Go back

List of pages on skwiki whithout interwiki connections: 18001 - 19000

No.Item ID on wikidata.orgPage name on sk.wikipedia.org
18001Q12774376Praha (kraj)
18002Q12774377Praktické myslenie
18003Q12774378Praktická hospodyňka
18004Q12774379Praktické umenie
18005Q12774380Praktický rozum
18006Q12774381Pramene
18007Q12774382Pravdivosť výroku
18008Q12774383Praveká kultúra
18009Q12774384Pravda faktu
18010Q12774385Pranárod
18011Q12774386Pravidlo Bohorodičky
18012Q12774387Pravlasť
18013Q12774388Pravé Slnko
18014Q12774389Pravé hláskové písmo
18015Q12774390Praxia
18016Q12774391Praznovský potok
18017Q12774392Pravý človek
18018Q12774394Prašivá (vrch)
18019Q12774395Prax (filozofia)
18020Q12774396Pravý zlomok
18021Q12774397Prašivá (sedlo)
18022Q12774399Prašivé
18023Q12774400Prašnický potok
18024Q12774401Pražská kultúra
18025Q12774404Prebal
18026Q12774405Pre Terezku
18027Q12774407Pre-alfa verzia
18028Q12774413Preberanie frazeologických jednotiek
18029Q12774415Prechod kvantitatívnych zmien na kvalitatívne
18030Q12774416Prechod od abstraktného ku konkrétnemu
18031Q12774417Prederavenie tenkého čreva
18032Q12774419Pred Kristom
18033Q12774420Predikabílie
18034Q12774421Prechodová funkcia (teória automatov)
18035Q12774422Prechodový multiplex
18036Q12774425Preddavok
18037Q12774427Predikatívna frazéma
18038Q12774428Predmet etiky
18039Q12774429Predikátor
18040Q12774430Predikát záveru
18041Q12774431Predklonka
18042Q12774432Predikátový kalkul
18043Q12774433Predikátorový výraz
18044Q12774434Predispozícia
18045Q12774435Predmet (vec)
18046Q12774436Predmet filozofie
18047Q12774438Predmestská ulica
18048Q12774439Predmet poznania
18049Q12774440Predmet osobnej spotreby
18050Q12774441Predmet problému
18051Q12774443Predmieranka
18052Q12774444Predmet výchovy
18053Q12774445Predná hoľa
18054Q12774446Predmetné písmo (fyzické predmety)
18055Q12774447Predmet vedy
18056Q12774449Predná spánková medziplošná žila
18057Q12774452Predný medzidutinový splav
18058Q12774453Predné Žabie pliesko Mengusovské
18059Q12774454Predpaženie
18060Q12774455Predpis
18061Q12774457Predpovedanie
18062Q12774458Predporozumenie
18063Q12774459Predstava boha
18064Q12774460Predávajúci
18065Q12774461Predvídanie
18066Q12774462Predčasné leto
18067Q12774464Predvedecká skúsenosť
18068Q12774465Predstavovanie si
18069Q12774466Predurčená harmónia
18070Q12774467Prefácia
18071Q12774469Prejta
18072Q12774470Prejtský potok
18073Q12774471Prejav vôle
18074Q12774472Prekonanie
18075Q12774474Prekliaty
18076Q12774480Premena erinyí na eumenidy
18077Q12774482Premenná veličina
18078Q12774483Premenová konštanta
18079Q12774487Prenos údajov v PC sieťach
18080Q12774489Premietanie (deskriptívna geometria)
18081Q12774490Premlčanie
18082Q12774492Premium (album)
18083Q12774493Premiestnenie
18084Q12774495Prepadnutie Slanca
18085Q12774496Prepadnutie okresu Jesenské
18086Q12774497Prepadný záloh
18087Q12774498Prepadnutie okresu Berehovo
18088Q12774499Preparátor
18089Q12774500Prepadnutie veci
18090Q12774501Prepoštská jaskyňa
18091Q12774503Prepodobný
18092Q12774505Prepis z čínskeho písma do latinky
18093Q12774506Prepis z cyriliky do latinky
18094Q12774507Prepoštský palác (Bratislava)
18095Q12774509Preteky mieru 1987
18096Q12774512Preteky mieru 1986
18097Q12774513Preteky mieru 1988
18098Q12774514Presvedčenie
18099Q12774515Preteky mieru 1989
18100Q12774516Preteky mieru 2006
18101Q12774517Prevencia (medicína)
18102Q12774520Previsnutá a ustupujúca konštrukcia
18103Q12774521Prevodný systém srdca
18104Q12774522Pretláčanie (obrábanie)
18105Q12774523Previnenie
18106Q12774524Pretržitosť
18107Q12774526Prečo plačeš Miriam?
