SKI Zeneiskola

Térítési díj, tandíj

 

- A tanévre megállapított térítési díjakat, tandíjakat kettő egyenlő részletben, november 05-ig, illetve március 05-ig kell megfizetni.

- Hátrányos helyzetű tanuló: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításának 117. § (2.) bekezdése alapján, a hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem szedhető.

- A hátrányos helyzetű, illetve szociális körülmények alapján adható kedvezmény iránti kérelmek beadási határideje: szeptember 15-ig, illetve január 15-ig az intézmény vezetőjének kell benyújtani.

 

A térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások:

- Előképzőben heti kettő foglalkozás; első osztálytól hetente minimum négy és maximum hat foglalkozás. A heti hat tanórai foglalkozás időtartama nem haladhatja meg a háromszáz percet (21/2005. UVII.25.) OM rendelet)

- Főtárgy,

- Kötelező, vagy kötelezően választható tárgy,

- Választható tárgy,

- Évente egy meghallgatás (vizsga),

- Művészeti alapvizsga,

- Művészeti záróvizsga,

- Egy művészi előadás,

- Évfolyam megismétlése, egy művészeti képzésben való részvétel esetén,

- Az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele e szolgáltatások körében.

 

 Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások

Az alapfokú művészetoktatásban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításának 115. §ban meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá a tankötelezettség megszűnése után annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban, illetve a huszonkettedik életév elérésétől minden tanórai foglalkozás. Azt a tanulót, aki tandíjat fizet a létszám meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni. Tandíjat fizet az a tanuló is, aki több művészeti iskola hallgatója, és nyilatkozatából kiderül, hogy térítési díjat a másik művészeti iskolában kell fizetnie.

 

A térítési díj és a tandíj mértéke

A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

- öt-tizenöt százaléka a tizennyolc éven aluli tanulóknál;

- tizenöt-harmincöt százaléka tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál;

A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell.