Go back

List of pages on skwiki whithout interwiki connections: 74001 - 75000

No.Item ID on wikidata.orgPage name on sk.wikipedia.org
74001Q13538403Pop Scop
74002Q13538404Pop galerie
74003Q13538405Poperačský potok
74004Q13538406Popigaj
74005Q13538408Popradská ulica
74006Q13538409Populizmus
74007Q13538410Populácia (ekológia)
74008Q13538411Populárna filozofia
74009Q13538412Porcius Licinus
74010Q13538413Porfýr
74011Q13538415Poriečie
74012Q13538416Porota
74013Q13538417Porovnávacia analýza
74014Q13538418Porovnávacia embryológia
74015Q13538419Porovnávacia hviezda
74016Q13538420Porovnávacia jazykoveda
74017Q13538421Porovnávacia účinnosť
74018Q13538422Porovnávaco-diachrónna frazeológia
74019Q13538423Porovnávanie čísiel podielom
74020Q13538424Porovnávanie čísiel pomerom
74021Q13538425Portugalské národné inline hokejové družstvo mužov
74022Q13538426Portuspark
74023Q13538427Porubský potok (prítok Nitry)
74024Q13538428Porucha
74025Q13538429Porucha správania
74026Q13538430Poruchy myelinizácie
74027Q13538431Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí (MKCH-10)
74028Q13538433Poruchy osobnosti a správania dospelých (MKCH-10)
74029Q13538434Poručníctvo
74030Q13538435Porušenie
74031Q13538436Porúbsky potok (prítok Váhu)
74032Q13538437Porča
74033Q13538438Posledné ľúbostné básne
74034Q13538439Poslední album posledního kovboje
74035Q13538440Poslední kovboj
74036Q13538442Posledný súd
74037Q13538443Post factum
74038Q13538444Postavy zo seriálu Hrozba z temnoty
74039Q13538445Postmoderná architektúra na Slovensku
74040Q13538446Postmoderná kultúra
74041Q13538447Postpozícia
74042Q13538448Postupnosť
74043Q13538449Posturológia
74044Q13538450Posudzovanie
74045Q13538451Posunkovaná slovenčina
74046Q13538452Posunok
74047Q13538453Posunok (posunková reč)
74048Q13538454Posvätnosť
74049Q13538455Posvätná slabika
74050Q13538456Potencialita
74051Q13538457Potenciálny člen frazémy
74052Q13538458Potomok
74053Q13538459Potopa (album)
74054Q13538460Potos
74055Q13538461Potos (Grécko)
74056Q13538462Potočná ulica
74057Q13538463Potravina
74058Q13538464Potravinová pyramída
74059Q13538465Potreba
74060Q13538466Potrebovanie
74061Q13538467Potvrdenie
74062Q13538469Potôčik
74063Q13538470Potôčky
74064Q13538471Poučka
74065Q13538472Použitie
74066Q13538473Považské strojárne
74067Q13538474Povedomie
74068Q13538475Povečerie
74069Q13538476Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
74070Q13538477Povodia na Slovensku
74071Q13538478Povodie Kysuce
74072Q13538479Povodie Nitry
74073Q13538480Povoznícka ulica
74074Q13538481Povrazník
74075Q13538482Povrchová úprava
74076Q13538483Povrchová úprava dreva
74077Q13538484Povrchová úprava kovov
74078Q13538485Povrchové úpravy (stavebníctvo)
74079Q13538487Povrávka
74080Q13538489Povstanie Juraja I. Rákociho
74081Q13538490Povstanie Štefana Bočkaja
74082Q13538491Pozdĺžne vlnenie
74083Q13538492Pozdĺžny profil rieky
74084Q13538493Poznanie boha
74085Q13538494Poznámka
74086Q13538495Poznávací proces
74087Q13538496Pozrite sa!
74088Q13538497Poézia Ulice
74089Q13538498Počet
74090Q13538499Počítačový tomograf
74091Q13538500Poďme bratia do Betlehema
74092Q13538501Poľania
74093Q13538502Poľania (Poľsko)
74094Q13538503Poľnohospodárska výroba
74095Q13538505Poľnohospodárske vedy
74096Q13538506Poľovné psy
74097Q13538507Poľská filozofia
74098Q13538508Poľská ulica
74099Q13538509Poľský
74100Q13538510Pošeň
74101Q13538511Poškodený
74102Q13538512Pošova Mlynná
74103Q13538514Poštový a telegrafný úrad v Piešťanoch
74104Q13538515Požežský potok
74105Q13538516Požiar v Matadore v roku 2006
74106Q13538518Požiar v Matadore v roku 2011
74107Q13538519Požívatina
74108Q13538520Praboh
74109Q13538521Prach
74110Q13538523Pracovná pomôcka
74111Q13538524Pracovná sila (schopnosť)
74112Q13538525Pracovný pohovor
74113Q13538526Pracovný vzťah
74114Q13538527Prameň
74115Q13538528Prasa
74116Q13538529Prasacia chrípka
74117Q13538530Praslnko
74118Q13538532Pravdepodobnostná interpretácia
74119Q13538533Pravdepodobnostná logika
74120Q13538534Pravdivosť
74121Q13538535Pravdivý
74122Q13538536Pravdivý výrok
74123Q13538537Praveké umenie
74124Q13538538Praveké významové univerzum
74125Q13538539Pravidlo generalizácie
74126Q13538540Pravidlo správania
74127Q13538542Pravidlo substitúcie
74128Q13538543Pravidlo superpozície
74129Q13538544Pravidlo svätého Pachomia
74130Q13538545Pravidlá slovenskej výslovnosti
74131Q13538546Pravoslávie
74132Q13538547Pravoslávny
74133Q13538548Pravotický potok
74134Q13538549Pravták
74135Q13538550Pravé vtáky
74136Q13538551Pražská ulica