18108Q12774527Preľudnenie
18109Q12774528Prečínska skalka
18110Q12774529Prešmyk (chémia)
18111Q12774530Prešovská metropolia
18112Q12774532Prešovská škola
18113Q12774534Preťahovanie (tvárnenie)
18114Q12774535Prešpurské noviny
18115Q12774538Prežitok
18116Q12774540Prežívanie času
18117Q12774541Pri Starom háji
18118Q12774542Prežívanie (psychológia)
18119Q12774543Priateľky
18120Q12774544Priamy úmysel
18121Q12774545Pribinova ulica (Hlohovec)
18122Q12774547Priateľ ľudu (1861 – 1867)
18123Q12774553Pridánky
18124Q12774555Priecestné zabezpečovacie zariadenie
18125Q12774557Priehybský potok (prítok Polhoranky)
18126Q12774558Priehyby
18127Q12774561Prieluka
18128Q12774562Priemyselná architektúra
18129Q12774563Priemyselné odvetvie
18130Q12774564Priepasniansky potok
18131Q12774565Priemyselná výroba
18132Q12774566Priemyselný a logistický Park Košice
18133Q12774569Priemyselný park Kechnec
18134Q12774570Priepustnosť svetla (nerast)
18135Q12774572Priesečník
18136Q12774573Priesečnica
18137Q12774574Prierez štruktúrou
18138Q12774576Priestor (architektúra)
18139Q12774577Prietlač
18140Q12774580Priestorový útvar
18141Q12774581Prietoková žila
18142Q12774584Prievalec
18143Q12774586Priečny potok (prítok Teplice)
18144Q12774587Priečny potok (prítok Petrovičky)
18145Q12774588Prijateľný kompromis
18146Q12774589Priečny splav
18147Q12774590Prilbica modrá
18148Q12774591Prijímač (komunikácia)
18149Q12774593Primeranosť
18150Q12774594Primitívny znak
18151Q12774595Primordiálny
18152Q12774596Primárna potreba
18153Q12774597Primárne kozmické žiarenie
18154Q12774598Primáš
18155Q12774600Princov ostrov
18156Q12774601Princíp akcelerácie
18157Q12774602Princíp (filozofia)
18158Q12774603Princíp evolúcie
18159Q12774604Princíp falzifikácie
18160Q12774605Princíp kauzality
18161Q12774606Princíp individuácie
18162Q12774607Princíp verifikácie
18163Q12774608Priraďovacie súvetie
18164Q12774609Princíp najmenšieho účinku
18165Q12774610Priorita
18166Q12774612Priraďovací operátor
18167Q12774614Princíp zachovania
18168Q12774616Princíp uchovávania formátovaných textov
18169Q12774618Priraďovací príkaz
18170Q12774619Prirodzené náboženstvo
18171Q12774621Prirodzený systém
18172Q12774622Prispôsobivosť (ekológia)
18173Q12774623Prirovnanie
18174Q12774627Prius
18175Q12774628Privatbanka
18176Q12774629Priznávka
18177Q12774630Proaktivita
18178Q12774631Probiont
18179Q12774632Problémovo orientovaný počítač
18180Q12774633Prirodzená družica
18181Q12774635Problémová situácia
18182Q12774636Proces prekladu
18183Q12774637Procesorový register
18184Q12774638Procesný úkon
18185Q12774639Procesualita
18186Q12774640Procesuálny
18187Q12774641Produkt filozofovania
18188Q12774642Produkt myslenia
18189Q12774643Produkt vedy
18190Q12774644Prof. Josefa Kliky Přírodopis názorný pro školu i dům
18191Q12774645Produktová politika
18192Q12774646Produkčné pravidlo
18193Q12774650Profesia.sk
18194Q12774653Profil (hudobná skupina)
18195Q12774654Profil (výrobok)
18196Q12774655Profil absolventa
18197Q12774656Profylaxia (výpočtová technika)
18198Q12774657Profesor (pracovné označenie)
18199Q12774660Proglas (hudobná skupina)
18200Q12774661Prognóza (lekárstvo)
18201Q12774663Program (informatika)
18202Q12774665Programovanie robotov
18203Q12774667Progaming
18204Q12774668Programový balík
18205Q12774669Progressbar
18206Q12774670Programový príkaz
18207Q12774671Progresívny death metal
18208Q12774672Progress-M SO-1
18209Q12774674Projektovanie informačného systému
18210Q12774677Projekt, revue slovenskej architektúry
18211Q12774678Prokofievova ulica
18212Q12774680Promot
18213Q12774681Promótor (chémia)
18214Q12774682Prokopova ulica
18215Q12774684Propeller
18216Q12774685Prominent
18217Q12774693Proroctvo
18218Q12774695Protestantská teológia
18219Q12774696Prostriedok (pomôcka)
18220Q12774699Prostredie
18221Q12774703Prosperita Slovenska
18222Q12774704Protiklad
18223Q12774705Protitankové delo
18224Q12774706Protiva
18225Q12774707Protierózna ochrana
18226Q12774708Protikomunistický odboj
18227Q12774709Protilietadlové delo
18228Q12774710Protoliterate period
18229Q12774713Protopresbyterát
18230Q12774714Providencializmus
18231Q12774716Protozoárne choroby (MKCH-10)
18232Q12774720Prstenec F
18233Q12774721Prstenec E
18234Q12774722Prstenec A
18235Q12774723Provincia 13 spišských miest
18236Q12774725Provincia 16 spišských miest
18237Q12774726Prstenec D
18238Q12774727Prstenec C
18239Q12774728Provincia 11 spišských miest
18240Q12774732Prvotná okupácia
18241Q12774733Pružnosť motora
18242Q12774734Prvá etapa nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave
18243Q12774735Prvá hodinka
18244Q12774737Prvý česko-slovenský samostatný stíhací letecký pluk
18245Q12774738Prvý vertikál
18246Q12774739Prvá látka (Aristoteles)
18247Q12774741Prvý slíž
18248Q12774742Prvé oddelenie
18249Q12774743Prvý Medzinárodný filozofický kongres
