Antik repülőmodellek


 

Magyar Szabályzat és versenynaptár

(A versenynnaptár a lap alján tlálható!)

 

 

2010

antik  modellek    – szabadonrepülő kategóriák

– rádióirányítású kategóriák

 

 

 

 

 

 

MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG

 


 

 

 

 

 

 

A szabályzat előző, 2009-as kiadásához képest megváltozott részeket
függőleges vonal jelzi a jobboldalon.

 

 

TARTALOM

 

 

 

Antik repülőmodellek  – magyar szabályzat – 2009.............................. 4

A.1   Meghatározás................................................................................................. 4

A.2   Antik repülőmodellek általános jellemzői........................................................... 4

A.3   Osztályozás................................................................................................... 4

A.3.1   AF osztály – Szabadonrepülő modellek................................................. 4

A.3.2   ARC osztály – Rádióirányítású modellek................................................ 4

A.4   Építési előírások............................................................................................. 4

A.4.1   Általános követelmények...................................................................... 4

A.4.2   Az építés értékelése............................................................................. 4

A.4.3   Engedélyezett változtatások................................................................. 5

A.4.4   Nem engedélyezett változtatások.......................................................... 5

A.5   Versenyszabályok........................................................................................... 5

A.5.1   Általános szabályok............................................................................. 5

A.5.2   Vitorlázó startberendezés..................................................................... 6

A 5.3   Texaco kategória.................................................................................. 6

A.5.4   Hivatalos repítések, kísérlet................................................................... 6

A.5.5   Repítési feladatok................................................................................ 6

A.5.6   Értékelés............................................................................................. 7

 


 

Antik repülőmodellek – magyar szabályzat – 2009

A.1        Meghatározás

Antik modellnek olyan repülőmodell minősül, amely egy 1951-ig készült vagy tervezett modell méret és anyaghű utánépítése.

A.2        Antik repülőmodellek általános jellemzői

Maximális hordfelület........................................................ 150. dm2

Maximális tömeg.................................................................. 5. kg

Maximális felületi terhelés................................................. 100. g/dm2

Dugattyús motor maximális lökettérfogata........................... 10. cm3

      Dugattyús motorhoz áttétel nem használható.

      Szárnyfelületi terhelése minimum................................... 30. g/dm2

Elektromotoros modellek min. szárnyfelületi terhelése........ 24,4. g/dm2

Max. zajszint 3 méter távolságból mérve.............................. 96. dBA

A szárnyfelületi terhelést úgy kell kiszámítani, hogy a modell grammban mért súlyát osztani kell a szárny dm2-ben mért függőleges vetületével.

A modellen fel kell tüntetni a HUN országjelzést, és az MMSZ tagsági számot.

A versenyeken résztvevő antik modellekre adatcímkét kell ragasztani az alábbi tartalommal:

Modell neve           Kategóriája            Tervezés éve

Tulajdonosa           Telefonja               Bélyegző

A.3        Osztályozás

A.3.1      AF osztály – Szabadonrepülő modellek

Kategóriák:   AF1A      Vitorlázó modellek

                    AF1B      Gumimotoros modellek

                    AF1C      Motoros modellek dugattyús vagy elektromotorral.

A.3.2      ARC osztály – Rádióirányítású modellek

Kategóriák:   ARC1a    Vitorlázó modellek 1200 mm fesztávolságig

                    ARC1b    Vitorlázó modellek kötetlen fesztávolsággal

                    ARC2a    Texaco, motoros modellek dugattyús motorral

                    ARC2b    Motoros modellek elektromotorral, max. 2 cella LiPo, vagy max. 7 cella NiCd,
                illetve NiMH akku.

                    ARC3      Eredetileg gumimotoros modellek, max. 300-as ferritmotorral, vagy az AEO C-20

                                    KV 1550 típusú kefenélküli motor. Áttétel csak a 300-as motornál engedélyezett.

                                    A meghajtó telep lehet:
                –max. 8 cella NiCd vagy NiMH akku, vagy !
                –max. 2 cella LiPo akku !

A.4        Építési előírások

A.4.1      Általános követelmények

a)  A modell feleljen meg az eredeti tervrajz, anyagjegyzék, építési leírás vagy más dokumentumok méret-, alak- és anyagelőírásainak, melyeket a versenyzőnek hitelt érdemlően dokumentálnia kell. (Pl. rajz, fénykép, építési leírás.)

b)  A rádióberendezés olyan legyen, hogy azt 20 kHz frekvencia különbséggel egyidejüleg lehessen üzemeltetni más berendezésekkel. Ha a rádió nem felel meg ezen követelménynek, a versenyző meg kell adja a működési sávszélességet (max. 50 kHz).

A.4.2      Az építés értékelése

A modell építését egy legalább 3 főből álló zsűri értékeli.

Az új építésű modelleknél ellenőrizni kell a modell keletkezési évszámát, a főbb geometriai méreteket, az anyaghűséget, a bevonó anyagot. A méretbeli eltérés nem lehet nagyobb 0,5%-nál (Ez 1000 mm-nél ±5 mm eltérést jelent.). Az eredmény megfelelt, vagy nem felelt meg lehet. A megfelelés tényét az antik szakág bélyegzője hitelesíti.

