Go back

List of pages on skwiki whithout interwiki connections: 22001 - 23000

No.Item ID on wikidata.orgPage name on sk.wikipedia.org
22001Q12780165Zoznam architektonických článkov/L
22002Q12780166Zoznam architektonických článkov/Q
22003Q12780167Zoznam architektonických článkov/S
22004Q12780168Zoznam architektonických článkov/Y
22005Q12780169Zoznam architektonických článkov/É
22006Q12780170Zoznam architektonických článkov/Z
22007Q12780171Zoznam architektonických článkov/Ö
22008Q12780172Zoznam astronomických článkov/I
22009Q12780173Zoznam astronomických článkov/K
22010Q12780174Zoznam astronomických článkov/M
22011Q12780175Zoznam astronomických článkov/P
22012Q12780176Zoznam architektonických článkov/Ú
22013Q12780178Zoznam astronomických článkov/7
22014Q12780179Zoznam astronomických článkov/5
22015Q12780180Zoznam astronomických článkov/R
22016Q12780181Zoznam astronomických článkov/V
22017Q12780182Zoznam astronomických článkov/X
22018Q12780183Zoznam astronomických článkov/W
22019Q12780184Zoznam astronomických článkov/Ú
22020Q12780185Zoznam astronomických článkov/Č
22021Q12780186Zoznam biologických článkov/D
22022Q12780187Zoznam biologických článkov/F
22023Q12780188Zoznam biologických článkov/CH
22024Q12780189Zoznam biologických článkov/J
22025Q12780190Zoznam biologických článkov/G
22026Q12780191Zoznam biologických článkov/L
22027Q12780192Zoznam biologických článkov/M
22028Q12780193Zoznam biologických článkov/O
22029Q12780194Zoznam biologických článkov/I
22030Q12780195Zoznam biologických článkov/Q
22031Q12780196Zoznam biologických článkov/S
22032Q12780197Zoznam biologických článkov/T
22033Q12780198Zoznam biologických článkov/Ú
22034Q12780199Zoznam biologických článkov/Č
22035Q12780200Zoznam biologických článkov/Š
22036Q12780201Zoznam biologických článkov/W
22037Q12780202Zoznam biologických článkov/Ž
22038Q12780203Zoznam biologických článkov/Y
22039Q12780204Zoznam astronomických článkov/H
22040Q12780205Zoznam architektonických článkov/Ø
22041Q12780206Zoznam chemických prvkov podľa protónového čísla
22042Q12780207Zoznam chemických článkov/5
22043Q12780208Zoznam chemických článkov/6
22044Q12780209Zoznam astronomických článkov/E
22045Q12780210Zoznam astronomických článkov/Q
22046Q12780211Zoznam chemických článkov/7
22047Q12780213Zoznam chemických článkov/J
22048Q12780214Zoznam chemických článkov/H
22049Q12780215Zoznam chemických článkov/G
22050Q12780216Zoznam chemických článkov/K
22051Q12780217Zoznam astronomických článkov/É
22052Q12780218Zoznam chemických článkov/Ó
22053Q12780219Zoznam diagnostík
22054Q12780220Zoznam divadelných článkov/A
22055Q12780221Zoznam divadelných článkov/B
22056Q12780222Zoznam chránených krajinných oblastí v Českej republike
22057Q12780223Zoznam ciest II. triedy na Slovensku
22058Q12780224Zoznam divadelných článkov/C
22059Q12780225Zoznam astronomických článkov/Ľ
22060Q12780226Zoznam divadelných článkov/CH
22061Q12780227Zoznam divadelných článkov/F
22062Q12780228Zoznam divadelných článkov/H
22063Q12780229Zoznam divadelných článkov/W
22064Q12780230Zoznam divadelných článkov/Z
22065Q12780231Zoznam dôležitých osobností z obdobia Francúzskej revolúcie a vlády Napoleona Bonaparta
22066Q12780232Zoznam faktorov
22067Q12780233Zoznam filmových článkov/!
22068Q12780234Zoznam filmových článkov/3
22069Q12780235Zoznam filmových článkov/4
22070Q12780236Zoznam filmových článkov/6
22071Q12780237Zoznam filmových článkov/C
22072Q12780238Zoznam filmových článkov/CH
22073Q12780239Zoznam filmových článkov/D
22074Q12780240Zoznam filmových článkov/E
22075Q12780241Zoznam filmových článkov/H
22076Q12780242Zoznam filmových článkov/R
22077Q12780243Zoznam filmových článkov/S
22078Q12780244Zoznam filmových článkov/F
22079Q12780245Zoznam filmových článkov/Z
22080Q12780246Zoznam filmových článkov/W
22081Q12780247Zoznam filmových článkov/G
22082Q12780248Zoznam filmových článkov/I
22083Q12780249Zoznam filmových článkov/Ď
22084Q12780250Zoznam filmových článkov/Á
22085Q12780251Zoznam filmových článkov/Ú
22086Q12780252Zoznam filozofických hesiel (A – H)
22087Q12780253Zoznam filmových článkov/Y
22088Q12780254Zoznam filozofických hesiel (I – P)
22089Q12780255Zoznam filmových článkov/Š
22090Q12780256Zoznam francúzskych hráčov v NHL (sezóna 2005/06)
22091Q12780257Zoznam filmových článkov/Č
22092Q12780258Zoznam fyzikálnych článkov/C
22093Q12780259Zoznam fyzikálnych článkov/CH
22094Q12780260Zoznam fyzikálnych článkov/K
22095Q12780261Zoznam fyzikálnych článkov/H
22096Q12780262Zoznam fyzikálnych článkov/L
22097Q12780263Zoznam fyzikálnych článkov/T
22098Q12780264Zoznam fyzikálnych článkov/O
22099Q12780265Zoznam fyzikálnych článkov/S
22100Q12780266Zoznam fyzikálnych článkov/V
22101Q12780267Zoznam fyzikálnych článkov/Y
22102Q12780268Zoznam fyzikálnych článkov/Č
22103Q12780269Zoznam fyzikálnych článkov/Ľ
22104Q12780270Zoznam fyzikálnych článkov/Ť
22105Q12780271Zoznam chemických článkov/3
22106Q12780272Zoznam fyzikálnych článkov/Ž
22107Q12780273Zoznam geografických článkov/4
22108Q12780274Zoznam geografických článkov/3
22109Q12780275Zoznam geografických článkov/6
22110Q12780276Zoznam geografických článkov/8
22111Q12780277Zoznam geografických článkov/!
22112Q12780278Zoznam geografických článkov/?
