12045019Petr Remeš
38019Q12045021Petr Rezek (filosof)
38020Q12045022Petr Reček
38021Q12045024Petr Ritter
38022Q12045027Petr Rydval
38023Q12045028Petr Rímský
38024Q12045029Petr Růžička
38025Q12045030Petr Schink
38026Q12045031Petr Sadecký
38027Q12045032Petr Schulhoff
38028Q12045033Petr Schwarz
38029Q12045034Petr Sedláček
38030Q12045036Petr Skala
38031Q12045038Petr Skarlant
38032Q12045039Petr Skokan
38033Q12045040Petr Skála
38034Q12045041Petr Skála (1959)
38035Q12045042Petr Slaný
38036Q12045043Petr Slončík
38037Q12045044Petr Smutný
38038Q12045045Petr Solfronk
38039Q12045047Petr Sommer
38040Q12045048Petr Spilka
38041Q12045049Petr Srna
38042Q12045050Petr Stach (herec)
38043Q12045051Petr Stach
38044Q12045052Petr Stránský
38045Q12045053Petr Stejskal
38046Q12045054Petr Sunkovský
38047Q12045056Petr Svoboda (fotbalista)
38048Q12045057Petr Tatíček (1960)
38049Q12045058Petr Tichý
38050Q12045059Petr Tausk
38051Q12045061Petr Toman
38052Q12045062Petr Traxler
38053Q12045063Petr Uhlíř
38054Q12045065Petr Uruba
38055Q12045066Petr Vachler
38056Q12045068Petr Vaněček
38057Q12045070Petr Vavřín
38058Q12045071Petr Vichnar
38059Q12045072Petr Veselý
38060Q12045074Petr Vladovič
38061Q12045076Petr Vokáč
38062Q12045077Petr Vondráček
38063Q12045078Petr Vorel
38064Q12045079Petr Votruba
38065Q12045080Petr Voznica
38066Q12045081Petr Voženílek
38067Q12045082Petr Vrzáň
38068Q12045085Petr Válka
38069Q12045086Petr Wajsar
38070Q12045087Petr Weiss
38071Q12045088Petr Wittlich
38072Q12045089Petr Widimský
38073Q12045090Petr Wolf
38074Q12045091Petr Zajaroš
38075Q12045092Petr Zahradníček
38076Q12045093Petr Zajíc
38077Q12045094Petr Zeman
38078Q12045095Petr Zdvihal
38079Q12045096Petr Zimmermann
38080Q12045097Petr Zvolský
38081Q12045098Petr a Pavel Orm
38082Q12045100Petr z Kravař a Strážnice
38083Q12045101Petr ze Šternberka
38084Q12045102Petr Čech (atlet)
38085Q12045104Petr Čech (varhaník)
38086Q12045105Petr Čermák (1962)
38087Q12045107Petr Čermák (1963)
38088Q12045108Petr Červenka
38089Q12045109Petr Čermák (politik)
38090Q12045110Petr Čihák
38091Q12045111Petr Čtvrtníček
38092Q12045112Petr Čornej
38093Q12045113Petr Šandera
38094Q12045114Petr Šilar
38095Q12045115Petr Ševčík
38096Q12045116Petr Šimůnek
38097Q12045117Petr Škarabela
38098Q12045118Petr Šimůnek (politik)
38099Q12045119Petr Škvrně
38100Q12045120Petr Šmolka
38101Q12045121Petr Špaček
38102Q12045122Petr Štengl
38103Q12045125Petr Štěpánek (1965)
38104Q12045126Petr Štěpánek (1972)
38105Q12045127Petr Štěpánek (matematik)
38106Q12045128Petr Šustek
38107Q12045129Petr Šulák
38108Q12045134Petra Divišová
38109Q12045137Petra Faltýnová
38110Q12045138Petra Horváthová
38111Q12045140Petra J. Fischerová
38112Q12045145Petra Krejsová
38113Q12045146Petra Minářová
38114Q12045147Petra Molnárová
38115Q12045148Petra Nováková
38116Q12045149Petra Měchurová
38117Q12045150Petra Paroubková
38118Q12045151Petra Placáková
38119Q12045155Petra Soukupová
38120Q12045156Petra Skoupilová
38121Q12045157Petra Sternbergová
38122Q12045158Petra Veselá
38123Q12045159Petra Vargová
38124Q12045160Petra Čuboňová
38125Q12045161Petra Šimberová
38126Q12045162Petra Čumplová
38127Q12045163Petra Špindlerová
38128Q12045165Petrică Cărare
38129Q12045166Petrkov (Lípa)
38130Q12045167Petrkov (Bojanov)
38131Q12045168Petrkov (Zachotín)
38132Q12045169Petrkov (zámek)
38133Q12045170Petrkov 1. díl
38134Q12045171Petrkov 3. díl
38135Q12045172Petrohrad (hrad)
38136Q12045173Petrohradský dub
38137Q12045175Petrolejové lampy
