Go back

List of pages on skwiki whithout interwiki connections: 52001 - 53000

No.Item ID on wikidata.orgPage name on sk.wikipedia.org
52001Q12769140Klaun Am
52002Q12769141Klaudia Buganová
52003Q12769142Klaudius Viceník
52004Q12769143Klaudia Kinská
52005Q12769144Klaus (priezvisko)
52006Q12769145Klavírny koncert
52007Q12769146Klačno
52008Q12769147Klecenský potok
52009Q12769150Klavírny koncert (Grieg)
52010Q12769152Klein proti Slovenskej republike
52011Q12769153Klemensova ulica (Bratislava)
52012Q12769154Klemens Faber
52013Q12769155Klenotníctvo
52014Q12769156Klenovská Rimava
52015Q12769157Klement Brecht
52016Q12769165Klesajúca funkcia
52017Q12769166Kleodaios (syn Herakla)
52018Q12769167Klepsinovité
52019Q12769168Kliesňová
52020Q12769171Kleofán
52021Q12769173Klimax (literatúra)
52022Q12769175Klinický obraz
52023Q12769176Klingerka
52024Q12769177Klinovotemenný splav
52025Q12769178Klin (spojovacia súčiastka)
52026Q12769179Klimatogeografia
52027Q12769183Klobásovský potok
52028Q12769186Klub Bystríkov
52029Q12769187Klub Melenčiarov
52030Q12769189Klubinský potok
52031Q12769192Klub nespravodlivo plešatých
52032Q12769193Klzné ložisko
52033Q12769195Klub konkretistov
52034Q12769196Kláštor Královo Pole
52035Q12769198Kléber Silva Nascimento
52036Q12769202Klínovka
52037Q12769203Klčovský potok
52038Q12769205Kmeň (stonka)
52039Q12769207Kmeň 121
52040Q12769208Kláštorský potok (prítok Znievskeho potoka)
52041Q12769210Kmeňový náčelník
52042Q12769211Kmitňa
52043Q12769215Knihobežník
52044Q12769216Knihy Machabejcov
52045Q12769217Knihomoľ
52046Q12769219Kobylie (potok)
52047Q12769220Kobra
52048Q12769221Kobaltová žlť
52049Q12769222Koalícia ochotných
52050Q12769223Kobeliarovský potok
52051Q12769224Kochanovský potok (prítok Chocholnice)
52052Q12769225Kochanovce (mestská časť)
52053Q12769226Kochanovský potok (prítok Koprivničky)
52054Q12769227Kochanovský potok (prítok Černošiny)
52055Q12769228Kochnáčsky potok
52056Q12769230Kocanský potok
52057Q12769232Kochovo sanatórium
52058Q12769233Kochova záhrada
52059Q12769234Kockovitá kosť
52060Q12769235Kocižský potok
52061Q12769236Kocman
52062Q12769237Kocourkovo, aneb: Jen abychom v hanbě nezůstali
52063Q12769238Kocurice
52064Q12769239Kocába
52065Q12769241Koeficient plnosti indikátorového diagramu
52066Q12769242Kognitívna antropológia
52067Q12769243Koexistencia
52068Q12769245Kodiológia
52069Q12769247Kodifikovaná frazéma
52070Q12769248Kognitívna biológia
52071Q12769249Kognitívna selektivita
52072Q12769250Kognitívny významový útvar
52073Q12769251Koherentizmus
52074Q12769252Koherentné vlnenie
52075Q12769253Koherencia
52076Q12769254Kohlmann
52077Q12769256Kohútov potok
52078Q12769260Kokavka
52079Q12769261Kokot (veža)
52080Q12769266Kolektívne nevedomie
52081Q12769267Kolagénne väzivo
52082Q12769268Kolektív
52083Q12769269Kolačínsky potok
52084Q12769270Kolektívna mienka
52085Q12769271Kolesár (priezvisko)
52086Q12769272Kolektívny dom
52087Q12769273Kolačkovský potok
52088Q12769276Koliba Tri Studničky
52089Q12769278Kolobeh (album)
52090Q12769279Kollárovo námestie (Bratislava)
52091Q12769280Kolimačná chyba
52092Q12769281Kolo (spolok)
52093Q12769282Kolmá ulica (Bratislava)
52094Q12769285Kolokabilita
52095Q12769286Kolokačná frazéma
52096Q12769287Kolokácia
52097Q12769289Koloman Czógler
52098Q12769290Koloman Berényi
52099Q12769291Koloman Bitter
52100Q12769292Koloman Mikula
52101Q12769293Koloman Kolomi Geraldini
52102Q12769294Koloman Kemenczky
52103Q12769295Koloman Novacký
52104Q12769296Koloman Ivanička
52105Q12769297Koloman Makovíny
52106Q12769298Koloman Slimák
52107Q12769299Koloman Peťko
52108Q12769300Koloman Čillík
52109Q12769301Koloman Šimšík
52110Q12769302Koloman Šándor
52111Q12769303Kolonizácia južného Slovenska v rokoch 1921 – 1938
52112Q12769306Kolumbijské národné inline hokejové družstvo žien
52113Q12769308Kolónia Svojdomov
52114Q12769309Komajota
52115Q12769310Kolónia (osada)
52116Q12769311Kombinovaný variant frazémy
52117Q12769312Kombinovaná variantnosť
52118Q12769313Kombinatorická logika
52119Q12769316Komeniológia
52120Q12769317Komenského ulica (Košice)
52121Q12769318Komentovanie
52122Q12769319Komentár (výklad)
