Go back

List of pages on skwiki whithout interwiki connections: 9001 - 10000

No.Item ID on wikidata.orgPage name on sk.wikipedia.org
9001Q12761878Adekvátna idea
9002Q12761879Adenológia
9003Q12761880Adelino pobrežie
9004Q12761883Administratívna budova spojov
9005Q12761886Adjudikácia
9006Q12761887Adhézna sila
9007Q12761888Aditívnosť
9008Q12761891Adidas Teamgeist
9009Q12761892Adiaspiromykóza
9010Q12761894Adnetský vápenec
9011Q12761895Administratívne členenie Spojeného kráľovstva a ovládaných území
9012Q12761896Administratívne členenie Slovenska v rokoch 1990 – 1996
9013Q12761897Administratívno-direktívne hospodárstvo
9014Q12761898Administratívny manažment
9015Q12761899Administratívne členenie Samoy
9016Q12761901Adolf Anton Heinlein
9017Q12761902Adolf Schuster
9018Q12761903Adolf Vladimír Záturecký
9019Q12761904Adolf Jurášek
9020Q12761905Adolf Holesch
9021Q12761906Adolf Palúch
9022Q12761907Adolf Weinhold
9023Q12761908Adolf Svozil
9024Q12761909Adolf Cserey
9025Q12761911Adriana Foltýnová
9026Q12761912Adriana Geričová
9027Q12761914Advokátka (film)
9028Q12761915Adriena Bartošová
9029Q12761918Adriana Čerňanová
9030Q12761922Adžapa
9031Q12761923Aerodrome Jasna
9032Q12761925Aelosomatida
9033Q12761926Aequivoce
9034Q12761927Aero 150
9035Q12761928Aeroklimatológia
9036Q12761930Aero 500
9037Q12761931Aerodynamický
9038Q12761934Afektácia (filozofia)
9039Q12761935Afekcia (psychológia)
9040Q12761936Afektová teória
9041Q12761938Aferentná syntéza
9042Q12761940Afektívny záchvat
9043Q12761941Aferentný
9044Q12761942Afektívne poruchy (MKCH-10)
9045Q12761944Afirmatívny súd
9046Q12761945Afghan explorer
9047Q12761946Africké ríše
9048Q12761947Afirmatívny
9049Q12761948Afraid To Shoot Strangers
9050Q12761949Africká korfbalová federácia
9051Q12761950Africká netballová konfederácia
9052Q12761955Aféry
9053Q12761958Against all risks
9054Q12761959Agaméstor (archón)
9055Q12761960Agent Štátnej bezpečnosti
9056Q12761961Agence Camerounaise de Presse
9057Q12761965Agnesa Búřilová
9058Q12761967Aglomeračný závod
9059Q12761968Aglomerát (hutníctvo)
9060Q12761969Aglomerácia (hutníctvo)
9061Q12761971Agnisára
9062Q12761972Agogika (pedagogika)
9063Q12761973Agresívny prvok
9064Q12761978Agresológia
9065Q12761980Agovanie
9066Q12761982Agrokruh
9067Q12761983Aha-zážitok
9068Q12761985Ai (princíp harmónie)
9069Q12761987Aiola island
9070Q12761989Aischylos (syn Agaméstora)
9071Q12761993Ajn Azzán (vulkanické pole)
9072Q12761995Akademická knižnica Univerzity Komenského
9073Q12761996Akademická debata
9074Q12761997Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9075Q12761998Akademický informačný systém AiS
9076Q12762000Akadémia (spoločnosť učencov)
9077Q12762001Akcesorický
9078Q12762002Akauzálnosť
9079Q12762003Akcia Edelstein
9080Q12762005Akcentuácia
9081Q12762006Akcia (zníženie cien)
9082Q12762007Akauzalizmus
9083Q12762009Akcidens (filozofia)
9084Q12762011Akológia
9085Q12762013Akomodačný priestor
9086Q12762014Akcidentálny
9087Q12762015Akomodácia (psychológia)
9088Q12762016Ako som prežil
9089Q12762017Akordika
9090Q12762020Akroamatický
9091Q12762021Aktivita (filozofia)
9092Q12762025Aktívnosť
9093Q12762026Aktívny prvok
9094Q12762027Akumulácia slnečnej energie
9095Q12762029Aktívny let
9096Q12762031Akustický maják
9097Q12762033Akútna hypofyzitída
9098Q12762038Akútne infekcie horných dýchacích ciest (MKCH-10)
9099Q12762041Al-Gáfikí
9100Q12762042Akčné umenie
9101Q12762043Akútne ochorenie
9102Q12762044Aladár Wahlner
9103Q12762045Alabhdva bhúmikatva
9104Q12762046Alabastrová jaskyňa
9105Q12762047Al a Dal
9106Q12762048Alan Mackin
9107Q12762049Albam
9108Q12762050Alastor (syn Nélea)
9109Q12762051Alans
9110Q12762052Albert Fuchs
9111Q12762053Albert Ferdinand Wallo
9112Q12762054Albert Masár
9113Q12762055Albert Mamatey
9114Q12762056Albert-Maria Besnard
9115Q12762057Albert Schwer
9116Q12762058Albertinizmus
9117Q12762059Albert Reble
9118Q12762060Albinov
9119Q12762061Albovec
9120Q12762062Albinovská hora
9121Q12762064Albína Dratvová
9122Q12762065Alcor
9123Q12762066Alchymista (album)
9124Q12762067Albrechtova ulica
9125Q12762068Albín Grznár
9126Q12762069Albánska ulica
9127Q12762070Albín Vrteľ
9128Q12762071Alcatrazz – Disturbing the Peace (Re-Mastered)
9129Q12762073Alebo
9130Q12762075Alegorický zmysel
9131Q12762076Aleksandra Kokotovićová
9132Q12762078Alena Kánová
9133Q12762079Aletická logika
9134Q12762080Alena Longauerová
9135Q12762081Aleluja (omša)
