Go back

List of pages on fawiki whithout interwiki connections: 91001 - 92000

No.Item ID on wikidata.orgPage name on fa.wikipedia.org
91001Q10858190خورشیدگرفتگی ۲ اوت ۹۷۹ پیش از میلاد
91002Q10858202خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۱۵۹۴ پیش از میلاد
91003Q10858208خورشیدگرفتگی ۲۱ نوامبر ۶۳۱ پیش از میلاد
91004Q10858209خورشیدگرفتگی ۲۲ اکتبر ۱۱۱۴ پیش از میلاد
91005Q10858213عمل رسمی
91006Q10858217عناصر داستان
91007Q10858222خورشیدگرفتگی ۲۵ فوریه ۴ پیش از میلاد
91008Q10858232عکس سر
91009Q10858234خورشیدگرفتگی ۲۸ دسامبر ۹۶۰ پیش از میلاد
91010Q10858237خورشیدگرفتگی ۲۸ مه ۱۷۳۰ پیش از میلاد
91011Q10858251غزالی نامه
91012Q10858254خورشیدگرفتگی ۴ ژوئیه ۳۳۶ پیش از میلاد
91013Q10858262فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌ها در ایرلند
91014Q10858267فهرست کالاهای دارای مزیت نسبی در ایران
91015Q10858269مدیریت فرایندی
91016Q10858280فهرست کشورهای مستقل و سرزمین‌های وابسته در آفریقا
91017Q10858288فهرست گنجشک‌سانان ایران
91018Q10858289مرتضی مرعشی
91019Q10858295فوتوتراپی نوزادان
91020Q10858304خیزش مردم سیستان ۱۳۳۰
91021Q10858307مرز (فیلم)
91022Q10858308مرزدار
91023Q10858309مرزهای ایران-ترکیه
91024Q10858340فولکلور گیلان
91025Q10858387مزاج (روان‌شانسی)
91026Q10858399مسئولیت مدنی ناشی از فرآیند درمان (کتاب)
91027Q10858406دانشگاه گرمسار
91028Q10858454مسعود احمدی
91029Q10858457مسعود هاشم‌زاده
91030Q10858486قدیس (فیلم)
91031Q10858491قراجه فیض اله
91032Q10858493مصطفی علیمدد
91033Q10858515معماری جهان اسلام
91034Q10858545قضیه حمار
91035Q10858573جنگل گلوبردکان
91036Q10858574گلشن ابرار
91037Q10858575کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
91038Q10858576سینما در قزوین
91039Q10858622مهران احمدی
91040Q10858623مهران شاهین‌طبع
91041Q10858627مواد رنگزا
91042Q10858633قلعه تک آغاج
91043Q10858641قلعه مهرنگار دامغان
91044Q10858653قنات آب‌باریک، زرقان
91045Q10858655قنات آلویی
91046Q10858672قنات النگ‌نی‌سوخته
91047Q10858721قنات باش‌گل، آذرشهر
91048Q10858744قنات باغ‌تو
91049Q10858810قنات بلنجاب
91050Q10858816قنات بند کوه حیدریه
91051Q10858819قنات بندصندوق
91052Q10858820قنات بندمحمدبیک
91053Q10858822قنات بنده
91054Q10858823قنات بندوئیه
91055Q10858824قنات بندورآباد
91056Q10858825قنات بندکهان
91057Q10858826قنات بندگلان
91058Q10858827قنات بندیوان
91059Q10858828قنات بنرگ
91060Q10858830قنات بنشون بزرگ
91061Q10858831قنات بنشون کوچک
91062Q10858832قنات بنفش
91063Q10858833قنات بنه اسفندی
91064Q10858834قنات بنه خفرک
91065Q10858835قنات بنه وانه بوچکه له
91066Q10858836قنات بنهنگ حیدریه
91067Q10858837قنات بنو
91068Q10858838قنات بنوغان
91069Q10858840قنات بنگ
91070Q10858841قنات بنگری
91071Q10858842قنات بنگول
91072Q10858843قنات بنی
91073Q10858845قنات بنی تاک جام
91074Q10858846قنات بنیاب
91075Q10858847قنات بنیاد ۱۵ خرداد
91076Q10858848قنات بنیادآباد
91077Q10858849قنات بنیان سفلی
91078Q10858850قنات بنیان علیا
91079Q10858851قنات بنی‌آبادکدوگی
91080Q10858853قنات بنی‌بیات
91081Q10858854قنات بنی‌دره بالا
91082Q10858855قنات بنی‌گز
91083Q10858856قنات بن‌زار
91084Q10858857قنات بن‌سنجد
91085Q10858858قنات بهادی
91086Q10858859قنات بهار درخت
91087Q10858860قنات بهارآباد
91088Q10858861قنات بهاران
91089Q10858862قنات بهارمشک
91090Q10858864قنات بهاریه
91091Q10858865قنات بهامرز
91092Q10858866قنات بهبودآباد
91093Q10858867قنات بهت‌بانو
91094Q10858868قنات بهجان
91095Q10858869قنات بهجتیه
91096Q10858870قنات بهدادین
91097Q10858871قنات بهرالله‌آباد
91098Q10858872قنات بهرام
91099Q10858874قنات بهره‌آفتاب
91100Q10858875قنات بهرو
91101Q10858876قنات بهروزی
91102Q10858877قنات بهزاب سفلی
91103Q10858878قنات بهزاب علیا
91104Q10858879قنات بهزادکلا
91105Q10858880قنات بهشت
91106Q10858881قنات بهلگرد
91107Q10858882قنات بهمن دره
91108Q10858883قنات بهمن‌بیگ
91109Q10858885قنات بهناب
91110Q10858886قنات بهناباد
91111Q10858887قنات بهویه‌ریز
91112Q10858888قنات بهکارنو
91113Q10858889قنات بهکدان
91114Q10858890قنات به‌نژاد
91115Q10858892قنات بوآباد
91116Q10858893قنات بوآرون بالا
91117Q10858894قنات بوآرون پایین
91118Q10858895قنات بوا
91119Q10858896قنات بواج
91120Q10858897قنات بوان
91121Q10858898قنات بوته مرده
91122Q10858899قنات بوته کاریز
91123Q10858900قنات بوته گز جام
