Antik repülőmodellek


Magyar Szabályzat

 

2009

antik  modellek

– szabadonrepülő kategóriák

– rádióirányítású kategóriák

 

MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG

 

A szabályzat előző, 2007-es kiadásához képest megváltozott részeket
dupla függőleges vonal jelzi a jobboldalon.

TARTALOM

 

 

 

Antik repülőmodellek  – magyar szabályzat – 2008.................................. 4

A.1   Meghatározás................................................................................................. 4

A.2   Antik repülőmodellek általános jellemzői........................................................... 4

A.3   Osztályozás................................................................................................... 4

A.3.1   AF osztály – Szabadonrepülő modellek.................................................. 4

A.3.2   ARC osztály – Rádióirányítású modellek................................................. 4

A.4   Építési előírások............................................................................................. 4

A.4.1   Általános követelmények....................................................................... 4

A.4.2   Az építés értékelése............................................................................. 5

A.4.3   Engedélyezett változtatások.................................................................. 5

A.4.4   Nem engedélyezett változtatások........................................................... 5

A.5   Versenyszabályok........................................................................................... 5

A.5.1   Általános szabályok.............................................................................. 5

A.5.2   Vitorlázó startberendezés...................................................................... 6

A.5.3   Hivatalos repítések, kísérlet................................................................... 6

A.5.4   Repítési feladatok................................................................................. 6

A.5.5   Értékelés............................................................................................. 7

 


Antik repülőmodellek  – magyar szabályzat – 2008

A.1        Meghatározás

Antik modellnek olyan repülőmodell minősül, amely egy 1951-ig készült vagy tervezett modell méret és anyaghű utánépítése.

A.2        Antik repülőmodellek általános jellemzői

Maximális hordfelület......................................................... 150. dm2

Maximális tömeg.................................................................. 5. kg

Maximális felületi terhelés.................................................. 100. g/dm2

Dugattyús motor maximális lökettérfogata............................. 10. cm3

      Dugattyús motorhoz áttétel nem használható.

      Szárnyfelületi terhelése minimum................................... 30. g/dm2

Elektromotoros modellek min. szárnyfelületi terhelése......... 24,4. g/dm2

Max. zajszint 3 méter távolságból mérve............................... 96. dBA

A szárnyfelületi terhelést úgy kell kiszámítani, hogy a modell grammban mért súlyát osztani kell a szárny dm2-ben mért függőleges vetületével.

A modellen fel kell tüntetni a HUN országjelzést, és az MMSZ tagsági számot.

A versenyeken résztvevő antik modellekre adatcímkét kell ragasztani az alábbi tartalommal:

Modell neve            Kategóriája            Tervezés éve

Tulajdonosa            Telefonja                Bélyegző

A.3        Osztályozás

A.3.1      AF osztály – Szabadonrepülő modellek

Kategóriák:   AF1A      Vitorlázó modellek

                    AF1B      Gumimotoros modellek

                    AF1C      Motoros modellek dugattyús vagy elektromotorral.

A.3.2      ARC osztály – Rádióirányítású modellek

Kategóriák:   ARC1a    Vitorlázó modellek 1200 mm fesztávolságig (ifjúságiak részére)

                    ARC1b    Vitorlázó modellek kötetlen fesztávolsággal

                    ARC2a    Texaco motoros modellek dugattyús motorral

                    ARC2b    Motoros modellek elektromotorral, max. 2 cella LiPo, vagy 7 cella NiCd vagy NiMH akku.

                    ARC3      Eredetileg gumimotoros modellek, max. 300-as ferritmotorral

                                    A meghajtó telep lehet:
                –max. 8 cella NiCd vagy NiMH akku, tömege max. 150 g, vagy
                –max. 2 cella LiPo akku, tömege max. 90 g.
                A tömeg a telepen lévő összes tartozékkal együtt értendő.

A.4        Építési előírások

A.4.1      Általános követelmények

a)  A modell feleljen meg az eredeti tervrajz, anyagjegyzék, építési leírás vagy más dokumentumok méret-, alak- és anyagelőírásainak, melyeket a versenyzőnek hitelt érdemlően dokumentálnia kell. (Pl. rajz, fénykép, építési leírás.)

b)  A rádióberendezés olyan legyen, hogy azt 20 kHz frekvencia különbséggel egyidejüleg lehessen üzemeltetni más berendezésekkel. Ha a rádió nem felel meg ezen követelménynek, a versenyző meg kell adja a működési sávszélességet (max. 50 kHz).