22113Q12780279Zoznam geografických článkov/9
22114Q12780280Zoznam fyzikálnych článkov/Z
22115Q12780281Zoznam geografických článkov/K
22116Q12780282Zoznam geografických článkov/U
22117Q12780283Zoznam geografických článkov/I
22118Q12780284Zoznam geografických článkov/T
22119Q12780286Zoznam Betablokátorov
22120Q12780287Zoznam 10 najlepších slovenských šachistov (január 2006)
22121Q12780289Zoznam architektonických článkov/O
22122Q12780290Zoznam architektonických článkov/N
22123Q12780291Zoznam architektonických článkov/V
22124Q12780293Zoznam astronomických článkov/A
22125Q12780294Zoznam astronomických článkov/B
22126Q12780295Zoznam architektonických článkov/Á
22127Q12780296Zoznam architektonických článkov/X
22128Q12780297Zoznam astronomických článkov/L
22129Q12780298Zoznam astronomických článkov/S
22130Q12780299Zoznam astronomických článkov/T
22131Q12780300Zoznam biologických článkov/Ť
22132Q12780301Zoznam chemických prvkov podľa značky
22133Q12780303Zoznam chemických článkov/1
22134Q12780304Zoznam chemických článkov/V
22135Q12780305Zoznam chránených území na Slovensku
22136Q12780306Zoznam chemických článkov/S
22137Q12780307Zoznam divadelných článkov/R
22138Q12780308Zoznam divadelných článkov/P
22139Q12780309Zoznam divadelných článkov/G
22140Q12780310Zoznam filmových článkov/É
22141Q12780311Zoznam filmových článkov/X
22142Q12780312Zoznam filozofických hesiel (Q – Z)
22143Q12780315Zoznam fyzikálnych článkov/?
22144Q12780316Zoznam fyzikálnych článkov/1
22145Q12780317Zoznam francúzskych výrazov
22146Q12780318Zoznam fyzikálnych článkov/W
22147Q12780319Zoznam flyšových pohorí na Slovensku
22148Q12780320Zoznam geografických článkov/Z
22149Q12780321Zoznam geografických článkov/Y
22150Q12780322Zoznam geografických článkov/2
22151Q12780323Zoznam geografických článkov/Á
22152Q12780324Zoznam geografických článkov/G
22153Q12780325Zoznam geografických článkov/J
22154Q12780326Zoznam geografických článkov/X
22155Q12780327Zoznam geografických článkov/1
22156Q12780328Zoznam geografických článkov/V
22157Q12780329Zoznam geografických článkov/Ň
22158Q12780330Zoznam geografických článkov/Č
22159Q12780331Zoznam geografických článkov/Ü
22160Q12780332Zoznam geografických článkov/Ż
22161Q12780333Zoznam geovedných článkov/G
22162Q12780334Zoznam geovedných článkov/DŽ
22163Q12780335Zoznam geovedných článkov/F
22164Q12780336Zoznam geovedných článkov/K
22165Q12780337Zoznam geovedných článkov/P
22166Q12780338Zoznam geovedných článkov/N
22167Q12780339Zoznam geovedných článkov/U
22168Q12780340Zoznam geovedných článkov/V
22169Q12780341Zoznam geovedných článkov/X
22170Q12780342Zoznam geovedných článkov/Á
22171Q12780343Zoznam geovedných článkov/Ž
22172Q12780344Zoznam geovedných článkov/Š
22173Q12780345Zoznam hepatík a liečiv ovplyvňujúcich biliárny systém
22174Q12780346Zoznam hier pre Nintendo Entertainment System
22175Q12780347Zoznam historických článkov/5
22176Q12780348Zoznam gynekologických antiinfektív a antiseptík
22177Q12780349Zoznam gubernií v Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky
22178Q12780350Zoznam historických článkov/8
22179Q12780351Zoznam historických článkov/B
22180Q12780352Zoznam historických článkov/CH
22181Q12780353Zoznam historických článkov/D
22182Q12780354Zoznam historických článkov/F
22183Q12780356Zoznam historických článkov/J
22184Q12780357Zoznam historických článkov/H
22185Q12780358Zoznam historických článkov/Č
22186Q12780359Zoznam historických článkov/Ľ
22187Q12780360Zoznam historických článkov/Ť
22188Q12780361Zoznam hlavných a najväčších miest štátov
22189Q12780362Zoznam hraničných priechodov na Slovensku
22190Q12780363Zoznam hráčov Athletic Club
22191Q12780364Zoznam hudobných článkov/J
22192Q12780367Zoznam hudobných článkov/7
22193Q12780368Zoznam hudobných článkov/H
22194Q12780369Zoznam hudobných článkov/DŽ
22195Q12780370Zoznam hudobných článkov/5
22196Q12780371Zoznam hudobných článkov/M
22197Q12780372Zoznam hudobných článkov/D
22198Q12780373Zoznam hudobných článkov/K
22199Q12780374Zoznam hudobných článkov/O
22200Q12780375Zoznam hudobných článkov/B
22201Q12780376Zoznam hudobných článkov/A
22202Q12780377Zoznam hudobných článkov/6
22203Q12780379Zoznam hudobných článkov/Ä
22204Q12780380Zoznam hudobných článkov/Ô
22205Q12780381Zoznam informatických článkov/I
22206Q12780382Zoznam imunosupresívnych látok
22207Q12780383Zoznam informatických článkov/CH
22208Q12780384Zoznam informatických článkov/A
22209Q12780385Zoznam informatických článkov/G
22210Q12780386Zoznam informatických článkov/E
22211Q12780387Zoznam informatických článkov/M
22212Q12780388Zoznam kandidačných listín pre voľby do NR SR v roku 2006
22213Q12780389Zoznam iných látok ovplyvňujúcich nervovú sústavu
22214Q12780390Zoznam iných prípravkov ovplyvňujúcich tráviaci trakt a metabolizmus
22215Q12780391Zoznam jazier Írska
22216Q12780392Zoznam kaštieľov v Bratislave a okolí
22217Q12780394Zoznam kotlín na Slovensku
22218Q12780395Zoznam kozmonautických článkov/7
22219Q12780396Zoznam kozmonautických článkov/6
22220Q12780397Zoznam kozmonautických článkov/5
22221Q12780399Zoznam kozmonautických článkov/4
22222Q12780400Zoznam kozmonautických článkov/D
22223Q12780401Zoznam kozmonautických článkov/2
22224Q12780402Zoznam kozmonautických článkov/B
22225Q12780403Zoznam kozmonautických článkov/E
22226Q12780404Zoznam kozmonautických článkov/J
22227Q12780405Zoznam kozmonautických článkov/H
22228Q12780406Zoznam kozmonautických článkov/I
22229Q12780407Zoznam kozmonautických článkov/G
22230Q12780408Zoznam kozmonautických článkov/R