52123Q12769321Komerčný multiplex
52124Q12769323Kometárna globula
52125Q12769324Komes
52126Q12769326Kompilácia (programovanie)
52127Q12769327Komparatívny manažment
52128Q12769328Kompatibilita
52129Q12769330Kompenzácia choroby
52130Q12769331Komparácia filozofií
52131Q12769334Komornícky potok
52132Q12769336Komparatistika
52133Q12769337Komplementárne frazeologické antonymá
52134Q12769338Komplex (psychológia)
52135Q12769339Komponentová analýza
52136Q12769340Komplikácia choroby
52137Q12769343Komputerizácia
52138Q12769344Kompresný pomer (informatika)
52139Q12769345Kompromis (skupina)
52140Q12769347Kompozičný bridž
52141Q12769348Komponovanie hudby
52142Q12769351Komunikačná efektívnosť
52143Q12769353Komunikačné prostriedky
52144Q12769354Komunikačný kanál (teória komunikácie)
52145Q12769355Komunikačný proces
52146Q12769356Komunistická morálka
52147Q12769357Komunistická spoločenská samospráva
52148Q12769358Komárnický potok
52149Q12769360Komutátorový striedavý stroj
52150Q12769362Komutácia
52151Q12769364Kométa Coggia
52152Q12769365Kométa C/1999 J2
52153Q12769366Komédia (anime)
52154Q12769368Konanie (činnosť)
52155Q12769369Konchológia
52156Q12769370Konceptuálny systém
52157Q12769371Kondenzácia (astronómia)
52158Q12769372Konduktometria
52159Q12769374Konečne sami
52160Q12769376Konfederácia športových zväzov Slovenskej republiky
52161Q12769377Konekcionizmus
52162Q12769378Konečnosť
52163Q12769381Konečná stanica (film)
52164Q12769382Konečné
52165Q12769386Konfirmacionizmus
52166Q12769388Kongregacionalizmus
52167Q12769390Kongregácia sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša
52168Q12769391Konfrontačná frazeológia
52169Q12769393Koniec
52170Q12769396Konkretizačná frazéma
52171Q12769397Konkrétna práca
52172Q12769398Konkordancia (biblistika)
52173Q12769399Konkrétne
52174Q12769400Konkordancia (geológia)
52175Q12769401Konkomitancia
52176Q12769402Konkordancia (synkriticizmus)
52177Q12769403Konkrétne myslenie
52178Q12769404Konkrétnosť pravdy
52179Q12769408Konrád Švestka
52180Q12769409Konsenzus (právo)
52181Q12769412Kontinentálny ľadovec
52182Q12769413Kontinuálnosť zmyslu
52183Q12769414Kontrastná látka
52184Q12769415Kontumácia
52185Q12769417Kontubernium
52186Q12769418Kontrárny
52187Q12769419Kontrola a riadenie kvality
52188Q12769421Kontrola originality
52189Q12769424Kontrola kvality
52190Q12769426Kontribút
52191Q12769427Konvencionalizmus
52192Q12769429Konvenčná tomografia
52193Q12769430Konverzný kurz
52194Q12769432Konvenčná rádiológia
52195Q12769435Konvolút
52196Q12769437Konzekvenciálna etika
52197Q12769439Konzistencia
52198Q12769440Konzul (staroveký Rím)
52199Q12769441Konziliárny
52200Q12769443Konzultácia
52201Q12769444Konziliár
52202Q12769448Konštanta
52203Q12769449Konštanta výrokovej logiky
52204Q12769450Konštantnosť
52205Q12769451Konštantín Bauer
52206Q12769452Konštica
52207Q12769453Konštituent
52208Q12769454Konštatovanie
52209Q12769455Konštitutívne pravidlo
52210Q12769456Konštitučný systém
52211Q12769457Konštruktivistická matematika
52212Q12769458Konštrukčná klasifikácia frazém
52213Q12769459Konštruktívna metóda
52214Q12769460Konštrukčný systém budovy
52215Q12769461Kooperácia práce
52216Q12769462Koordinačná reakcia
52217Q12769464Kopa (vrch v Malej Fatre)
52218Q12769465Kopernica (potok)
52219Q12769466Kopernikánsky obrat
52220Q12769468Kopernikova ulica (Hlohovec)
52221Q12769469Kopernikovský princíp
52222Q12769471Kopulačný orgán
52223Q12769472Koprivnička
52224Q12769473Koprovnica
52225Q12769474Kopytníky
52226Q12769476Korektív
52227Q12769477Kordošov potok
52228Q12769479Koreň slova
52229Q12769480Korelačný koeficient
52230Q12769482Korelát
52231Q12769483Korelatívny pojem
52232Q12769484Korlátka
52233Q12769485Koreň idealizmu
52234Q12769486Koronálny oblak
52235Q12769488Kornélia Veselová
52236Q12769490Kornélia Thurzová
52237Q12769492Kornel Bezay
52238Q12769493Kornel Brtko
52239Q12769495Kornel Reinhardt
52240Q12769496Kornianka
52241Q12769497Korporatívny štát
52242Q12769498Korutánsko (historické územie)
52243Q12769499Koruna (peniaze)
52244Q12769501Korytársky potok (prítok Vydrova)
52245Q12769503Korytnica-kúpele
52246Q12769504Korzo
52247Q12769505Koróna špirálových galaxií