A.4.2      Az építés értékelése

A modell építését egy legalább 3 főből álló zsűri értékeli.

Az új építésű modelleknél ellenőrizni kell a modell keletkezési évszámát, a főbb geometriai méreteket, az anyaghűséget, a bevonó anyagot. A méretbeli eltérés nem lehet nagyobb 0,5%-nál (Ez 1000 mm-nél ±5 mm eltérést jelent. ). Az eredmény megfelelt, vagy nem felelt meg lehet. A megfelelés tényét az antik szakág bélyegzője hitelesíti.

A.4.3      Engedélyezett változtatások

a)  Az AF osztályban az időzítéshez elengedhetetlen módosítások;

b)  Az ARC osztályban a kormányzáshoz, az irányító berendezés beépítéséhez és üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges módosítások, melyek nem változtatják meg a modell körvonalát és építési jellegét, valamint a súlytöbblet miatt szükséges nem feltűnő erősítések (pl. a léckeresztmetszetek módosítása, a főtartó dobozolása, segédbordák, segédtartó, beépítése, stb.);

c)  A szállíthatóság érdekében végzett változtatások: a szárnyfelerősítés nem feltűnő módosítása (egybe épült szárny megosztása, szárnycsonk módosítása stb.), és olyan módosítások, melyek a modell körvonalát nem változtatják meg;

d)  Már nem hozzáférhető, vagy idejét múlt szerkezeti és bevonó anyagok helyettesítése más hasonló anyagokkal szerkezet erősítése céljából;

e)  Az eredeti profil módosítása;

f)   Gyári készítésű légcsavar alkalmazása anyagától függetlenül, kivéve a fémből készültet;

g)  Az elektromotoros modelleknél a hátrahajló légcsavar használata;

h)  Az ARC3 kategóriában a futómű elhagyható.

A.4.4      Nem engedélyezett változtatások

Az alábbi változtatások esetén a modell nem minősül antik modellnek:

a)  A modell eredeti jellegét megváltoztató eltérések: pl. vitorlázó modell motorizálása;

b)  Az eredeti építési mód megváltoztatása, pl. fenyő-rétegeslemez helyett balsa, kompozit nagymértékű használata;

c)  Felvasalható műanyag fólia, vagy felvasalható textil bevonat.

d)  Féklap vagy ívelőlap alkalmazása, ha az eredetin nem volt.

e)  A modellen elhelyezett fékező berendezés a célleszállás elősegítésére.

A.5        Versenyszabályok

A.5.1      Általános szabályok

A motort a versenyzőnek kell indítani és beszabályozni.

A modellek startolhatnak a földről, vagy a versenyző, vagy segítője kezéből.

A modellt csak a versenyző, a modell tulajdonosa irányíthatja, a modell építőjére nincs megkötés.

Amennyiben a pilóta a távirányító kezelésében idegen segítséget vesz igénybe, úgy az a startja nem értékelhető.

A versenyző két segítőt vehet igénybe. A startzsinórt a talaj felett tartó személyek nem minősülnek segítőnek.

Bármelyik kategóriában egy versenyző két modellel indulhat, az értékelésnél azonban csak a jobbik modell eredménye számít. A döntőben csak egy modellel lehet részt venni.

A repülési idő mérése a vitorlázó kategóriákban akkor kezdődik, amikor a startzsinór elhagyja a modellt.

A repülési idő mérése az ARC2a Texaco kategóriában a földtől való elemelkedés, vagy a versenyző, vagy segítője kezének elhagyása pillanatában kezdődik.

A repülési idő mérése az ARC2b elektomotoros kategóriában a motor leállásakor kezdődik.

Az AF kategóriákban a repülést csak az előírt maximális ideig kell mérni.

Az ARC kategóriákban a mérés a leszállásig tart. A repítési idő letelte után 1 percen belül le kell szállni, ekkor a versenyző a kategóriára vonatkozó maximális pontszámot kapja. Ezen az időn túl a repítésért nem jár pontszám.

Az ARC2b kategóriában a megengedett motorjárati idő túllépése esetén másodpercenként 30 pontot kell levonni. A repülési idő mérése a motor leállásakor kezdődik, amit jelezni kell az időmérőknek. A repítés előtt a versenyzőnek be kell mutatnia az időmérőknek a motor be- és kikapcsolásának módját.