74137Q13538552Preanimizmus
74138Q13538553Prebíjanie (prerážanie)
74139Q13538554Predbežná dráha kométy
74140Q13538556Predbežné označenie
74141Q13538557Predhistória
74142Q13538558Predmier
74143Q13538560Predná Poľana
74144Q13538561Predohra smrti (Overture Of Death)
74145Q13538563Predpoklad existencie života
74146Q13538565Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
74147Q13538566Predstava
74148Q13538567Predstava duše
74149Q13538568Predzosilňovač
74150Q13538569Pregnantné hodnotenie frazémou
74151Q13538570Prehistória
74152Q13538572Prehistória (veda)
74153Q13538573Prehliadanie
74154Q13538574Prehliadač eKníh
74155Q13538575Prehriatie
74156Q13538576Preklepanie
74157Q13538577Prekážka (sídlisko)
74158Q13538578Prelát
74159Q13538579Premena
74160Q13538580Premena energie
74161Q13538581Premena prvkov
74162Q13538582Premenený ledeburit
74163Q13538583Premenlivosť (biológia)
74164Q13538584Premenlivý člen frazémy
74165Q13538585Premenná (logika)
74166Q13538586Premeny horninotvorných minerálov
74167Q13538587Premietačka
74168Q13538588Preneandertálec
74169Q13538589Prenositeľnosť
74170Q13538590Prenášanie
74171Q13538591Prepoštský palác
74172Q13538592Preprava
74173Q13538593Prepínanie kódov
74174Q13538596Prepísmenkovanie
74175Q13538597Preraďovanie
74176Q13538598Preraďovanie (železnica)
74177Q13538599Prerozprávanie
74178Q13538601Presapient
74179Q13538602Preskripcia
74180Q13538604Preskupovanie
74181Q13538605Preskúmavanie
74182Q13538606Preslav
74183Q13538607Preslava
74184Q13538608Presnosť
74185Q13538609Pressburger Quartett
74186Q13538610Pretekársky automobil
74187Q13538611Pretekársky motocykel
74188Q13538612Pretekársky šport
74189Q13538613Pretlak (fyzika)
74190Q13538614Pretláčanie
74191Q13538615Preukazovanie
74192Q13538616Prevod
74193Q13538617Prevodový mechanizmus
74194Q13538618Prevrat
74195Q13538619Prečo…
74196Q13538620Prešmyk
74197Q13538621Prešov (rozlišovacia stránka)
74198Q13538622Prešovská ulica
74199Q13538623Prešovský samosprávny kraj
74200Q13538624Prešporok
74201Q13538625Prešporok (skupina)
74202Q13538626Prešporské divadlo
74203Q13538627Preťahovanie (obrábanie)
74204Q13538629Preťahovanie lanom (kynológia)
74205Q13538630Pri seči
74206Q13538631Priama reč
74207Q13538632Priama väzba
74208Q13538633Priatelia
74209Q13538634Priateľ ľudu (1848 – 1849)
74210Q13538635Pribinova ulica (Bratislava)
74211Q13538637Pribinovo námestie (Nitra)
74212Q13538638Približnosť
74213Q13538639Priechod
74214Q13538640Priekopník
74215Q13538641Prieletový klystrón
74216Q13538642Prielom
74217Q13538643Prielom Nitrice
74218Q13538644Priemet
74219Q13538645Priemetňa
74220Q13538646Priemysel holokaustu
74221Q13538647Priemyselné a lesné úzkorozchodné trate v okolí Smoleníc
74222Q13538648Prietrže brušnej dutiny - hernie (MKCH-10)
74223Q13538649Prievidza V Štvrte
74224Q13538651Prievidzská cesta
74225Q13538652Prievoz
74226Q13538654Priezviská na Slovensku
74227Q13538655Priečka
74228Q13538656Priečne vlnenie
74229Q13538657Priečny potok (prítok Štrbského potoka)
74230Q13538658Priečny rez
74231Q13538659Prijímací pohovor
74232Q13538661Prima banka
74233Q13538662Primordium
74234Q13538663Primárna potreba ženy a muža
74235Q13538664Primárna prevencia
74236Q13538666Primárny biogénny prvok
74237Q13538667Primárny elektrochemický článok
74238Q13538668Primárny medziľudský vzťah
74239Q13538669Primátoidy
74240Q13538670Princ Metuzalém
74241Q13538671Princíp identity
74242Q13538672Princíp totožnosti
74243Q13538673Princípium
74244Q13538674Princípy poznania
74245Q13538675Priorita operátorov
74246Q13538676Priraďovacia spojka
74247Q13538677Prirodzenosť
74248Q13538678Prirodzená deľba práce
74249Q13538679Prirodzená teológia
74250Q13538680Prirodzený logaritmus
74251Q13538681Priťahovač
74252Q13538683Problém lásky
74253Q13538684Problémová oblasť
74254Q13538685Procaviidae
74255Q13538686Procedúra, ktorú možno s entitami vykonať
74256Q13538687Prochotský potok
74257Q13538688Prodekan
74258Q13538690Prodromus lepidopter Slovenska
74259Q13538691Produkt (ekonómia)
74260Q13538692Profesionálna frazeológia
74261Q13538693Profesor
74262Q13538695Programová hudba
74263Q13538697Progresívna dedukcia
74264Q13538698Projekcia
74265Q13538699Prokris (dcéra Thespia)
74266Q13538700Prokúra
74267Q13538701Prometheus (časopis)
74268Q13538702Proporcia
74269Q13538703Propozičná frazéma
74270Q13538704Propozícia
74271Q13538705Proroci
74272Q13538707Prorocký sen
74273Q13538709Prosečné
74274Q13538710Prosylogizmus
74275Q13538711Protestantstvo
74276Q13538712Proti prúdu (občianske združenie)
74277Q13538713Protichodnosť