22231Q12780409Zoznam kozmonautických článkov/Q
22232Q12780410Zoznam kozmonautických článkov/V
22233Q12780411Zoznam kozmonautických článkov/Š
22234Q12780412Zoznam kozmonautických článkov/Z
22235Q12780413Zoznam kozmonautických článkov/Ž
22236Q12780414Zoznam kozmonautických článkov/Y
22237Q12780415Zoznam literárnych článkov/2
22238Q12780416Zoznam laringologík (prípravkov na choroby hrdla)
22239Q12780417Zoznam lietadiel Vzdušných síl Slovenskej republiky
22240Q12780418Zoznam kúrií v Bratislave
22241Q12780419Zoznam literárnych pojmov
22242Q12780421Zoznam laxatív
22243Q12780423Zoznam lietadiel Československých aerolinií
22244Q12780424Zoznam literárnych článkov/A
22245Q12780425Zoznam liečiv na ochorenia kostí
22246Q12780426Zoznam literárnych článkov/CH
22247Q12780427Zoznam literárnych článkov/B
22248Q12780428Zoznam literárnych článkov/E
22249Q12780429Zoznam literárnych článkov/DŽ
22250Q12780430Zoznam literárnych článkov/G
22251Q12780431Zoznam literárnych článkov/H
22252Q12780432Zoznam literárnych článkov/F
22253Q12780433Zoznam literárnych článkov/I
22254Q12780434Zoznam literárnych článkov/M
22255Q12780435Zoznam literárnych článkov/P
22256Q12780436Zoznam literárnych článkov/Q
22257Q12780437Zoznam literárnych článkov/T
22258Q12780438Zoznam literárnych článkov/R
22259Q12780439Zoznam literárnych článkov/U
22260Q12780440Zoznam literárnych článkov/S
22261Q12780441Zoznam literárnych článkov/V
22262Q12780442Zoznam literárnych článkov/W
22263Q12780443Zoznam literárnych článkov/Z
22264Q12780444Zoznam literárnych článkov/X
22265Q12780445Zoznam literárnych článkov/Á
22266Q12780446Zoznam literárnych článkov/É
22267Q12780447Zoznam literárnych článkov/Ď
22268Q12780448Zoznam literárnych článkov/Ž
22269Q12780449Zoznam litovských hráčov v NHL (sezóna 2005/06)
22270Q12780450Zoznam londýnskych trhov
22271Q12780451Zoznam lotyšských hráčov v NHL (sezóna 2005/06)
22272Q12780452Zoznam lokálnych prípravkov na liečenie bolesti svalov a kĺbov
22273Q12780453Zoznam majstrov sveta Formuly 1
22274Q12780454Zoznam matematických článkov/B
22275Q12780455Zoznam matematických článkov/A
22276Q12780456Zoznam matematických článkov/T
22277Q12780457Zoznam matematických článkov/Y
22278Q12780458Zoznam matematických článkov/R
22279Q12780459Zoznam matematických článkov/Č
22280Q12780460Zoznam matematických článkov/N
22281Q12780461Zoznam matematických článkov/U
22282Q12780462Zoznam matematických článkov/Z
22283Q12780463Zoznam matematických článkov/V
22284Q12780464Zoznam matematických článkov/Ú
22285Q12780465Zoznam matematických článkov/W
22286Q12780466Zoznam matematických článkov/Š
22287Q12780467Zoznam matematických článkov/F
22288Q12780468Zoznam medicínskych článkov/A
22289Q12780469Zoznam medailistov na Letných olympijských hrách v behu na 200 m
22290Q12780470Zoznam medicínskych článkov/G
22291Q12780471Zoznam medicínskych článkov/C
22292Q12780472Zoznam medicínskych článkov/F
22293Q12780473Zoznam medicínskych článkov/B
22294Q12780474Zoznam medicínskych článkov/D
22295Q12780475Zoznam medicínskych článkov/E
22296Q12780476Zoznam medicínskych článkov/J
22297Q12780477Zoznam medicínskych článkov/I
22298Q12780478Zoznam medicínskych článkov/N
22299Q12780479Zoznam medicínskych článkov/T
22300Q12780480Zoznam medicínskych článkov/S
22301Q12780481Zoznam medicínskych článkov/U
22302Q12780482Zoznam medicínskych článkov/P
22303Q12780483Zoznam medicínskych článkov/R
22304Q12780484Zoznam medicínskych článkov/W
22305Q12780485Zoznam medicínskych článkov/X
22306Q12780486Zoznam medicínskych článkov/Ú
22307Q12780487Zoznam medicínskych článkov/Š
22308Q12780488Zoznam medicínskych článkov/Ž
22309Q12780489Zoznam medicínskych článkov/Ľ
22310Q12780490Zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku
22311Q12780491Zoznam minerálov D
22312Q12780492Zoznam minerálov H
22313Q12780493Zoznam minerálov J
22314Q12780494Zoznam minerálov G
22315Q12780495Zoznam minerálov I
22316Q12780496Zoznam minerálov F
22317Q12780497Zoznam minerálov O
22318Q12780498Zoznam ministrov pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky
22319Q12780499Zoznam mostov v Košiciach
22320Q12780500Zoznam mostov v Bratislave
22321Q12780501Zoznam myorelaxancií
22322Q12780502Zoznam najhranejších piesní slovenských rádií v roku 2011
22323Q12780503Zoznam najvyšších vrchov na západnom Slovensku
22324Q12780504Zoznam najvyšších stavieb v Európskej únii
22325Q12780505Zoznam najvyšších sôch Panny Márie
22326Q12780506Zoznam najvyšších veží v Číne
22327Q12780507Zoznam nemeckých hráčov v NHL (sezóna 2005/06)
22328Q12780508Zoznam nazálnych prípravkov
22329Q12780509Zoznam obcí Rábskej župy
22330Q12780510Zoznam nábreží v Bratislave
22331Q12780511Zoznam obcí Oravskej župy
22332Q12780512Zoznam notárov mesta Banská Bystrica
22333Q12780513Zoznam národných kultúrnych pamiatok v Trnave
22334Q12780514Zoznam nákupných centier v Bratislave
22335Q12780515Zoznam niektorých chýb v slovenčine
22336Q12780517Zoznam obcí Abovskej župy
22337Q12780520Zoznam obcí Zemplínskej župy
22338Q12780522Zoznam oftalmologík a otologík
22339Q12780523Zoznam oftalmologík
22340Q12780524Zoznam objektov s prívlastkom „naj“ na Slovensku
22341Q12780525Zoznam objímiek objektívov
22342Q12780526Zoznam ostrovov v Severnom Írsku
22343Q12780527Zoznam osobností Saint-Raphaël
22344Q12780528Zoznam operiet podľa abecedy
22345Q12780529Zoznam pahorkatín na Slovensku
22346Q12780530Zoznam okresov na Slovensku
22347Q12780533Zoznam piesní Petra Spáleného
22348Q12780534Zoznam piesní Františka Nedvěda