18250Q12774745Práca (všeobecne)
18251Q12774746Právna logika
18252Q12774747Právna udalosť
18253Q12774748Práva polície
18254Q12774749Právna dogmatika
18255Q12774750Prápor výcviku
18256Q12774751Právne myslenie
18257Q12774752Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
18258Q12774754Práca (fyzika)
18259Q12774755Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18260Q12774756Právny partikularizmus
18261Q12774757Právny audit
18262Q12774758Právo na šťastie
18263Q12774759Práčka (potok)
18264Q12774760Právo na minulosť
18265Q12774761Prázdna trieda
18266Q12774762Prázdniny na Zemi
18267Q12774764Príbehy malých cestovateľov
18268Q12774765Príbeh (Iné Kafe)
18269Q12774766Príbytok
18270Q12774768Príbeh (singel)
18271Q12774769Príbuzenská inštitúcia
18272Q12774770Príbeh ulice
18273Q12774771Príboj (Senné)
18274Q12774772Príbojová plošina
18275Q12774773Príboj (Rimavské Zalužany)
18276Q12774774Príbeh ulice 2
18277Q12774777Prídavky na deti
18278Q12774778Príhoda
18279Q12774779Príhody psíka Bodríka
18280Q12774782Príkranský potok
18281Q12774783Príkrov Bôrky
18282Q12774785Príjmy zo závislej činnosti
18283Q12774786Príklonka
18284Q12774787Príklad
18285Q12774788Príjemnosť
18286Q12774789Prírodná pamiatka Sninský kameň
18287Q12774790Prírodná lyrika
18288Q12774791Prírodná pamiatka Bôrická mláka
18289Q12774792Prírodná rezervácia Bralce
18290Q12774793Prírodná pamiatka Čierny potok
18291Q12774794Prírodná pamiatka Šútovská epigenéza
18292Q12774795Prírodná rezervácia Hajasová
18293Q12774796Prírodná rezervácia Goľove mláky
18294Q12774797Prírodná rezervácia Dubovské lúky
18295Q12774798Prírodná rezervácia Baba pod Vihorlatom
18296Q12774799Prírodná pamiatka Veľký jarok
18297Q12774800Prírodná rezervácia Drieň
18298Q12774801Prírodná rezervácia Bezodné
18299Q12774802Prírodná rezervácia Lysá
18300Q12774803Prírodná rezervácia Jedlinka
18301Q12774804Prírodná rezervácia Hrabinka
18302Q12774805Prírodná rezervácia Machnatý vrch
18303Q12774806Prírodná rezervácia Lysák
18304Q12774807Prírodná rezervácia Pod Rígľom
18305Q12774808Prírodná rezervácia Močiar
18306Q12774809Prírodná rezervácia Vysoká
18307Q12774810Prírodná rezervácia Sedliská
18308Q12774811Prírodná rezervácia Sychrov
18309Q12774812Prírodná rezervácia Temešská skala
18310Q12774813Prírodná rezervácia Podskalský Roháč
18311Q12774815Prírodná rezervácia Pohanská
18312Q12774816Prírodná rezervácia Pod Trstím
18313Q12774817Prírodná rezervácia Vysoký vrch
18314Q12774818Prírodná rezervácia Ďurova mláka
18315Q12774819Prírodný jav
18316Q12774820Prírodný národ
18317Q12774821Prírodovedný spolok župy Trenčianskej
18318Q12774822Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18319Q12774823Prírodný materiál
18320Q12774824Prírodný zákon
18321Q12774825Príslopský potok (prítok Valaského potoka)
18322Q12774828Prístavba Slovenskej národnej galérie
18323Q12774829Príslovková veta
18324Q12774830Prístroj
18325Q12774836Príčina bolesti
18326Q12774837Príčina
18327Q12774839Prízrak
18328Q12774840Príčina vzniku
18329Q12774841Príčina úpadku civilizácie
18330Q12774843Príčiny chudoby krajín tretieho sveta
18331Q12774844Príživník
18332Q12774845Prúd (umenie)
18333Q12774847Príťažlivá sila
18334Q12774848Prúdnica
18335Q12774849Príčinné súvetie
18336Q12774851Prúdový stroj
18337Q12774852Psaligrafia
18338Q12774853Pseudoterasa Váhu
18339Q12774854Pseudoproblém
18340Q12774855Pseudonáhodné číslo
18341Q12774856Pseudonymografia
18342Q12774857Pseudocarchariidae
18343Q12774858Pseudokultúra
18344Q12774859Pseudocoelomata
18345Q12774860Pseudopilot
18346Q12774861Psychika (informatika)
18347Q12774862Psychoanalytická pedagogika
18348Q12774863Psychofyzický problém
18349Q12774865Psychoanalytická antropológia
18350Q12774866Psychiater
18351Q12774867Psycholingvistický výskum frazeológie
18352Q12774868Psychologizmus
18353Q12774869Psychológia tvorby
18354Q12774870Psychický stav
18355Q12774871Psychoterapeutická metóda
18356Q12774872Psychopédia (mentálne postihnutí)
18357Q12774873Psychoterapia zameraná na klienta
18358Q12774874Ptolemaiov trojuholník
18359Q12774875Pséfofória
18360Q12774878Puerto de Santiago
18361Q12774880Pud (psychológia)
18362Q12774881Puf a Muf (animovaný seriál)
18363Q12774882Pulzujúca premenná hviezda
18364Q12774883Pulat Babadžanovič Babadžanov
18365Q12774884Pulzácia
18366Q12774885Pululagua
18367Q12774886Pushpa Kumal Dahal (Prachandra)
18368Q12774888Punkáči deťom
18369Q12774890Punt (staroveký Egypt)
18370Q12774891Pupok sveta
18371Q12774893Punta Púlpito
18372Q12774895Pupák (priezvisko)
18373Q12774897Pustý hrad (Sklené Teplice)
18374Q12774899Putikov vŕšok
18375Q12774900Putňa
18376Q12774903Puzdro (obal)
18377Q12774905Pyramída (encyklopedický časopis)
18378Q12774908Pyramída Nubcheperreho Antefa
18379Q12774912Pyrofágia
18380Q12774913Pyrogén
18381Q12774918Páli vám to?