38138Q12045176Petrolejový princ
38139Q12045177Petros Cironis
38140Q12045178Petronela Višňovcová
38141Q12045180Petroupec
38142Q12045182Petrova Lhota
38143Q12045183Petrovice (Bystřice)
38144Q12045184Petrovice (Humpolec)
38145Q12045185Petrovice (Malé Svatoňovice)
38146Q12045186Petrovice (Miličín)
38147Q12045187Petrovice (Měčín)
38148Q12045188Petrovice (Osek)
38149Q12045189Petrovice (Nové Město na Moravě)
38150Q12045190Petrovice (Puklice)
38151Q12045191Petrovice (Týniště nad Orlicí)
38152Q12045192Petrovice (Velké Petrovice)
38153Q12045193Petrovice (zámek)
38154Q12045194Petrovice (Újezd)
38155Q12045195Petrovice nad Úhlavou
38156Q12045196Petrovice (Štoky)
38157Q12045197Petrovice u Uhelné Příbramě
38158Q12045198Petrovičky (Předslav)
38159Q12045200Petrovičky (Týniště nad Orlicí)
38160Q12045201Petrovičky (Velké Petrovice)
38161Q12045203Petrovsko
38162Q12045204Petrské náměstí
38163Q12045205Petrovská díra
38164Q12045208Petrušov
38165Q12045214Petrůvka (Městečko Trnávka)
38166Q12045216Petynka
38167Q12045219Petřvaldští z Petřvaldu
38168Q12045220Petřvaldík
38169Q12045222Petříkovice (Mladoňovice)
38170Q12045223Petříkovice (Chvaleč)
38171Q12045224Petříkovice (Nadějkov)
38172Q12045225Petřínská komunikace
38173Q12045228Petříny
38174Q12045229Pevnina
38175Q12045231Pevninský svah
38176Q12045233Pevnost (film, 1950)
38177Q12045234Pevnost (časopis)
38178Q12045235Pevnost Rustak
38179Q12045236Pevnost Suhár
38180Q12045237Pevnost al-Hazm
38181Q12045238Pevnost betonu v tahu
38182Q12045239Pevnost na Rýně
38183Q12045240Pevnost textilií
38184Q12045241Pevnosti al-Džalali a al-Mirani
38185Q12045242Pevnost v kluzu
38186Q12045243Pevnostní silnice
38187Q12045244Pevná telefonní síť
38188Q12045246Peónia
38189Q12045247Pečetín
38190Q12045248Pečičky
38191Q12045250Pečlivý člověk
38192Q12045252Peřejník
38193Q12045256Peškův dub
38194Q12045257Pfaffenschlag
38195Q12045258Phabongkha
38196Q12045260Phard
38197Q12045262Philipp Jakob Rittler
38198Q12045265Philippe Van Volckxom
38199Q12045267Phonetix
38200Q12045269PhpRS
38201Q12045270Phov
38202Q12045271Phycobacteria
38203Q12045273Phönix A
38204Q12045274Phönix D.II
38205Q12045275Phönix D.III
38206Q12045276Piaristická kolej (Kadaň)
38207Q12045277Piaristická kolej (Kosmonosy)
38208Q12045278Piaristická kolej (Liberec)
38209Q12045279Piaristická kolej (Most)
38210Q12045280Piaristická kolej (Nový Bor)
38211Q12045281Piaristická kolej (Rychnov nad Kněžnou)
38212Q12045282Piaristické gymnázium v Kroměříži
38213Q12045283Piecky
38214Q12045286Pierre Charpentier
38215Q12045288Pierre Philippe Bechade de Rochepin
38216Q12045289Pierre de Lasenic
38217Q12045291Piers Bizony
38218Q12045292Piezoelektrická vlákna
38219Q12045293Pighammer
38220Q12045294Pihel
38221Q12045295Pihel (hrad)
38222Q12045296Pihovice
38223Q12045298Pijavka (rybník)
38224Q12045301Pikornavirové infekce ptáků
38225Q12045303Pikov
38226Q12045304Piková dáma (jeskyně)
38227Q12045306Piktvardė
38228Q12045308Pila (Trhanov)
38229Q12045310Piletice
38230Q12045311Pilař (jez)
38231Q12045313Pilinská kultura
38232Q12045314Pilinová kamna
38233Q12045315Pilipův dodatek
38234Q12045317Pillerova komise
38235Q12045318Pilníkovský potok
38236Q12045321Pilsen Patriots
38237Q12045323Pilské údolí
38238Q12045324Pilský rybníček
38239Q12045325Pilský potok
38240Q12045327Pilínkov
38241Q12045329Pindulka
38242Q12045330Pin
38243Q12045331Pink (Ilona Csáková)
38244Q12045332Pint
38245Q12045334Pinte
38246Q12045335Pio Squad