91124Q10858901قنات بوته‌کرک
91125Q10858902قنات بوته‌گز
91126Q10858903قنات بوجعفر
91127Q10858904قنات بوخاری
91128Q10858905قنات بوخاری کند
91129Q10858907قنات بودروا
91130Q10858908قنات بودلا
91131Q10858909قنات بوده بند
91132Q10858911قنات بودونابودسفلی
91133Q10858912قنات بودونابودعلیا
91134Q10858914قنات بودیال
91135Q10858915قنات بور
91136Q10858916قنات بورنگاب
91137Q10858917قنات بورگان سفلی
91138Q10858918قنات بورگان علیا
91139Q10858919قنات بونجاله بالا
91140Q10858934قنات تنگل پایین، بیرجند
91141Q10858936قنات تنگ‌حاجی‌آباد، اردل
91142Q10858978قنات خراکش، قم
91143Q10858990قنات درخت‌توت، بردسکن
91144Q10858991قنات دره بخیه، ملایر
91145Q10858995قنات دهن دوآبی، نیشابور
91146Q10859005قنات رئیس‌آباد، اقلید
91147Q10859006مکتب در فرایند تکامل
91148Q10859040ابوالخطاب
91149Q10859051ابوالهیجا هذبانی
91150Q10859083میدان نفتی بند کرخه
91151Q10859084قنات شیرشتر، نهبندان
91152Q10859102اتم اطراف
91153Q10859103اتم مرکزی
91154Q10859116میراث من جنون
91155Q10859127میرزا رحیم سامت
91156Q10859131قنات فخرآباد، استهبان
91157Q10859139قنات فریز، بیرجند
91158Q10859154احسان علیخانی
91159Q10859158احمد بن موسی مبرقع
91160Q10859160قنات قوثه بلاق، رزن
91161Q10859173قنات محلی‌آباد، تایباد
91162Q10859177میلر، آیووا
91163Q10859194قنات میرآباد، شهرکرد
91164Q10859214قنات هنگائی، بافت
91165Q10859236نابهنجاری جنسی
91166Q10859238نخلستان مرغان
91167Q10859243ارتفاعات شهرستان لار
91168Q10859288ارغیان
91169Q10859292ارمیا (آکادمی موسیقی گوگوش)
91170Q10859302ناصر محمدی
91171Q10859315نامه (نشریه)
91172Q10859322نامه ۲۹۳ نفر
91173Q10859341ناو (جماعت)
91174Q10859344ناودار
91175Q10859345ناوسالار
91176Q10859348ناویار
91177Q10859349قنات کهن، زاهدان
91178Q10859351قنات کوته، خاش
91179Q10859385نجات
91180Q10859395نخلستان بلبلی
91181Q10859396نخلستان وردوان
91182Q10859423نسرین نصرتی
91183Q10859426نسیم رضاخانی
91184Q10859430نشانه‌های سجاوندی
91185Q10859447استان‌های گرجستان
91186Q10859448استاوروپولی
91187Q10859527نعیمه اشراقی
91188Q10859528نفائس الفنون فی عرایس العیون
91189Q10859551اسماعیلیه نیشابور
91190Q10859559نقد بهائیت
91191Q10859578اسلام بدون حدیث
91192Q10859582نقوش صخره‌ای عقربلو
91193Q10859686اندرسون، داکوتای جنوبی
91194Q10859696انگیزش
91195Q10859729اولترومت
91196Q10859863نوکیا ۳۳۱۵
91197Q10859893اعتباریات
91198Q10859903اعلان جنگ ایالات متحده به آلمان (۱۹۱۷)
91199Q10859918اقبال واحدی
91200Q10859922نیروی مرکزگریزی
91201Q10859930نیش زنبور
91202Q10859984نیو همیلتن، میسیسیپی
91203Q10859986نیو هیون، آیووا
91204Q10860051دومینیکو اینجنیتو
91205Q10860097دوو لومن
91206Q10860117آستابل
91207Q10860128آف ردینگ
91208Q10860140هادی عامل
91209Q10860207هاشم پسران
91210Q10860224هالی‌دی لیک، آیووا
91211Q10860259هانس اولریخ رودل
91212Q10860304احمد لیوه
91213Q10860306بشمه
91214Q10860318دیوان انوری
91215Q10860330هایپراستار
91216Q10860456پنجکینت
91217Q10860479هسته شهر
91218Q10860485ذبه
91219Q10860526هفت‌برکه
91220Q10860528تاریخچه انرژی تجدیدپذیر
91221Q10860571رابرت کیوساکی
91222Q10860613همخوان (خواننده)
91223Q10860635تلانسفال
91224Q10860646رادیو فصلی
91225Q10860649رادیو کتاب
91226Q10860665تورم زدایی
91227Q10860746هنری کمپل-بانرمن
91228Q10860781راهنمای کاربردی ریسک‌های تقلب و کنترل‌های ضد تقلب
91229Q10860786جوگ باسشت
91230Q10860803جینکوگل
91231Q10860846رای صنعت توس
91232Q10860852هوش مصنوعی مبتنی بر غرایز شبه انسانی
91233Q10860886هومن بهمنش
91234Q10860895خاک مسلح
91235Q10860928رجال ابن غضائری
91236Q10860939هوکر، اکلاهما
91237Q10860997هیدروفان
91238Q10861001هیدروکورتیزون
91239Q10861040رضا انزابی نژاد
91240Q10861055رضا قشقایی
91241Q10861085زبان بیشنوپریا مانیپوری
91242Q10861087زبان جنوبی
91243Q10861115زغن
91244Q10861117زکی (نام)
91245Q10861156ژن‌سازی
91246Q10861248واله داغستانی
91247Q10861252سرعت شاتر
91248Q10861261سرنره
91249Q10861278سفالوسپورین‌ها
91250Q10861444رویای سیب
91251Q10861458وست امانا، آیووا
91252Q10861472وستون، آیووا
91253Q10861498ریزوم (زمین ساقه)
91254Q10861510ریما رامین‌فر
91255Q10861516الاشارات و التنبیهات
91256Q10861871المقاصد العلیة
91257Q10861893الهام کردا
91258Q10861904زانیار خسروی
91259Q10861909الوه
91260Q10861973زردپره سر آبی
91261Q10861974زردی شیرمادر