9136Q12762083Alexander Belóczy
9137Q12762084Alexander Avenarius
9138Q12762086Alexander Fried
9139Q12762087Alexander Eckerdt
9140Q12762088Alexander Bizai
9141Q12762089Alexander Bröstl
9142Q12762090Alexander Dianiška
9143Q12762091Alexander Gerič (kúzelník)
9144Q12762092Alexander Georgievský
9145Q12762093Alexander Buzna
9146Q12762094Alexander Bugan
9147Q12762095Alexander Cziczka
9148Q12762096Alexander Bárta
9149Q12762097Alexander Belyus
9150Q12762098Alexander Gesell
9151Q12762099Alexander Kautnik
9152Q12762100Alexander Kardoss
9153Q12762101Alexander Huba
9154Q12762103Alexander Korda (generál)
9155Q12762105Alexander Járay (1943)
9156Q12762106Alexander Kneppo
9157Q12762107Alexander Križka
9158Q12762108Alexander Kraudy
9159Q12762109Alexander Spesz
9160Q12762110Alexander Slafkovský (1950)
9161Q12762111Alexander Skutecký
9162Q12762112Alexander Szaniszló
9163Q12762113Alexander Vajcík
9164Q12762114Alexander Trizuljak
9165Q12762115Alexandr Andrejevič Čikin
9166Q12762117Alexandra Štuková
9167Q12762118Alexandra Grusková
9168Q12762120Alexandrijská filozofia
9169Q12762123Alexej Ivanko
9170Q12762124Alexius Okoličáni
9171Q12762125Alešova ulica
9172Q12762126Alfius Avitus
9173Q12762127Aleš Votava
9174Q12762129Alfa (vydavateľstvo)
9175Q12762131Alfred Marnau
9176Q12762132Alfonz Lukačin
9177Q12762133Alfonz Zauner
9178Q12762134Ali Brezovský
9179Q12762135Algoritmický proces
9180Q12762136Algoritmizácia
9181Q12762137Alfréd Turčan
9182Q12762138Alfréd Zemanovský
9183Q12762139Algoritmická analýza (rozloženie na kroky)
9184Q12762140Algoritmus z-buffer
9185Q12762142Algézia
9186Q12762143Alfredo Ferreira
9187Q12762144Algebrický počtový výraz
9188Q12762145Algebra logiky
9189Q12762146Alif maksúra
9190Q12762147Aliancia Fair-play
9191Q12762148Ali ibn Rachid
9192Q12762149Alif madda
9193Q12762150Aliancia demokratov Slovenska
9194Q12762151Alica Vojčíková-Gabzdilová
9195Q12762152Alica Frühwaldová
9196Q12762155Alikoirah (Alif Dál)
9197Q12762156Alkidiké
9198Q12762158Alimos (Kobka)
9199Q12762159Alkippé (dcéra Oinomaa)
9200Q12762161Allianz – Slovenská poisťovňa
9201Q12762162Almost True Story
9202Q12762163Almanach Tichá voda
9203Q12762165Alois Šmíd
9204Q12762166Alois Richter
9205Q12762169Alojz Hanúsek
9206Q12762170Alojz Herritz
9207Q12762171Alojz Kramár
9208Q12762172Alojz Peierberger
9209Q12762173Alojz Martinček
9210Q12762174Alojz Privorszky
9211Q12762175Alojz Zlacký
9212Q12762177Alojz Wawruch
9213Q12762178Alojzia Macholdová
9214Q12762180Alomorfizmus
9215Q12762181Alokácia zdrojov
9216Q12762182Aloysians VonTaine HC Mosta
9217Q12762183Alpínsky ľadovec
9218Q12762185Alternatíva politického realizmu
9219Q12762186Alternate Ego
9220Q12762187Alternatíva (voľba)
9221Q12762188Alternácia (jazykoveda)
9222Q12762190Alternanta (frazeológia)
9223Q12762191Alterovaná stupnica
9224Q12762195Alúvium Paríža
9225Q12762196Aluvifusi
9226Q12762197Alúzia frazém
9227Q12762198Alvinczyho agát
9228Q12762199Alúvium Žitavy
9229Q12762200Alúvium Gidry
9230Q12762202Alétheia
9231Q12762203Alúvium Blhu
9232Q12762204Alžbeta Oberlandová
9233Q12762205Alžbeta Tomášková
9234Q12762207Alžbeta Pelikánová
9235Q12762208Alžbeta Poničanová
9236Q12762209Alžbeta Gácsová
9237Q12762211Alžbetínska ulica
9238Q12762212Alžbeta Daxnerová
9239Q12762213Alžbeta Pappová
9240Q12762214Alžbeta Göllnerová-Gwerková
9241Q12762215Alžbeta Tamásová
9242Q12762216Amanecer en Puerta Oscura
9243Q12762217AmatFest
9244Q12762218Amadeovci
9245Q12762221Amazoňan
9246Q12762224Ambiguita
9247Q12762225Ambro Pietor
9248Q12762227Amencia
9249Q12762229Ambrova ulica (Bratislava)
9250Q12762230Americká trieda
9251Q12762232Americká sociológia
9252Q12762234Americké národné inline hokejové družstvo žien
9253Q12762235Americká netballová federácia
9254Q12762236Americká hypotéka
9255Q12762237Amerikánsko-slovenské noviny
9256Q12762238Amfibólia
9257Q12762240Amnesty International Slovensko
9258Q12762241Amor intellectualis dei
9259Q12762242Amphilochus (rod)
9260Q12762244Ampér na meter
9261Q12762247Analogizmus
9262Q12762248Anabolický steroid
9263Q12762249Analogón
9264Q12762250Analogický
9265Q12762251Analistika
9266Q12762252Analytická definícia
9267Q12762254Anagogický zmysel
9268Q12762255Analytická veta
9269Q12762256Analytika
9270Q12762257Analyzandum
9271Q12762258Analýza (rozbor)
9272Q12762259Analýza textu
9273Q12762260Anamnéza (psychológia)
9274Q12762261Analýza jazyka
9275Q12762262Ananké
9276Q12762264Anatol Filip
9277Q12762265Anasoft APR, s.r.o.