38247Q12045337Pionýr (loď)
38248Q12045338Pionýr (námořní loď)
38249Q12045341Piper Records
38250Q12045342Pionýrská vlaštovka
38251Q12045343Pipin
38252Q12045344Pipice
38253Q12045346Piranesiho cena
38254Q12045347PirateLeaks
38255Q12045348Pirkštejn
38256Q12045349Piroska
38257Q12045351Pirx
38258Q12045352Pirueta
38259Q12045354Piskořov
38260Q12045356Piss-Screen
38261Q12045358Pistola Mitragliatrice Vilar-Perosa M15
38262Q12045365Pit buňka
38263Q12045367Pitný režim
38264Q12045368Pittyvaich
38265Q12045369Pitárné
38266Q12045371Pivnice (pohostinství)
38267Q12045372Pivní a vinařská turistika v České republice
38268Q12045374Pivní etiketa
38269Q12045375Pivonín
38270Q12045376Pivní zvon
38271Q12045377Pivovar (Rájec-Jestřebí)
38272Q12045378Pivovar Bendery
38273Q12045380Pivovar Broumov
38274Q12045381Pivovar Bystré
38275Q12045382Pivovar Bělá nad Radbuzou
38276Q12045383Pivovar Chodovar
38277Q12045384Pivovar Březnice
38278Q12045385Pivovar Dalešice
38279Q12045386Pivovar Dobruška
38280Q12045387Pivovar Dolní Bělá
38281Q12045388Pivovar Dolní Litvínov
38282Q12045390Pivovar Děčín
38283Q12045391Pivovar Ervěnice
38284Q12045392Pivovar Ferdinand
38285Q12045393Pivovar Grafenried
38286Q12045394Pivovar Hostouň
38287Q12045395Pivovar Humpolec
38288Q12045396Pivovar Hradec nad Moravicí
38289Q12045397Pivovar Janov
38290Q12045398Pivovar Jimramov
38291Q12045399Pivovar Jihlava
38292Q12045400Pivovar Kaceřov
38293Q12045401Pivovar Kozolupy
38294Q12045402Pivovar Klášter
38295Q12045403Pivovar Krsy
38296Q12045404Pivovar Krašovice
38297Q12045405Pivovar Krucemburk
38298Q12045406Pivovar Krásné Březno
38299Q12045407Pivovar Kutná Hora
38300Q12045408Pivovar Kácov
38301Q12045409Pivovar Lipnice nad Sázavou
38302Q12045410Pivovar Křetín
38303Q12045411Pivovar Litovel
38304Q12045412Pivovar Litoměřice
38305Q12045413Pivovar Luka nad Jihlavou
38306Q12045414Pivovar Malesice
38307Q12045415Pivovar Mutěnín
38308Q12045416Pivovar Město Touškov
38309Q12045417Pivovar Nečtiny-Preitenstein
38310Q12045419Pivovar Osojno
38311Q12045420Pivovar Pardubice
38312Q12045421Pivovar Pelhřimov
38313Q12045423Pivovar Podmokly
38314Q12045424Pivovar Podkováň
38315Q12045425Pivovar Polička
38316Q12045426Pivovar Přerov
38317Q12045427Pivovar Radegast
38318Q12045428Pivovar Slavičín
38319Q12045429Pivovar Rochlov
38320Q12045430Pivovar Slavičín-Hrádek
38321Q12045431Pivovar Staré Sedliště
38322Q12045433Pivovar Strakonice
38323Q12045434Pivovar Světce
38324Q12045435Pivovar Střítež
38325Q12045436Pivovar Tachov
38326Q12045437Pivovar Troubsko
38327Q12045438Pivovar Uherský Brod
38328Q12045439Pivovar Velká Bíteš
38329Q12045440Pivovar Unhošť
38330Q12045441Pivovar Veverská Bitýška
38331Q12045442Pivovar Velké Popovice
38332Q12045443Pivovar Vimperk
38333Q12045444Pivovar Vysoký Chlumec
38334Q12045445Pivovar Vrchlabí
38335Q12045447Pivovar Zvíkovec
38336Q12045448Pivovar Zelený Důl
38337Q12045449Pivovar Úterý
38338Q12045450Pivovar Záluží
38339Q12045451Pivovar Čeminy
38340Q12045452Pivovar Česká Lípa
38341Q12045453Pivovar Černá Hora
38342Q12045454Pivovar Čečovice
38343Q12045455Pivovar Žatec
38344Q12045456Pivovar Říčany
38345Q12045457Pivovar Židlochovice
38346Q12045458Pivovarské muzeum Kostelec nad Černými lesy
38347Q12045459Pivovarské kvasinky
38348Q12045460Pivovarský rybník u Pihelu
38349Q12045461Pivovary Lobkowicz
38350Q12045462Pivovary Staropramen
38351Q12045464Pivovár v Sojkově
38352Q12045466Pivovárek (u Sechutic)
38353Q12045467Pivoňské lípy I.
38354Q12045469Pivoňské lípy II.