18382Q12774919Pálfiho palác (Gorkého)
18383Q12774920Páchateľ
18384Q12774921Pál Keszegh
18385Q12774922Pál Farkas
18386Q12774923Pálava (čln)
18387Q12774924Pálkova vila
18388Q12774925Pánska jazda
18389Q12774926Párna mocnina
18390Q12774927Párovce
18391Q12774929Pán a hvezdár
18392Q12774930Pán si neželal nič
18393Q12774932Pár much a já
18394Q12774933Pápežstvo
18395Q12774935Pátrium
18396Q12774936Pásli ovce valasi
18397Q12774937Pátranie
18398Q12774939Pás totality
18399Q12774940Pátos
18400Q12774941Päťhviezdičkový štadión UEFA
18401Q12774942Päťka (eneagram)
18402Q12774944Péter Prékop
18403Q12774945Pí1 Ursae Majoris
18404Q12774948Pí Mensae
18405Q12774950Pôdohospodárska veda
18406Q12774952Pôdorysňa
18407Q12774953Písomnosť
18408Q12774955Pôrodnosť (zootechnika)
18409Q12774957Pólová vzdialenosť
18410Q12774959Pôrodná trauma
18411Q12774960Pôda (ekonómia)
18412Q12774962Pôsobiaca príčina
18413Q12774963Pôvodný význam frazémy
18414Q12774964Pôvod
18415Q12774965Pôvod zla
18416Q12774966Põlva Serviti
18417Q12774967Pôvodca
18418Q12774968Púpavová ulica (Bratislava)
18419Q12774969Pčolinka
18420Q12774971Přehled brouků fauny Československé republiky
18421Q12774973Pšurnovický potok
18422Q12774974Přátel mešťana a hospodára
18423Q12774975Q2CTF
18424Q12774976QDI
18425Q12774977Quadrax
18426Q12774978Quark
18427Q12774979Queer Leaders Forum
18428Q12774980Quartétto
18429Q12774982Quasi
18430Q12774983Quaternia
18431Q12774984Queryen
18432Q12774985Quidó Hoepfner
18433Q12774987Quinta essentia
18434Q12774988Quot hominus, tot sententiae
18435Q12774989R. S. C.
18436Q12774990RS Scorpii
18437Q12774991RT Cygni
18438Q12774992RU Sagittarii
18439Q12774993RSS agregátor
18440Q12774994RTV
18441Q12774995RK Žemaitijos Dragūnas Klaipėda
18442Q12774997RT Sagittarii
18443Q12774998RONA, a. s.
18444Q12774999RR Scorpii
18445Q12775001R Aurigae
18446Q12775002R Bootis
18447Q12775003R Arietis
18448Q12775004R Crucis
18449Q12775005R Chamaeleontis
18450Q12775006R Draconis
18451Q12775007R Leonis Minoris
18452Q12775008R Fornacis
18453Q12775009R Octantis
18454Q12775010R Pegasi
18455Q12775011R Trianguli
18456Q12775012R Sagittarii
18457Q12775013Ra (Hviezdna brána)
18458Q12775014R Vulpeculae
18459Q12775015Rabčický potok
18460Q12775016Rabaka (album)
18461Q12775017Racionalizácia (psychológia)
18462Q12775018Racionálny vzorec
18463Q12775019Radikálna teória výchovy
18464Q12775020Radikál (raper)
18465Q12775021Radikalizácia
18466Q12775024Radiša (rieka)
18467Q12775025Radio A1
18468Q12775029Radničné námestie (Bardejov)
18469Q12775030Radoslav Baťo
18470Q12775031Radoslav Kozlov
18471Q12775032Radochová
18472Q12775034Radlinského ulica (Bratislava)
18473Q12775036Radovan Kaufman
18474Q12775037Radové vstrekovacie čerpadlo
18475Q12775038Radotiná
18476Q12775039Radoslava
18477Q12775040Radovan Kazda
18478Q12775042Radôstka (potok)
18479Q12775043Rafael Steger
18480Q12775046Rainmeter
18481Q12775048Rajecká cesta (Žilina)
18482Q12775049Rak (Revue aktuálnej kultúry)
18483Q12775050Rajčiansky potok
18484Q12775051Rajecká cesta
18485Q12775052Rajtákova ulica
18486Q12775053Rajeckolesnianska dolina
18487Q12775055Rak (priezvisko)
18488Q12775056Rajecký hrad
18489Q12775057Rajecký maratón
18490Q12775058Rakovec (prítok Radiše)
18491Q12775059Rakovec (prítok Veselianky)
18492Q12775060Raketový ťahač
18493Q12775061Rakovina prostaty
18494Q12775063Rakovec (prítok Oľmova)
18495Q12775065Rakovec (prítok Štítnika)
18496Q12775066Rakovina pľúc
18497Q12775068Rakovskí
18498Q12775069Rakovec (prítok Batovca)
18499Q12775070Rakyťanka
18500Q12775071Rakytovský potok (prítok Hrona)
18501Q12775072Rakúska filozofia
18502Q12775073Rakúske národné lakrosové družstvo žien
18503Q12775074Rakša (potok)
18504Q12775076Ramada
18505Q12775080Ralph R. Johnson
18506Q12775081Ramapit
18507Q12775083Ramžené
18508Q12775084Ramenový nakladač
18509Q12775085Randal 2007
18510Q12775087Randová (potok)
18511Q12775088Raná atmosféra
18512Q12775090Ranobyzantská ríša
18513Q12775093Rap/Evolúcia (P.D.P.)