9278Q12762267Anastázia Miertušová
9279Q12762268Anava sthítattva
9280Q12762269Anatomický ústav Lekárskej fakulty UK
9281Q12762271Anaxilaos (kráľ Sparty)
9282Q12762273Andač (potok)
9283Q12762276Andický potok
9284Q12762277Anderlová
9285Q12762278Andi Deris
9286Q12762279Andrea Vadkerti
9287Q12762280Andor Borúth
9288Q12762281Andrea Járová
9289Q12762284Andrej Dobrota
9290Q12762285Andrej Egyed
9291Q12762286Andrej Benda
9292Q12762287Andrej Barčík
9293Q12762288Andrej Blasius
9294Q12762289Andrej Budai
9295Q12762290Andrej Grega
9296Q12762291Andrej Chmelko
9297Q12762292Andrej Capovský
9298Q12762293Andrej Begala
9299Q12762294Andrej Chudoba
9300Q12762295Andrej Gregorčok Igovän
9301Q12762296Andrej Alakša
9302Q12762297Andrej Hablák
9303Q12762298Andrej Kellner
9304Q12762299Andrej Hajduk
9305Q12762300Andrej Hrnčiar
9306Q12762301Andrej Kamiač
9307Q12762302Andrej Kapustáš
9308Q12762303Andrej Kiska
9309Q12762304Andrej Kmeč
9310Q12762305Andrej Július Síposs
9311Q12762306Andrej Kliman
9312Q12762307Andrej Kralovanský
9313Q12762308Andrej Martvoň
9314Q12762309Andrej Martin Júny
9315Q12762310Andrej Mráz
9316Q12762311Andrej Nitsch
9317Q12762312Andrej Petro
9318Q12762313Andrej Reiprich
9319Q12762314Andrej Plávka
9320Q12762315Andrej Stollmann
9321Q12762316Andrej Schüssler
9322Q12762317Andrej Sršeň
9323Q12762318Andrej Rojko
9324Q12762319Andrej Truchlý-Sytniansky
9325Q12762320Andrej Zima
9326Q12762321Andrej Černiansky
9327Q12762322Andreja Takáčová
9328Q12762323Andrej Ľudovít Katina
9329Q12762324Andrej Švehla
9330Q12762325Andrej Šustek
9331Q12762328Androsthenes z Mainalu
9332Q12762329Andrusovova ulica
9333Q12762331Anekdota (nevydané)
9334Q12762332Anekuména
9335Q12762333Anemická galaxia
9336Q12762334Andy Wolf-Mednyánszky
9337Q12762337Aneozinofília
9338Q12762339Angela Cziczková
9339Q12762340Angažovanie
9340Q12762346Anglistika
9341Q12762349Anglická filozofia
9342Q12762350Anglit
9343Q12762354Anjel milosrdenstva
9344Q12762355Animácia (dovolenka)
9345Q12762359Animus
9346Q12762360AnimeSHOW
9347Q12762361Animalizácia
9348Q12762362Animálna železnica
9349Q12762363Animecrew
9350Q12762364Anjel a čert
9351Q12762365Anita Soul
9352Q12762366Anita Tešovičová
9353Q12762367Animecon (Slovensko)
9354Q12762370Anka Chřestýš & Poslední kovboj
9355Q12762372Ankylozujúca spondylitída
9356Q12762373Anna Czambelová
9357Q12762374Ann Marie Ryanová
9358Q12762375Anna Cigánová
9359Q12762376Anna Chromeková
9360Q12762377Anna Bubeníková
9361Q12762378Anna Fedorová
9362Q12762379Anna Ferienčíková
9363Q12762380Anna Fabriciusová
9364Q12762381Anna Danielčáková
9365Q12762382Anna Javorková
9366Q12762383Anna Luciaková
9367Q12762384Anna Miloslava Čajaková
9368Q12762385Anna Kozáková
9369Q12762386Anna Majerčáková
9370Q12762387Anna Krčulová
9371Q12762388Anna Ondrejková
9372Q12762389Anna Magdolenová
9373Q12762390Anna Poráčová
9374Q12762391Anna Pivková
9375Q12762392Anna Randušková
9376Q12762394Anna Straková
9377Q12762395Annamája-kóša
9378Q12762396Anna Thurzová
9379Q12762397Anna Škrniarová
9380Q12762398Annina dolina
9381Q12762399Annin potok
9382Q12762400Anomalistická obežná doba
9383Q12762401Anonymus (družica)
9384Q12762402Anorganizmus
9385Q12762404Anomálnosť frazémy
9386Q12762405Anomália (astronómia)
9387Q12762406Anorganická príroda
9388Q12762407Ante
9389Q12762408Antara
9390Q12762409Antalov potok
9391Q12762410Antedatovať
9392Q12762411Ante-
9393Q12762412Antaranga sádhaná
9394Q12762413Antagonistická hra
9395Q12762414Antecedens
9396Q12762415Antarátmá sádhaná
9397Q12762416Antagonizmus (sociológia)
9398Q12762419Antiastmatikum
9399Q12762420Anticipácia (jazykoveda)
9400Q12762421Antická architektúra
9401Q12762422Anthisnes
9402Q12762423Anthropolatri
9403Q12762424Antiadrenergikum
9404Q12762425Antická veda
9405Q12762427Antifonálna psalmódia