74278Q13538714Protifašistický bojovník
74279Q13538716Protipovodňová bariéra v Benátkach
74280Q13538717Protiprávne konanie
74281Q13538718Protiprávny pobyt cudzinca
74282Q13538719Protirečenie
74283Q13538720Protoevanjelium
74284Q13538721Protofilozofia
74285Q13538722Protokolárna veta
74286Q13538723Province de l'Est
74287Q13538724Provincia 24 spišských miest
74288Q13538725Prstencová rovina
74289Q13538726Prstenec B
74290Q13538727Pružinka
74291Q13538728Pružnosť ponuky
74292Q13538729Pružné prostredie
74293Q13538731Prvok
74294Q13538732Prvok množiny
74295Q13538734Prvok systému
74296Q13538735Prvotnopospolná spoločnosť
74297Q13538736Prvotná kvalita
74298Q13538737Prvotné pramene histórie filozofie
74299Q13538738Prvočiniteľ
74300Q13538741Prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline
74301Q13538742Prvá berná rula
74302Q13538743Prvá filozofia
74303Q13538744Prvá podstata
74304Q13538745Prápor
74305Q13538746Právna obyčaj
74306Q13538747Právna skutočnosť
74307Q13538748Právne odvetvie
74308Q13538750Právny vzor
74309Q13538751Príbehy z belasej maringotky
74310Q13538752Príboj
74311Q13538753Príbuznosť
74312Q13538754Príchod vychovávateľky do kupcovho domu
74313Q13538755Príjmová elasticita dopytu
74314Q13538758Prvá vetva z Prílesa
74315Q13538759Príleský kaštieľ
74316Q13538760Príležitostná báseň
74317Q13538761Príma
74318Q13538762Prímas
74319Q13538763Prímus
74320Q13538764Prípad
74321Q13538765Prípadová štúdia
74322Q13538768Príroda (rozlišovacia stránka)
74323Q13538769Príroda (časopis)
74324Q13538770Prírodnosť
74325Q13538771Prírodná filozofia
74326Q13538772Prírodná pamiatka Ľahký kameň
74327Q13538773Prírodná rezervácia Hrádok
74328Q13538774Prírodná rezervácia Považský Inovec
74329Q13538775Prírodná rezervácia Seleštianska stráň
74330Q13538776Prírodná rezervácia Udava
74331Q13538778Prírodná rezervácia Veľká Lučivná
74332Q13538779Prírodovedný materializmus
74333Q13538780Príslop (Spišská Magura)
74334Q13538781Príslovia
74335Q13538782Prítomnosť
74336Q13538783Príčina vznikania
74337Q13538784Príčina úzkosti
74338Q13538785Prúdová intenzita
74339Q13538786Prúdová trubica
74340Q13538787Prúdové spracovanie inštrukcií
74341Q13538788Psiare
74342Q13538789Psie víno
74343Q13538790Psotník
74344Q13538792Psycha (filozofia)
74345Q13538793Psychická reakcia
74346Q13538795Psychická realita
74347Q13538796Psychická štruktúra
74348Q13538797Psychický jav
74349Q13538798Psychický mechanizmus
74350Q13538799Psychický obsah
74351Q13538800Psychodiagnostika
74352Q13538801Psychogénny
74353Q13538802Psychologicizmus
74354Q13538803Psychologická škola
74355Q13538804Psychológia 19. storočia
74356Q13538805Psychoneuróza
74357Q13538806Psychoprofylaxia
74358Q13538808Psychopédia
74359Q13538809Psychoterapeutika
74360Q13538810Psychéma
74361Q13538811Psí
74362Q13538812Psí Capricorni
74363Q13538813Psófis
74364Q13538814Ptava
74365Q13538815Ptavka
74366Q13538816Publicistická frazeológia
74367Q13538817Publikačný systém
74368Q13538818Pudel toy
74369Q13538819Puerperium
74370Q13538821Pupila
74371Q13538822Purizmus (pamiatková starostlivosť)
74372Q13538823Pustoveský potok
74373Q13538824Putovanie
74374Q13538825Pyréneus
74375Q13538827Pádny
74376Q13538829Pálfiho palác (Hviezdoslavovo námestie)
74377Q13538830Pápežský stolec
74378Q13538831Páričkova ulica (Bratislava)
74379Q13538832Pásmové pohorie
74380Q13538833Pásomnice
74381Q13538834Pásové okno
74382Q13538835Pávie oko
74383Q13538836Písmeno vo význame čísla
74384Q13538837Píľanský potok
74385Q13538838Píľanský potok (prítok Kľaku)
74386Q13538839Pól (vesmírne teleso)
74387Q13538840Pôsobnosť
74388Q13538841Pôvab
74389Q13538842Pôvod filozofie
74390Q13538843Pôvodné slovné spojenie
74391Q13538844Pôžitok
74392Q13538846Púpavová ulica
74393Q13538847Püsttner
74394Q13538848Pýcha
74395Q13538849Pľúcne zatienenie
74396Q13538850Pľúcny infarkt
74397Q13538852Regional Express
74398Q13538853Rekurentná neurónová sieť
74399Q13538854Riečna ulica
74400Q13538855Rovná ulica
74401Q13538856Rozhlas
74402Q13538857Rybničná ulica
74403Q13538858Rybárska ulica
74404Q13538859Rákoci
74405Q13538860Rázusova ulica
74406Q13538861Rímska republika (1849)
74407Q13538862Saint-Amand-Montrond
74408Q13538863Salatín
74409Q13538864Salco
74410Q13538865Salmonelová pneumónia
74411Q13538866Salmonelová renálna tubulo-intersticiálna choroba
74412Q13538867Samson (priezvisko)
74413Q13538869Samsung VC-RP30W
74414Q13538870Samuel Cambel (spisovateľ)
74415Q13538871Samuel Coryli
74416Q13538873Samuel Dežo Turčan
74417Q13538874Samuel Dianiška
74418Q13538875Samuel Dobroslav Štefanovič