38355Q12045471Pičín (Jankov)
38356Q12045472Pišagči (dialekt Torki)
38357Q12045473Pišingr
38358Q12045474Pišagči Turci
38359Q12045476Pkgtools
38360Q12045480Plachova Lhota
38361Q12045481Plachtín
38362Q12045484Plader Bach
38363Q12045485Plakula
38364Q12045486Plagiopyla frontata
38365Q12045487Plakátová aféra (Jugoslávie)
38366Q12045489Plamen (soutěž)
38367Q12045490Plamenec (část kotle)
38368Q12045492Plamenové zkoušky
38369Q12045493Plandry (zámek)
38370Q12045494Planet Festival
38371Q12045495Planeta mutantů
38372Q12045496Planeta s tiše fialovou září
38373Q12045498Planetárium Most
38374Q12045499Planetární plášť
38375Q12045501Planetární prstenec (sci-fi)
38376Q12045502Planetární seismologie
38377Q12045505Planiny (Nové Mitrovice)
38378Q12045506Planiny (Hvožďany)
38379Q12045507Plankenberk
38380Q12045508Planská
38381Q12045511Planá (Hromnice)
38382Q12045513Planá (Klučenice)
38383Q12045514Plané hedvábí
38384Q12045517Plaská pahorkatina
38385Q12045518Plasná
38386Q12045520Plastika (výtvarné umění)
38387Q12045521Plastocyanin
38388Q12045522Plasty se zkrácenou životností
38389Q12045523Plastové okno
38390Q12045528Platan u svaté Anny
38391Q12045530Platan v Běstvině
38392Q12045531Platan ve Skalici
38393Q12045533Platební agentura
38394Q12045534Platební styk
38395Q12045535Platební terminál
38396Q12045537Platinokyanid barnatý
38397Q12045538Plato (Moravskoslezské Beskydy)
38398Q12045539Platoř
38399Q12045541Platz von Ehrenthal
38400Q12045542Platónovo pojetí demokracie
38401Q12045543Platónova nauka
38402Q12045544Platěnsko
38403Q12045546Plav (časopis)
38404Q12045548Plavaná
38405Q12045549Plavební mapy
38406Q12045550Plavecký areál Šutka
38407Q12045551Plavecký bazén Rumburk
38408Q12045554Plavecký mariáš
38409Q12045556Plavecký stadion Slavia Praha
38410Q12045558Plavenští z Plavna
38411Q12045559Plaveč (zámek)
38412Q12045564Plavák
38413Q12045565Plavání na Mistrovství Evropy v plavání 2010
38414Q12045566Plazmodium
38415Q12045571Plačice
38416Q12045572Plačkov
38417Q12045574Plačovice
38418Q12045577Plchůvky
38419Q12045578Plec
38420Q12045579Plechov
38421Q12045580Plechy
38422Q12045581Plechtinec
38423Q12045582Plemena drůbeže
38424Q12045585Plemena skotu
38425Q12045586Pleopody
38426Q12045587Plenární sněm Katolické církve v ČR
38427Q12045588Plerusní feudalismus
38428Q12045589Plesiomorfie
38429Q12045590Pletenec (textil)
38430Q12045591Pletenina fully fashioned
38431Q12045595Pleurocapsales
38432Q12045596Plevnice
38433Q12045597Plevňov
38434Q12045599Plezom
38435Q12045604Plešice
38436Q12045605Plešiny
38437Q12045607Plešivec (Dubá)
38438Q12045610Plešivec (Český Krumlov)
38439Q12045611Plešivecká planina
38440Q12045612Plešiště
38441Q12045614Plešovec
38442Q12045615Plešská hornatina
38443Q12045618Plhov (Samšina)
38444Q12045619Plhov (Červené Janovice)
38445Q12045620Plichtice
38446Q12045621Plichta ze Žerotína
38447Q12045622Plicnivky
38448Q12045623Plicní červivost
38449Q12045624Plicní mor
38450Q12045625Plikenštejn
38451Q12045626Plisse žaluzie
38452Q12045627Pliva - Lachema
38453Q12045629Plnovýznamové sloveso
38454Q12045630Plnovous
38455Q12045632Plná vazba
38456Q12045633Plocha šikmého průchodu
38457Q12045638Ploskovská kaštanka
38458Q12045642Plotna (kuchyňské zařízení)
38459Q12045643Ploužnice (Ralsko)
38460Q12045644Ploužnice (Lomnice nad Popelkou)
38461Q12045645Ploužnický potok
38462Q12045647Plovoucí koupaliště
38463Q12045648Plovoucí stroj
38464Q12045649Plovoucí zařízení
38465Q12045650Plování těles
38466Q12045653Plošná kompozice
38467Q12045657Plukovník Švec
38468Q12045658Plumlov (hrad)
38469Q12045660Plunžr
38470Q12045661Plumlov (zámek)
38471Q12045664Pluralismus (věda)
38472Q12045665Pluspetice
38473Q12045668Plynař
38474Q12045669Plynné biopalivo
38475Q12045670Plynofikace
38476Q12045673Plynová turbína
38477Q12045674Plynové stabilní hasicí zařízení
38478Q12045675Plynový kahan
38479Q12045676Plzeň-Bory
38480Q12045678Plzeň 7-Radčice
38481Q12045680Plzeňská (Praha)
38482Q12045681Plzeňská diecéze Církve československé husitské
38483Q12045683Plzeňská župa
38484Q12045684Plzeňské Předměstí (Horšovský Týn)
38485Q12045685Plzeňské Předměstí (Rokycany)
38486Q12045687Plzeňské povstání (1945)
38487Q12045689Plácky (Hradec Králové)
38488Q12045690Plán hry
38489Q12045692Plánička (Černá v Pošumaví)
38490Q12045693Plánicko
38491Q12045694Plánička (Číhaň)
38492Q12045696Plánované rodičovství
38493Q12045698Pláně (Všeruby)
38494Q12045699Plátce daně
38495Q12045700Plát
38496Q12045702Plávková ocel
38497Q12045703Pláče kočka
38498Q12045705Pláň (Kopisty)
38499Q12045706Pláň (Ostrov u Bezdružic)
38500Q12045707Pláňavy
38501Q12045710Plášť krále Artuše
38502Q12045711Plážový sport
38503Q12045714Plénum (justice)
38504Q12045715Plíseň révy vinné
38505Q12045716Plískovské duby
38506Q12045718Plíškovice
38507Q12045719Plži v akváriích
38508Q12045720Pneumatické zařízení
38509Q12045721Pneumatikový kord
38510Q12045723Pnina
38511Q12045724Pnětluky (Podsedice)
38512Q12045725Po babičce klokočí
38513Q12045726Po nás ať přijde potopa
38514Q12045727Po nás potopa
38515Q12045728Po stopách Františka Malocha
38516Q12045729Po stopách dinosaurů
38517Q12045730Po stopách šlechtických rodů
38518Q12045732Poapoštolská doba
38519Q12045733Pobedim (hradiště)
38520Q12045734Pobistrýce
38521Q12045735Poborovice
38522Q12045736Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou
38523Q12045737Poboří
38524Q12045738Pobočný koncentrační tábor Brno
38525Q12045739Pobučí
38526Q12045740Pobuřování
38527Q12045741Pobělohorská literatura
38528Q12045743Pocheň (Brumovice)
38529Q12045744Pobřeží slonoviny na letních olympijských hrách
38530Q12045745Pocheň (Široká Niva)
38531Q12045748Pochod pro rodinu
38532Q12045749Pochutiny
38533Q12045750Pochva (list)
38534Q12045753Pocinovice (Semněvice)
38535Q12045754Pockelsova cela
38536Q12045755Pocta festivalu ...příští vlna/next wave...