91262Q10861976زردی فیزیولوژیک نوزادان
91263Q10861989امان‌الله میرزا جهانبانی
91264Q10862001امه الفارسیه
91265Q10862008امیر محمد هذبانی
91266Q10862009امیر پوریانسب
91267Q10862018زندانبان
91268Q10862019آنتروپی آماری
91269Q10862022انجمن حسابداری ایران
91270Q10862023انجمن حسابرسان داخلی ایران
91271Q10862024اندام تحتانی
91272Q10862028اندرسن، آیووا
91273Q10862042زینب خاتون
91274Q10862079اندیس جونسک
91275Q10862110اندیس ریسه
91276Q10862126اندیس سنگ تزئینی (چینی) خلعت پوشان
91277Q10862128اندیس سنگ تزئینی (گرانیت) یمقان
91278Q10862144اندیس مارن (شماره۳۳۷۶)
91279Q10862148ساعت گل
91280Q10862150اندیس هفتکل (کوپال)
91281Q10862152سالاد فصل
91282Q10862159اندیشه پویا
91283Q10862165سامسونگ اس‌جی‌اچ-ئی۲۵۰
91284Q10862173سبوی تشنه
91285Q10862189سراسر مه
91286Q10862219سعید مدرس
91287Q10862220سعید کیال
91288Q10862222سفرنامه ماژلان
91289Q10862254محمد فنایی اشکوری
91290Q10862469سی متری جی (خیابان)
91291Q10862537ویدا حاجبی تبریزی
91292Q10862550بالاخیابان (مشهد)
91293Q10862583بانک خاورمیانه
91294Q10862621نشان‌گذاری
91295Q10862650بخش جراحی عمومی
91296Q10862796بلاد کبیره
91297Q10862846رده:تدوین‌گران بر پایه کشور
91298Q10862943بهداری
91299Q10862945بهرام پسر گودرز
91300Q10862948بهمن نادری‌پور
91301Q10863054رده:بیماری‌های قلب و عروق
91302Q10863061بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
91303Q10863067بیع کالی به کالی
91304Q10863068رده:آبشارهای استان آذربایجان شرقی
91305Q10863077بیمارستان آیت‌الله طالقانی اراک
91306Q10863078بیمارستان آیت‌الله نبوی دزفول
91307Q10863079بیمارستان ابن سینا شیراز
91308Q10863080بیمارستان اردیبهشت شیراز
91309Q10863081بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری
91310Q10863082بیمارستان اعصاب و روان شیراز
91311Q10863083بیمارستان الهادی شوشتر
91312Q10863084بیمارستان امام خمینی آبادان
91313Q10863085بیمارستان امام خمینی اراک
91314Q10863086بیمارستان امام خمینی رامهرمز
91315Q10863087بیمارستان امام رضا امیدیه
91316Q10863088بیمارستان امام رضا لار
91317Q10863090بیمارستان امام علی اندیمشک
91318Q10863091بیمارستان امید لالی
91319Q10863092بیمارستان امیدوار اوز
91320Q10863093بیمارستان امیرکبیر اراک
91321Q10863094بیمارستان امیرکبیر اهواز
91322Q10863095بیمارستان بعثت اشکنان
91323Q10863096بیمارستان بنت الهدی بوشهر
91324Q10863097بیمارستان بهشتی آبادان
91325Q10863098بیمارستان جنت شیراز
91326Q10863099بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر
91327Q10863100بیمارستان حافظ شیراز
91328Q10863101بیمارستان حضرت رسول رامشیر
91329Q10863102بیمارستان حضرت زينب(س) شیراز
91330Q10863104بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر
91331Q10863105بیمارستان خدادوست شیراز
91332Q10863106بیمارستان خلیلی شیراز
91333Q10863107بیمارستان دنا (شیراز)
91334Q10863108بیمارستان رازی رشت
91335Q10863109بیمارستان راه زینب بندر امام خمینی
91336Q10863110بیمارستان سلمان فارسی بوشهر
91337Q10863111بیمارستان سوانح سوختگی گناوه
91338Q10863112بیمارستان سینا اهواز
91339Q10863113بیمارستان شفا شیراز
91340Q10863114بیمارستان شهدا ایذه
91341Q10863116بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر
91342Q10863118بیمارستان شهر شیراز
91343Q10863119بیمارستان شهید بقایی اهواز
91344Q10863121بیمارستان شهید بهشتی آستارا
91345Q10863123بیمارستان شهید بهشتی شیراز
91346Q10863125بیمارستان شهید حجازی شیراز
91347Q10863127بیمارستان شهید دستغیب شیراز
91348Q10863128بیمارستان شهید رجایی شیراز
91349Q10863130بیمارستان شهید فقیهی شیراز
91350Q10863133بیمارستان شهید چمران دشت آزادگان
91351Q10863135بیمارستان شهیدزاده بهبهان
91352Q10863136بیمارستان شوشتری شیراز
91353Q10863138بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر
91354Q10863140بیمارستان طالقانی آبادان
91355Q10863141بیمارستان طباطبایی باغملک
91356Q10863143بیمارستان علوی شیراز
91357Q10863145بیمارستان علی‌اصغر شیراز
91358Q10863146بیمارستان فاطمه الزهرا اهواز
91359Q10863148بیمارستان فاطمه زهرا بوشهر
91360Q10863150بیمارستان فرهمندفر شیراز
91361Q10863151بیمارستان فریده بهبهانی
91362Q10863155بیمارستان قدس اراک
91363Q10863156بیمارستان قطب‌الدین شیرازی شیراز
91364Q10863160بیمارستان مشیر شیراز
91365Q10863161بیمارستان مصطفی خمینی بهبهان
91366Q10863163بیمارستان معرفی زاده شادگان