18514Q12775096Rast (biológia)
18515Q12775097Rastlinstvo Slovenska
18516Q12775098Rastlinná ríša
18517Q12775099Rastislav Rovnianek
18518Q12775102Rastislav Doboš
18519Q12775103Rastlinná výroba
18520Q12775105Rastislav Štork
18521Q12775106Rastislav Machunka
18522Q12775107Rastislav Bero
18523Q12775108Rast organizmu
18524Q12775109Rastislav Kožiak
18525Q12775110Rasmus Pander
18526Q12775112Rastúca funkcia
18527Q12775113Ratagius
18528Q12775114Raveman
18529Q12775115Ravenarium
18530Q12775116Raumplan
18531Q12775117Rawbau
18532Q12775118Račiansky kanál
18533Q12775120Račí potok (prítok Čičkovského potoka)
18534Q12775121Raši (priezvisko)
18535Q12775122Rača (miestna časť)
18536Q12775124Reaktológia
18537Q12775125Reader’s Digest Výber
18538Q12775126Reakcia spätnou väzbou
18539Q12775128Reaktívna psychóza
18540Q12775129Reaktoplast
18541Q12775130Reaktívna artritída
18542Q12775131Real Time (album)
18543Q12775132Rebrá
18544Q12775134Rebrík (časopis)
18545Q12775136Rebhandl proti Rakúsku
18546Q12775138Recidíva (právo)
18547Q12775139Receptor s guanylátcyklázovou aktivitou
18548Q12775140Recitál 2
18549Q12775141Recitál 1
18550Q12775142Reddinov trojrozmerný model manažérskej efektivity
18551Q12775146Reduta (Spišská Nová Ves)
18552Q12775148Reflexia filozofie
18553Q12775149Redukovaná jasnosť kométy
18554Q12775150Reflexia (filozofia)
18555Q12775151Reduktívna metóda
18556Q12775152Reformná pedagogika
18557Q12775153Regetovská voda (potok)
18558Q12775154Reflexológia
18559Q12775155Reflexívna lyrika
18560Q12775157Reflexný oblúk
18561Q12775158Regina Podstanická
18562Q12775159Regina (rod)
18563Q12775160Refrakčné spektrum
18564Q12775161Reflexný mat
18565Q12775163Regionálna politika
18566Q12775164Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti
18567Q12775165Registračný mikrofotometer
18568Q12775166Regionálna geológia
18569Q12775167Regresná terapia
18570Q12775168Regresná abreakcia
18571Q12775169Regulačný obvod
18572Q12775170Regresívna dedukcia
18573Q12775172Reifikácia
18574Q12775173Regulácia (kybernetika)
18575Q12775176Reistická ontológia
18576Q12775178Reis (stolár)
18577Q12775181Rekonštrukcia historickej frazémy
18578Q12775182Rekurentný vzorec
18579Q12775183Rekurentný
18580Q12775184Rekreačná chata (Senec)
18581Q12775185Rekreológia
18582Q12775186Rekreačné prostredie
18583Q12775190Rekuperácia vzduchu
18584Q12775192Rekonštrukcia Bratislavského hradu
18585Q12775193Rekordný motocykel
18586Q12775194Rekurzia (informatika)
18587Q12775196Relacionalita
18588Q12775200Relatívna molekulová hmotnosť
18589Q12775203Relatívne predĺženie
18590Q12775204Religioso
18591Q12775205Relevantná informácia
18592Q12775206Religiosidad popular
18593Q12775207Relatívna pravda
18594Q12775208Relaxačná ásana
18595Q12775211Relačný systém
18596Q12775213Reliéf en creux
18597Q12775217Remigius z Auxerre
18598Q12775218Reminiscencia
18599Q12775221Relácia medzi entitami
18600Q12775222Remixes 81 – 04
18601Q12775223Remmius Flavianus
18602Q12775224Remo Cicutto
18603Q12775226Renesančné umenie
18604Q12775227Renesančný averroizmus
18605Q12775228Renesančný humanizmus
18606Q12775229Renesančná kultúra
18607Q12775230Renesančný aristotelizmus
18608Q12775231Renetka a Jonatánka
18609Q12775232Renta (ekonómia)
18610Q12775233René Matlovič
18611Q12775234Renáta Zmajkovičová
18612Q12775235Rentabilnosť
18613Q12775237Reprezentácia poznatkov
18614Q12775238Resentiment
18615Q12775239Requiem (Mozart)
18616Q12775240Reproduktorová výhybka
18617Q12775241Reserve CACIB
18618Q12775242Reserve CAC
18619Q12775244Resago
18620Q12775245Reprodukcia (ekonomika)
18621Q12775248Retti
18622Q12775252Revoluční demokrati
18623Q12775253Revúcka dolina
18624Q12775254Revolver & muzika
18625Q12775255Revolučná komunistická strana
18626Q12775256Revúca (prítok Ipľa)
18627Q12775258Revolucionár (album)
18628Q12775260Revolučná situácia
18629Q12775262Rezistancia
18630Q12775263Rezopohľad
18631Q12775264Rezső Peéry
18632Q12775265Rezný klin
18633Q12775267Rezný nástroj
18634Q12775268Rezső Duray
18635Q12775269Rezidentská jednotka
18636Q12775271Rez (zobrazenie)
18637Q12775272Reálna definícia