22349Q12780535Zoznam piesní Karola Konárika
22350Q12780536Zoznam piesní Marcely Laiferovej
22351Q12780537Zoznam periférnych vazodilatancií
22352Q12780538Zoznam piesní Petra Hapku
22353Q12780539Zoznam piesní Pavla Haberu
22354Q12780540Zoznam piesní Zory Kolínskej
22355Q12780541Zoznam piesní Zora Laurinca
22356Q12780542Zoznam piesní Dary Rolins
22357Q12780544Zoznam piesní skupiny Brontosauři
22358Q12780550Zoznam po nemecky píšucich spisovateľov
22359Q12780551Zoznam podhorí na Slovensku
22360Q12780552Zoznam podolí na Slovensku
22361Q12780553Zoznam po anglicky píšucich spisovateľov
22362Q12780554Zoznam pohlavných hormónov a modulátorov genitálneho systému
22363Q12780555Zoznam politických článkov/9
22364Q12780556Zoznam politických článkov/2
22365Q12780557Zoznam politických článkov/A
22366Q12780558Zoznam politických článkov/5
22367Q12780559Zoznam politických článkov/1
22368Q12780560Zoznam politických článkov/CH
22369Q12780561Zoznam politických článkov/D
22370Q12780562Zoznam politických článkov/H
22371Q12780563Zoznam politických článkov/J
22372Q12780564Zoznam politických článkov/F
22373Q12780565Zoznam politických článkov/N
22374Q12780566Zoznam politických článkov/L
22375Q12780567Zoznam politických článkov/M
22376Q12780568Zoznam politických článkov/O
22377Q12780569Zoznam politických článkov/R
22378Q12780570Zoznam politických článkov/S
22379Q12780571Zoznam politických článkov/T
22380Q12780572Zoznam politických článkov/W
22381Q12780573Zoznam politických článkov/Z
22382Q12780574Zoznam politických článkov/Y
22383Q12780575Zoznam politických článkov/X
22384Q12780576Zoznam politických článkov/Á
22385Q12780577Zoznam politických článkov/É
22386Q12780578Zoznam politických článkov/Í
22387Q12780579Zoznam politických článkov/Ľ
22388Q12780580Zoznam politických článkov/Č
22389Q12780582Zoznam politických článkov/Ť
22390Q12780583Zoznam politických článkov/Ž
22391Q12780584Zoznam poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja (2001 – 2005)
22392Q12780586Zoznam polostrovov Írska
22393Q12780587Zoznam poslancov Bratislavského samosprávneho kraja (2001 – 2005)
22394Q12780588Zoznam poslancov Bratislavského samosprávneho kraja (2005 – 2009)
22395Q12780590Zoznam poslancov NR SR (1998 – 2002)
22396Q12780591Zoznam poslancov NR SR (2006 – 2010)
22397Q12780592Zoznam poslancov NR SR (2002 – 2006)
22398Q12780595Zoznam poslancov Trnavského samosprávneho kraja (2005 – 2009)
22399Q12780596Zoznam poslancov Žilinského samosprávneho kraja (2001 – 2005)
22400Q12780597Zoznam poslancov Žilinského samosprávneho kraja (2005 – 2009)
22401Q12780599Zoznam poslancov Trnavského samosprávneho kraja (2009 – 2013)
22402Q12780600Zoznam postáv seriálu Priatelia
22403Q12780601Zoznam predsedov vlády Austrálie
22404Q12780602Zoznam postáv seriálu Joan z Arkádie
22405Q12780603Zoznam pozostatkov supernov
22406Q12780604Zoznam predsedov vlád Francúzska
22407Q12780605Zoznam predsedov Ústavného súdu SR
22408Q12780607Zoznam protizápalových a protireumatických látok
22409Q12780608Zoznam prezidentov Athletic Club
22410Q12780609Zoznam prezidentov FC Barcelona
22411Q12780610Zoznam prezidentov Rakúska
22412Q12780611Zoznam prezidentov a predsedov Štátnej rady Poľska
22413Q12780612Zoznam prezidentov Afganistanu
22414Q12780614Zoznam prípravkov proti akné
22415Q12780615Zoznam prípravkov pôsobiacich na renín-angiotenzínový systém
22416Q12780616Zoznam prípravkov na kardioterapiu
22417Q12780617Zoznam prípravkov proti obezite, okrem dietetík
22418Q12780618Zoznam psycholeptík
22419Q12780619Zoznam prípravkov na celkovú výživu
22420Q12780620Zoznam psychoanaleptík
22421Q12780621Zoznam prípravkov pri nachladnutí a kašli
22422Q12780622Zoznam psích plemien podľa FCI
22423Q12780623Zoznam prídavných látok v potravinách
22424Q12780624Zoznam prípravkov na terapiu štítnej žľazy
22425Q12780625Zoznam prípravkov ovplyvňujúcich homeostázu vápnika
22426Q12780626Zoznam psích článkov/A
22427Q12780627Zoznam psích článkov/B
22428Q12780628Zoznam psích článkov/CH
22429Q12780629Zoznam psích článkov/C
22430Q12780630Zoznam psích článkov/I
22431Q12780631Zoznam psích článkov/D
22432Q12780632Zoznam psích článkov/H
22433Q12780633Zoznam psích článkov/F
22434Q12780634Zoznam psích článkov/M
22435Q12780635Zoznam psích článkov/J
22436Q12780636Zoznam psích článkov/O
22437Q12780637Zoznam psích článkov/T
22438Q12780638Zoznam psích článkov/S
22439Q12780639Zoznam psích článkov/Š
22440Q12780640Zoznam referend na Slovensku
22441Q12780641Zoznam pulzarov
22442Q12780642Zoznam rakúskych hráčov v NHL (sezóna 2005/06)
22443Q12780643Zoznam psích článkov/Í
22444Q12780644Zoznam psích článkov/Č
22445Q12780645Zoznam psích článkov/R
22446Q12780646Zoznam riek v Česku
22447Q12780647Zoznam rozhľadní na Slovensku
22448Q12780648Zoznam rímskokatolíckych farárov v Lučenci
22449Q12780649Zoznam sediel Vysokých Tatier
22450Q12780650Zoznam slovenských fyzikov
22451Q12780651Zoznam slovenských hráčov v NHL (sezóna 2005/06)
22452Q12780653Zoznam slovenských hráčov v NHL (sezóna 2007/08)
22453Q12780654Zoznam slovenských hudobných skupín
22454Q12780655Zoznam slovenských článkov/G
22455Q12780656Zoznam slovenských článkov/F
22456Q12780657Zoznam slovenských článkov/I
22457Q12780658Zoznam slovenských článkov/H
22458Q12780659Zoznam slovenských článkov/J
22459Q12780660Zoznam slovenských článkov/L
22460Q12780661Zoznam slovenských článkov/V
22461Q12780662Zoznam slovenských článkov/Ó
22462Q12780663Zoznam slovenských článkov/X
22463Q12780664Zoznam slovenských článkov/W
22464Q12780665Zoznam slovenských článkov/Á