74419Q13538876Samuel Droppa
74420Q13538877Samuel Feistel
74421Q13538880Samuel Galy
74422Q13538881Samuel Gemický
74423Q13538882Samuel Ivaška
74424Q13538883Samuel Jaroslav Zachej
74425Q13538884Samuel Krajčík
74426Q13538885Samuel Letač
74427Q13538886Samuel Libai
74428Q13538887Samuel Matz
74429Q13538888Samuel Medvecký
74430Q13538889Samuel Melik
74431Q13538890Samuel Michalides
74432Q13538891Samuel Mikler
74433Q13538892Samuel Mojžišovič
74434Q13538893Samuel Máľach-Petrovský
74435Q13538894Samuel Petrikovich
74436Q13538895Samuel Piasecký
74437Q13538896Samuel Piltz
74438Q13538897Samuel Roth
74439Q13538898Samuel Čečetka
74440Q13538899San Joaquin (sopka)
74441Q13538900Sangati (joga)
74442Q13538901Sankcia
74443Q13538902Santa Cruz (ostrov)
74444Q13538903Sarkastická frazéma
74445Q13538904Saúl
74446Q13538905Sedličan (súbor dospelých)
74447Q13538907Sedlo Rakytie
74448Q13538908Sedlo Vráta
74449Q13538909Sedlo pod Hnilickou Kýčerou
74450Q13538910Sedlo pod Úplazom
74451Q13538911Sedlárska ulica
74452Q13538912Sedmička (eneagram)
74453Q13538914Seeligerova veta
74454Q13538915Seeteufel
74455Q13538916Segererua
74456Q13538917Sekanie
74457Q13538918Sekanie (obrábanie)
74458Q13538919Sekerovci
74459Q13538920Sekier (potok)
74460Q13538921Sektorový model
74461Q13538922Sekularizácia
74462Q13538923Sekularizácia školstva
74463Q13538924Sekulská ulica
74464Q13538925Sekundárna potreba
74465Q13538926Sekundárny
74466Q13538927Sekundárny biogénny prvok
74467Q13538928Sekvencie
74468Q13538929Sekčov
74469Q13538930Selanka (literatúra)
74470Q13538931Selecká kotlina
74471Q13538932Selecký potok (prítok Váhu)
74472Q13538933Selekčný jazyk
74473Q13538934Selekčný údaj
74474Q13538935Selenec (dolina)
74475Q13538936Selenec (prítok Gaderského potoka)
74476Q13538937Selenokarboxylová kyselina
74477Q13538938Self-Defending Network
74478Q13538939Seliansky potok
74479Q13538940Semeno
74480Q13538941Semetešský potok
74481Q13538942Semilingvizmus
74482Q13538944Semilobárna holoprozencefália
74483Q13538945Semiramis
74484Q13538947Semla
74485Q13538948Seméma
74486Q13538950Seniorát
74487Q13538951Senzačné zážitky klokana Hopíka
74488Q13538953Senzibilný
74489Q13538955Senzitivita (medicína)
74490Q13538956Senzualista
74491Q13538958Seppo Ahokainen
74492Q13538959Sesternica
74493Q13538963Sevastopoľské povstanie
74494Q13538964Sever proti Juhu
74495Q13538966Severania
74496Q13538967Severná
74497Q13538969Severné Karpaty
74498Q13538971Sexuálna trauma
74499Q13538972Sheading
74500Q13538973Sibírska ulica
74501Q13538974Sidor (priezvisko)
74502Q13538975Sidorovo
74503Q13538976Sierra la Primavera
74504Q13538977Sieň slávy slovenského tenisu
74505Q13538978Signalizované prepínanie jazykových kódov
74506Q13538979Signál
74507Q13538980Sihotská ulica
74508Q13538981Sihotská ulica (Liptovský Mikuláš)
74509Q13538982Silná interakcia
74510Q13538983Silvia Hroncová
74511Q13538985Silvia Kušnírová
74512Q13538986Silvia Stredňanská-Letková
74513Q13538987Simon Gruer
74514Q13538988Sipylos
74515Q13538989Sipylos (mytológia)
74516Q13538990Sitnička
74517Q13538991Situačná aferentácia
74518Q13538992Situácia (album)
74519Q13538993Sivé teleso
74520Q13538994Sivý potok
74521Q13538995Skalisko
74522Q13538996Skalistý potok
74523Q13539001Skalka pri Beckove
74524Q13539002Skalky
74525Q13539003Skalky (vrch v Malej Fatre)
74526Q13539004Skalky (vrch v Súľovských vrchoch)
74527Q13539005Skalnatý potok
74528Q13539006Skalná
74529Q13539007Skalná rímsa
74530Q13539008Skalná ulica
74531Q13539009Skalní v ofsajde
74532Q13539010Skaut (časopis)
74533Q13539011Skautská družina
74534Q13539012Skell
74535Q13539013Skepticizmus
74536Q13539014Ski Klub Bratislava
74537Q13539015Skiaskopia
74538Q13539016Skladba
74539Q13539017Skleníková Venuša
74540Q13539018Sklerotóm
74541Q13539019Sklon ekliptiky
74542Q13539020Sklotextit
74543Q13539021Skocka
74544Q13539022Skokan (priezvisko)
74545Q13539023Skupenské teplo topenia
74546Q13539024Skupina Nyírség-Zatín
74547Q13539025Skupina Schill
74548Q13539026Skupinka (taxonómia)
74549Q13539027Skupinovka
74550Q13539029Skúmanie
74551Q13539030Skúsenosť (aristoteles)
74552Q13539032Skúška
74553Q13539033Skúšobníctvo
74554Q13539034Slabá interakcia
74555Q13539035Slanec (potok)
74556Q13539036Slangový variant frazémy
74557Q13539037Slanosť
74558Q13539039Slaná voda
74559Q13539040Slaný potok (prítok Ondavy)
74560Q13539041Slatinka (prítok Jarčia)
74561Q13539042Slatinský potok
74562Q13539043SlavCon
74563Q13539044Slavo Záhradník
74564Q13539045Slavomír
74565Q13539046Slavomír Bališ
74566Q13539047Slavomír Gálik
74567Q13539048Slavomír Ilavský