Amennyiben a repült idő nem éri el a kategóriára előírt maximumot, úgy a repülési idő addig tart, amíg a modell először érinti a talaj felületét, vagy akadályba ütközik, amely repülését véglegesen meggátolja, vagy amikor véglegesen eltűnik az időmérők szeme elől. Ha a modell eltűnik valamely akadály mögött, vagy egy felhőben, az időmérők várnak 10 mp-ig, ha ez alatt a modell nem bukkan elő ismét, az időmérést be kell fejezni, és a repülési időből 10 mp-et le kell vonni.

A.5.2      Vitorlázó startberendezés

a)  A versenyző csak a regisztráció során lemért és hitelesített startzsinórt használhat.

b)  A gumis startberendezésnél a gumi hossza max. 20 m, a zsinór max. 80 m lehet.

A gumis startzsinór egyik végét biztonságosan rögzíteni kell a talajhoz. A kikötéséhez max. 1 méter magas oszlop használható. A leoldás egyértelmű észlelésére a startzsinórt egy legalább 2,5 dm2 felületű jelzőzászlóval kell ellátni, amit a modell közelében, közvetlenül a fő zsinórra kell erősíteni. A jelzőzászló helyettesíthető ejtőernyővel, ami a főzsinór részeként a leoldás pillanatáig összehajtva, működésképtelen állapotban marad. Bármilyen más kiegészítő, stabilizáló szerkezet használata a felhúzózsinóron tilos.

c)  Ha a körülmények lehetővé teszik, a rendező kijelölhet a gumis felhúzózsinóroknak két, egymástól 170 m-re lévő startvonalat, ezen belül kell a zsinórt lecövekelni, és a startot végrehajtani.

d)  A modellek startolhatnak kézi felhúzással is. Ebben az esetben a zsinór nagy rugalmasságú tagot nem tartalmazhat. A zsinór maximális hossza 100 méter lehet, és a b) pontban leírt jelzőzászlót, vagy ejtőernyőt kell használni. A húzóembernek a leoldáskor a talajon kell állni, a zsinór nem dobható el.

A.5.3    Texaco kategória

 

Az üzemanyag tanknak a modell súlyához igazodva megfelelő térfogatúnak kell lennie, és úgy kell elhelyezkednie, hogy a csatlakozó csövekkel együtt könnyen ellenőrizhető, lehetőleg átlátszó legyen. A motort lehet járatni, melegíteni a felszállás előtt. Start előtt azonban a tankot ki kell üríteni, és kimért térfogatú üzemanyaggal feltölteni. Amennyiben a tartály kapacitása pontosan megfelel a modell súlyához rendelt térfogatnak, úgy egy versenybíró előzőleg ellenőrzi, és a startlapra rávezeti, aláírásával igazolja tartály kimért tényleges térfogatát. A motorjárati idő beleszámít a repülési időbe.

Az üzemanyag mennyiségeket az alábbi táblázat tartalmazza.

 

         Súly gr           Üzemanyag max.                          Súly gr                       Üzemanyag max.

         0 – 600                     2   cm3                               2601 – 3000                     14  cm3

         601 – 1000               4   cm3                               3001 – 3400                     16  cm3

         1001 – 1400              6   cm3                               3401 – 3800                     18   cm3

         1401 – 1800              8   cm3                               3801 – 4200                     20   cm3

         1801 – 2200            10   cm3                               4201 – 4600                     22   cm3

         2201 – 2600            12   cm3                               4601 – 5000                     24   cm3

 

 

 

 

A.5.4      Hivatalos repítések, kísérlet

A versenyző minden benevezett modelljével három hivatalos repítést végezhet. A repítéseket a rendező által megadott időtartamon belül kell végrehajtani.

Kísérletnek minősül, ha a modell elhagyja a talajt, vagy a versenyző, vagy segítője kezét. Egy hivatalos repítés végrehajtásához a versenyző két kísérletet tehet. Második kísérletre akkor kerülhet sor, ha:

a)  Első kísérletre a repült idő kevesebb, mint 20 másodperc;

b)  Az AF1C kategóriában a motorjárat meghaladja a 15 mp-et;

c)  A modell az indítás közben egy személlyel ütközik, kivéve a modellt feladó személyt, vagy segítőt;

d)  A vitorlázó modell felhúzás közben egy másik, szabadon repülő modellel, vagy egy másik startzsinórral ütközik, és a felhúzás normálisan nem folytatható;

e)  A modell repülés közben egy másik modellel vagy startzsinórral ütközik, kivéve a saját startzsinórt.