38537Q12045756Pocta České komory architektů
38538Q12045758Pod Bezručovým vrchem
38539Q12045760Pod Bukovou horou
38540Q12045762Pod Cvilínem
38541Q12045765Pod Dubem
38542Q12045779Pod Palackého vrchem
38543Q12045782Pod Rohem
38544Q12045796Pod cirkusovým stanem
38545Q12045800Pod junáckou vlajkou
38546Q12045801Pod parou
38547Q12045803Pod pokličkou
38548Q12045808Pod Školou (Horní Police)
38549Q12045813Podatelna
38550Q12045815Podbaba
38551Q12045818Podbiják
38552Q12045819Podblanicko
38553Q12045821Podbořánky
38554Q12045822Podblanický hudební podzim
38555Q12045823Podboří
38556Q12045824Podbrahy
38557Q12045825Podbradec
38558Q12045827Podbělský hřbet
38559Q12045828Podchlumí (Mladá Boleslav)
38560Q12045829Podchlumí (Semechnice)
38561Q12045830Podchýšská Lhota
38562Q12045831Poddotaz
38563Q12045832Poddubí
38564Q12045833Poddoubí
38565Q12045834Podedvorský mlýn
38566Q12045837Podeřiště
38567Q12045839Podhora (Mohelnice nad Jizerou)
38568Q12045840Podhora (Kobyly)
38569Q12045841Podhorky
38570Q12045842Podhorní Újezd
38571Q12045844Podhostýnský mikroregion
38572Q12045845Podhostýnská Miss Open
38573Q12045847Podhořany u Nových Hradů
38574Q12045848Podhořice
38575Q12045851Podhoří (Troja)
38576Q12045852Podhrad (zámek)
38577Q12045856Podhradí (Vítkov)
38578Q12045858Podhráz
38579Q12045859Podhradí (zámek)
38580Q12045861Podhájí (Radim)
38581Q12045862Podhájí (Horšovský Týn)
38582Q12045864Podhůřská lípa
38583Q12045865Podhůří (Kasejovice)
38584Q12045866Podhůří (Vrchlabí)
38585Q12045867Podhůří Železných hor
38586Q12045868Podivice (Kaliště)
38587Q12045869Podivné manželství
38588Q12045870Podivuhodná cesta ježka Aladina
38589Q12045871Podivuhodný kouzelník
38590Q12045872Podjestřábí
38591Q12045873Podjatost
38592Q12045875Podještědí
38593Q12045876Podještědské muzeum
38594Q12045877Podklášteří
38595Q12045878Podkoní a žák
38596Q12045879Podkost
38597Q12045882Podkozákovsko
38598Q12045885Podkrušnohorské gymnázium Most
38599Q12045886Podkrušnohorské technické muzeum
38600Q12045887Podlahové topení
38601Q12045889Podlesice
38602Q12045890Podleský rybník
38603Q12045891Podlesok
38604Q12045892Podlesí (Horní Police)
38605Q12045893Podlesí (Holice)
38606Q12045895Podlesí (Staré Město pod Landštejnem)
38607Q12045896Podlesí (Neustupov)
38608Q12045897Podlesí (Světlá Hora)
38609Q12045898Podlevín
38610Q12045902Podlešínský potok
38611Q12045903Podlešínský viadukt
38612Q12045904Podlipného
38613Q12045905Podloudnictví
38614Q12045906Podlusky
38615Q12045908Podlužany (Rožďalovice)
38616Q12045909Podluží v písni a tanci
38617Q12045911Podlíšťany
38618Q12045912Podlázky
38619Q12045913Podmaršovice
38620Q12045914Podmaršál
38621Q12045916Podmoklice
38622Q12045918Podmokly (Úněšov)
38623Q12045919Podmoky (Krásná Hora nad Vltavou)
38624Q12045920Podmínky optimality
38625Q12045921Podmořský ráj v Celebeském moři
38626Q12045922Podmíněné zastavení trestního stíhání
38627Q12045923Podměstí
38628Q12045924Podmítka
38629Q12045925Podnebí Jižní Ameriky
38630Q12045926Podnikatel roku
38631Q12045929Podnikové vzdělávání
38632Q12045930Podobnost (obecný pojem)
38633Q12045931Podokenní římsa
38634Q12045932Podol
38635Q12045934Podoliby
38636Q12045935Podolsko
38637Q12045938Podolský potok (přítok Moravice)
38638Q12045941Podolí (Borač)
38639Q12045942Podolí (Kolinec)
38640Q12045943Podolí (Jankov)
38641Q12045944Podolí (Mnichovo Hradiště)
38642Q12045945Podolí (Letovice)
38643Q12045947Podolí (Prachatice)
38644Q12045949Podolí (Olbramovice)
38645Q12045950Podolí (Radomyšl)
38646Q12045951Podolí (Ratibořské Hory)
38647Q12045952Podolí (Rožďalovice)
38648Q12045953Podolí (Vojkov)
38649Q12045954Podolí (Telč)
38650Q12045955Podolí (tvrz)
38651Q12045956Podolí II
38652Q12045958Podorlický skanzen Krňovice
38653Q12045959Podplečí
38654Q12045960Podplácení
38655Q12045961Podpojištění
38656Q12045962Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v České republice
38657Q12045963Podpůrná léčba
38658Q12045964Podporované zaměstnávání
38659Q12045965Podražnice
