Jak zainstalować własny kolor
How to install own color

Przed dodaniem własnego koloru zaleca się wykonanie KOPII samochodu
Before adding own color make BACKUP of car


Po przygotowaniu własnych tekstur, należy uruchomić MM2 Car Skin Changer 0.7
After preparing own textures, start MM2 Car Skin Changer 0.7Kliknij na Wybierz samochod
Click on Choose car

Wybierz Forda Focusa RS jako rodzaj samochodu
Choose Ford Focus RS as sort of car from the list

Kliknij Przeglądaj
Click Browse and...

wybierz plik AR z samochodem
(np. Ford Focus RS.ar)
select AR file
(for example Ford Focus RS.ar)

Kliknij OK
Click OK

Zaznacz (własny kolor) na liście i kliknij Dodaj na koniec
Select (own color) on list and click Add at the end

Wpisz nazwę dla nowego koloru
Type name for new color

Następnie wybierz katalog z teksturami
(np. C:\Kopie\!\sample)
Then select directory with your textures
(for example C:\Kopie\!\sample)

Zobaczysz własny kolor na liście kolorów. Kliknij Zapisz
You will see your color on colors list. Click Save

To może chwilę potrwać
It could take a moment

Jeśli wszystko będzie wporządku, zobaczysz taki komunikat
If everything is OK, you will see this message

Uruchom grę...
Start the game...