52248Q12769507Korzár (denník)
52249Q12769508Koryto vodného toku
52250Q12769510Korázna jamka
52251Q12769511Korytnická dolina
52252Q12769512Korytnica (potok)
52253Q12769513Korózny
52254Q12769514Korček
52255Q12769515Korýtka
52256Q12769517Kosatka
52257Q12769518Kosihovský potok
52258Q12769519Kostol Božského Srdca Ježišovho (Partizánske)
52259Q12769523Kosti trupu
52260Q12769524Kostiviarska
52261Q12769525Kostol Kráľovnej rodiny
52262Q12769526Kostol Dobrého pastiera (Solinky)
52263Q12769527Kostol Ducha Svätého (Devínska Nová Ves)
52264Q12769529Kostol Božského Srdca Ježišovho (Prievoz)
52265Q12769530Kostol Kresťanskej reformovanej cirkvi v Kalinčiakove
52266Q12769531Kostol Mena Panny Márie (Vrakuňa)
52267Q12769532Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Sládkovičovo)
52268Q12769533Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Staré)
52269Q12769534Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Topoľčany)
52270Q12769535Kostol Najsvätejšej Trojice (Chtelnica)
52271Q12769536Kostol Najsvätejšej Trojice (Podhradie)
52272Q12769537Kostol Najsvätejšej Trojice (Rybník)
52273Q12769538Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Pezinok)
52274Q12769539Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame)
52275Q12769540Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Banská Štiavnica)
52276Q12769541Kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie
52277Q12769542Kostol Narodenia Panny Márie (Bratislava)
52278Q12769543Kostol Narodenia Panny Márie (Omšenie)
52279Q12769544Kostol Narodenia Panny Márie (Prečín)
52280Q12769545Kostol Panny Márie Ružencovej (Černová)
52281Q12769546Kostol Povýšenia svätého Kríža (Lanžhot)
52282Q12769547Kostol Obrátenia svätého Pavla (Žilina)
52283Q12769548Kostol Navštívenia Panny Márie a kláštor Milosrdných bratov
52284Q12769549Kostol Panny Márie Snežnej (Bratislava)
52285Q12769550Kostol Povýšenia svätého Kríža (Petržalka)
52286Q12769552Kostol Zvestovania Panny Márie (Gajary)
52287Q12769553Kostol Svätých anjelov strážcov (Cerová)
52288Q12769554Kostol a kláštor bernardínov (Vilnius)
52289Q12769556Kostol svätej Alžbety (Preseľany)
52290Q12769558Kostol svätej Anny (Oravská Lesná)
52291Q12769559Kostol svätej Alžbety (Veľké Bielice)
52292Q12769561Kostol svätej Barbory (Žilina)
52293Q12769562Kostol svätej Kataríny (Topoľčianky)
52294Q12769563Kostol svätej Kataríny (Banská Štiavnica)
52295Q12769565Kostol svätej Márie Magdalény (Jelšovce)
52296Q12769566Kostol svätého Bartolomeja (Čadca)
52297Q12769568Kostol svätého Gála (Nižná)
52298Q12769569Kostol svätého Jána Krstiteľa (Rimavská Sobota)
52299Q12769571Kostol svätého Jakuba (Trnava)
52300Q12769573Kostol svätého Kríža (Devín)
52301Q12769574Kostol svätého Juraja (Trnové)
52302Q12769575Kostol svätého Ladislava (Necpaly)
52303Q12769576Kostol svätého Ladislava (Spišský Štvrtok)
52304Q12769577Kostol svätého Kríža (Prešov)
52305Q12769578Kostol svätého Martina (Trstená)
52306Q12769579Kostol svätého Mikuláša (Nemecká)
52307Q12769580Kostol svätého Michala Archanjela (Levice)
52308Q12769581Kostol svätého Mikuláša (Sliač)
52309Q12769582Kostol svätého Mikuláša (Borský Mikuláš)
52310Q12769583Kostol svätého Michala Archanjela (Lančár)
52311Q12769584Kostol svätého Michala Archanjela (Sedliacka Dubová)
52312Q12769585Kostol svätého Mikuláša (Senec)
52313Q12769586Kostol svätého Mikuláša (Višňové)
52314Q12769587Kostol svätého Urbana (Čermáň)
52315Q12769588Kostol svätého Štefana (Bratislava)
52316Q12769589Kostol svätého Vojtecha (Dvory nad Žitavou)
52317Q12769590Kostol svätého Víta (Rusovce)
52318Q12769591Kostol svätých Cyrila a Metoda (Lehota pod Vtáčnikom)
52319Q12769594Kostol svätého Štefana Kráľa (Rudiny)
52320Q12769596Kostolné (Devínska Nová Ves)
52321Q12769597Kostolník (potok)
52322Q12769600Kostra ruky
52323Q12769601Kostra nohy
52324Q12769603Kostra dolnej končatiny
52325Q12769605Kostolík svätého Juraja (Kostoľany pod Tribečom)
52326Q12769606Kostra hrudníka
52327Q12769607Kosákova ulica
52328Q12769611Kovalinec
52329Q12769612Kovorytectvo
52330Q12769614Koválovecký potok
52331Q12769615Koválovský potok
52332Q12769616Koza (priezvisko)
52333Q12769619Kozmický objekt
52334Q12769620Kozmický horizont
52335Q12769621Kozmologický parameter
52336Q12769622Kozí potok (prítok Turca)
52337Q12769624Kozmos
52338Q12769626Kozľa
52339Q12769627Kozol (Malá Fatra)
52340Q12769628Kozmologický červený posun
52341Q12769629Kočiš (priezvisko)
52342Q12769630Kočka (film)
52343Q12769634Kočínsky potok
52344Q12769636Košarisko (prítok Opátky)
52345Q12769637Košariskový potok
52346Q12769644Košická aglomerácia
52347Q12769645Košická dohoda
52348Q12769646Košická kráľovská akadémia
52349Q12769647Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013
52350Q12769649Koštianska kultúra
52351Q12769650Košický gbel
52352Q12769651Kožené srdce
52353Q12769652Košický hrad
52354Q12769653Košický zlatý poklad
52355Q12769654Košický bridžový klub
52356Q12769655Koškovec
52357Q12769656Kožná žľaza
52358Q12769658Kragujevská ulica
52359Q12769659Krahulčie vrchy
52360Q12769660Kraj (1960 – 1990)
52361Q12769661Krainer
52362Q12769662Kraj (1949 – 1960)
52363Q12769667Krajový frazeologizmus
52364Q12769670Krakovský potok
52365Q12769671Krajský úrad
52366Q12769672Kral
52367Q12769673Kraniovertebrálne skĺbenie
52368Q12769675Kraniológia
52369Q12769677Krakova hoľa
52370Q12769679Kraniofaryngeóm
52371Q12769680Kramáre
52372Q12769681Krasín
52373Q12769682Krasňany (Bratislava)
52374Q12769685Krasniansky luh
52375Q12769686Krasovského ulica
52376Q12769687Kratnov
52377Q12769690Kremaster
52378Q12769693Krematórium a Urnový háj v Bratislave
52379Q12769696Kresťanská symbolika
52380Q12769699Kresťanské misijné centrum Oáza Viery
52381Q12769704Kresťanské spoločenstvo Milosť
52382Q12769705Kresťanské spoločenstvá Slovenska
52383Q12769706Kriminálka Staré mesto
52384Q12769707Kreón (otec Megary)
52385Q12769708Kriminalistická chémia
52386Q12769709Krimi Noviny
52387Q12769710Kristiana Valčevová
52388Q12769712Kristián Fridrich Angerstein
52389Q12769713Kristián Lebrecht
52390Q12769715Kriticizmus (filozofia)
52391Q12769716Kristína Svarinská
52392Q12769717Kriteriológia
52393Q12769718Kritika (činnosť)
52394Q12769720Kritická hustota
52395Q12769721Kritika poznania
52396Q12769722Kritika čistého rozumu
52397Q12769724Krivka viditeľnosti
52398Q12769725Krivka rastu
52399Q12769728Krivánsky potok
52400Q12769729Kriváň (prítok Čiernej Oravy)
52401Q12769731Krivý potok (prítok Vrbičky)
52402Q12769732Krivý potok (prítok Hrona)
52403Q12769733Krivý potok (prítok Oravice)
52404Q12769734Krixos
52405Q12769736Krištof Heyd
52406Q12769737Krištof Görgei
52407Q12769738Krištof Lehner
52408Q12769739Krištof Kindermann
52409Q12769740Krištof Preysz
52410Q12769741Krištof Löhner
52411Q12769742Križská dolina
52412Q12769747Krosná (potok)
52413Q12769749Krst Pána
52414Q12769752Krovky (entomológia)
52415Q12769753Krovina (potok)
52416Q12769754Krpeľany (vodná nádrž)
52417Q12769756Kruhy (vokálna skupina)
52418Q12769757Krumm
52419Q12769759Kruhový diagram asynchrónneho motora
52420Q12769761Krupinská ulica (Bratislava)
52421Q12769762Krupkova ulica
52422Q12769763Krutomor
52423Q12769765Krvné telieska
52424Q12769766Krvavá pani
52425Q12769767Kruskalov diagram
52426Q12769771Krvácanie do tenkého čreva
52427Q12769774Krymská ulica (Bratislava)
52428Q12769775Krycí epitel
52429Q12769777Král vs Joker
52430Q12769779Krásno (filozofia)
52431Q12769780Krásna Hôrka (Tvrdošín)
52432Q12769782Krásny potok
52433Q12769783Krásno nad Kysucou (stred)
52434Q12769787Kráľova skala (vrch vo Veľkej Fatre)
52435Q12769788Kráľova skala (vrch v Nízkych Tatrách)
52436Q12769790Krátky slovník slovenského jazyka
52437Q12769792Kráľovská rada
52438Q12769793Kráľovský dom (Košice)
52439Q12769794Kráľovský dvor (Uhorsko)
52440Q12769795Kráľovská komora (Košice)
52441Q12769798Kráľovohoľské Tatry
52442Q12769799Kráľovský jobagión
52443Q12769800Kríza rozumu
52444Q12769802Krízová situácia
52445Q12769803Kráľová (Banská Bystrica)
52446Q12769804Kríž Rytier delostrelectva
52447Q12769806Krížna ulica (Bratislava)
52448Q12769810Krížová elasticita dopytu
52449Q12769811Krúpa (priezvisko)
52450Q12769812Krížovianka
52451Q12769814Krížovec
52452Q12769815Krútený kábel
52453Q12769816Krúpova hoľa
52454Q12769819Ktésios (syn Ormena)
52455Q12769821Kto odchádza v daždi...
52456Q12769823Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice
52457Q12769824Kršlenica
52458Q12769827Kubrica (Trenčín)
52459Q12769828Kubrica (potok)
52460Q12769829Kubánske národné hádzanárske mužstvo na Majstrovstvách sveta v hádzanej mužov 2009
52461Q12769830Kubrá
52462Q12769831Kubínska hoľa (geomorfologický podcelok)
52463Q12769832Kubík (priezvisko)
52464Q12769836Kukla (architektúra)
52465Q12769837Kukla (vrch)
52466Q12769838Kuklovská ulica
52467Q12769839Kuklovská Kopánka
52468Q12769840Kuk a Bubu
52469Q12769842Kukučínova ulica (Košice)
52470Q12769843Kulisový mechanizmus
52471Q12769845Kultivujúci aspekt frazeológie
52472Q12769846Kultúra 18. storočia
52473Q12769847Kukulík a sova Vihuela
52474Q12769848Kulháň
52475Q12769849Kultúra 19. storočia
52476Q12769852Kultúra so západnou lineárnou keramikou
52477Q12769853Kultúra a zaujímavosti Bratislavy
52478Q12769854Kultúra Ďalekého východu
52479Q12769855Kultúrna hodnota
52480Q12769856Kultúrna frazeológia
52481Q12769857Kultúrna pamiatka
52482Q12769858Kultúrna kritika
52483Q12769859Kultúrna inštitúcia
52484Q12769860Kultúrna oblasť
52485Q12769862Kultúrna slovenčina
52486Q12769863Kultúrna stredoslovenčina
52487Q12769864Kultúrna západoslovenčina
52488Q12769865Kultúrna východoslovenčina
52489Q12769866Kultúrnosť
52490Q12769867Kultúrne univerzálie
52491Q12769868Kultúrne hnutie
52492Q12769869Kultúrne spoločenstvo
52493Q12769870Kultúrnosť človeka
52494Q12769871Kultúrno-historická metóda
52495Q12769872Kultúrny akcent frazém
52496Q12769873Kultúrny jazyk
52497Q12769875Kumáraláta
52498Q12769876Kuneradský potok
52499Q12769878Kuní vrch
52500Q12769882Kurovec
52501Q12769884Kurikulum
52502Q12769885Kupeckého ulica (Košice)
52503Q12769887Kurub Tärara
52504Q12769888Kuruovci
52505Q12769894Kustód
52506Q12769895Kursalon (Piešťany)
52507Q12769896Kutlíkova ulica
52508Q12769897Kusín (potok)
52509Q12769898Kutum (sopečné pole)
52510Q12769899Kuvalajananda
52511Q12769900Kuvajtské národné hádzanárske mužstvo na Majstrovstvách sveta v hádzanej mužov 2009
52512Q12769902Kutyil s.r.o
52513Q12769905Kuzmányho ulica (Košice)
52514Q12769906Kučino-šima
52515Q12769907Kučmanovský potok
52516Q12769908Kvadrilión
52517Q12769910Kvalifikácia na Majstrovstvá sveta vo florbale žien 2007
52518Q12769911Kvalifikácia na Majstrovstvá sveta vo florbale žien 2009
52519Q12769912Kvalifikácia na Majstrovstvá sveta IIHF v inline hokeji 2012
52520Q12769913Kvalifikácia na Majstrovstvá sveta IIHF v inline hokeji 2013
52521Q12769914Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy UEFA vo futsale 2001
52522Q12769915Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v hádzanej mužov 2004
52523Q12769916Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy UEFA vo futsale 1999
52524Q12769917Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v hádzanej mužov 2002
52525Q12769918Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy UEFA vo futsale 2003
52526Q12769919Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v hádzanej mužov 1998
52527Q12769920Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v hádzanej mužov 1994
52528Q12769921Kvalifikácia na Majstrovstvá sveta vo florbale žien 2013
52529Q12769922Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v hádzanej mužov 1996
52530Q12769923Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v hádzanej mužov 2000
52531Q12769924Kvalitný materiál
52532Q12769925Kvalitatívny výskum
52533Q12769926Kvalita poznatkov
52534Q12769927Kvalifikátor
52535Q12769928Kvalitatívna hranica
52536Q12769930Kvalitatívna účinnosť vyplachovania
52537Q12769931Kvalitatívna štruktúra
52538Q12769932Kvalita (filozofia)
52539Q12769933Kvalifikácia na Majstrovstvá sveta vo futbale 2014 – Európa – Skupina B
52540Q12769934Kvalimetria
52541Q12769935Kvalifikácia na Majstrovstvá sveta vo futbale 2014 – Európa – Skupina C
52542Q12769936Kvapalinové chladenie (elektronika)
52543Q12769938Kvantifikovať
52544Q12769939Kvantitatívny variant frazémy
52545Q12769940Kvantový princíp
52546Q12769942Kvapalinové chladenie (spaľovacie motory)
52547Q12769943Kvantifikátor (logika)
52548Q12769948Kvartovanie
52549Q12769949Kvačiansky potok
52550Q12769950Kvestia
52551Q12769951Kvašovský potok
52552Q12769952Kvašov (potok)
52553Q12769954Kvaziidióm
52554Q12769955Kvetoslava Viestová
52555Q12769956Kvetnica (Poprad)
52556Q12769957Kvetný obal
52557Q12769958Kvetný diagram
52558Q12769959Kvetina
52559Q12769961Kveta Stražanová
52560Q12769962Kvety Nikotínu
52561Q12769963Kvocient
52562Q12769964Kvintiliarda
52563Q12769965Kvintilión
52564Q12769967Kvietizmus
52565Q12769968Kvázi-enkláva
52566Q12769970Kybernetický systém
52567Q12769971Květoslav Šoustal
52568Q12769972Kyanippos (syn Adrasta)
52569Q12769973Kvázimetrický priestor
52570Q12769974Kybernetický prístup k riadeniu
52571Q12769976Kynologický Klub Anička Košice
52572Q12769977Kyjov (potok)
52573Q12769978Kyretáž
52574Q12769983Kyslíkatý derivát
52575Q12769984Kysucká knižnica
52576Q12769985Kysucký maratón
52577Q12769986Kysucká brána
52578Q12769987Kysucká cyklomagistrála
52579Q12769988Kyvadlo (album)
52580Q12769989Kyseľ (priezvisko)
52581Q12769990Káder Vancouveru Canucks v sezóne 2007/08
52582Q12769991Káder Vancouveru Canucks v sezóne 2005/06
52583Q12769993Kärcher RC-3000
52584Q12769994Kátlinský potok
52585Q12769996Károly Kollányi
52586Q12769997Károly Vígh
52587Q12770003Kôstkovité
52588Q12770004Kóša
52589Q12770006Kórejský polostrov
52590Q12770007Kórejský prieliv
52591Q12770008Kórejský vek
52592Q12770012Kúpeľná budova Palace Sliač
52593Q12770013Kúpeľ Sina
52594Q12770015Kúpalisko Eva
52595Q12770016Kúpeľňový hráč
52596Q12770017Kúpeľníctvo
52597Q12770018Kúdeľ
52598Q12770019Kúpa
52599Q12770020Kúpele Štós
52600Q12770022Kúty (Prešov)
52601Q12770023Kútiky
52602Q12770025Kúrijný snem
52603Q12770027Kúpna zmluva
52604Q12770028Kým máme seba
52605Q12770029Kým sa skončí táto noc
52606Q12770031Kým vieš snívať
52607Q12770033Kýrov edikt
52608Q12770035Kýčerka (Čadca)
52609Q12770036Kĺb hráškovej kosti
52610Q12770039Kýčerný potok (prítok Čierneho Hrona)
52611Q12770040Kýže sliz
52612Q12770041Kľak (prítok Hrona)
52613Q12770042Kĺby trupu
52614Q12770043Kľačianka
52615Q12770044Kľače (potok)
52616Q12770045Kĺby hornej končatiny
52617Q12770047Kľačiansky potok (prítok Váhu)
52618Q12770048Kľačianska dolina (Nízke Tatry)
52619Q12770049Kľačianska dolina (Malá Fatra)
52620Q12770052Kľúč (zámok)
52621Q12770055Kšatrijovia
52622Q12770058Kšeft storočia (Mafstory)
52623Q12770059K’onä Isatä Gämora
52624Q12770062L85ETC
52625Q12770063L.U.Z.A.
52626Q12770065LC Prievidza Hammers
52627Q12770073LG TPS Bratislava
52628Q12770074La Belle Epoque
52629Q12770075LIEKinfo
52630Q12770078La Negrillar
52631Q12770082La Ville radieuse
52632Q12770083Laboratórny experiment
52633Q12770087Labute a havrany
52634Q12770089Labyrintkovité
52635Q12770091Lachova ulica
52636Q12770092Laclavský potok
52637Q12770093Ladislav Deák
52638Q12770094Ladislav Burlas
52639Q12770095Ladislav Burket
52640Q12770096Ladislav Ambróš
52641Q12770097Ladianka
52642Q12770098Ladislav Dutka
52643Q12770099Ladislav Bartók
52644Q12770102Ladislav Berka
52645Q12770104Ladislav Dérer (lesný inžinier)
52646Q12770105Ladislav Gomolčák
52647Q12770106Ladislav Grossmann
52648Q12770107Ladislav Farkaš
52649Q12770108Ladislav Exnár
52650Q12770109Ladislav Fatura
52651Q12770110Ladislav Dúbrava
52652Q12770111Ladislav Hohoš (filozof)
52653Q12770112Ladislav Hilár
52654Q12770113Ladislav Gálik
52655Q12770114Ladislav Holata
52656Q12770115Ladislav Hučko starší
52657Q12770116Ladislav Kužela
52658Q12770117Ladislav Kvasz
52659Q12770118Ladislav Longauer
52660Q12770119Ladislav Laho
52661Q12770121Ladislav Majerský
52662Q12770122Ladislav Moravský
52663Q12770123Ladislav Reiss
52664Q12770124Ladislav Snopek
52665Q12770125Ladislav Szántó
52666Q12770126Ladislav Snopko
52667Q12770127Ladislav Vokáň
52668Q12770128Ladislav Tóth (kickboxer)
52669Q12770129Ladislav Sára
52670Q12770130Ladislav Thomka-Markovický
52671Q12770132Ladislav Záborský
52672Q12770133Ladislav Šteffko
52673Q12770134Ladislav Zgúth
52674Q12770136Ladislav Škoda
52675Q12770137Ladislav Ďurkovič
52676Q12770140Lahodenie
52677Q12770141Laguna Aramuaca
52678Q12770143Lahne
52679Q12770145Lajos Issekutz
52680Q12770146Laissez faire, laissez passer
52681Q12770147Lajos Steier
52682Q12770148Laja
52683Q12770149Lajos Ladányi
52684Q12770150Lakšársky potok
52685Q12770151Lakmusový papierik
52686Q12770153Lakovňa
52687Q12770154Lakovanie
52688Q12770156Lalokoplutvovce v širšom zmysle
52689Q12770158Lalokočrevné
52690Q12770159Lamačský tunel
52691Q12770162Lambert Zavarský
52692Q12770163Lamačská cesta
52693Q12770164Laminovaný plast
52694Q12770167Lampáš malého plavčíka
52695Q12770168Lan Bale
52696Q12770169Landererov palác
52697Q12770171Lanfranconiho palác
52698Q12770173Langoš (priezvisko)
52699Q12770174Langudi
52700Q12770176Langáč
52701Q12770177Lanko (elektrotechnika)
52702Q12770180Lančársky potok
52703Q12770181Laogoré
52704Q12770182Lanzarote (sopka)
52705Q12770183Laodameia (manželka Thyesta)
52706Q12770184Lap a Hopko detektívi
52707Q12770186Lapša
52708Q12770187Lapášanka
52709Q12770190Las Cumbres (sopka)
52710Q12770193Laskomer (potok)
52711Q12770194Latinský obrad
52712Q12770196Latiborská hoľa
52713Q12770197Latinská plachta
52714Q12770198Laterálny
52715Q12770200Latinská stredoveká literatúra
52716Q12770204Laugo
52717Q12770205Laugaricio (nákupné centrum)
52718Q12770206Laténska doba na Slovensku
52719Q12770208Laténska doba
52720Q12770211Laurent Skubinsky-Malachovský
52721Q12770212Laura Joplinová
52722Q12770214Lavagance
52723Q12770216Laurinc Fešüš
52724Q12770217Laurinská ulica
52725Q12770218Laverne a Shirley
52726Q12770219Laxná frazéma
52727Q12770220Lavičkový potok
52728Q12770221Lazový potok
52729Q12770222Laz Vegaz
52730Q12770223Lazná trieda
52731Q12770224Laziswet
52732Q12770225Lazariánska pomoc
52733Q12770228LeTaVy
52734Q12770231Le Payaco
52735Q12770233Lea Mrázová
52736Q12770234Lea Tyron
52737Q12770236Lea Grečková
52738Q12770237Lea Fekete
52739Q12770239Lednický potok
52740Q12770240Lednica (potok)
52741Q12770241Lediny
52742Q12770242Legionárska ulica (Bratislava)
52743Q12770243Lehotský potok (prítok Lutilského potoka)
52744Q12770244Lehotský potok (prítok Červeného potoka)
52745Q12770245Lehotský potok (prítok Štítnika)
52746Q12770247Lejateľnosť
52747Q12770248Lekárska veda
52748Q12770249Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
52749Q12770250Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
52750Q12770251Lenardova ulica
52751Q12770252Lenka Gahérová
52752Q12770254Lenhart Valach
52753Q12770255Leonard Sliačan
52754Q12770256Leonard Stöckel
52755Q12770257Leonard S. Goldberg
52756Q12770259Leopold Forter
52757Q12770260Lepený spoj
52758Q12770261Lepkavý potok
52759Q12770262Leopold Bilčík
52760Q12770263Leopold Danihels
52761Q12770266Leopold Gašparec
52762Q12770269Lepenie
52763Q12770271Leptanie
52764Q12770274Les Arcs (Var)
52765Q12770275Les mierneho pásma
52766Q12770276Lesana
52767Q12770277Lesia
52768Q12770279Lesnický potok
52769Q12770280Lesniansky potok
52770Q12770281Lesná pedagogika
52771Q12770282Lesnícke vedy
52772Q12770284Less is more
52773Q12770285Lesopark Brezina
52774Q12770288Lesson XX
52775Q12770289Let the beat come true
52776Q12770290Letecká amatérska asociácia SR
52777Q12770291Let C-11
52778Q12770292Lesy Slovenskej republiky
52779Q12770293Letecké predpisy
52780Q12770296Letné dielne
52781Q12770297Letnička
52782Q12770298Letné kúpalisko a hotel Laura
52783Q12770300Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky
52784Q12770303Letuchovité
52785Q12770304Leukoplast
52786Q12770307Lev Hanzel
52787Q12770309Level majstrov
52788Q12770310Levie srdce (film)
52789Q12770315Levantské more
52790Q12770316Levy a čipka
52791Q12770318Leví dvor
52792Q12770319Levočská ulica (Bratislava)
52793Q12770320Lexikálny variant frazémy
52794Q12770321Lexémová spájateľnosť
52795Q12770322Lexikálna literatúra
52796Q12770323Lexikalizácia
52797Q12770324Lexikálno-frazeologická spájateľnosť
52798Q12770325Lexikalizované spojenie
52799Q12770326Lexikálna variantnosť frazémy
52800Q12770327Lexikálna mikroustálenosť
52801Q12770330Leštenie
52802Q12770331Leónske kráľovstvo
52803Q12770335Leštinský potok
52804Q12770336Liadok
52805Q12770337Liaty asfalt
52806Q12770341Liana (stonka)
52807Q12770343Liam Payne
52808Q12770344Libichavský potok
52809Q12770345Libor Ebringer
52810Q12770346Libuša Martinčeková
52811Q12770347Libuša Franková
52812Q12770348Libretista
52813Q12770349Libourne (mesto)
52814Q12770350Lichenizmus
52815Q12770351Licitačný systém
52816Q12770352Licitácia (bridž)
52817Q12770353Licitácia (karty)
52818Q12770355Lienkin domček
52819Q12770356Liekopis
52820Q12770357Lido (Bratislava)
52821Q12770358Lienka Anulienka
52822Q12770359Licto (sopka)
52823Q12770364Lietajúce zariadenie
52824Q12770365Lieskovec (Bratislava)
52825Q12770366Lietavská ulica
52826Q12770368Lift-off (mikrotechnológia)
52827Q12770369Liečebný dom Solisko
52828Q12770371Likier
52829Q12770373Limbová ulica (Žilina)
52830Q12770374Lilla Izsófová
52831Q12770375Limbus (náboženstvo)
52832Q12770376LinVDR
52833Q12770377Limnokvarcit
52834Q12770381Lineárna diferenciálna rovnica prvého rádu (ODR)
52835Q12770382Lingvistická filozofia
52836Q12770383Lingvocentrizmus
52837Q12770384Lingvistika prekladu
52838Q12770386Lingua franca (pidžin)
52839Q12770388Lingvistický obrad
52840Q12770389Lingvistické vedomie
52841Q12770390Lingvistická operácia
52842Q12770391Lingvistický štrukturalizmus
52843Q12770392Lingvistická syntaktika
52844Q12770393Lingvokulturológia
52845Q12770395Lipiansky potok
52846Q12770396Lipany (Česko)
52847Q12770399Lipový park
52848Q12770400Lipotidae
52849Q12770401Lipovec (prítok Váhu)
52850Q12770402Lipovina
52851Q12770403Lipník (prítok Popradu)
52852Q12770404Lipová ulica (Liptovský Mikuláš)
52853Q12770406Liptovský meč
52854Q12770409Liptovská Ondrašová
52855Q12770413Liptovské múzeum
52856Q12770415Lisickij
52857Q12770418Liska (prítok Žitavy)
52858Q12770420Literárne dielo
52859Q12770421Literárne múzeum
52860Q12770422Literárna škola
52861Q12770423Literárnosť
52862Q12770424Literárna komunikácia
52863Q12770425Literárne hnutie
52864Q12770426Literárne diela o Stredozemi
52865Q12770427Literárna skupina
52866Q12770428Literárna kritika
52867Q12770430Literárny noviny všeslovanské
52868Q12770431Literárny smer
52869Q12770432Literárny fakt
52870Q12770433Literárny podsystém
52871Q12770434Literárny týždenník
52872Q12770435Litografická krieda
52873Q12770436Literárny systém
52874Q12770437Litogeografia