91367Q10863165بیمارستان مهر برازجان
91368Q10863166بیمارستان میر شیراز
91369Q10863168بیمارستان میرحسینی شیراز
91370Q10863169بیمارستان نبی اکرم خنج
91371Q10863171بیمارستان نظام مافی شوش
91372Q10863172بیمارستان نیروگاه اتمی بوشهر
91373Q10863174بیمارستان ولی عصر خرمشهر
91374Q10863175بیمارستان ولیعصر ممسنی
91375Q10863177بیمارستان ولیعصر کازرون
91376Q10863178بیمارستان پارس شیراز
91377Q10863180بیمارستان پایگاه هوایی بوشهر
91378Q10863181بیمارستان پایگاه چهارم شکاری دزفول
91379Q10863182بیمارستان پورسینای رشت
91380Q10863183بیمارستان کسری شیراز
91381Q10863184بیمارستان گنجویان دزفول
91382Q10863186بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان
91383Q10863188بیمارستان ۵۷۸ ارتش اهواز
91384Q10863189بیمارستان ۵۸۰ ارتش دزفول
91385Q10863217بی‌بی سلام
91386Q10863349تاریخ دندان‌پزشکی
91387Q10863380تاریخچه گوگل
91388Q10863564تحدی
91389Q10863572تخیلی
91390Q10863645ترانه‌شناسی احمد ظاهر
91391Q10865377تسخیر قلعه گنجه
91392Q10865631تصدیق
91393Q10865949تفسیر الباقر
91394Q10867247تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری
91395Q10867837تنگ طه داراب
91396Q10868100سیاست‌نامه خراسانی
91397Q10868693توراکوپلاستی
91398Q10868980سید جمال‌الدین افجه‌ای
91399Q10869107سید عباس معارف
91400Q10869143توسعه‌طلبی
91401Q10869194سید مجتبی موسوی لاری
91402Q10869249سید محمد علی کشاورز صدر
91403Q10869407سید یحیی دارابی
91404Q10870117سیستم تلفنی همراه
91405Q10874857تپه نورالشهدا
91406Q10876620رده:فناوری سامانه‌های همراه
91407Q10877721شهرستان رضوانشهر
91408Q10878434شهره لرستانی
91409Q10878454شهروز مولایی
91410Q10878588شهرک دژبان
91411Q10879414شورای هماهنگی حزب‌الله
91412Q10879477شورش (آلبوم)
91413Q10879563شورلت رویال
91414Q10880076جامع‌السعادات
91415Q10880124شکر پنیر (مجموعه تلویزیونی)
91416Q10880616شیخ عبدل سرخسی
91417Q10881258جایزه ملی علامه طباطبایی
91418Q10881719شیونگ نو
91419Q10881813جذر ماتریس
91420Q10882155رده:شهرهای بخش آسیایی روسیه
91421Q10882638جزیره مرده (سری)
91422Q10883115ضحاک (بامیان)
91423Q10883174جعفر هذبانی
91424Q10883956جمشید حیدری
91425Q10883991جمعه (ترانه)
91426Q10884052جمعیت مراکز شهرستان‌های استان تهران
91427Q10884859جنگ دوم گوریو-خیتان
91428Q10885158جنگلبانی
91429Q10886700گنبر چایی
91430Q10909046رده:ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره
91431Q10911808کفایة الاصول
91432Q10913196فهرست بیمارستان‌های استان فارس
91433Q10913496فهرست حرف‌های اضافه در زبان انگلیسی
91434Q10913943فهرست روستاهای شهرستان بندر انزلی
91435Q10914959فهرست شهرهای برمودا
91436Q10915696فهرست فرودگاه‌های سن پیر و میکلن
91437Q10916280فهرست مختصات شهرها و روستاهای ایران
91438Q10929733کوبیت
91439Q10929933کم‌آب
91440Q10931051رده:ساختمان و سازه‌ها در ورشو
91441Q10931545آغ‌سو
91442Q10931569آق‌سو
91443Q10932268چم تنگ هندیجان
91444Q10933685چنگال آندروز
91445Q10933961جان استراچی
91446Q10934961پرشیا، آیووا
91447Q10935025پورتلند، آیووا
91448Q10935048پرتودارو
91449Q10935129جکسنویل، آیووا
91450Q10935314لیک پانوراما، آیووا
91451Q10935544آلبالویی
91452Q10935575تورکا، اوکراین
91453Q10936131لیکویو، لوئیزیانا
91454Q10936288گذرگاه مرزی بازرگان
91455Q10936353نشریه قاراداغ
91456Q10936394نشریه آزدارار آراجنورد ارانی
91457Q10936482نشریه خسک
91458Q10936517نشریه آیگ
91459Q10936582نشریه ورلک
91460Q10936626آل عقیل (یمن)
91461Q10936715نشریه مینارت
91462Q10936763نشریه زانگ
91463Q10936805نشریه کوهاک
91464Q10936849نشریه میتک
91465Q10936891نشریه هایلی
91466Q10936939نشریه وداک
91467Q10936992کلیسای آسوریان قزوین
91468Q10937042نشریه بایکار
91469Q10937094نشریه گقاسر
91470Q10937147نشریه آرولک
91471Q10937196حکم قطعی
91472Q10937248نشریه گورتز
91473Q10937300نشریه آقاقان
91474Q10937353نشریه آشخا داور
91475Q10937406نشریه هراگیرنر
91476Q10937458نشریه آرشا لویس
91477Q10937528نشریه هاکافاشیست
91478Q10937926نشریه اتار پونجر ۴۵
91479Q10938012نشریه رافی یرتاسارداکان
91480Q10938220گورستان مریم ننه
91481Q10938268التحصیل
91482Q10938477نشریه تاوریزی هایتاراروتیون نر
91483Q10938639نشریه هاکافاشیست آکان ترتیک
91484Q10938689نشریه پایلاک–کایتز
91485Q10938778منیه المرید
91486Q10938949سماوه، عراق
91487Q10939067دبیرستان تماکان تبریز
91488Q10939115جیلی سی‌کا
91489Q10939186کوه آسماری
91490Q10939258دبستان هایکازیان–تاماریان تبریز
91491Q10939370فهرست جاذبه‌های گردشگری استان اردبیل
91492Q10939572رده:مناطق مسکونی در پنسیلوانیا با جمعیت غالب آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار
91493Q10939730رده:مناطق مسکونی در مریلند با جمعیت غالب آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار
91494Q10939771رده:مناطق مسکونی در واشینگتن دی‌سی با جمعیت غالب آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار
91495Q10939782رده:مناطق مسکونی در ویرجینیا با جمعیت غالب آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار
91496Q10939815طوطی کاکاتو
91497Q10940205آسایشگاه پرسنل وظیفه
91498Q10940277سرعت متوسط
91499Q10940326ین کره
91500Q10940545صخره‌های ساحلی
91501Q10940744بازهای آلی
91502Q10940808کتاب (فقه)
91503Q10940823رده:هنرها در نروژ
91504Q10941051قوتورسویی
91505Q10941502احیاء الاحیاء
91506Q10941908براونزویل
91507Q10941995جین (مشروب)
91508Q10942641چپق
91509Q10943017چوکه لیک
91510Q10944588مصطفی هاشمی
91511Q10944939گورستان ارامنه تبریز
91512Q10945509حکم غیابی
91513Q10946070جهانگیر میرزا (پسر سیف‌الله میرزا)
91514Q10946429الگوریتم پیدا کردن حلقه فلوید (خرگوش و لاک پشت)
91515Q10947120کنسرواتوار شوبرت
91516Q10947501توپ سرپر
91517Q10947817پوریا عالمی
91518Q10947858پدر مجلس
91519Q10949904آقای هفت رنگ (فیلم ۱۳۸۷)
91520Q10964594محسن شاه‌محمدی
91521Q10993695مرکز انتقال نفت تنگ فنی
91522Q10993838الگو:User IT-2
91523Q11005599الگو:Location map USA Hawaii
91524Q11009600الگو:Location map USA Colorado
91525Q11012180الگو:Location map USA Kentucky
91526Q11014213الگو:Location map USA Florida
91527Q11020341الگو:Location map Greece
91528Q11028412مهران حاتمی
91529Q11038252موسیقی متن کیش یک آدم‌کش: افشاگری‌ها
91530Q11040816مونا، آیووا
91531Q11157971نشریه آراود
91532Q11163490الگو:Template:Location map Republic of Macedonia
91533Q11167973المیرا ثمینی پور
91534Q11170232نیسان پیکاپ
91535Q11170251نقباء البشر
91536Q11171710سیراکوس، نیویورک
91537Q11174529آغ چای
91538Q11175186گرداب (فیلم ۱۳۶۰)
91539Q11178677گزیک (شهر)
91540Q11180786کلیسای ارامنه
91541Q11182582جنگ سولفرینو
91542Q11194546رکستون
91543Q11200624کلاتک (سراوان)
91544Q11200665کلگ قلندر
91545Q11206413گل‌آباد (ایرانشهر)
91546Q11210926چکاوک پنجه کوتاه
91547Q11215762هلی‌چال
91548Q11215807الکتروانسفالوگرام
91549Q11220985خرم‌دینان
91550Q11226014التاجی فی اخبار الدوله الدیلمیه
91551Q11226841حوزه علمیه زاهدان
91552Q11228203مزرعه بادی جرندق
91553Q11229019پل شکسته (خرم‌آباد)
91554Q11229765پکت‌فیلتر
91555Q11231059راه افتخار
91556Q11232541آمپول هوا
91557Q11234792هیوندای ورنا
91558Q11238752دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس
91559Q11239596تلیکسر
91560Q11239766قلعه کنگ لو
91561Q11241204پروانه احمدی
91562Q11241660گشتاسب (ساسانی)
91563Q11241742کنسولگری ترکیه در ارومیه
91564Q11243373وحدت قومی کرد و ماد
91565Q11243854گل و نوروز
91566Q11243993پروانه (مجموعه تلویزیونی)
91567Q11244529تورکوآز
91568Q11244822زخمه بر زخم
91569Q11246271کامبیز صمیمی‌مفخم
91570Q11246611آی‌فیلم انگلیسی
91571Q11248812کنسولگری ترکیه در تبریز
91572Q11249182ویلیام گیگر
91573Q11249275جواد عوض زاده
91574Q11250149بیوک آقا
91575Q11250425صنایع دستی قزوین
91576Q11251138قمار در افغانستان
91577Q11251967کاروانسرای مهران
91578Q11252015بوئینگ ای‌اچ-۶۴-دی آپاچی
91579Q11252262آرش کامور
91580Q11252660آرامگاه سید غلام رسول
91581Q11252746یونس شکرخواه
91582Q11252803پیشینه نام قزوین
91583Q11253629پانته آ و آبراداتاس
91584Q11254195کاظم عالمی
91585Q11254943ستاد مبارزه با چرندیات
91586Q11257081جیران (همسر ناصرالدین شاه قاجار)
91587Q11257148گرنوت ویندفور
91588Q11257496پیشینه کاغذ
91589Q11257553میرزا طاهر تنکابنی
91590Q11257667آشوریان و آذربایجان غربی در جنگ جهانی اول
91591Q11259881غار سیده خاتون
91592Q11386426رده:الگوهای کاربر
91593Q11388432الگو:میان‌ویکی قهوه‌خانه
91594Q11389772حلوا ارده
91595Q11390638الگو:Ahnentafel-doc
91596Q11390768الگو:لگوی غیر آزاد ویکی‌مدیا
91597Q11397247تربیت معلم
91598Q11426045الگو:Location map Northern Ireland2
91599Q11428518الگو:جعبه اطلاعات هنر رزمی
91600Q11428881الگو:لباس والیبال
91601Q11432756رده:هواپیماهای کانویر
91602Q11434991دانشگاه فرهنگیان
91603Q11435055رده:شرکت‌های بنیانگذاری شده در سال ۱۹۷۲ (میلادی)
91604Q11437872رده:علی اکبر دهخدا
91605Q11449650الگو:یادکرد کنفرانس
91606Q11652179فال قهوه
91607Q11688721گرام-اشمیت
91608Q11688727طاق پیر با صفا
91609Q11688742آینه عبرت
91610Q11688752معصومه آقاجانی
91611Q11688771مجتبی دانش‌طلب
91612Q11688778باغچه مینو
91613Q11688788جاویدان خرد
91614Q11688818خاندان کلالی
91615Q11688825ساعت گیج زمان (فیلم)
91616Q11688828محسن شیرالی
91617Q11688833سینما عصر جدید
91618Q11688837ریزآرایه دی.ان.ای
91619Q11688851میرطاهر مظلومی
91620Q11688863کیوان محمودنژاد
91621Q11688871گارد ساحلی (مجموعه تلویزیونی)
91622Q11688879کلانتر ۳
91623Q11688889کلانتر ۲
91624Q11688896کلانتر (مجموعه تلویزیونی)
91625Q11688904کاوه خداشناس
91626Q11688912ورزش رزمی نیرو
91627Q11688923محمود زند مقدم
91628Q11688983محمدرضا تخت‌کشیان
91629Q11689014امامزاده سید ابراهیم لاهرود
91630Q11689020نورمگز
91631Q11689024کوه مودر
91632Q11689033دره گردو
91633Q11689042تصمیم نهایی
91634Q11689079حقوق جانوران و دین
91635Q11689087شلیک نهایی
91636Q11689093آناهیتا افشار
91637Q11703838عابد فتاحی
91638Q11703841محمود دینی
91639Q11704536رده:مناطق مسکونی در شهرستان هال، تگزاس
91640Q11704541رده:جرائم عمومی
91641Q11704545رده:جرائم امنیتی
91642Q11704549رده:جرائم علیه اشخاص
91643Q11704555رده:جرائم علیه اموال و مالکیت
91644Q11704559رده:مجموعه‌های تلویزیونی شبکه پنج ایران
91645Q11704562رده:مجموعه‌های تلویزیونی شبکه سه ایران
91646Q11704566رده:مجموعه‌های تلویزیونی شبکه یک ایران
91647Q11704571رده:مجموعه‌های تلویزیونی شبکه دو ایران
91648Q11704580رده:روستاهای شهرستان بوئین‌زهرا
91649Q11704586رده:حافظ پژوهان اهل ایران
91650Q11704591رده:نظامی شناسان اهل ایران
91651Q11704595رده:مدفونان در بهشت سکینه
91652Q11704604رده:دانشگاه‌های گرجستان بر پایه شهر
91653Q11704608رده:دانشگاه‌های گرجستان
91654Q11707348فهرست بازیکنان ایرانی در لیگ قطر
91655Q11707453حمله به اچ۳
91656Q11707454آخرین سرقت
91657Q11707455تبسم هاشمی
91658Q11707458گل فیلی
91659Q11707592رده:روستاهای شهرستان رودبار جنوب
91660Q11722010تانیا جوهری
91661Q11722049رده:ابزار ضدبارداری
91662Q11722692مهوش صبرکن
91663Q11722693دوست‌محمدخان بارکزائی
91664Q11743848خشم خاموش
91665Q11743864میرزا محمود خان بروجردی
91666Q11743921تاریخ طبرستان و رویان و مازندران
91667Q11746332رده:فیلسوفان سیاسی اهل بریتانیا
91668Q11756054الگو:Location map Kyrgyzstan
91669Q11756318الگو:Location map USA Alabama
91670Q11756320الگو:Location map USA Connecticut
91671Q11756322الگو:Location map USA Delaware
91672Q11756323الگو:Location map USA Hawaiian Islands
91673Q11756324الگو:Location map USA Idaho
91674Q11756325الگو:Location map USA Illinois
91675Q11756326الگو:Location map USA Indiana
91676Q11756328الگو:Location map USA Iowa
91677Q11756329الگو:Location map USA Kansas
91678Q11756427الگو:Location map Australia Australian Capital Territory
91679Q11756433الگو:Location map Norway Akershus
91680Q11756434الگو:Location map Norway Vestfold
91681Q11759190پوزیشن تخت شکستگی
91682Q11759191دانشکده فنی شهید رجایی کاشان
91683Q11761190ماری‌جوانا به مثابه دروازه ورود
91684Q11773220ریزاختروش
91685Q11773221تعیین کمی پروتئین
91686Q11773993محمدعلی حدادیان
91687Q11773994آموزشکده فنی شماره ۲ پسران کرمانشاه
91688Q11773995مرتضی اعیان
91689Q11774756تشویش
91690Q11774757حمید مدرسی
91691Q11774758کارگر ساختمان
91692Q11774760دیار خودرو
91693Q11774761لادن رضاجویی
91694Q11774878رده:وب‌گاه‌های تخصصی در ایران
91695Q11776150محسن دامادی
91696Q11776417رده:یهودیان اهل سوئد
91697Q11776423رده:مقالات تبلیغاتی
91698Q11804088شهریار اسدی
91699Q11804098رودآور
91700Q11804113ابراهیم بحرالعلومی
91701Q11804151مژگان بیات
91702Q11819547سازمان نظام مهندسی ساختمان
91703Q11819574بهرام بدخشانی
91704Q11822504رده:روستاهای شهرستان کوهبنان
91705Q11832985رده:نظامی‌پژوهان اهل ایران
91706Q11838772بلوک سیمانی
91707Q11838773استاد زیتون چهارتاری
91708Q11838776فهرست قنات‌های استان اصفهان
91709Q11838777فهرست قنات‌های استان اردبیل
91710Q11838834رده:مسلمانان اهل هلند
91711Q11838836رده:اسلام ستیزان مسلمانان شده
91712Q11838838رده:نظامی‌شناسان اهل ایران
91713Q11838839رده:روستاهای گرجی‌نشین شهرستان فریدن
91714Q11838840رده:روستاهای گرجی‌نشین شهرستان فریدون‌شهر
91715Q11838841رده:روستاهای گرجی نشین شهرستان فریدون‌شهر
91716Q11838842رده:روستاهای شهرستان فریدون‌شهر
91717Q11838843رده:جاذبه‌های گردشگری استان اردبیل
91718Q11838844رده:کتاب‌های تاریخ قم
91719Q11838845رده:کتاب‌های تاریخ کرمان
91720Q11838846رده:کتاب‌های تاریخ سیستان
91721Q11838847رده:کتاب‌های تاریخ خراسان
91722Q11838848رده:کتاب‌های تاریخ ایران بر پایه سرزمین
91723Q11838849رده:کتاب‌های تاریخ طبرستان
91724Q11848625فهرست قنات‌های استان البرز
91725Q11848652اسدالله معطوفی
91726Q11848683مهدی قلی خان شاملو
91727Q11848692صادقی بیگ
91728Q11848701درویش علی چنگی
91729Q11848711معصوم بیگ صفوی
91730Q11862820مسیح ذبیحی
91731Q11862826رده:اهالی اصطخر
91732Q11877041همایون پایور
91733Q11877831رده:اصطخر
91734Q11902595تاریخ ما (وب‌گاه)
91735Q11902682عزیز ساعتی
91736Q11902698محمد داوودی
91737Q11902733جایزه (فیلم)
91738Q11902755حمید خضوعی ابیانه
91739Q11903408آرناود ون دورن
91740Q11903428آرگوس (شهری در یونان)
91741Q11903518آفتاب‌پرست نازنین
91742Q11925711اردهین (روستا)
91743Q11925735اردک ماندارین
91744Q11941480تورج منصوری
91745Q11943327العامرات
91746Q11946138حسن ایوبی
91747Q11950445شهرزاد پویا
91748Q11951472امیریه (تهران)
91749Q11978277ایرج تقی‌پور
91750Q11985023برج کانتون
91751Q11985384تاریخ ادسا
91752Q11985388تاریخ ارمنیان
91753Q11985407تاریخ طبرستان (ابن اسفندیار)
91754Q11986610تطور
91755Q12012260عباس گنجوی
91756Q12013028جنگی (طایفه)
91757Q12013427جهور بن مرار عجلی
91758Q12014031حسین راغفر
91759Q12014042حسین فاطمی (عکاس)
91760Q12014047حسین ملکی
91761Q12014089آنتی‌ژن‌های بیضه‌ای‌سرطانی
91762Q12014097آبشار کولونیال کریک
91763Q12014115آران‌ای مداخله‌گر
91764Q12014144آنزیم‌های همانندسازی
91765Q12014154ابولحسن بن موسک
91766Q12014176استان‌های ترکمنستان
91767Q12014198الهام غفوری
91768Q12014209امیر‌حسین خنجی
91769Q12014228اکزلا گیونه
91770Q12014246باشگاه فوتبال شهرداری نوین تبریز
91771Q12014261برانی اسفناج
91772Q12014269برنامه‌نویسی موازی
91773Q12014294ب‌ام‌و ایکس۵ ام
91774Q12014297تابلوی آزادراه
91775Q12014315حنانه شهشهانی
91776Q12014338توین لیک، نیومکزیکو
91777Q12014357جشنواره وب ایران
91778Q12014359حیدرعلی شجاعی
91779Q12014363جنگ تنگ تامرادی
91780Q12014371جواهرفروشی
91781Q12014403خانقاه فولادلو
91782Q12014405خورشیدگرفتگی ۲۸ آوریل ۹۱ (پیش از میلاد)
91783Q12014414دال خط
91784Q12014420دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی
91785Q12014422داود وکیل‌زاده
91786Q12014423داود احمدی مونس (آروین)
91787Q12015144همین (آلبوم)
91788Q12015891دیکتیس
91789Q12015956راکی بوی'س ایجنسی، مونتانا
91790Q12015962رضا روستا
91791Q12015976رویدادنامه کرخ بیت سلوق
91792Q12015977رویدادنامه آربلا
91793Q12015978رژیم اشغالگر قدس
91794Q12015998سازمان نظام کاردانی ساختمان
91795Q12016001سامانه موشکی رعد
91796Q12016018سلطه فرهنگی
91797Q12016021سمند (اسب)
91798Q12016029سونی اریکسون دبلیو۹۱۰
91799Q12016039سپیده عبدالوهاب
91800Q12016046سیاه‌بازی
91801Q12016050سید جمال ساداتیان
91802Q12016052سید محسن سجادی
91803Q12016071شرکت تامین سرمایه امین
91804Q12016088شیمی کاربردی
91805Q12016093عالمون
91806Q12016102علی رویانی طبرستانی
91807Q12016110غلامرضا موسوی
91808Q12016115فرزاد "فازی" خسروشاهی
91809Q12016116فرشید فرزان
91810Q12016117فرودگاه آباده
91811Q12016134فهرست اولین‌های هوانوردی در ایران
91812Q12016173قنوت
91813Q12016179لذت بهت‌زدگی در شعر محمدعلی بهمنی
91814Q12016189لکسوس آرایکس (ای‌ال۱۰)
91815Q12016198مالبری، اکلاهما
91816Q12016200ماکسیمون (ذره)
91817Q12016212محسن هجری
91818Q12016216محمد علی ییلاقی اشرفی
91819Q12016220محمدرضا سکوت
91820Q12016221محمدعلی کیانی‌نژاد
91821Q12016229مرتضی غفوری
91822Q12016230مرج (لیبی)
91823Q12016235مرکز میکروفیلم نور
91824Q12016243مصطفی خرقه‌پوش
91825Q12016252مهدی خواجه پیری
91826Q12016254مهدی حسینی‌وند
91827Q12016258مهری
91828Q12016268میمیک دیاگرام
91829Q12016273نانسی - ام‌آی۸۴۷جی
91830Q12016275ناو محافظ
91831Q12016279نزهت نفیسی
91832Q12016292نوخسروانی (سبک)
91833Q12016294نوقند
91834Q12016295نوکیا ان-گیج
91835Q12016300نوکیا ان-گیج کلاسیک
91836Q12016302نوکیا ۱۲۰۸
91837Q12016309نوکیا ۶۰۸۵
91838Q12016320نیروگاه مشهد
91839Q12016323نیوپورت نیوز، ویرجینیا
91840Q12016330هسپریدها
91841Q12016333همین...
91842Q12016344وجود مجازی
91843Q12016362ویتامین ب کمپلکس
91844Q12016366وینستنسیلم، کارولینای شمالی
91845Q12016375پرده (موسیقی)
91846Q12016392پیشکه‌وتن
91847Q12016396چری کویین
91848Q12016398چشمه آب گرم شابیل
91849Q12016399چهره‌های ماندگار پرسپولیس
91850Q12016411کاردیوورژن
91851Q12016416کامبیز میربها
91852Q12016430کمجان
91853Q12016431کمپیلوباکتر ژوژنی
91854Q12016440کوک سیتی، مونتانا
91855Q12016448گراهام اسمیت
91856Q12016449گراهام اسمیت (شناگر)
91857Q12016473یوناتن بت کلیا
91858Q12061071شاهزاده و هفت وزیر فرزانه
91859Q12074232طلاق در اسلام
91860Q12121066قطب‌الدین خسرو هذبانی
91861Q12131617مزرعه حاجی‌آباد
91862Q12131666مزرعه سیف‌الدینی
91863Q12137527منبع کنترل (درونی-بیرونی)
91864Q12151351مرزهای ایران
91865Q12155802نپنی
91866Q12175188پرویز کیانی
91867Q12177167چاه‌رمضان
91868Q12177174چاه‌کور
91869Q12177381کارن خانلری
91870Q12177392کاروانسرای مظفری
91871Q12177398کاغذ رکوردز
91872Q12177489کمک بهیار
91873Q12187840گل‌خرگ
91874Q12188574گندائی
91875Q12190747ازوندره
91876Q12193043گیاهان آبزی زینتی
91877Q12199962ایرج مصداقی
91878Q12224039باغراهوئیه
91879Q12259348جمال الدین یوسف هذبانی
91880Q12270105فامیل دور
91881Q12273493دهنو (علامرودشت)
91882Q12285169فیلسوفان، نویسندگان و هنرمندان یونان باستان
91883Q12294372بیتا بیگی
91884Q12294377روگیر تاج‌امیری
91885Q12327357روز فرشته
91886Q12342452شاخص ار اس ای
91887Q12353133حسن قالیباف اصل
91888Q12397034محمود عباسی
91889Q12397784میخکوبی در خاک
91890Q12403206آپونوژتون ماداگاسکاری
91891Q12403735لیگ دسته دوم فوتبال ایران ۸۶-۸۵
91892Q12404298لیگ دسته اول فوتبال ایران ۸۷-۸۶
91893Q12407291باشگاه فوتبال سپاهان نوین اصفهان
91894Q12420828هم‌میهن (وب‌گاه)
91895Q12432986لیگ دسته اول فوتبال ایران 88-87
91896Q12461002شاویه وردیغه
91897Q12466381ابراهیم بن مهدی
91898Q12489858الگوریتم‌های چندریسمانی
91899Q12497330سلولیت
91900Q12526909تندیس هرکول
91901Q12780099بی‌هایو
91902Q13100071لری خرم‌آبادی
91903Q13107481دیوان عالی کشور
91904Q13107522الگو:Klick
91905Q13217596سونی اریکسون کی۳۳۰
91906Q13259696پولادشهر
91907Q13402595رده:سخت‌افزار متن‌باز
91908Q13410994لیف
91909Q13537125تندیس زرین
91910Q13577780آرزوی بزرگ
91911Q13578267به شرط چاقو
91912Q13578275بوستان مینیاتور تهران
91913Q13578311بگم بگم
91914Q13578421پارسی‌جو
91915Q13581150واشدانارادا
91916Q13581191وبگاه خبری جماران
91917Q13583393چارلز توماس هورنگرن
91918Q13700999نشریه روان پرستاری
91919Q13914146پریناز ایزدیار
91920Q14126513دودکش (مجموعه تلویزیونی)
91921Q14245330رده:مسابقه‌های ورزشی در کانادا
91922Q14275235رده:اهالی گناباد
91923Q14624174ولسوالی بلخ
91924Q14755063ارتش سایه‌ها (فیلم)
91925Q14755068خداحافظ رفیق (فیلم ۱۳۵۰)
91926Q14755088کاربر:ShabBot/T
91927Q14755129کاربر:Rezabot/film
91928Q14755143دل‌شکسته (فیلم ۱۳۸۷)
91929Q14755163آزمایشگاه (فیلم)
91930Q14755164انهدام (فیلم)
91931Q14755165مهرآباد (مجموعه تلویزیونی)
91932Q14755166نفوذی (۱۳۸۷)
91933Q14755167یکی برای همه
91934Q14755168مدرسه پیرمردها
91935Q14755169جنجال بزرگ
91936Q14755170مردی که موش شد
91937Q14755171مأموریت (فیلم)
91938Q14755172ریحانه (فیلم)
91939Q14755174غریبه (فیلم ۱۳۶۶)
91940Q14755175سفر جادویی
91941Q14755177سیرک بزرگ
91942Q14755178سفر به‌خیر
91943Q14755179تحفه هند (فیلم ۱۳۷۴)
91944Q14755180آقای شانس (فیلم ۱۳۷۳)
91945Q14755181مرد آفتابی
91946Q14755182پاک‌باخته
91947Q14755183عشق گمشده
91948Q14755184شب روباه
91949Q14755185بدلکاران (فیلم)
91950Q14755186رویای نیمه شب تابستان (فیلم)
91951Q14755188چشم عقاب (فیلم ۱۳۷۷)
91952Q14755189جنگجوی پیروز
91953Q14755190کفش‌های جیرجیرک‌دار
91954Q14755191هدف اصلی
91955Q14755192گوشواره (فیلم)
91956Q14755193نظام از راست
91957Q14755195دلداده (فیلم)
91958Q14755196استخوونای بابام
91959Q14755198در شب عروسی
91960Q14755200چشمک (فیلم)
91961Q14755201روز باشکوه
91962Q14755202زیر بام‌های شهر
91963Q14755203شکار خاموش
91964Q14755204آپارتمان شماره ۱۳
91965Q14755205جیب‌برها به بهشت نمی‌روند
91966Q14755206دلاوران کوچه دلگشا
91967Q14755208مأموریت آقای شادی
91968Q14755209چهارشنبه عزیز
91969Q14755210من زمین را دوست دارم
91970Q14755211چشم شیطان
91971Q14755212بوی خوش زندگی
91972Q14755213عملیات مهد کودک
91973Q14755214جاده‌های سرد
91974Q14755215شیرک
91975Q14755216ستاره و الماس
91976Q14755217در مسیر تندباد
91977Q14755218گربه آوازخوان
91978Q14755219دیگه چه خبر!؟
91979Q14755220مریم و میتیل
91980Q14755222یک مرد یک خرس
91981Q14755223رفیق بد
91982Q14755227برج مینو
91983Q14755228خاکستر سبز
91984Q14755229دیده‌بان (فیلم)
91985Q14755230وصل نیکان
91986Q14755231مترسک (فیلم ۱۳۶۲)
91987Q14755232هیوا
91988Q14755233شهرت (فیلم ۱۳۷۹)
91989Q14755235طوطیا
91990Q14755237نابخشوده (فیلم ۱۳۷۵)
91991Q14755238برادرکشی
91992Q14755239حکم تیر (فیلم)
91993Q14755240سرسپرده
91994Q14755241بت (فیلم)
91995Q14755242بیدار در شهر
91996Q14755243سینه‌چاک
91997Q14755244رفیق (فیلم)
91998Q14755245لاله (فیلم)
91999Q14755246هوس (فیلم)
92000Q14755247هدف (فیلم ۱۳۵۴)