9406Q12762428Antická literatúra
9407Q12762429Antický skepticizmus
9408Q12762430Antická logika
9409Q12762431Antické významové univerzum
9410Q12762432Antické umenie
9411Q12762433Antický atomizmus
9412Q12762435Antiopé (Macedónia)
9413Q12762436Antitetika
9414Q12762437Antolská ulica (Banská Štiavnica)
9415Q12762438Antitusikum
9416Q12762439Antišovec
9417Q12762443Antolská ulica (Bratislava)
9418Q12762445Anton Botek
9419Q12762446Anton Augustín Baník
9420Q12762447Anton Bugan
9421Q12762448Anton Buranovský
9422Q12762449Anton Cmaro Smatana
9423Q12762450Anton Cyprich
9424Q12762451Anton Danko
9425Q12762452Anton Dvornický
9426Q12762453Anton Dubec
9427Q12762454Anton Cebecauer
9428Q12762455Anton Daxner
9429Q12762456Anton Emanuel Timko
9430Q12762457Anton Emil Smutný
9431Q12762458Anton Gargulák
9432Q12762459Anton František Zallinger
9433Q12762460Anton Gutvil
9434Q12762461Anton Hatiar
9435Q12762462Anton Hoffmann
9436Q12762464Anton Horváth
9437Q12762465Anton Hrnko
9438Q12762466Anton Hám
9439Q12762467Anton Jasusch
9440Q12762468Anton Jurko
9441Q12762469Anton Jánošík
9442Q12762470Anton Krištof
9443Q12762471Anton Matúšek
9444Q12762472Anton Martinkovič
9445Q12762473Anton Miššuth
9446Q12762474Anton Mišík
9447Q12762475Anton Radvanský
9448Q12762476Anton Prídavok
9449Q12762477Anton Samuel Zorkóci
9450Q12762478Anton Schmidt
9451Q12762479Anton Sučka
9452Q12762480Anton Turecký
9453Q12762481Anton Špiesz
9454Q12762482Anton Šurjanský
9455Q12762484Antonymický rad
9456Q12762485Antonymný
9457Q12762486Antonymycká séria
9458Q12762488Antonín Vašíček
9459Q12762489Antropodicea
9460Q12762490Antroponymum
9461Q12762491Antropický
9462Q12762492Antropomorfický
9463Q12762493Antropofóbia (album)
9464Q12762494Antroposociológia
9465Q12762495Antonín Vimmer
9466Q12762496Antropologizmus
9467Q12762497Antropogénia
9468Q12762498Anténky
9469Q12762503Anódomechanické obrábanie
9470Q12762505Apex (astronómia)
9471Q12762507Apeninská oblasť
9472Q12762508Apastepeque
9473Q12762509Aplikovaná frazeológia
9474Q12762511Apologéti (rané kresťanstvo)
9475Q12762513Apollo Business Center II
9476Q12762514Apollo (zbor)
9477Q12762516Apollo Business Center
9478Q12762519Apoštolský exarchát pre gréckokatolíkov v Srbsku a Čiernej Hore
9479Q12762520Apriorizmus
9480Q12762521Apriórna nazeracia forma
9481Q12762522Apriori
9482Q12762523Apríl 2005 na Slovensku
9483Q12762524Aprobatívna etika
9484Q12762525Application Explorer Mission
9485Q12762526Apponyiho školské zákony
9486Q12762527Apríl 1996
9487Q12762528Apána
9488Q12762529Arabská filozofia storočí temna
9489Q12762533Arbitrum liberum
9490Q12762534Arbitrérny
9491Q12762537Arborétum Borová hora
9492Q12762539Archeologický prameň
9493Q12762540Archai
9494Q12762541Archaická spoločnosť
9495Q12762544Architektonické tvaroslovie
9496Q12762545Architektonická kompozícia
9497Q12762548Architektonická tvorba
9498Q12762549Archimedov zákon (film)
9499Q12762550Architektonika (literatúra)
9500Q12762553Architektonická funkcia
9501Q12762554Architektonický priestor
9502Q12762556Archivácia
9503Q12762557Arcibiskupstvo
9504Q12762559Arcibiskupský palác (Trnava)
9505Q12762562Architektúra začiatku 20. storočia
9506Q12762563Architektúra sovietskej avantgardy
9507Q12762564Architektúra 20. storočia
9508Q12762565Archives Vol. 2 – Original Recordings of Frank Zappa
9509Q12762566Ardha čandrásana
9510Q12762568Areál VŠP
9511Q12762572Argeia (manželka Polyba)
9512Q12762573Areálový opis frazeológie
9513Q12762575Argosarónske ostrovy
9514Q12762576Argentínska filozofia
9515Q12762577Argeus z Argu
9516Q12762578Argentínske národné inline hokejové družstvo žien
9517Q12762579Argolské ostrovy
9518Q12762580Argentínske národné inline hokejové družstvo mužov
9519Q12762582Argumentum ad veritatem
9520Q12762584Argumentum baculinum
9521Q12762585Argument funktoru
9522Q12762586Argumentum ad rem
9523Q12762587Argumenta ponderantur, non numerantur
9524Q12762588Ariel (robot)
9525Q12762590Arifrón (archón)
9526Q12762591Aristid Smrečáni
9527Q12762592Aristotelovská definícia
9528Q12762593Aristid Abafi
9529Q12762594Aristotelológia
9530Q12762597Armin Neisl
9531Q12762598Armin Frieder
9532Q12762599Armin Singer
9533Q12762600Armin Zsolnai
9534Q12762603Arne (robot)
9535Q12762604Armín Štark
9536Q12762605Arnošt Krpec
9537Q12762606Arosa Astrophysical Observatory
9538Q12762607Arnošt Garlatty
9539Q12762608Arnold Nemčok
9540Q12762609Aronia prunifolia
9541Q12762610Arpad Godla
9542Q12762611Arpova galaxia
9543Q12762612Ars combinatoria
9544Q12762613Arrheniova teória kyselín a zásad
9545Q12762614Ars Organi Nitra
9546Q12762615Ars (latinské slovo)
9547Q12762616Art Music Union
9548Q12762618Arthur Petrogalli
9549Q12762619Artificial Light Attraction
9550Q12762620Artičoková technika
9551Q12762621Artur Iľdusovič Bagautdinov
9552Q12762623Arzen Aman
9553Q12762625Arzén (hudobná skupina)
9554Q12762631Asampradžňáta samádhi
9555Q12762632Asertorický súd
9556Q12762633Asertívne zvládnutie kritiky
9557Q12762634Asertívny poznatok
9558Q12762635Asen Almáši
9559Q12762636Asertívne komunikačné techniky
9560Q12762638Asfodelova lúka
9561Q12762639Asertívne právo
9562Q12762640Askéta
9563Q12762642Asketika
9564Q12762643Asistent
9565Q12762644Asmitá
9566Q12762646Asimilácia (Piaget)
9567Q12762649Asociácia ideí
9568Q12762650Asociatívne vybavovanie
9569Q12762652Asociácia ródeových športov Slovenska
9570Q12762653Asociácia internetových médií
9571Q12762654Asociačný zákon
9572Q12762655Asociatívny zákon
9573Q12762657Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl
9574Q12762658Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET
9575Q12762659Asociačná psychológia
9576Q12762660Aspekt (astronómia)
9577Q12762662Aspekt (časopis)
9578Q12762664Asterios (syn Nélea)
9579Q12762665Asteja
9580Q12762666Astronomická ulica
9581Q12762667Astronomická ročenka
9582Q12762668Astronomická navigácia
9583Q12762669Astroinerciálna navigácia
9584Q12762670Astra HC Dublin (ženy)
9585Q12762671Asymetrické páskové vedenie (mikropásik)
9586Q12762673Asymetria frazém
9587Q12762676Astrálny útvar
9588Q12762677Asymetrický bilingvizmus
9589Q12762678Astéria Kuffelová
9590Q12762680Astronómia:1000 najdôležitejších článkov
9591Q12762683Atila Fodor
9592Q12762685Atlas of Stellar Spektra
9593Q12762686Atlas des nördlichen gestirnten Himmels
9594Q12762687Atlantída (festival)
9595Q12762688Atlas motýlů střední Evropy
9596Q12762689Atlas obyvateľstva Slovenska
9597Q12762690Atlanta (hudobná skupina)
9598Q12762692Atletický typ
9599Q12762693Atmosferický front
9600Q12762694Atribút (časopis)
9601Q12762697Atrofia hypofýzy
9602Q12762699Atrochozoa
9603Q12762700Atomárny fakt
9604Q12762702Atómová fyzika
9605Q12762705Atychia
9606Q12762710Augmented Target Docking Adapter
9607Q12762713Augustinizmus
9608Q12762714August Horislav Krčméry
9609Q12762715August 1998
9610Q12762716August 1997
9611Q12762717Augustín Mydlo
9612Q12762718Augustín Lubrich
9613Q12762719Augustova šifra
9614Q12762720Augustín Morávek
9615Q12762721Augustín Brychta
9616Q12762722Augustín Paštéka
9617Q12762723Augustín Hambálek
9618Q12762724Augustín Marián Húska
9619Q12762725Augustín Mistrík
9620Q12762726Augustín Pozdech
9621Q12762728Augustín Maťovčík
9622Q12762729Augustové dekréty
9623Q12762730Augustín Reginald Garžík
9624Q12762731Augustín Teofil Libai
9625Q12762732Augustín Riška
9626Q12762733Augustín Scholtz
9627Q12762734Aurelius Opillus
9628Q12762736Aurel Lehotský
9629Q12762737Aupark (Košice)
9630Q12762738Aupark (Piešťany)
9631Q12762741Australopithecus sicilianus
9632Q12762747Austria felix, nube!
9633Q12762749Austrálska trieda
9634Q12762750Autentickosť frazémy
9635Q12762751Austrálske národné inline hokejové družstvo žien
9636Q12762754Autentický účiteľ
9637Q12762756Autobus (kartová hra)
9638Q12762757Automatický mlyn NUPOD
9639Q12762758Automatizovaná tvorba kompilátorov
9640Q12762759Autochtónnosť frazém
9641Q12762760Automat (teória automatov)
9642Q12762767Autonomizmus
9643Q12762769Autonómia vôle
9644Q12762770Autonómna etika
9645Q12762771Autor skladieb
9646Q12762772Autorská reč
9647Q12762775Autos efá
9648Q12762776Autosémantická frazéma
9649Q12762777Autozásuvka
9650Q12762778Autsajdri
9651Q12762780Auwersov katalóg
9652Q12762781Avantgarda (utopický socializmus)
9653Q12762786Avion (obytný a obchodný blok)
9654Q12762787Avion Shopping Park (Bratislava)
9655Q12762788Avia A 21
9656Q12762789Axiomatická metóda
9657Q12762790Axioché
9658Q12762792Axiomatika
9659Q12762794Axiomatická teória
9660Q12762795Axiomatický systém
9661Q12762796Axiomatizácia
9662Q12762797Aziatizmus (rétorika)
9663Q12762798Azimutálna hviezda
9664Q12762800Azimutálna os
9665Q12762802Azet.sk
9666Q12762805
9667Q12762806Ašvini mudrá
9668Q12762808BIBLIS
9669Q12762809BD -19° 733
9670Q12762810BK ŠKP Banská Bystrica
9671Q12762811BIS
9672Q12762812BEAR
9673Q12762813B.F.O.
9674Q12762814BK-46 Karis (hádzaná mužov)
9675Q12762815B 1300
9676Q12762816Babka (priezvisko)
9677Q12762818Babiná (vrch vo Volovských vrchoch)
9678Q12762819Babeufizmus
9679Q12762822Bacboský záliv
9680Q12762825Babylončania
9681Q12762826Bachove Slovenské noviny
9682Q12762828Babylon Hotel
9683Q12762829Backárov potok
9684Q12762830Bacúšske sedlo
9685Q12762831Bacúšska dolina
9686Q12762832Back to Attraction
9687Q12762835Baddha padmásana
9688Q12762841Badínsky potok
9689Q12762843Bahiranga sádhaná
9690Q12762844Bahniansky potok
9691Q12762845Bahna (priezvisko)
9692Q12762846Bahno (potok)
9693Q12762847Bahník západoafrický
9694Q12762849Bajkal (loď)
9695Q12762850Bajnok (priezvisko)
9696Q12762852Bajkalská ulica (Bratislava)
9697Q12762855Baiyoke I
9698Q12762856Bajkalit
9699Q12762857Bajtavský potok
9700Q12762858Bajzova ulica (Žilina)
9701Q12762859Bajuvariovia
9702Q12762860Bakošova ulica
9703Q12762862Bajzova ulica (Bratislava)
9704Q12762863Balaena
9705Q12762864Bakteriálne zoonózy (MKCH-10)
9706Q12762865Balatom
9707Q12762866Bakteriálne, vírusové a iné infekčné agensy (MKCH-10)
9708Q12762867Balady (Robo Grigorov)
9709Q12762869Balady a písně
9710Q12762870Balata (báseň)
9711Q12762872Baldetova metóda odhadu jasnosti kométy
9712Q12762873Balistický koeficient
9713Q12762877Balistická dráha
9714Q12762879Balet Slovenského národného divadla
9715Q12762881Balli Marzecová
9716Q12762882Balneologické múzeum
9717Q12762883Balog (priezvisko)
9718Q12762884Balmerova rovnica
9719Q12762885Balmerov skok
9720Q12762886Ballinskelligs Bay
9721Q12762887Baltazár Hentschelius
9722Q12762888Baluchovský potok
9723Q12762890Balthasar Frišovic
9724Q12762891Baltazár Peyerle
9725Q12762892Balónová družica
9726Q12762893Balážov potok
9727Q12762895Baltazár Koza
9728Q12762897Bambucký olej
9729Q12762898Banka (prítok Ptavy)
9730Q12762899Baničné
9731Q12762903Bandérium (zástava)
9732Q12762905Banková sústava Slovenska
9733Q12762906Bankové povolenie
9734Q12762908Banskobystrický Cyrill a Method
9735Q12762910Banryu
9736Q12762913Banskobystricko-zvolenská aglomerácia
9737Q12762915Banskobystrický samosprávny kraj
9738Q12762918Banský potok (prítok Ipľa)
9739Q12762920Banský potok (prítok Bystrice)
9740Q12762921Banský potok (prítok Čremošnej)
9741Q12762923Banský potok (prítok Ľupčice)
9742Q12762926Baranka (priezvisko)
9743Q12762927Baranec (vrch v Malých Karpatoch)
9744Q12762929Baranský potok
9745Q12762931Baran (priezvisko)
9746Q12762932Barbara Mudrochová
9747Q12762933Barbolica
9748Q12762934Barbora Kraftová
9749Q12762935Barbora Lichá
9750Q12762936Barbora Šimková
9751Q12762937Barca (hrad)
9752Q12762938Bardejovský hrad
9753Q12762941Barina (prítok Lutilského potoka)
9754Q12762942Barnabás Bajusz
9755Q12762943Barnabás Ferkó
9756Q12762944Barnov
9757Q12762945Baroková filozofia
9758Q12762946Barnov potok
9759Q12762947Barokové divadlo
9760Q12762948Baronet
9761Q12762949Barometer (bridž)
9762Q12762951Barry Hughes
9763Q12762952Bartolomej Busseus
9764Q12762953Bartolomej Krpelec
9765Q12762954Bartková (prítok Oravcovej)
9766Q12762955Bartková (vrch)
9767Q12762958Bartolomej Očovský
9768Q12762960Barycentrum
9769Q12762962Bartošovský potok
9770Q12762965Basketbalová extraliga mužov 2012/13
9771Q12762966Basketbal na Stredoamerických hrách 2013
9772Q12762967Basketbalová extraliga mužov 2011/12
9773Q12762968Baske
9774Q12762970Batov
9775Q12762972Bats Bratislava Lacrosse
9776Q12762973Batát
9777Q12762975Bazilika Narodenia Panny Márie
9778Q12762976Bazilika Zosnutia presvätej Bohorodičky
9779Q12762978Bazilika Navštívenia Panny Márie
9780Q12762981Bazálna filozofická kritickosť
9781Q12762982Bazálna osobnosť
9782Q12762984Baštiansky potok
9783Q12762985Baštová ulica (Bratislava)
9784Q12762986Bačkovská dolina
9785Q12762988Bačova žena
9786Q12762989Bača (priezvisko)
9787Q12762991Bačkovský potok
9788Q12762992Beacon (družica)
9789Q12762994Beata Kosová
9790Q12762996Bebekova skaza
9791Q12762998Bebrava (potok)
9792Q12763000Bebravská ulica (Bratislava)
9793Q12763001Bedernícky potok
9794Q12763002Becky Bullerová
9795Q12763003Beckovská brána
9796Q12763004Becklinov-Neugebauerov objekt
9797Q12763005Beckovské Skalice
9798Q12763007Bedřich Rozehnal
9799Q12763008Bedrová kosť
9800Q12763009Bedrich Formánek
9801Q12763010Bedřich Šofr
9802Q12763011Bedřich Füsseger
9803Q12763013Bedziansky potok
9804Q12763015Behar
9805Q12763017Bejzbal na Stredoamerických hrách 2013
9806Q12763018Belajovský potok
9807Q12763021Belehradská ulica (Košice)
9808Q12763022Beladické súvrstvie
9809Q12763023Belianska dolina (Malá Fatra)
9810Q12763024Beliansky potok (prítok Turca)
9811Q12763025Belianske kúpele
9812Q12763026Belgické národné lakrosové družstvo mužov
9813Q12763029Belianske kopce
9814Q12763030Belgické národné inline hokejové družstvo mužov
9815Q12763031Beliansky potok (prítok Popradu)
9816Q12763032Beliansky potok (prítok Belej)
9817Q12763033Bella (priezvisko)
9818Q12763034Belina (prítok Suchej)
9819Q12763035Belinec
9820Q12763036Bellova ulica (Bratislava)
9821Q12763039Beloslav Riečan
9822Q12763040Belo Húska
9823Q12763041Belujský potok (prítok Štiavnice)
9824Q12763043Belo Felix
9825Q12763044Belo (prvé meno)
9826Q12763045Belopotockého ulica (Bratislava)
9827Q12763046Belušské vráta
9828Q12763047Belušské Slatiny
9829Q12763049Benedikt Szőllősi
9830Q12763050Benedikt Esterházi
9831Q12763051Benedikti
9832Q12763052Benediktova jaskyňa
9833Q12763053Benedikt Krivošík
9834Q12763054Benedikt Slavkovský
9835Q12763056Bencúrova ulica (Košice)
9836Q12763057Bengoro
9837Q12763058Benický jarok
9838Q12763059Benjamín Carbonarius
9839Q12763060Benkovo
9840Q12763062Benjamín Geguš
9841Q12763063Benkovský potok (prítok Čierneho Váhu)
9842Q12763064Benzínový motor
9843Q12763065Beran (priezvisko)
9844Q12763066Bergedorfer Spektraldurchmusterung
9845Q12763069Berlínska ulica (Košice)
9846Q12763072Berlínske krízy
9847Q12763074Bernard Jaško
9848Q12763075Bernhard Werner
9849Q12763076Bernolák (priezvisko)
9850Q12763078Bernolákova ulica (Bratislava)
9851Q12763082Bernolákova ulica (Hlohovec)
9852Q12763083Bernolákovci
9853Q12763084Bernát (potok)
9854Q12763086Besarabská oblasť
9855Q12763087Beskydské predhorie
9856Q12763088Besné (potok)
9857Q12763089Bessemerov proces na výrobu medi
9858Q12763092Besná voda
9859Q12763093Beskydský potok (prítok Lipianskeho potoka)
9860Q12763094Best of Made 2 Mate: 1994 – 1998
9861Q12763096Betliarsky potok
9862Q12763098Betlehemské svetlo
9863Q12763099Beyerova metóda odhadu jasnosti kométy
9864Q12763100Bez udania dôvodu
9865Q12763102Bez ladu a skladu
9866Q12763103Bez siedmeho neba
9867Q12763106Bezchordáty
9868Q12763107Bezekvivalentná frazéma
9869Q12763108Bezmocná hŕstka
9870Q12763109Bezhryzadlovce
9871Q12763110Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
9872Q12763111Bezozdobnosť
9873Q12763112Bezpečnostná rada Slovenskej republiky