74568Q13539049Slavomír Ondrejovič
74569Q13539050Slavomír Vorobeľ
74570Q13539051Slavomír Zátek
74571Q13539053Slepota
74572Q13539054Sleďová ulica
74573Q13539055Sliačanček
74574Q13539056Sliačska ulica (Bratislava)
74575Q13539057Sliačska ulica (Košice)
74576Q13539058Slimák
74577Q13539059Slimák (obchodný dom)
74578Q13539060Slimák Maťo a škriatok Klinček
74579Q13539062Slimáková
74580Q13539063Slivenský revolučný okres
74581Q13539064Slivka
74582Q13539065Slivnica
74583Q13539066Slizovky
74584Q13539067Slnečná veža
74585Q13539068Slnovrat
74586Q13539069Slnovrat (združenie pesničkárov)
74587Q13539070Slobodná Európa
74588Q13539071Slobodná Európa (skupina)
74589Q13539072Slobodné Fórum Mladých
74590Q13539073Slobodné umenie
74591Q13539074Slobodník (priezvisko)
74592Q13539075Slobodný viacplatformový softvér
74593Q13539076Slopy
74594Q13539077Slota (priezvisko)
74595Q13539078Slougenzinmarcha
74596Q13539079Slovacikum
74597Q13539080Slovak Lines
74598Q13539081Slovaka Esperanto Societo
74599Q13539082Slovan Duslo Šaľa
74600Q13539083Slovanet
74601Q13539084Slovanská kultúra
74602Q13539085Slovanská vzájomnosť
74603Q13539086Slovanstvo
74604Q13539087Slovany (Bratislava)
74605Q13539089Slovany (polyfunkčný komplex)
74606Q13539090Slovany (rozlišovacia stránka)
74607Q13539091Slovensko-česká interliga hádzanárok 2004/05
74608Q13539092Slovensko-česká interliga hádzanárok 2005/06
74609Q13539093Slovensko-česká interliga hádzanárok 2006/07
74610Q13539094Slovensko-česká interliga hádzanárok 2007/08
74611Q13539095Slovensko-česká interliga hádzanárok 2009/10
74612Q13539096Slovensko-česká interliga hádzanárok 2010/11
74613Q13539097Slovensko (encyklopédia Vydavateľstva Obzor)
74614Q13539098Slovensko v Davisovom pohári 2008
74615Q13539099Slovenská agentúra životného prostredia
74616Q13539100Slovenská bejzbalová federácia
74617Q13539101Slovenská bridžová liga
74618Q13539102Slovenská brána
74619Q13539103Slovenská debatná asociácia
74620Q13539104Slovenská entomologická spoločnosť
74621Q13539105Slovenská florbalová extraliga mužov 2011/12
74622Q13539106Slovenská florbalová extraliga mužov 2012/13
74623Q13539107Slovenská florbalová extraliga žien
74624Q13539108Slovenská florbalová extraliga žien 2011/12
74625Q13539109Slovenská florbalová extraliga žien 2012/13
74626Q13539110Slovenská futbalová liga
74627Q13539111Slovenská hipoterapeutická asociácia
74628Q13539112Slovenská hláskovacia tabuľka
74629Q13539113Slovenská hokejbalová extraliga mužov 2011/12
74630Q13539114Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
74631Q13539115Slovenská komisia pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj
74632Q13539116Slovenská komora zubných lekárov
74633Q13539117Slovenská krajina
74634Q13539118Slovenská kynologická jednota
74635Q13539120Slovenská lakrosová liga
74636Q13539121Slovenská liga v 7s ragby 2012/13
74637Q13539122Slovenská liga v Amerike
74638Q13539123Slovenská liga v pozemnom hokeji mužov
74639Q13539124Slovenská literatúra (časopis)
74640Q13539125Slovenská lyrika
74641Q13539126Slovenská nohejbalová asociácia
74642Q13539127Slovenská národná jednota
74643Q13539128Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
74644Q13539129Slovenská ulica
74645Q13539130Slovenská volejbalová federácia
74646Q13539131Slovenská živnostenská komora
74647Q13539132Slovenské autonomistické hnutie
74648Q13539133Slovenské balady
74649Q13539134Slovenské divadlo
74650Q13539135Slovenské hemofilické združenie
74651Q13539136Slovenské komorné divadlo
74652Q13539137Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika
74653Q13539138Slovenské novinárstvo od vzniku robotníckej tlače do začiatku prvej svetovej vojny
74654Q13539139Slovenské novinárstvo pred prvou svetovou vojnou a počas nej
74655Q13539140Slovenské novinárstvo v dobe Bachovho absolutizmu
74656Q13539142Slovenské novinárstvo v matičnej dobe
74657Q13539143Slovenské novinárstvo v začiatkoch
74658Q13539144Slovenské novinárstvo v čase prvých latinských, nemeckých a maďarských novín
74659Q13539145Slovenské novinárstvo v čase revolúcie 1848/1849
74660Q13539146Slovenské novinárstvo v čase štúrovskej generácie (cca 1835 – 1848)
74661Q13539148Slovenské národné hokejové mužstvo hráčov do 20 rokov na Majstrovstvách sveta 1994
74662Q13539149Slovenské národné hokejové mužstvo hráčov do 20 rokov na Majstrovstvách sveta 1995
74663Q13539150Slovenské národné hokejové mužstvo hráčov do 20 rokov na Majstrovstvách sveta 1996
74664Q13539151Slovenské národné hokejové mužstvo hráčov do 20 rokov na Majstrovstvách sveta 1997