22465Q12780666Zoznam slovenských článkov/Z
22466Q12780667Zoznam slovenských článkov/Y
22467Q12780668Zoznam slovenských článkov/Ľ
22468Q12780669Zoznam slovenských článkov/Ú
22469Q12780670Zoznam slovenských článkov/Č
22470Q12780671Zoznam slovenských článkov/Ď
22471Q12780672Zoznam staroegyptských nomov (Lexa)
22472Q12780674Zoznam staníc pražského metra
22473Q12780675Zoznam starostov, predsedov a primátorov Lučenca
22474Q12780676Zoznam starovekých bohov
22475Q12780678Zoznam stomatologických prípravkov
22476Q12780679Zoznam terapeutických rádiofarmaceutík
22477Q12780680Zoznam stredných škôl v Bratislave
22478Q12780681Zoznam stredných škôl v Košiciach
22479Q12780682Zoznam svébskych kráľov v Galícii
22480Q12780683Zoznam tried ťažkých krížnikov
22481Q12780684Zoznam sviatkov na Slovensku
22482Q12780685Zoznam svetových flautistov
22483Q12780686Zoznam trénerov Athletic Club
22484Q12780687Zoznam tuberkulostatík (antimykrobiálnych látok)
22485Q12780688Zoznam ulíc a námestí v Komárne
22486Q12780689Zoznam ulíc a námestí v Bytči
22487Q12780690Zoznam ulíc a námestí v Galante
22488Q12780691Zoznam ulíc a námestí v Hlohovci
22489Q12780692Zoznam ulíc a námestí v Martine
22490Q12780693Zoznam ulíc a námestí v Leviciach
22491Q12780694Zoznam ulíc a námestí v Liptovskom Mikuláši
22492Q12780695Zoznam ulíc a námestí v Košiciach
22493Q12780696Zoznam ulíc a námestí v Novom Meste nad Váhom
22494Q12780697Zoznam ulíc a námestí v Piešťanoch
22495Q12780698Zoznam ulíc a námestí v Nitre
22496Q12780699Zoznam ulíc v Nových Zámkoch
22497Q12780700Zoznam uzavretých staníc metra v Osle
22498Q12780701Zoznam uznaných športov
22499Q12780702Zoznam ulíc a námestí v Považskej Bystrici
22500Q12780703Zoznam ulíc a námestí v Trnave
22501Q12780704Zoznam urologík
22502Q12780705Zoznam ulíc a námestí v Žiari nad Hronom
22503Q12780706Zoznam ulíc a námestí v Trenčíne
22504Q12780707Zoznam ulíc a námestí v Sečovciach
22505Q12780708Zoznam ušných prípravkov
22506Q12780709Zoznam veľvyslancov Spojených štátov amerických na Slovensku
22507Q12780710Zoznam vládcov Angoly
22508Q12780711Zoznam vazoprotektív a venofarmák
22509Q12780713Zoznam videoklipov skupiny Horkýže Slíže
22510Q12780715Zoznam vakcíny
22511Q12780717Zoznam vládcov Blatenského kniežatstva
22512Q12780723Zoznam vládcov Mughalskej ríše
22513Q12780724Zoznam vládcov Nitrianskeho kniežatstva
22514Q12780725Zoznam vládcov Nemeckej demokratickej republiky
22515Q12780726Zoznam vládcov Nemecka
22516Q12780730Zoznam vládcov starovekého Egypta podľa Manetóna (Eusébios)
22517Q12780731Zoznam vládcov starovekého Egypta podľa Manetóna (Africanus)
22518Q12780734Zoznam vodných tokov v Košiciach
22519Q12780735Zoznam vodcov Komunistickej strany Česko-Slovenska
22520Q12780736Zoznam vodných tokov v Bratislave
22521Q12780737Zoznam vodných tokov v povodí Cirochy
22522Q12780738Zoznam vodných tokov v povodí Myjavy
22523Q12780739Zoznam vodných tokov v povodí Hnilca
22524Q12780740Zoznam vodných tokov v povodí Kysuce
22525Q12780741Zoznam vodných tokov v povodí Váhu
22526Q12780742Zoznam vodných tokov v povodí Nitry
22527Q12780743Zoznam vodných tokov v povodí Tople
22528Q12780744Zoznam vodných tokov v povodí Slatiny
22529Q12780745Zoznam vybraných historikov a diel z oblasti slovenských dejín
22530Q12780746Zoznam vybraných potokov na Slovensku
22531Q12780747Zoznam významných Karpatských Nemcov
22532Q12780748Zoznam víl v Bratislave
22533Q12780749Zoznam vysielačov v Česku
22534Q12780750Zoznam výročí
22535Q12780751Zoznam významných svetových gambistov
22536Q12780752Zoznam významných svetových hobojistov
22537Q12780753Zoznam významných svetových hornistov
22538Q12780754Zoznam významných svetových lutnistov
22539Q12780755Zoznam významných svetových organistov
22540Q12780756Zoznam vžitých pomenovaní miest a obcí
22541Q12780757Zoznam zaniknutých európskych enkláv
22542Q12780758Zoznam zlomových a vulkanotektonických štruktúr na Slovensku
22543Q12780759Zoznam základných a stredných škôl v Prešove
22544Q12780760Zoznam základných logických obvodov
22545Q12780761Zoznam značiek minerálnych vôd
22546Q12780762Zoznam úsekov na rieke Dunaj
22547Q12780763Zoznam úspechov Athletic Club
22548Q12780765Zoznam častí seriálu Perníkový tatko
22549Q12780767Zoznam častí seriálu Dva a pol chlapa
22550Q12780769Zoznam častí seriálu Hoď svišťom
22551Q12780771Zoznam častí seriálu Mafstory
22552Q12780772Zoznam častí seriálu Mesto tieňov
22553Q12780773Zoznam častí televíznej relácie Partička
22554Q12780776Zoznam členov akadémie vied Francúzska
22555Q12780777Zoznam článkov slnečnej sústavy/6
22556Q12780778Zoznam článkov slnečnej sústavy/8
22557Q12780779Zoznam článkov slnečnej sústavy/B
22558Q12780780Zoznam článkov slnečnej sústavy/D
22559Q12780781Zoznam článkov slnečnej sústavy/CH
22560Q12780782Zoznam článkov slnečnej sústavy/DŽ
22561Q12780783Zoznam článkov slnečnej sústavy/C
22562Q12780784Zoznam článkov slnečnej sústavy/E
22563Q12780785Zoznam článkov slnečnej sústavy/F
22564Q12780786Zoznam článkov slnečnej sústavy/T
22565Q12780787Zoznam článkov slnečnej sústavy/R
22566Q12780788Zoznam článkov slnečnej sústavy/Q
22567Q12780789Zoznam článkov slnečnej sústavy/P
22568Q12780790Zoznam článkov slnečnej sústavy/U
22569Q12780791Zoznam článkov slnečnej sústavy/S
22570Q12780792Zoznam článkov slnečnej sústavy/Z
22571Q12780793Zoznam článkov slnečnej sústavy/Y
22572Q12780794Zoznam článkov slnečnej sústavy/Č
22573Q12780795Zoznam článkov slnečnej sústavy/Ľ
22574Q12780796Zoznam športových disciplín
22575Q12780797Zoznam športových článkov/?