38660Q12045966Podraz 3
38661Q12045967Podrážek
38662Q12045968Podsedice (tvrz)
38663Q12045969Podsedek
38664Q12045972Podsedák
38665Q12045974Podskalí (Praha)
38666Q12045976Podstatná jména v angličtině
38667Q12045977Podstávka
38668Q12045978Podstrání
38669Q12045979Podsvaz (fytocenologie)
38670Q12045981Podtatranská župa
38671Q12045983Podtýn
38672Q12045984Podvihov
38673Q12045985Podvicmanovský mlýn
38674Q12045986Podviní
38675Q12045987Podvlčí
38676Q12045988Podviní (Praha)
38677Q12045990Podzemní dráha Möbius
38678Q12045991Podvracení republiky
38679Q12045994Podzvičinsko
38680Q12045999Podílnictví
38681Q12046000Podúsek 1./XI. Šatov
38682Q12046001Podúsek 2./XI. Hevlín
38683Q12046002Podúsek 3./XI. Mikulov
38684Q12046003Podúsek 4./XI. Dolní Morava
38685Q12046004Podúsek 5./XI. Horní Dyje
38686Q12046005Podúsek Bratislava
38687Q12046006Podčeskoleská pahorkatina
38688Q12046007Podúsek Komárno
38689Q12046008Poděbaby
38690Q12046009Poděbradská jednota
38691Q12046010Poděbradský dub
38692Q12046011Poděbrady I
38693Q12046012Poděbradský seniorát
38694Q12046013Poděbrady II
38695Q12046014Poděbrady IV
38696Q12046015Poděbrady III
38697Q12046016Poděbrady V
38698Q12046017Poděčely
38699Q12046018Podělusy
38700Q12046019Podřadnost
38701Q12046021Podřipsko
38702Q12046022Podřitek
38703Q12046023Podřipský vikariát
38704Q12046024Podřád
38705Q12046025Podštěly
38706Q12046027Poezie všedního dne
38707Q12046028Pogsonova rovnice
38708Q12046031Pohansko (hradiště)
38709Q12046033Pohansko (zámek)
38710Q12046035Pohanství v pozdní antice
38711Q12046036Pohled (Mladoňovice)
38712Q12046037Pohled katolické církve na pohlavní styk
38713Q12046038Pohledec
38714Q12046039Pohledávka
38715Q12046041Pohledávka v insolvenčním řízení
38716Q12046042Pohodlí
38717Q12046044Pohon
38718Q12046045Pohora
38719Q12046046Pohonné látky
38720Q12046047Pohorsko
38721Q12046050Pohorská vesnice (film)
38722Q12046051Pohorská vesnice
38723Q12046053Pohotovostní spotřeba elektřiny
38724Q12046054Pohoř
38725Q12046055Pohořalka
38726Q12046057Pohořelice (Nadějkov)
38727Q12046058Pohořice
38728Q12046059Pohořka
38729Q12046061Pohořské vrchy
38730Q12046062Pohoří (Jistebnice)
38731Q12046063Pohořský rybník
38732Q12046064Pohoří (Malečov)
38733Q12046065Pohoří (Olešnice)
38734Q12046066Pohoří (Mišovice)
38735Q12046068Pohoří (Stružinec)
38736Q12046069Pohoří (Plánice)
38737Q12046070Pohoří monzunů
38738Q12046071Pohořílky (Fulnek)
38739Q12046072Pohořílky (Otín)
38740Q12046073Pohořílský potok
38741Q12046074Pohronská pahorkatina
38742Q12046075Pohránov
38743Q12046076Pohvizd
38744Q12046077Pohyb litosferických desek
38745Q12046078Pohyb potravy
38746Q12046079Pohyb v centrálním gravitačním poli
38747Q12046080Pohybová hvězdokupa
38748Q12046081Pohádka máje
38749Q12046083Pohádka máje (film, 1940)
38750Q12046084Pohádka o nalezeném štěstí
38751Q12046086Pohádky o mašinkách
38752Q12046088Pohádky ovčí babičky
38753Q12046089Pohár Rudého práva 1977
38754Q12046090Pohár (sport)
38755Q12046091Pohár Rudého práva 1979
38756Q12046092Pohár Rudého práva 1981/82
38757Q12046093Pohár Rudého práva 1982/83
38758Q12046094Pohár dobročinnosti
38759Q12046095Pohár hraběte de Lannoy
38760Q12046098Pohár mistrů evropských zemí v basketbalu žen
38761Q12046099Pohár Rudého práva 1978
38762Q12046100Pohár mistrů evropských zemí v basketbalu žen 1986-87
38763Q12046101Pohár mistrů evropských zemí v basketbalu žen 1983-84
38764Q12046102Pohár osvobození
38765Q12046103Pohár prezidenta Českého svazu ledního hokeje
38766Q12046105Pohár vítězů pohárů v basketbalu žen
38767Q12046107Pohřebiště ve Znojmě-Hradišti
38768Q12046108Pohřebnictví
38769Q12046109Pohřebné
38770Q12046110Pohřební komora
38771Q12046111Pohřební zvyky Slovanů
38772Q12046113Point to Point Interface
38773Q12046114Poissonův zákon
38774Q12046115Pojezd parní lokomotivy
38775Q12046118Pojistné plnění
38776Q12046120Pojistné podmínky
38777Q12046121Pojistný kmen
38778Q12046122Pojistný obzor
38779Q12046123Pojizeří
38780Q12046124Pojištění na dožití