Ha a c), d) és e) esetekben a modell normálisan folytatja a repülést, a versenyzőnek jogában áll kérni, hogy a repítést hivatalosnak fogadják el, még akkor is, ha ezt csak a kísérlet végén teszi.

Ha második kísérletre kerül sor, akkor ennek eredménye a hivatalos pontszám.

A.5.5      Repítési feladatok

a)  AF1A kategória:                    startzsinór hossza................ 18 m
                                            repítési idő........................... 60 mp

b)  AF1B kategória:                    repítési idő........................... 180 mp

c)  AF1C kategória:                    max. motorjárat.................... 15 mp
                                            repítési idő........................... 180 mp

d)  ARC1a, ARC1b kategóriák:    startzsinór hossza max.......... 80 m
                                            gumi hossza max................. 20 m
                                            repítési idő.......................... 300 mp

e)  ARC2a Texaco kategória       repítési idő                             600 mp

f)   ARC2b kategória:                  max. motorjárat..................... 60 mp
                                            repítési idő ……………………300 mp

f)   ARC3 kategória:                    max. motorjárat..................... 90 mp
                                            repülési idő.......................... 300 mp

g)  Az ARC rádióirányítású modelleknek a rendezőség által meghatározott területen belül kell leszállni. A zászlókkal kijelölt terület lehetőleg legalább 10.000 m2 nagyságú legyen (100x100m). Területen belüli leszállásnak minősül, ha a modell bármely része a kijelölt területen belül nyugszik meg. Területen kívüli leszállás esetén a startért nem jár pont. A repülési idő nem értékelhető, ha a modell a levegőben valamelyik alkatrészét elveszíti.

A.5.6      Értékelés

Minden repült teljes másodpercért 1 pont jár.

A verseny végeredménye a három repítés pontszámának összege.

Amennyiben a három forduló nem teljesíthető, pl. időjárási okból, illetve valamelyik fordulót meg kell szakítani, akkor az addig repített teljes forduló(k) összesítése adja a végeredményt.

AF1A: max....................................      180 pont

AF1B: max....................................      540 pont

AF1C: max....................................      540 pont

ARC1a, ARC2b, ARC3 kategóriák: max. 900 pont

ARC2a Texaco max.......................      1800 pont

 

Amennyiben az első három helyen pontegyenlőség van, döntő startokat kell végezni.

Ha a döntő repítés(ek)et nem lehet végrehajtani, pl. időjárási okokból, a döntősök teljes egyetértése esetén a helyezések eldönthetők máshogy is, pl. sorsolással.

Az AF kategóriákban a feladat változatlanul hagyásával további startot, startokat kell lebonyolítani.

A rádióirányítású kategóriákban - az ARC2a kategóriát kivéve, - a döntő startokban a repítési idő 600 másodperc.

Az ARC2a Texaco kategóriában a döntőkben a repítési idő 15 perc

 

A döntőre a rendezőség 10 perces időtartamot jelöl ki, amely időtartamon belül meg kell kezdeni a feladat végrehajtását: vagyis a vitorlázó modelleknek le kell oldani, illetve az ARC2a modellnek el kell startolnia, az ARC2b, és az ARC3 modelleknél a légcsavarnak állnia kell. Ezen 10 percen belül a versenyzőnek joga van egy második kísérletre az 5.3 pont betartásával.

További pontegyenlőség esetén a többi döntő feladat célleszállással egészül ki, valamint a repítési idő túllépéséért másodpercenként kettő büntetőpontot kell levonni. A start eredménye a repítési pontszám és a célleszállásért kapott pontszám összege. A célleszállásért járó pontszámok a következő táblázatban találhatók.

Távolság a jeltől (m)      Pontszám               Távolság a jeltől (m)      Pontszám

                      1  ......................   30                                9  ......................   14
                      2  ......................   28                              10  ......................   12
                      3  ......................   26                              11  ......................   10
                      4  ......................   24                              12  .......................   8
                      5  ......................   22                              13  .......................   6
                      6  ......................   20                              14  .......................   4
                      7  ......................   18                              15  .......................   2
                      8  ......................   16                              15  felett  ..............   0

A célleszállás helyét a talajon jól láthatóan kell megjelölni. A modell leszállási helyét a kijelölt ponttól a nyugalomba került modell orráig kell mérni, és egész méterre kell felkerekíteni.