18638Q12775273Reálna os
18639Q12775274Reštrukturalizácia (konkurzné právo)
18640Q12775275Reštavrácia (Kalinčiak)
18641Q12775276Reálny čas (fyzika)
18642Q12775277Rešický potok
18643Q12775280Rešerš
18644Q12775281Reálnosť
18645Q12775282Reč naša
18646Q12775283Rečnícke zvolanie
18647Q12775285Riasinkový epitel
18648Q12775287Richard Flimel
18649Q12775288Richard Demovič
18650Q12775289Richard Dírer
18651Q12775291Richard Isadore Evans
18652Q12775292Richard Kitta
18653Q12775293Richard Rampáček
18654Q12775294Richard Rapant
18655Q12775296Richard Pouš
18656Q12775297Richard Vašečka
18657Q12775298Richard Stanke
18658Q12775299Richard Štochl
18659Q12775301Richvaldský potok
18660Q12775302Richnava (potok)
18661Q12775303Rieky ostrova Sachalin
18662Q12775304Rieka (prítok Čierňanky)
18663Q12775306Rieka (prítok Kysuce)
18664Q12775307Rieka (prítok Litavy)
18665Q12775308Rieka (prítok Popradu)
18666Q12775309Rieka (prítok Udavy)
18667Q12775310Riešenie rovnice
18668Q12775311Riečna ulica (Liptovský Mikuláš)
18669Q12775312Riečka (prítok Zásihlianky)
18670Q12775313Riečna dolina
18671Q12775314Riečny prielom
18672Q12775315Riešenie problému
18673Q12775316Riečka (prítok Bystrého potoka)
18674Q12775317Riečka (prítok Veselianky)
18675Q12775319Riketsiózy (MKCH-10)
18676Q12775320Riki (časopis)
18677Q12775322Rikitiki
18678Q12775327Risped
18679Q12775328Ritualéma
18680Q12775330Ritualizmus
18681Q12775331Ritný kanál
18682Q12775336Riziko (psychológia)
18683Q12775337Robert Burian
18684Q12775341Robert Hardónyi
18685Q12775344Robert Dokládal
18686Q12775345Robert Roth
18687Q12775346Robert Rumel
18688Q12775347Robert Lukoťka
18689Q12775348Robert Kazarka
18690Q12775349Robert Kirchhoff
18691Q12775350Robert Stanke
18692Q12775351Robo Opatovský
18693Q12775352Robotický vysávač Hitachi
18694Q12775354Robomow RL-500
18695Q12775355Roboking
18696Q12775356Robotnícke hnutie
18697Q12775357Robotnícky kultúrny dom (Nitra)
18698Q12775358Rochefort (Belgicko)
18699Q12775359Rock Paper Scissors
18700Q12775360Rock Planet
18701Q12775361Rock pod Kameňom
18702Q12775362Rock pod Sninským kameňom
18703Q12775364Rodenticídna látka
18704Q12775367Rodinné záležitosti
18705Q12775368Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka
18706Q12775369Rodinný dom na svahu
18707Q12775371Rodina písiem
18708Q12775372Rodinný dom Ivana Matušíka
18709Q12775374Rodný dom Jána Hollého
18710Q12775376Rogan
18711Q12775378Rogah
18712Q12775379Rodové zriadenie
18713Q12775380Rodový pojem
18714Q12775381Rodová spoločnosť
18715Q12775382Rohovský potok
18716Q12775385Rohožka
18717Q12775387Rokoš (vrch)
18718Q12775388Rok na dedine
18719Q12775389Roky a dni
18720Q12775390Rokoková hudba
18721Q12775391Rojkovské rašelinisko
18722Q12775392Roland Besztercey
18723Q12775394Rokkó no šúgó džútaku
18724Q12775395Rollpulka
18725Q12775398Roman Gál
18726Q12775399Roman Holec
18727Q12775400Roman Leontyč
18728Q12775401Roman Fašang
18729Q12775402Roman Brichcín
18730Q12775403Roman Brat
18731Q12775406Roman Alberty
18732Q12775407Roman Čunderlík
18733Q12775408Roman Turcel
18734Q12775410Romanova ulica
18735Q12775411Roman Švrček
18736Q12775412Romantická filozofia
18737Q12775413Romantická sociológia
18738Q12775414Roman Tuma
18739Q12775415Roman Vavrík
18740Q12775417Romanticizmus
18741Q12775418Roman Turčáni
18742Q12775419Roman Čech
18743Q12775421Romantika (anime)
18744Q12775422Romantizmus (filozofia)
18745Q12775424Romboid (časopis)
18746Q12775425Romeo, Júlia a tma (novela)
18747Q12775426Ronava
18748Q12775427Rondel (občianske združenie)
18749Q12775428Rondel (Žilina)
18750Q12775429Roomba Pro
18751Q12775430Roomba Pro Elite
18752Q12775431Rosinka
18753Q12775433Rosinky
18754Q12775435Ross Gunn
18755Q12775436Rossova ľadová bariéra
18756Q12775437Rosucká voda
18757Q12775438Rotný
18758Q12775439Rotunda svätého Juraja (Nitrianska Blatnica)
18759Q12775440Rotavírusová enteritída
18760Q12775441Rotmajster
18761Q12775443Rovina jazyka
18762Q12775444Rovenský potok
18763Q12775445Rovartani lapok
18764Q12775446Roveň (Podtureň)
18765Q12775447Rovina súmernosti
18766Q12775448Rovinný graf
18767Q12775451Rovnomerný pohyb
18768Q12775452Rovnianka
18769Q12775453Rovnomerne zrýchlený pohyb
18770Q12775454Rovnovážny stav
18771Q12775457Rovný potok (prítok Mútnika)
18772Q12775458Rovný potok (prítok Stežnej)
18773Q12775459Rovný splav
18774Q12775460Rozbor hudobnej skladby
18775Q12775461Rozadol
18776Q12775462Roy Amara
18777Q12775463Rozdielnosť
18778Q12775464Rozdelenie
18779Q12775465Rozdeľovanie (ekonómia)
18780Q12775467Rozhodnosť
18781Q12775468Rozdiel (matematika)
18782Q12775470Rozhlasový dokument
18783Q12775472Rozdielny
18784Q12775474Rozdružovanie
18785Q12775475Rozhodcovský súd
18786Q12775476Rozhodnuteľnosť
18787Q12775477Rozhodnutie (voľba)
18788Q12775479Rozklad množiny A
18789Q12775480Rozhodovací proces
18790Q12775481Rozjímanie
18791Q12775483Rozlišovanie (filozofia)
18792Q12775485Rozmarija (folklórny súbor)
18793Q12775486Rozmery diskov a pneumatík áut Škoda
18794Q12775488Rozpriestranenosť
18795Q12775489Rozpamätávanie sa
18796Q12775491Rozpočtové financovanie
18797Q12775493Rozprávka na jantárovej niti
18798Q12775494Rozprávky pre Jozefku
18799Q12775495Rozprávky zo starého domu
18800Q12775496Rozprávky z nočnej košielky
18801Q12775497Rozptyl (žiarenie)
18802Q12775500Rozsah pojmu
18803Q12775501Rozprávky zo škôlky
18804Q12775503Roztržitosť
18805Q12775504Rozum (román)
18806Q12775505Rozvojové vzdelávanie
18807Q12775506Rozvodový mechanizmus
18808Q12775507Rozvádzač tepla (procesor)
18809Q12775508Rozvíjajúce vyučovanie
18810Q12775509Rozštiepenie frazémy
18811Q12775510Rozšírenie Európskych spoločenstiev v roku 1973
18812Q12775512Rozumová duša
18813Q12775513Rozčlenenosť formy
18814Q12775514Ročná nerovnosť
18815Q12775516Ruben van Rompaey
18816Q12775517Rožňavský potok
18817Q12775518Rožňavské kúpele
18818Q12775520Rubeus Hagrid
18819Q12775523Rudavka (prítok Rudavy)
18820Q12775525Ruby (sopka)
18821Q12775526Rudnayovo námestie
18822Q12775528Rudniansky potok (prítok Hrona)
18823Q12775529Rudolf Adámy
18824Q12775530Rudinský potok
18825Q12775531Rudolf Berlinger
18826Q12775532Rudolf Biermann
18827Q12775533Rudlová
18828Q12775534Rudná magistrála
18829Q12775535Rudniansky potok (prítok Jasenice)
18830Q12775536Rudolf Briška
18831Q12775537Rudolf Cigánik
18832Q12775538Rudolf Božík
18833Q12775539Rudolf Bunček
18834Q12775540Rudolf Jarušek
18835Q12775541Rudolf Kloska
18836Q12775542Rudolf Krivoš
18837Q12775543Rudolf Herritz
18838Q12775544Rudolf Homola
18839Q12775545Rudolf Cisarík
18840Q12775546Rudolf Kriška
18841Q12775547Rudolf Dupkala
18842Q12775548Rudolf Jašík
18843Q12775549Rudolf Gireth
18844Q12775551Rudolf Hažlinský
18845Q12775552Rudolf Jurolek
18846Q12775553Rudolf Králik
18847Q12775554Rudolf Kárpáty
18848Q12775555Rudolf Markovič
18849Q12775556Rudolf Pavlovič
18850Q12775557Rudolf Podoba
18851Q12775558Rudolf Pálfi
18852Q12775559Rudolf Rabatin
18853Q12775560Rudolf Scholz
18854Q12775561Rudolf Ritter von Feistmantel
18855Q12775562Rudolf Stockar
18856Q12775563Rudolf Schréder
18857Q12775564Rudolf Thrun
18858Q12775565Rudolf Tkáčik
18859Q12775566Rudolf Trella
18860Q12775568Rudolf Vanko
18861Q12775569Rumble IV
18862Q12775570Rumble III
18863Q12775571Rumble II
18864Q12775573Rumble V
18865Q12775580Rusovská cesta
18866Q12775586Ruth Dubayová
18867Q12775588Ružín (obec)
18868Q12775590Ružena Polónyová-Žaludová
18869Q12775591Ružiná (vodná nádrž)
18870Q12775593Ružomberský hlas
18871Q12775595Ružička (priezvisko)
18872Q12775597Ružinovské jazero
18873Q12775599Ružinovská ulica
18874Q12775600Ružbašská brána
18875Q12775601Rybnícky potok (prítok Váhu)
18876Q12775602Rybná (potok)
18877Q12775604Rybár (priezvisko)
18878Q12775607Rybnícky potok (prítok Podlužianky)
18879Q12775608Rybníček (priezvisko)
18880Q12775609Rybník (prítok Mošovského potoka)
18881Q12775612Rybárpole
18882Q12775613Rybárik (priezvisko)
18883Q12775616Rybčiansky potok
18884Q12775617Rytmus (verš)
18885Q12775618Rytmický impulz
18886Q12775619Rácov
18887Q12775623Rytmické krátenie
18888Q12775625Rád se brouzdám rosou
18889Q12775626Rádio SiTy
18890Q12775627Rádio Max
18891Q12775628Rádio Beta
18892Q12775629Rád spektra
18893Q12775630Rádio Viva
18894Q12775631Rádio Hey!
18895Q12775632Rádio Frontinus
18896Q12775633Rádio Piešťany
18897Q12775634Rádio Twist
18898Q12775636Rádio WOW
18899Q12775637Rádio Šport
18900Q12775638Rádio Zet
18901Q12775639Rádiológia hrudníka
18902Q12775640Rádiofyzika
18903Q12775641Rádiológia opornej a pohybovej sústavy
18904Q12775642Rádiotechnika
18905Q12775643Rádioaktívne žiarenie
18906Q12775644Rádiológia pečene
18907Q12775645Rádiová búrka
18908Q12775646Rádiový šum
18909Q12775647Rákšasovia
18910Q12775649Rás al-Chajmá (mesto)
18911Q12775653Rázsochy
18912Q12775654Ráztoka (prítok Rajčanky)
18913Q12775655Rímska filozofia
18914Q12775656Rímska doba
18915Q12775658Rímska doba na Slovensku
18916Q12775662Rímsky Tref
18917Q12775664Rítus
18918Q12775666Rímsky synkretizmus
18919Q12775667Rímskokatolícke pastoračné centrum Kráľovnej rodiny
18920Q12775668Rímska uniforma
18921Q12775670Rímsky eklekticizmus
18922Q12775671Rímska vojenská stanica Stupava
18923Q12775672Róbert Madej
18924Q12775673Róbert Gálfy
18925Q12775674Róbert Filc
18926Q12775676Róbert Kartík
18927Q12775677Róbert Lačík
18928Q12775678Róbert Binder
18929Q12775679Róbert Ovad
18930Q12775680Róbert Brandis
18931Q12775681Róbert Dúbravec
18932Q12775682Róbert Pobožný
18933Q12775683Róbert Károlyi
18934Q12775684Róbert Hanko
18935Q12775685Róbert Slovák
18936Q12775686Róbert Róm
18937Q12775687Róbert Rozim
18938Q12775688Rómska iniciatíva Slovenska
18939Q12775689Rómska občianska iniciatíva
18940Q12775690Róbert Wünsch
18941Q12775692Rôznopalivový motor
18942Q12775693Rôznoštruktúrne frazeologické antonymá
18943Q12775695Röntgenova ulica
18944Q12775697Rút Lichnerová
18945Q12775698Rúra (technika)
18946Q12775699Rýchly mrak
18947Q12775702S.C.E.A.R.
18948Q12775703S.O.S. (televízna relácia)
18949Q12775704S. L. Vinekar
18950Q12775705S. Wehle
18951Q12775706S.E.X.Y.
18952Q12775709SA-CMM
18953Q12775710SELECT Extraliga vo futsale 2011/12
18954Q12775711SDR-4x
18955Q12775712SEQUEL
18956Q12775713SC Slovenská strela 2007
18957Q12775714SKPOS
18958Q12775716SPP – distribúcia, a. s.
18959Q12775717SS Cephei
18960Q12775718STRANA +1 HLAS
18961Q12775722SU Tauri
18962Q12775723S Serpentis
18963Q12775724SV Ursae Majoris
18964Q12775725S Gruis
18965Q12775726S Canis Minoris
18966Q12775727S Virginis
18967Q12775728SYSHEDIT
18968Q12775729SU Cygni
18969Q12775730S Herculis
18970Q12775735Sad Andreja Kmeťa
18971Q12775736Sacha Hatala
18972Q12775737Sadovníctvo
18973Q12775738Sadzba dane
18974Q12775740Sadcore
18975Q12775741Sadový potok
18976Q12775742Sagitta (podnik)
18977Q12775744Saint-André-d’Huiriat
18978Q12775745Saint-Bandry
18979Q12775747Saint-Didier-d’Aussiat
18980Q12775748Saint-Léger
18981Q12775754Saint-Simon (Aisne)
18982Q12775756Saint Finan’s Bay
18983Q12775760Saitama
18984Q12775761Salajka (potravina)
18985Q12775762Salajka (potok)
18986Q12775763Sakrálnosť
18987Q12775764Sakura (Japonsko)
18988Q12775765Sakrakopec
18989Q12775768Saldo rozpočtu verejnej správy
18990Q12775770Salatínsky potok (prítok Studeného potoka)
18991Q12775773Salmonelová osteomyelitída
18992Q12775774Salmonelová septikémia
18993Q12775775Salmonelová artritída
18994Q12775776Salmonelová meningitída
18995Q12775778Sam Air
18996Q12775779Salvádorčania
18997Q12775781Salvádorské národné futsalové družstvo mužov
18998Q12775782Samo Bohdan Hroboň
18999Q12775783Samobudiace dynamo
19000Q12775784Samo Vozár