38781Q12046125Pojištění majetku
38782Q12046126Pojištění proti úpadku
38783Q12046127Pojištěný
38784Q12046128Pojišťovna České spořitelny
38785Q12046129Pojišťovna štěstí
38786Q12046130Pojmy z oblasti sociologie
38787Q12046131Pojmy diplomatiky
38788Q12046132Pojízdná dílna
38789Q12046134Pojízdná taška
38790Q12046135Poklad (Kytice)
38791Q12046137Poklad 2
38792Q12046139Pokladní systém
38793Q12046140Pokladník
38794Q12046141Poklice
38795Q12046142Poklona
38796Q12046146Pokolení
38797Q12046152Pokračovatelé Kosmovi
38798Q12046153Pokrok (výsypka)
38799Q12046156Pokrytí
38800Q12046159Pokutice
38801Q12046164Pola (odrůda révy vinné)
38802Q12046165Polabec
38803Q12046166Polabiny
38804Q12046168Polabské hůry
38805Q12046170Polanka (Třebíč)
38806Q12046173Polar Equine
38807Q12046176Polarizační mikroskop
38808Q12046179Poldi kladívko
38809Q12046180Pole (Jablonné v Podještědí)
38810Q12046181Poldovka
38811Q12046182Pole (Kadov)
38812Q12046184Polednice (Kytice)
38813Q12046190Polepka
38814Q12046193Poletíme?
38815Q12046196Poleňka (Poleň)
38816Q12046199Polichno
38817Q12046201Policie Spojených států amerických
38818Q12046202Polipanská literatura
38819Q12046203Polipsy
38820Q12046205Politická práva ve Švýcarsku
38821Q12046206Politická sekce
38822Q12046208Politické harašení
38823Q12046209Politické strany v Národním shromáždění
38824Q12046210Politický okres Dubá
38825Q12046211Politický okres Frýdek
38826Q12046212Politik (noviny)
38827Q12046213Politický přeběhlík
38828Q12046214Politika vnějších obchodních vztahů (Evropská unie)
38829Q12046215Politologický časopis
38830Q12046217Poličan
38831Q12046218Polizy
38832Q12046220Poličany (Křečovice)
38833Q12046221Polička-Město
38834Q12046222Poličky
38835Q12046223Poličský seniorát
38836Q12046226Pollyanna (film, 2003)
38837Q12046227Polní cesta
38838Q12046230Polní trať
38839Q12046231Polní opevnění
38840Q12046232Polobůh
38841Q12046233Polodrážka
38842Q12046237Polokonzerva
38843Q12046238Polom (Sedloňov)
38844Q12046240Polom (Sulkovec)
38845Q12046241Polom (Trhová Kamenice)
38846Q12046242Polomené hory
38847Q12046243Polopravidelné těleso
38848Q12046244Polos
38849Q12046246Polouvozí
38850Q12046247Polouvsí
38851Q12046248Poloučany
38852Q12046250Položená
38853Q12046251Polski film
38854Q12046252Polsko-sovětské přátelství
38855Q12046253Polsko na letních olympijských hrách
38856Q12046255Polská města podle rozlohy
38857Q12046257Polská sociálně demokratická strana v Československu
38858Q12046258Polské školství
38859Q12046259Polský salám
38860Q12046260Poltava (Puškin)
38861Q12046261Polubný
38862Q12046263Polyekrán
38863Q12046264Polyetherimidová vlákna
38864Q12046265Polyfosfát
38865Q12046266Polygon (značka jízdních kol)
38866Q12046268Polygon Most
38867Q12046269Polyimidová vlákna
38868Q12046270Polylaktidová vlákna
38869Q12046271Polykarbonátové desky
38870Q12046273Polymerační stupeň
38871Q12046274Polyomaviróza ptáků
38872Q12046275Polymerní materiál
38873Q12046276Polypektomie
38874Q12046279Polystyrenbeton
38875Q12046280Polypropylenová vlákna
38876Q12046281Polyterpeny
38877Q12046282Polyvinylalkoholová vlákna
38878Q12046284Poláky
38879Q12046287Polánka (Chotoviny)
38880Q12046288Polánka (Kasejovice)
38881Q12046289Polánka (Krásné)
38882Q12046290Polánka (Malešov)
38883Q12046291Polánka (Moravský Krumlov)
38884Q12046292Polánka (Vlašim)
38885Q12046294Polánky nad Dědinou
38886Q12046295Polární báze
38887Q12046296Polární graf
38888Q12046297Polární metoda
38889Q12046300Polí5
38890Q12046302Políbila ho Múza
38891Q12046303Políkno (Toužim)
38892Q12046304Políkno (Jindřichův Hradec)
38893Q12046305Polínka
38894Q12046306Polír
38895Q12046307Polští kněží v České republice
38896Q12046309Polžice
38897Q12046310Polžický modřín
38898Q12046311Pomalé šípy
38899Q12046312Pomalá zkumavková aglutinace
38900Q12046313Pomeznice
38901Q12046314Pomeje
38902Q12046315Pomezná (hrad)
38903Q12046316Pomník Jiřího z Poděbrad
38904Q12046317Pomezí (Všeruby)
38905Q12046318Pomník Josefa II.