52875Q12770438Litológia
52876Q12770439Literárny útvar
52877Q12770440Litografický tuš
52878Q12770441Litografický kameň
52879Q12770442Literát
52880Q12770444Litovské národné vodnopólové družstvo mužov
52881Q12770445Little Slaney
52882Q12770446Litterae transversa
52883Q12770448Live (Gladiator)
52884Q12770449Live (album Andy Timmons)
52885Q12770450Live v Klube za zrkadlom
52886Q12770451Live (Gladiator DVD)
52887Q12770452Live In Boston (The Doors)
52888Q12770453Live In Praha
52889Q12770454Live (Robo Grigorov & Midi)
52890Q12770455Livin' Large
52891Q12770456Livres d’heures
52892Q12770457Livónci
52893Q12770458Livina (prítok Bebravy)
52894Q12770459Ljubov Tokárová
52895Q12770461Li’ado Hajk
52896Q12770462Load balancing (computing)
52897Q12770463Lobárna atelektáza
52898Q12770465Lobárna holoprozencefália
52899Q12770467Lodiarstvo
52900Q12770468Lodnianka
52901Q12770470Logická funkcia
52902Q12770472Logická pravda
52903Q12770473Logická operácia
52904Q12770474Logická konštanta
52905Q12770475Logická možnosť
52906Q12770476Logická pravdivosť
52907Q12770478Logická súvislosť
52908Q12770479Logické pravidlo
52909Q12770480Logické myslenie
52910Q12770481Logický atomizmus
52911Q12770482Logický
52912Q12770483Logické vyplývanie
52913Q12770484Logické protirečenie
52914Q12770485Logický kalkul
52915Q12770486Logický priestor
52916Q12770487Logický princíp
52917Q12770488Logický pozitivizmus
52918Q12770489Logický systém
52919Q12770490Logický stav
52920Q12770491Logický súd
52921Q12770492Logika vzťahov
52922Q12770493Logika vedy
52923Q12770494Logistická metóda
52924Q12770496Logistika (vojenstvo)
52925Q12770498Logopatia
52926Q12770499Logocentrizmus
52927Q12770500Lokorecidíva
52928Q12770501Lokoregión
52929Q12770502Lokálna cirkev
52930Q12770505Lokalitný štítok
52931Q12770506Lokal TV
52932Q12770509Lokon-Empung
52933Q12770510Lokomočný pohyb
52934Q12770511Lomniansky potok
52935Q12770512Lomnistá dolina
52936Q12770513Lomnistá
52937Q12770514Lomnická rieka
52938Q12770515Lomnický potok
52939Q12770517Lomnica (prítok Tople)
52940Q12770518Lomský potok
52941Q12770519Londýnska taxislužba
52942Q12770520London GD Handball Club (ženy)
52943Q12770522Londýnske letiská
52944Q12770524Longitudinálny
52945Q12770529Lopušná (prítok Zázrivej)
52946Q12770530Lopušná (prítok Revúcej)
52947Q12770531Lopašovský potok
52948Q12770533Lopatov
52949Q12770534Lopušná (prítok Mlynice)
52950Q12770535Loptová hra
52951Q12770538Los Atlixcos
52952Q12770539Los Humeros
52953Q12770541Lotyšské národné lakrosové družstvo žien
52954Q12770542Lotos (náboženstvo)
52955Q12770543Lotyšské národné lakrosové družstvo mužov
52956Q12770545Louis Dumas
52957Q12770548Louis de la Forge
52958Q12770550Louiziana
52959Q12770552Lov na city
52960Q12770553Lowriter
52961Q12770554Lovčický potok
52962Q12770556Lovčiansky potok
52963Q12770559Lubenícko-margecianska línia
52964Q12770563Lublau
52965Q12770565Lucia Vráblicová
52966Q12770566Lucia Hurajová
52967Q12770567Lucia Eggenhofferová
52968Q12770568Lucia Gubiková
52969Q12770569Lucia Kollárová
52970Q12770571Lucas Douglas
52971Q12770572Lucia Nicholsonová
52972Q12770574Lucius Outlaw
52973Q12770575Luciin stolček
52974Q12770576Ludrovčanka
52975Q12770577Ludvík Nábělek (1896)
52976Q12770580Ludárova hoľa
52977Q12770581Ludárova dolina
52978Q12770582Ludwig Moser
52979Q12770583Ludárov potok
52980Q12770584Luh (potok)
52981Q12770585Luhy (potok)
52982Q12770586Lukavica (prítok Hrona, Sliač)
52983Q12770587Luke Girardi
52984Q12770588Lujza Grossová
52985Q12770589Lukavica (prítok Šibskej vody)
52986Q12770590Lukáš Petráš
52987Q12770593Lukánia
52988Q12770595Lukáš Borzík
52989Q12770596Lukáš Sidor
52990Q12770597Lukáš Rosol - Rafael Nadal
52991Q12770598Lukáš Richter
52992Q12770600Lumen naturale
52993Q12770601Lunapark (Bratislava)
52994Q12770602Lumen naturale intellectus
52995Q12770603Lumír Lýsek
52996Q12770605Lung-kang
52997Q12770606Lunácia
52998Q12770607Lupka
52999Q12770609Luscius Lanuvius
53000Q12770610Lutilský potok (prítok Hrona)