22576Q12780798Zoznam športových článkov/B
22577Q12780799Zoznam športových článkov/C
22578Q12780800Zoznam športových článkov/D
22579Q12780801Zoznam športových článkov/F
22580Q12780802Zoznam športových článkov/CH
22581Q12780803Zoznam športových článkov/L
22582Q12780804Zoznam športových článkov/S
22583Q12780805Zoznam športových článkov/U
22584Q12780806Zoznam športových článkov/T
22585Q12780807Zoznam športových článkov/R
22586Q12780808Zoznam športových článkov/W
22587Q12780809Zoznam športových článkov/X
22588Q12780810Zoznam športových článkov/Y
22589Q12780811Zoznam športových článkov/V
22590Q12780812Zoznam športových článkov/Á
22591Q12780813Zoznam športových článkov/Z
22592Q12780814Zoznam športových článkov/Ä
22593Q12780815Zoznam športových článkov/É
22594Q12780816Zoznam športových článkov/Ö
22595Q12780817Zoznam športových článkov/Ú
22596Q12780818Zoznam športových článkov/Ü
22597Q12780819Zoznam športových článkov/Š
22598Q12780820Zoznam štátov a závislých území
22599Q12780821Zoznam štátov podľa počtu obyvateľov v roku 2003
22600Q12780822Zoznam štátnych ciest v Chorvátsku
22601Q12780823Zoznam športových článkov/Ž
22602Q12780824Zoznam šéfdirigentov Bamberského symfonického orchestra
22603Q12780825Zoznam šéfdirigentov Clevelandského orchestra
22604Q12780826Zoznam šéfdirigentov Filharmonického orchestra Francúzskeho rozhlasu
22605Q12780827Zoznam šéfdirigentov Francúzskeho národného orchestra
22606Q12780828Zoznam šéfdirigentov Hallé orchestra
22607Q12780829Zoznam šéfdirigentov Kráľovskej liverpoolskej filharmónie
22608Q12780830Zoznam šéfdirigentov Hongkonského filharmonického orchestra
22609Q12780831Zoznam šéfdirigentov Houstonského symfonického orchestra
22610Q12780832Zoznam šéfdirigentov Izraelského filharmonického orchestra
22611Q12780833Zoznam šéfdirigentov Malajzijského filharmonického orchestra
22612Q12780834Zoznam šéfdirigentov Londýnskeho symfonického orchestra
22613Q12780835Zoznam šéfdirigentov Nemeckého symfonického orchestra Berlín
22614Q12780836Zoznam šéfdirigentov Národného symfonického orchestra
22615Q12780837Zoznam šéfdirigentov Orchestra Mariinského divadla
22616Q12780838Zoznam šéfdirigentov Newyorskej filharmónie
22617Q12780839Zoznam šéfdirigentov Losangeleskej filharmónie
22618Q12780840Zoznam šéfdirigentov Pittsburského symfonického orchestra
22619Q12780841Zoznam šéfdirigentov Sanfranciského symfonického orchestra
22620Q12780842Zoznam šéfdirigentov Symfonického orchestra Hesenského rozhlasu
22621Q12780843Zoznam šéfdirigentov Saského štátneho orchestra Drážďany
22622Q12780844Zoznam šéfdirigentov Symfonického orchestra Símona Bolívara
22623Q12780845Zoznam županov Oravy
22624Q12780847Zoznam šógunov Tokugawa
22625Q12780848Zoznamy šéfdirigentov významných svetových orchestrov
22626Q12780849Zoznam šéfdirigentov Viedenského symfonického orchestra
22627Q12780850Zoznam šéfdirigentov Viedenskej filharmónie
22628Q12780851Zoznam šéfdirigentov Českej filharmónie
22629Q12780852Zrakové pole
22630Q12780853Zradení
22631Q12780855Zrelá mladosť
22632Q12780857Zreťazená voľná pamäť
22633Q12780858Zrovnoprávnenie černochov
22634Q12780859Zrubársky jarok
22635Q12780860Zrážková voda
22636Q12780863Zubenelhakrabi
22637Q12780864Zubák (potok)
22638Q12780865Zubrovica
22639Q12780866Zupča
22640Q12780868Zuzana Bartošová
22641Q12780869Zuzana Bartková
22642Q12780870Zuzana Hurtajová
22643Q12780871Zuzana Kiczková
22644Q12780872Zuzana Krnová
22645Q12780873Zuzana Stanislavová
22646Q12780874Zuzana Wienk
22647Q12780875Zuzana Thurzová
22648Q12780876Zuzana Štefániová
22649Q12780877Zuzana Šimkovicová
22650Q12780878Zuzana Zemanová
22651Q12780879Zušľachťovanie
22652Q12780882Zvislá nosná konštrukcia
22653Q12780883Zvislá obrážačka
22654Q12780884Zvislá platňa
22655Q12780885Zvláštne
22656Q12780886Zvony pre bosých
22657Q12780887Zväz hornouhorských banských miest
22658Q12780888Zväz (matematika)
22659Q12780890Zváračstvo
22660Q12780891Zväz múzeí na Slovensku
22661Q12780892Zväz vojakov Slovenskej republiky
22662Q12780893Zväzok dôverníka
22663Q12780894Zväzok kandidáta tajnej spolupráce
22664Q12780895Zväzok priamok
22665Q12780897Zábava (prítok Bodvy)
22666Q12780898Zväzok tajného spolupracovníka
22667Q12780900Záblatie
22668Q12780903Zábiedovčík
22669Q12780904Záhlavná medziplošná žila
22670Q12780905Záhlavná prietoková žila
22671Q12780906Záhlavový splav
22672Q12780907Záhoranka
22673Q12780911Záhradná architektúra
22674Q12780913Záhradná stavba
22675Q12780916Základná škola (Bratislava, Sokolíkova 2)
22676Q12780918Základná filozofická otázka
22677Q12780919Základná hodnota
22678Q12780920Základná knižnica
22679Q12780922Základná škola (Bratislava, Dudova 2)
22680Q12780923Základná a stredná škola v Kirchdorfe
22681Q12780924Základná škola (Bytča, Eliáša Lániho 261/7)
22682Q12780925Základná škola (Bytča, Ulica mieru č. 1235)
22683Q12780926Základná škola (Košice, Kežmarská 30)
22684Q12780927Základná škola (Krásno nad Kysucou, Mládežnícka 1343)
22685Q12780928Základná škola (Nitra, Benkova 34)
22686Q12780929Základná škola (Partizánske, Malinovského 1160/31)
22687Q12780930Základná škola (Púchov, Mládežnícka 1434/16)
22688Q12780931Základná škola (Košice, Požiarnická 3)
22689Q12780932Základná škola (Sabinov, Komenského 13)
22690Q12780933Základná škola (Močenok, Školská 1158)
22691Q12780934Základná škola (Považská Bystrica, Slovanská 1415/7)
22692Q12780935Základná škola (Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1133/53)
22693Q12780937Základná škola (Spišská Nová Ves, Ing. O. Kožucha 11)
22694Q12780938Základná škola (Spišská Nová Ves, Komenského 2)
22695Q12780939Základná škola (Stará Ľubovňa, Komenského 6)
22696Q12780940Základná škola (Stropkov, Mlynská 697/7)