74665Q13539152Slovenské národné hokejové mužstvo hráčov do 20 rokov na Majstrovstvách sveta 1998
74666Q13539153Slovenské národné hokejové mužstvo hráčov do 20 rokov na Majstrovstvách sveta 1999
74667Q13539154Slovenské národné hokejové mužstvo hráčov do 20 rokov na Majstrovstvách sveta 2009
74668Q13539155Slovenské národné hokejové mužstvo na MS 1998
74669Q13539156Slovenské národné hokejové mužstvo na MS 1999
74670Q13539157Slovenské národné hokejové mužstvo na MS 2001
74671Q13539158Slovenské národné hokejové mužstvo na MS 2002
74672Q13539159Slovenské národné hokejové mužstvo na MS 2006
74673Q13539160Slovenské národné hokejové mužstvo na MS 2013
74674Q13539161Slovenské národné hokejové mužstvo na ZOH 1994
74675Q13539162Slovenské národné hokejové mužstvo na ZOH 2002
74676Q13539163Slovenské národné hokejové mužstvo na ZOH 2006
74677Q13539164Slovenské národné lakrosové družstvo mužov
74678Q13539165Slovenské národné nohejbalové družstvo žien
74679Q13539166Slovenské národné vodnopólové družstvo žien
74680Q13539167Slovenské národné zhromaždenie
74681Q13539168Slovenské pedagogické nakladateľstvo
74682Q13539169Slovenské pohľady
74683Q13539170Slovenské právo
74684Q13539171Slovenské umenie 20. storočia
74685Q13539172Slovenské učené tovarišstvo
74686Q13539173Slovenské výtvarné umenie
74687Q13539174Slovenské ústredie amatérskej astronómie
74688Q13539177Slovenský atletický zväz
74689Q13539178Slovenský bigbít
74690Q13539179Slovenský curlingový zväz
74691Q13539180Slovenský ekumenický preklad
74692Q13539181Slovenský futbalový majster
74693Q13539182Slovenský horolezecký spolok JAMES
74694Q13539183Slovenský náučný slovník
74695Q13539184Slovenský pohár v hádzanej žien
74696Q13539185Slovenský potok
74697Q13539186Slovenský poľovnícky zväz
74698Q13539187Slovenský vinohradnícky región
74699Q13539188Slovenský zväz astronómov amatérov
74700Q13539189Slovenský zväz florbalu
74701Q13539190Slovenský zväz hádzanej
74702Q13539191Slovenský zväz vodného póla
74703Q13539192Slovenský červený kríž
74704Q13539193Slovenský štátoprávny program
74705Q13539194Sloviansky potok
74706Q13539196Slovinská ulica
74707Q13539198Slovná hra (hra)
74708Q13539199Slovné spojenie
74709Q13539200Slovník ruskej literatúry 11.-20. storočia
74710Q13539201Slovník slovenského jazyka
74711Q13539202Slovník spisovného jazyka slovenského
74712Q13539203Slovný Mini Master Mind
74713Q13539204Slovný preklad
74714Q13539205Slovný tvar
74715Q13539206Slovo (filozofia)
74716Q13539207Slovo Božie
74717Q13539208Slovácke novini
74718Q13539209Slovák (priezvisko)
74719Q13539210Sluchový typ človeka
74720Q13539211Slunečná
74721Q13539212Sládkovičova ulica (Bojnice)
74722Q13539213Slávka
74723Q13539214Sláčikové kvarteto
74724Q13539215Smaragdová ulica
74725Q13539216Smer (denník)
74726Q13539217Smer (estetika)
74727Q13539218Smerovacia tabuľka
74728Q13539219Smilodon gracilis
74729Q13539220Smilodon populator
74730Q13539221Smoky Shot Tower
74731Q13539222Smolník (prítok Cirochy)
74732Q13539223Smreková ulica (Žilina)
74733Q13539224Smrečník (vrch)
74734Q13539225Smrť ministra
74735Q13548212Cent (americký dolár)
74736Q13548260Kategória:Priezviská vo Francúzsku
74737Q13548261Kategória:Blahová (okres Dunajská Streda)
74738Q13548262Kategória:Samosprávne divadlá na Slovensku
74739Q13548263Kategória:Biatlon v Estónsku
74740Q13548264Kategória:Single skupiny Knife Party
74741Q13548268Kategória:Estery kyseliny dusičnej
74742Q13548271Kategória:Vysoké školy v USA
74743Q13548274Kategória:Pomenovania podľa Slovenského národného povstania
74744Q13548275Kategória:Námestia Slovenského národného povstania
74745Q13548279Kategória:Geografia Palestíny
74746Q13548281Kategória:Ruské pivá
74747Q13548284Kategória:Írske pivá
74748Q13548285Kategória:Francúzske pivá
74749Q13548286Kategória:Vodná doprava v Rusku
74750Q13548289Kategória:Filmy režírované Karolom Plickom
74751Q13548290Kategória:Piesne Jam & Spoon
74752Q13548292Kategória:Single skupiny Run-D.M.C.
74753Q13548293Kategória:Pininfarina
74754Q13548295Kategória:Slovenskí farmakológovia
74755Q13548296Kategória:Priezviská v Turecku
74756Q13548297Kategória:Osobnosti z Kolína nad Rýnom
74757Q13548298Kategória:Kultúrni pracovníci
74758Q13548299Kategória:Kultúrni pracovníci podľa štátu
74759Q13548300Kategória:Biatlon vo Holandsku
74760Q13548303Kategória:Chránené územia v okrese Žďár nad Sázavou
74761Q13548306Kategória:Španielski Habsburgovci
74762Q13548310Kategória:Cheruskovia
74763Q13548311Kategória:Členovia skupiny One Direction
74764Q13548313Kategória:Single T.I.