9874Q12763113Bezprostredný úsudok
9875Q12763115Bezzámkovky
9876Q12763116Bezzemok
9877Q12763117Beáta Brestenská
9878Q12763118Beáta Havettová
9879Q12763119Beňadická ulica
9880Q12763120Beňatinský travertín
9881Q12763122Bežanský potok
9882Q12763123Beňuška (potok)
9883Q12763124Bežná cena (ekonómia)
9884Q12763127Beňo Maslo
9885Q12763129Beštia (román)
9886Q12763130Bešiansky potok
9887Q12763135Beňo Malec
9888Q12763137Bhadrásana
9889Q12763139Bháskará (družica)
9890Q12763140Bhutavada
9891Q12763144Bibiana Ondrejková
9892Q12763145Bibliografická informácia
9893Q12763146Bibliolatria
9894Q12763147Bibliológia
9895Q12763148Biblická frazeológia
9896Q12763149Biblická filozofia
9897Q12763150Bibliografický odkaz
9898Q12763151Bibliograf
9899Q12763152Bibliografický záznam
9900Q12763153Bibliografický súpis
9901Q12763154Bibliografický údaj
9902Q12763155Bibliografická veda
9903Q12763156Bibličtina
9904Q12763157Bibliografický popis
9905Q12763158Biblizmus
9906Q12763159Bicek (priezvisko)
9907Q12763160Bidelmanova hviezda
9908Q12763161Bicír
9909Q12763163Biela (prítok Štiavnice)
9910Q12763164Biela (prítok Malatínky)
9911Q12763165Biela kniha Európskej únie
9912Q12763167Biela stužka v tvojich vlasoch
9913Q12763168Biela skala
9914Q12763171Biela voda (prítok Slatiny)
9915Q12763173Biela voda (prítok Teplice)
9916Q12763174Bielik (priezvisko)
9917Q12763175Biele Studničky
9918Q12763176Biela vrana (cena)
9919Q12763177Biela voda (rameno Malého Dunaja)
9920Q12763178Biela voda (prítok Váhu)
9921Q12763181Bieloruská ulica (Bratislava)
9922Q12763182Bielska skala
9923Q12763184Biely vrch
9924Q12763185Biely potok (prítok Hrona)
9925Q12763186Biely potok (prítok Strážovského potoka)
9926Q12763187Biely potok (prítok Varínky)
9927Q12763188Biely potok (prítok Váhu, Sučany)
9928Q12763189Biely potok (prítok Váhu, Krpeľany)
9929Q12763190Biena
9930Q12763191Biely breh
9931Q12763193Biely kameň (vrch vo Vtáčniku)
9932Q12763194Bigbít (album)
9933Q12763198Bikonvexná šošovka
9934Q12763199Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
9935Q12763201Biliarda
9936Q12763202Bill Behrens
9937Q12763203Billingsova metóda
9938Q12763204Bimodálny náves
9939Q12763205Bilót
9940Q12763206Binomická rovnica
9941Q12763207Binokulárna paralaxa
9942Q12763208Binárna opozícia
9943Q12763213Bioelektrovízia
9944Q12763214Biogenealógia
9945Q12763215Biodromálna psychológia
9946Q12763216Bioelektrina
9947Q12763218Bio Science Park Leiden
9948Q12763219Biobibliografia
9949Q12763220Biofília
9950Q12763221Bioenergetika
9951Q12763222Biocenológia
9952Q12763223Bioblast
9953Q12763225Biogenetický
9954Q12763226Biofor
9955Q12763229Biografický lexikón Slovenska
9956Q12763230Biogeocenológia
9957Q12763233Biografická metóda
9958Q12763234Biogénny
9959Q12763235Biogénia
9960Q12763237Biotika
9961Q12763238Biologizmus
9962Q12763239Biologická škola v sociológii
9963Q12763240Birituálne füzesabonské pohrebisko v Strede nad Bodrogom
9964Q12763242Bishoftu (vulkanické pole)
9965Q12763246Biskupické luhy
9966Q12763247Bitarovský potok
9967Q12763249Bitka o Daldehoz
9968Q12763256Bitka pri Veľkých Kostoľanoch
9969Q12763257Bitka pri Sečanoch
9970Q12763258Bitka pri meste Opis
9971Q12763259Bitka pri Vavrišove
9972Q12763260Bitka v Strečnianskej tiesňave
9973Q12763262Biu
9974Q12763263Bjorn Dannov
9975Q12763264Bjelašnica (vrch)
9976Q12763265Bištava
9977Q12763269Blaho Uhlár
9978Q12763271Blaine Brownell
9979Q12763272Blanka Fábryová
9980Q12763273Blanka Bázliková
9981Q12763275Blatina (prítok Malého Dunaja)
9982Q12763276Blatina (prítok Rimavice)
9983Q12763279Blatnický potok
9984Q12763280Blatský dom
9985Q12763282Blatná (dolina)
9986Q12763284Blatniansky potok
9987Q12763288Blažej Krasnovský
9988Q12763289BlindUbuntu
9989Q12763290Blieň
9990Q12763291Blh (hrad)
9991Q12763292Bloodhound
9992Q12763293Bloková schéma
9993Q12763298Blumentálska ulica
9994Q12763299Bludisková žila
9995Q12763300Bludiskové žily
9996Q12763302Bludisko (album)
9997Q12763304Blízke diaľavy
9998Q12763305Bobrowski von Boberstein
9999Q12763307Bobrovecká vápenica
10000Q12763310Bobovišća na Moru