38906Q12046319Pomník Lenina a Stalina (Olomouc)
38907Q12046320Pomník Karla IV. (Praha, Staré Město)
38908Q12046321Pomník T. G. Masaryka (Praha, Hradčany)
38909Q12046322Pomník Rumburské vzpoury
38910Q12046323Pomník Zákřovský Žalov
38911Q12046324Pomník broučků
38912Q12046325Pomník císaře Josefa II. v Lanškrouně
38913Q12046327Pomník obětem komunismu (Masaryktown)
38914Q12046328Pomník obětem první světové války (Rudoltice)
38915Q12046329Pomník obětem první světové války v Žamberku
38916Q12046330Pomník svatého Václava (Vyšehrad)
38917Q12046332Pomník vítězství „Na věčnou slávu“ v Lukové
38918Q12046333Pomník železnice
38919Q12046334Pomníčky okresu Trutnov
38920Q12046335Pomněnice
38921Q12046336Pomněnkový den
38922Q12046337Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti
38923Q12046338Pomocná synagoga v Plzni
38924Q12046339Pomocné hodnocení
38925Q12046340Pomocný pohon (PTO)
38926Q12046342Pompo
38927Q12046346Ponikev
38928Q12046347Poniklec
38929Q12046349Ponorková pošta
38930Q12046351Ponorné čerpadlo
38931Q12046353Ponrepovo kouzelnictví
38932Q12046355Ponta de São Lourenço
38933Q12046356Pontifex Romanus
38934Q12046357Ponávka (mikroregion)
38935Q12046358Ponávka
38936Q12046360Pop (kněz)
38937Q12046361Pop-noviny
38938Q12046362Pop Balet
38939Q12046367Popelištná
38940Q12046368Popelka (Rozkošný)
38941Q12046369Popelka (muzikál)
38942Q12046370Popelka (pražská usedlost)
38943Q12046374Popice (Znojmo)
38944Q12046375Popice (Jihlava)
38945Q12046376Popkovice
38946Q12046377Popis pracovního místa
38947Q12046378Poplatek
38948Q12046379Poplze
38949Q12046380Poplatek z prodlení
38950Q12046381Popov (Štítná nad Vláří-Popov)
38951Q12046382Popov (Kostelec)
38952Q12046384Popovec (Řepníky)
38953Q12046385Popovec (Zběšičky)
38954Q12046386Popovice (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
38955Q12046387Popovice (Děčín)
38956Q12046391Popovice (Rataje)
38957Q12046392Popovice (Třesovice)
38958Q12046393Popovice (Šebířov)
38959Q12046394Popovice (Všeruby)
38960Q12046395Popovický dub
38961Q12046396Popovský jasan
38962Q12046397Popovská bříza
38963Q12046398Popperova břitva
38964Q12046399Popping (počítačová grafika)
38965Q12046400Popravčí dub
38966Q12046401Popruh
38967Q12046402Poprvé v Praze
38968Q12046403Poptávkový systém
38969Q12046405Populační exploze
38970Q12046406Populární hudba současnosti
38971Q12046407Porada ekonomických ministrů
38972Q12046408Popůvky (Kojetín)
38973Q12046409Poradenství
38974Q12046410Porešín
38975Q12046413Pornice
38976Q12046414Porodné
38977Q12046415Porostliny
38978Q12046416Porostní mapa
38979Q12046417Porrocekóza ptáků
38980Q12046418Porta
38981Q12046422Porta Apostolorum
38982Q12046423Porta Balkanica
38983Q12046424Portableware
38984Q12046426Porto (loď)
38985Q12046427Portheimka
38986Q12046429Portoriko na letních olympijských hrách
38987Q12046430Portréty českých hvězd - Jiří Suchý
38988Q12046431Portrét Církve československé husitské
38989Q12046432Portugalsko na letních olympijských hrách
38990Q12046434Portugalská rallye 1987
38991Q12046435Portugalská rallye 1985
38992Q12046436Portugalská rallye 1996
38993Q12046440Poruchy emotivity
38994Q12046441Porucha zažívání
38995Q12046442Poruchy krystalické mřížky
38996Q12046443Porák
38997Q12046444Poruchy vědomí
38998Q12046447Porážka zvířat
38999Q12046449Porčův Mlýn
39000Q12046450Poseidón (Percy Jackson)