74765Q13548315Kategória:Lesníci
74766Q13548317Kategória:Najvyššia československá futbalová súťaž
74767Q13548324Kategória:Slovenskí parazitológovia
74768Q13548326Kategória:Extraliga hádzanárov
74769Q13548327Kategória:Single Rihanny
74770Q13548328Kategória:Čínski olympionici
74771Q13548330Kategória:Bežci na 8 000 m stíplčejs
74772Q13548332Kategória:Single skupiny Aerosmith
74773Q13548334Kategória:Geografické navigačné šablóny Samoy
74774Q13548335Kategória:Slovenskí dokumentaristi
74775Q13548408Dvojitý faktoriál
74776Q13548416Anežka
74777Q13548435Dionýz (prvé meno)
74778Q13563612Kategória:Hudobné albumy Ventil RG
74779Q13563615Kategória:Displej s kvapalnými kryštálmi
74780Q13563617Kategória:Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky (1999)
74781Q13563618Kategória:Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky (2004)
74782Q13563620Kategória:Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky (2009)
74783Q13563621Kategória:Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky (2014)
74784Q13563622Kategória:Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky
74785Q13563633Kategória:Námestia v Prievidzi
74786Q13563638Kategória:Rozlišovacie stránky – Ulice
74787Q13563640Kategória:Ústav pamäti národa
74788Q13563642Kategória:Riaditelia Ústavu pamäti národa
74789Q13563644Kategória:Veže v Afganistane
74790Q13563648Kategória:Ulice v Devíne
74791Q13563652Kategória:Single Gigi D’Agostina
74792Q13563658Kategória:Obce vo Voloveckom rajóne
74793Q13563660Kategória:Single skupiny Nirvana
74794Q13563667Kategória:Priezviská na Ukrajine
74795Q13580834Kategória:II. slovenská futbalová liga mužov
74796Q13583082Kategória:Hudobní skladatelia zaniknutých štátov
74797Q13583083Kategória:Uhorskí hudobní skladatelia
74798Q13583084Kategória:Kontextológia
74799Q13722788Východ
74800Q13966076Kategória:Redaktori z Montfortu
74801Q13966094Kategória:V10 – Terapeutické rádiofarmaceutiká
74802Q13966102Kategória:V09 – Diagnostické rádiofarmaká
74803Q13966108Kategória:V – Rôzne prípravky
74804Q13966114Kategória:V08 – Kontrastné látky
74805Q13966123Kategória:V07 – Všetky iné neterapeutické prípravky
74806Q13966130Kategória:V06 – Celková vyživa
74807Q13966137Kategória:V04 – Diagnostiká
74808Q13966143Kategória:V03 – Všetky iné terapeutické prípravky
74809Q13966149Kategória:V01 – Alergény
74810Q13966157Kategória:S03 – Oftalmologiká a otologiká
74811Q13966161Kategória:S02 – Ušné prípravky
74812Q13966173Kategória:S – Zmyslové orgány
74813Q13966179Kategória:S01 – Oftalmologiká
74814Q13966246Kategória:Predsedovia ústavných súdov
74815Q13966258Kategória:Stránky s chybne zadanými súradnicami
74816Q13966278Kategória:Kabaddi na Ázijských halových hrách
74817Q13966346Kategória:Jean Nouvel
74818Q13966356Kategória:Albumy skupiny Abstract
74819Q13966375Kategória:Zaniknuté ulice
74820Q13966383Kategória:Zaniknuté ulice podľa štátu
74821Q13966391Kategória:Zaniknuté ulice na Slovensku
74822Q13966395Kategória:Zaniknuté ulice v Bratislave
74823Q13966403Kategória:Zaniknuté ulice v Petržalke
74824Q13966436Kategória:Chránené územia v Nemecku
74825Q13966449Kategória:Izraelčania
74826Q13966465Kategória:Navigačné šablóny kabaddi
74827Q13966471Kategória:Národný bezpečnostný úrad
74828Q13966478Kategória:Riaditelia Národného bezpečnostného úradu
74829Q13966484Kategória:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
74830Q13966535Kategória:Finančné skupiny
74831Q13966572Kategória:User gd-N
74832Q13966597Kategória:Remeselníci podľa štátu
74833Q13966604Kategória:Nemeckí remeselníci
74834Q13966610Kategória:Nemeckí výrobcovia hudobných nástrojov
74835Q13966615Kategória:Nemeckí výrobcovia organov
74836Q13966627Kategória:Slovenskí neurológovia
74837Q13966707Kategória:Politici Strany zelených (Slovensko)
74838Q13966721Kategória:Politici Strany zelených (Česko)
74839Q13966735Kategória:Púšte Jemenu
74840Q13966745Kategória:Púšte Ománu
74841Q13966755Kategória:Púšte Spojených arabských emirátov
74842Q13966769Kategória:Púšte Saudskej Arábie
74843Q13966791Kategória:Architektúra z 1415
74844Q13966869Kategória:Piesne skupiny Cutting Crew
74845Q13966890Kategória:Primátori Prešova
74846Q13966907Kategória:Primátori Martina
74847Q13966920Kategória:Primátori Trenčína
74848Q13966936Kategória:Primátori Nitry
74849Q13966954Kategória:Primátori Žiliny
74850Q13966973Kategória:Primátori Zvolena
74851Q13966983Kategória:Primátori Banskej Bystrice
74852Q13966990Kategória:Primátori Košíc
74853Q13967009Kategória:Osobnosti z Vrchlabí
74854Q13967021Kategória:Arabistika
74855Q13967032Kategória:Slovenskí arabisti
74856Q13967082Kategória:Konkurzné právo
74857Q13967087Kategória:Navigačné lišty používajúce farbu pozadia
74858Q13967094Kategória:Navigačné lišty bez horizontálnych zoznamov
74859Q13967114Kategória:Single DMX
74860Q13967129Kategória:Vládcovia Kazachstanu
74861Q13967141Kategória:Puškári
74862Q13967162Kategória:Single Queen
74863Q13967177Kategória:Piesne Baby Blue
74864Q13967186Kategória:Hráči FK NCHZ Nováky
74865Q13967235Kategória:Indierockové hudobné skupiny podľa štátu
74866Q13967276Kategória:Polarografia
74867Q13967282Kategória:Klasicistické výtvarné umenie
74868Q14031313Vodná veža (Bratislava)
74869Q14031321Višňová ulica
74870Q14031325Tolstého ulica
74871Q14031330Studená ulica
74872Q14031345Východná ulica
74873Q14031350Vodná ulica
74874Q14031354Vajanského ulica
74875Q14031357Školská ulica
74876Q14031362Šafárikova ulica
74877Q14031366Svetlá ulica
74878Q14031373Stavbárska ulica
74879Q14031380Stromová ulica
74880Q14031392Tekovská ulica
74881Q14031396Spišská ulica
74882Q14031402Ďumbierska ulica
74883Q14031407Zelená ulica
74884Q14031413Športová ulica
74885Q14031419Ulica Československej armády (Banská Bystrica)
74886Q14031427Tajovského ulica
74887Q14031432Šumavská ulica
74888Q14031436Strieborná ulica
74889Q14031438Stodolova ulica
74890Q14087595VSŽ Košice v sezóne 1976/1977
74891Q14087604Vodnopólová extraliga mužov 2010/11
74892Q14126193Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v basketbale žien 2001
74893Q14126195II. slovenská futbalová liga mužov 2002/2003
74894Q14126197I. slovenská futbalová liga mužov 2002/2003
74895Q14126200Beľmo
74896Q14126206Vodárenská veža (rozlišovacia stránka)
74897Q14126208Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
74898Q14126210Daniela Richterová
74899Q14126214Dejiny Prílesa
74900Q14126217V cudzom meste
74901Q14126219Písma sveta
74902Q14126221Jazyky sveta (kniha)
74903Q14126224Malá encyklopédia chémie
74904Q14126226Adresovanie
74905Q14126228Encyklopédia miest a obcí Slovenska
74906Q14126232Adresát (jazykoveda)
74907Q14126235Adresa (pošta)
74908Q14126238Jaromír Čižnár
74909Q14126240Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v basketbale žien 1999
74910Q14126242I. slovenská futbalová liga mužov 2003/2004
74911Q14126244Jozef Čentéš
74912Q14126248Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v basketbale žien 1997
74913Q14126253Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v basketbale žien 1995
74914Q14126259Ľadnička
74915Q14126271Vladimír Sadílek
74916Q14126274Zoznam kozmických letov
74917Q14126286Zoznam slovenských článkov/!