22697Q12780941Základná škola (Trnava, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15)
22698Q12780942Základná škola s materskou školou (Budimír)
22699Q12780943Základná škola kpt. Jána Nálepku
22700Q12780944Základná škola s materskou školou, Spišský Hrhov
22701Q12780945Základná škola s materskou školou (Novoť)
22702Q12780946Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša
22703Q12780947Základná škola s materskou školou (Zalužice)
22704Q12780948Základné pletivo
22705Q12780949Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola (Želiezovce, Komenského 1)
22706Q12780950Základný matematický výskum
22707Q12780952Základný konštrukčný systém
22708Q12780953Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka
22709Q12780954Základný pojem
22710Q12780955Základný problém
22711Q12780956Základný poludník
22712Q12780957Základný výskum Univerzity Ohio State
22713Q12780960Zákon akcie a reakcie
22714Q12780961Zákon Dunsa Scota
22715Q12780962Zákon (filozofia)
22716Q12780963Zákon algebraickej štruktúry
22717Q12780964Zákon klesajúceho dopytu a rastúcej ponuky
22718Q12780965Zákon javu
22719Q12780966Zákon dostatočného dôvodu
22720Q12780967Zákon formálnej logiky
22721Q12780968Zákon ekonómie času
22722Q12780969Zákon jedného argumentu
22723Q12780970Zákon jednoty a boja protikladov
22724Q12780971Zákon kontrapozície
22725Q12780972Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o niektorých prechodných opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku
22726Q12780973Zákon zotrvačnosti
22727Q12780974Zákonitosť
22728Q12780975Zákon zachovania náboja
22729Q12780976Zákon štátu
22730Q12780977Zákony žiarenia
22731Q12780978Zákysučie
22732Q12780979Zákopčianka
22733Q12780980Zálesie (Amerika)
22734Q12780981Zálistok
22735Q12780982Zákruty
22736Q12780984Zálučie
22737Q12780985Záluhy
22738Q12780986Záluž
22739Q12780987Zámer
22740Q12780988Zámostská hoľa
22741Q12780990Západná filozofia
22742Q12780992Západ (Spišská Nová Ves)
22743Q12780993Západ (Trenčín)
22744Q12780994Západ (kresťanstvo)
22745Q12780995Zánik systému
22746Q12780996Zánik
22747Q12780997Zánik predmetu
22748Q12780999Západná perzština
22749Q12781000Zápal pankreasu
22750Q12781001Západofranská ríša
22751Q12781004Západobeskydské podhůří
22752Q12781006Západopacifický litosférický blok
22753Q12781008Zápalové choroby centrálneho nervového systému (MKCH-10)
22754Q12781010Zápas storočia (box)
22755Q12781012Zápisový lístok
22756Q12781014Záporné číslo
22757Q12781015Záporožská ulica
22758Q12781017Zásobný koreň
22759Q12781018Zásihlianka
22760Q12781020Zápotočie
22761Q12781022Zásobáreň komét
22762Q12781023Zápästnozáprstný kĺb palca
22763Q12781024Zátoka (potok)
22764Q12781025Závada (prítok Radiše)
22765Q12781029Záujem (psychológia)
22766Q12781030Záujem (sociológia)
22767Q12781032Závadský potok (prítok Domanižanky)
22768Q12781033Závadský potok (prítok Váhu)
22769Q12781035Záverečná správa (geologický výskum)
22770Q12781036Závesný klzák
22771Q12781037Závod protipožiarnej ochrany železníc Slovenskej republiky
22772Q12781040Závody Slovenského národného povstania
22773Q12781041Závodská cesta
22774Q12781043Záväznosť
22775Q12781044Závitová čeľusť
22776Q12781045Záväzok (účtovníctvo)
22777Q12781046Zázračná chobotnica Krejzy
22778Q12781047Zázrivá (prítok Turca)
22779Q12781048Zína Futasová
22780Q12781049Zóna
22781Q12781051Zóna Chalupkova
22782Q12781052Zúbra (prítok Hrona)
22783Q12781054Ádhary
22784Q12781055Ádi
22785Q12781057Álasja
22786Q12781058Ánandamája-kóša
22787Q12781060Áno, miláčik!
22788Q12781061Ákarna dhanurásana
22789Q12781066Éma
22790Q12781067Érigoné (dcéra Aigistha)
22791Q12781069Ílovnica (potok)
22792Q12781072Írske národné lakrosové družstvo žien
22793Q12781073Írske národné lakrosové družstvo mužov
22794Q12781074Íšvarakršna
22795Q12781076Ôsmy svetadiel
22796Q12781078Údolie
22797Q12781079Úcta
22798Q12781081Úbohý Jonatán
22799Q12781082Údiv
22800Q12781084Údolie mládeže
22801Q12781085Úhrada
22802Q12781088Únia
22803Q12781089Úloha štátu v zmiešanej ekonomike
22804Q12781090Únik (psychológia)
22805Q12781091Úmysel
22806Q12781095Úkon (výroba)
22807Q12781096Úložisko (vrch)
22808Q12781099Úpadok systému
22809Q12781100Úpadok kultúry
22810Q12781101Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru
22811Q12781102Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru
22812Q12781103Úrad
22813Q12781104Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
22814Q12781106Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
22815Q12781107Úrad pre štátnu službu
22816Q12781108Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
22817Q12781109Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
22818Q12781110Úrokové obdobie
22819Q12781111Úrazové poistenie
22820Q12781114Úsek (výroba)
22821Q12781115Úryvok
22822Q12781117Úslovie
22823Q12781118Ústava Slovenskej republiky (1939)
22824Q12781119Ústav matematických vied
22825Q12781120Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
22826Q12781122Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky
22827Q12781123Ústav lekárskej kozmetiky
22828Q12781124Ústavný činiteľ
22829Q12781127Ústava Československej republiky (1948)
22830Q12781130Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
22831Q12781131Ústredie slovenského katolíckeho študentstva
22832Q12781132Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
22833Q12781133Ústredná budova Stredoslovenských elektrární
22834Q12781134Ústie nad Oravou
22835Q12781135Ústie nad Priehradou
22836Q12781136Ústredná volebná komisia
22837Q12781137Útecha
22838Q12781140Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru
22839Q12781142Útok na špicu hitparády
22840Q12781145Úvaha
22841Q12781146Úvaha (myšlienkový postup)
22842Q12781147Územná samospráva
22843Q12781148Úzkopásmový filter
22844Q12781149Úverová kríza
22845Q12781150Úvalinovitá dolina
22846Q12781151Úverové financovanie
22847Q12781153Územný rozvoj
22848Q12781155Územie dnešného okresu Svidník v stredoveku
22849Q12781156Účel
22850Q12781157Účasť na vedeckom bádaní
22851Q12781163Účinnosť (technika)
22852Q12781164Účinnosť právneho predpisu
22853Q12781165Účelový úver
22854Q12781166Účel (filozofia)
22855Q12781167Účiarie
22856Q12781168Účinnosť terapie
22857Q12781170Účtovná operácia
22858Q12781171Účtovník (Mafstory)
22859Q12781172Účinná látka
22860Q12781173Účinok (filozofia)
22861Q12781174Účtovný prípad
22862Q12781176Čachtický hradný vrch
22863Q12781178Čadečanka
22864Q12781179ČSOB leasing
22865Q12781181Čachtická jaskyňa
22866Q12781182Čad (hudobná skupina)
22867Q12781184Čajkovský potok
22868Q12781185Čakanská kultúra
22869Q12781189Časomerný veršový systém
22870Q12781190Čaradický potok
22871Q12781191Časné
22872Q12781192Čarbanice
22873Q12781193Čarovné zrno
22874Q12781195Čapajevova ulica (Bratislava)
22875Q12781196Časopriestor (album)
22876Q12781197Čas, ktorý žijeme
22877Q12781198Časomiera
22878Q12781199Časovosť
22879Q12781201Časová preferencia
22880Q12781202Časová rovnica
22881Q12781203Časová hviezda
22882Q12781204Časový granát
22883Q12781205Časová služba
22884Q12781206Častica látky
22885Q12781207Časť (taxonómia)
22886Q12781208Čausiansky potok
22887Q12781209Čačina (folklórny súbor)
22888Q12781210Čchugarjong
22889Q12781212Čebovský potok
22890Q12781213Čchi (všeobecný pojem)
22891Q12781214Čchin-wei Čchanová
22892Q12781216Čeklís (hrad)
22893Q12781217Čekovský potok
22894Q12781221Čeremka
22895Q12781223Čenkovský ostrov
22896Q12781224Čenkovej deti
22897Q12781225Čermanský potok
22898Q12781226Černinec
22899Q12781229Černokňažník (časopis)
22900Q12781230Čermáň
22901Q12781233Čert nespí
22902Q12781236Čertov
22903Q12781237Červené víno (film)
22904Q12781238Červená koronálna čiara
22905Q12781239Červená voda (prítok Vajskovského potoka)
22906Q12781242Červená voda (prítok Turca)
22907Q12781243Červený kapitán
22908Q12781244Červená asymetria
22909Q12781245Červený mak (film)
22910Q12781246Česko-Slovensko na Festival international du film
22911Q12781247Červomory
22912Q12781250Červený potok (prítok Michalovky)
22913Q12781252Červený potok (prítok Jelešne)
22914Q12781253Červený potok (prítok Drienického potoka)
22915Q12781254Česko-slovenská internetová liga
22916Q12781255Česko-slovenská národná banka (Bratislava)
22917Q12781258Česko-slovenská vzájomnosť
22918Q12781259Česko-slovenský pavilón na EXPO 58
22919Q12781260Československý národný komitét astronomický
22920Q12781262Československá astronomická spoločnosť pri ČSAV
22921Q12781264Česko Slovensko má talent 2011
22922Q12781265Česko Slovensko má talent 2010
22923Q12781267Českoslovanská jednota
22924Q12781268Česko Slovensko má talent 2012
22925Q12781269Česko Slovenská SuperStar (2009)
22926Q12781270České umenie
22927Q12781271České národné lakrosové družstvo žien
22928Q12781273České národné lakrosové družstvo mužov
22929Q12781276Čestná stráž Ozbrojených síl Slovenskej republiky
22930Q12781277Český štátoprávny program
22931Q12781279Čečejovský potok
22932Q12781281Čeští brouci
22933Q12781283Čiapočkovité
22934Q12781284Čierna (prítok Ždiarskeho potoka)
22935Q12781287Čeľustnatky
22936Q12781288Čiastočná frazeologizácia
22937Q12781289Čierna Hora (Nálepkovo)
22938Q12781290Čiastočné rezervy
22939Q12781291Čierna hora (vrch v Ondavskej vrchovine)
22940Q12781292Čierna voda (prítok Popradu)
22941Q12781293Čiernohorský potok (prítok Železného potoka)
22942Q12781294Čierna voda (prítok Dolinky)
22943Q12781295Čierna Voda (Chorvátsky Grob)
22944Q12781296Čierny (priezvisko)
22945Q12781298Čierny močiar
22946Q12781300Čierny jarok (prítok Bieleho Váhu)
22947Q12781301Čierny hrad
22948Q12781302Čierny potok (prítok Barnova)
22949Q12781304Čierny dážď
22950Q12781305Čierny potok (prítok Bieleho Váhu)
22951Q12781306Čierny potok (prítok Brezianskeho potoka)
22952Q12781307Čierny potok (prítok Gortvy)
22953Q12781308Čierny potok (prítok Kamienky)
22954Q12781309Čierny potok (prítok Kamenistého potoka)
22955Q12781310Čierny potok (prítok Hradnianky)
22956Q12781311Čierny potok (prítok Mútňanky)
22957Q12781312Čierny potok (prítok Lesnianky)
22958Q12781313Čierny potok (prítok Olešnianky)
22959Q12781314Čierny potok (prítok Myjavskej Rudavy)
22960Q12781315Čierny potok (prítok Skalného potoka)
22961Q12781316Čierny potok (prítok Zlatianskeho potoka)
22962Q12781317Čierny potok (prítok Čierňanky)
22963Q12781320Čierňanka (prítok Rajčanky)
22964Q12781321Čierny vrch (1 068,4 m n. m.)
22965Q12781323Činidlo
22966Q12781324Činný výkon
22967Q12781325Čistá inflácia (jadrová inflácia)
22968Q12781328Činnosť človeka
22969Q12781329Čistota
22970Q12781330Činča
22971Q12781331Činná príčina
22972Q12781332Čip
22973Q12781333Činohra Slovenského národného divadla
22974Q12781334Činnosť podniku
22975Q12781335Čisté ruky
22976Q12781336Čisté svedomie
22977Q12781338Čistý akt
22978Q12781339Čitta
22979Q12781340Čistý praktický rozum
22980Q12781341Čistý rozum
22981Q12781342Členenie
22982Q12781343Členenie Karpát
22983Q12781344Čičava (potok)
22984Q12781346Človek a príroda
22985Q12781349Človek na moste
22986Q12781350Človek modžokertský
22987Q12781352Človek súčasný
22988Q12781353Človek v ohrození
22989Q12781354Čo to zvoní, čo to hrká?
22990Q12781356Čo sa týka lásky
22991Q12781359Čomov palác
22992Q12781360Čorštynská elevácia
22993Q12781363Črevné infekčné choroby (MKCH-10)
22994Q12781364Črmník (prítok Dúbravky)
22995Q12781365Črmník (prítok Mlynského potoka)
22996Q12781369Čákiho palác (Rázusovo nábrežie)
22997Q12781370Čárska Kopánka
22998Q12781371Čákiho palác (Štúrova)
22999Q12781372Čársky potok
23000Q12781376Členkovec