74918Q14126288Zoznam politických článkov/!
74919Q14126291Zoznam historických článkov/!
74920Q14183724Rhésos (syn Éionea)
74921Q14183731Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v basketbale žien 2005
74922Q14183735Misia Eva, prísne tajné
74923Q14183739Mária Zavarská-Lukačovičová
74924Q14183745Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v basketbale žien 2003
74925Q14183755Rhésos
74926Q14183759Jazyky sveta v priestore a čase
74927Q14183768Arrhón (syn Klymena)
74928Q14183778Predavačky bublín
74929Q14183782Synodický obeh
74930Q14183793Jozef Kostelník
74931Q14183809Peter Pilinský
74932Q14183813Vydrovo (dolina)
74933Q14192211Kategória:Obce v Bachmačskom rajóne
74934Q14192214Kategória:Obce v Berďanskom rajóne
74935Q14192216Kategória:Obce v Bilocerkevskom rajóne
74936Q14192219Kategória:Obce v Ivankivskom rajóne
74937Q14192221Kategória:Obce v Melitopoľskom rajóne
74938Q14192222Kategória:Obce v Mižhirskom rajóne
74939Q14192225Kategória:Stavby v Karlových Varoch
74940Q14192227Kategória:Filmy režírované Richardom Curtisom
74941Q14192228Kategória:Obete terorizmu
74942Q14192230Kategória:Príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky zabití v zahraničných misiách
74943Q14192231Kategória:Príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky
74944Q14192233Kategória:Výškové budovy v Miláne
74945Q14192236Kategória:Whistle-bloweri
74946Q14192237Kategória:Židia vo Francúzsku
74947Q14192238Kategória:Civilná služba
74948Q14192240Kategória:Veľké MPV
74949Q14192241Kategória:Automobily strednej MPV triedy
74950Q14192242Kategória:Berberskí cestovatelia
74951Q14192244Kategória:Berberskí geografi
74952Q14192245Kategória:Berberskí spisovatelia
74953Q14192246Kategória:Futsal v Jordánsku
74954Q14192247Kategória:Zbrane Vietnamskej vojny
74955Q14192251Kategória:Vojnové lode podľa konfliktu
74956Q14192253Kategória:Ľahké krížniky prvej svetovej vojny
74957Q14192254Kategória:Všeobecná psychológia
74958Q14192260Kategória:Cievna chirurgia
74959Q14192262Kategória:Targy
74960Q14192264Kategória:Cyklistické trasy na Slovensku
74961Q14192265Kategória:Činohra na Slovensku
74962Q14192267Kategória:Členovia umeleckých súborov na Slovensku
74963Q14192268Kategória:Single Pitbulla
74964Q14192269Kategória:Členovia činoherných súborov na Slovensku
74965Q14192270Kategória:Nová scéna
74966Q14192272Kategória:Členovia Činohry Novej scény
74967Q14192273Kategória:Ladislav Hudec
74968Q14192276Kategória:Inštrumentálne piesne
74969Q14192277Kategória:Piesne Alice Gold
74970Q14192279Kategória:Slovenskí foklóristi
74971Q14192281Kategória:Pacifická netballová séria
74972Q14192282Kategória:Zaniknuté štáty na území Slovenska
74973Q14192283Kategória:Potoky v Litve
74974Q14192285Kategória:Futsal v Palestíne
74975Q14192287Kategória:Uhorskí župani
74976Q14195784Veliteľstvo posádky Bratislava
74977Q14195787Majstrovstvá Afriky v netballe 2013
74978Q14195789Malá encyklopédia zemepisu sveta
74979Q14195792Národný bezpečnostný úrad
74980Q14195795Gamba
74981Q14195799Slovenský metrologický ústav
74982Q14234193Kategória:Šport v Marusi
74983Q14234196Kategória:C10 – Hypolipidemiká
74984Q14234220Kategória:1975 na Slovensku
74985Q14234246Kategória:Abstract
74986Q14234269Kategória:Turovské kniežatá
74987Q14234301Kategória:Bachmačský rajón
74988Q14290586Kategória:Knihy Daniela Silvu
74989Q14290589Kategória:Slovenskí mnísi
74990Q14290592Kategória:Slovenskí opáti
74991Q14324169Klymenos (syn Presbóna)
74992Q14324170Američania
74993Q14324171Bzučák
74994Q14324173Presbón
74995Q14324174Aestuum II. (MCMXCVIII)
74996Q14324176Kolaboranti s nacistickým Nemeckom
74997Q14324178Simon Boccanegra
74998Q14324179Peter Matejka
74999Q14324180Modrá mešita (Istanbul)
75000Q14324181Pyleos