A.4.3      Engedélyezett változtatások

a)  Az AF osztályban az időzítéshez elengedhetetlen módosítások;

b)  Az ARC osztályban a kormányzáshoz, az irányító berendezés beépítéséhez, és üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges módosítások, melyek nem változtatják meg a modell körvonalát, és építési jellegét, valamint a súlytöbblet miatt szükséges nem feltűnő erősítések (pl. a léckeresztmetszetek módosítása, a főtartó dobozolása, segédbordák, segédtartó, beépítése, stb.);

c)  A szállíthatóság érdekében végzett változtatások: a szárnyfelerősítés nem feltűnő módosítása (egybe épült szárny megosztása, szárnycsonk módosítása stb.), és olyan módosítások, melyek a modell körvonalát nem változtatják meg;

d)  Már nem hozzáférhető, vagy idejét múlt szerkezeti és bevonó anyagok helyettesítése más hasonló anyagokkal szerkezet erősítése céljából;

e)  Az eredeti profil módosítása;

f)   Gyári készítésű légcsavar alkalmazása anyagától függetlenül, kivéve a fémből készültet;

g)  Az elektromotoros modelleknél a hátrahajló légcsavar használata;

h)  Az ARC3 kategóriában a futómű elhagyható.

A.4.4      Nem engedélyezett változtatások

Az alábbi változtatások esetén a modell nem minősül antik modellnek:

a)  A modell eredeti jellegét megváltoztató eltérések: pl. vitorlázó modell motorizálása;

b)  Az eredeti építési mód megváltoztatása, pl. fenyő-rétegeslemez helyett balsa, kompozit nagymértékű használata;

c)  Féklap vagy ívelőlap alkalmazása, ha az eredetin nem volt.

d)  A modellen elhelyezett fékező berendezés a célleszállás elősegítésére.

A.5        Versenyszabályok

A.5.1      Általános szabályok

A motort a versenyzőnek kell indítani és beszabályozni.

A modellek startolhatnak a földről, vagy a versenyző, vagy segítője kezéből.

A modellt csak a versenyző, a modell tulajdonosa irányíthatja, a modell építőjére nincs megkötés.

Amennyiben a pilóta a távirányító kezelésében idegen segítséget vesz igénybe, úgy az a startja nem értékelhető.

A versenyző két segítőt vehet igénybe. A startzsinórt a talaj felett tartó személyek nem minősülnek segítőnek.

Bármelyik kategóriában egy versenyző két modellel indulhat. !!

 A döntőben csak egy modellel lehet részt venni.

A repülési idő mérése a vitorlázó ARC1 kategóriákban akkor kezdődik, amikor a startzsinór elhagyja a modellt.

A repülési idő mérése az ARC2a, ARC2b, és ARC 3 motoros kategóriákban a földtől való elemelkedés, vagy a versenyző, vagy segítője kezének elhagyása pillanatában kezdődik.  !!

Az AF kategóriákban a repülést csak az előírt maximális ideig kell mérni.

Az ARC kategóriákban a mérés a leszállásig tart. A repítési idő letelte után 1 percen belül le kell szállni, ekkor a versenyző a kategóriára vonatkozó maximális pontszámot kapja. Ezen az időn túl a repítésért nem jár pontszám.

Az ARC2b, és az ARC3 kategóriákban a megengedett motorjárati idő túllépése esetén másodpercenként 30 pontot kell levonni. !!A repítés előtt a versenyzőnek be kell mutatnia az időmérőknek a motor be- és kikapcsolásának módját.

Amennyiben a repült idő nem éri el a kategóriára előírt maximumot, úgy a repülési idő addig tart, amíg a modell először érinti a talaj felületét, vagy akadályba ütközik, amely repülését véglegesen meggátolja, vagy amikor véglegesen eltűnik az időmérők szeme elől. Ha a modell eltűnik valamely akadály mögött, vagy pl. egy felhőben, az időmérők várnak 10 mp-ig, ha ez alatt a modell nem bukkan elő ismét, az időmérést be kell fejezni, és a repülési időből 10 mp-et le kell vonni.

A.5.2      Vitorlázó startberendezés

a)  A versenyző csak a regisztráció során lemért és hitelesített startzsinórt használhat.

b)  A gumis startberendezésnél a gumi hossza max. 20 m, a zsinór max. 80 m lehet.

A gumis startzsinór egyik végét biztonságosan rögzíteni kell a talajhoz. A kikötéséhez max. 1 méter magas oszlop használható. A leoldás egyértelmű észlelésére a startzsinórt egy legalább 2,5 dm2 felületű jelzőzászlóval kell ellátni, amit a modell közelében, közvetlenül a fő zsinórra kell erősíteni. A jelzőzászló helyettesíthető ejtőernyővel, ami a főzsinór részeként a leoldás pillanatáig összehajtva, működésképtelen állapotban marad. Bármilyen más kiegészítő, stabilizáló szerkezet használata a felhúzózsinóron tilos.

c)  Ha a körülmények lehetővé teszik, a rendező kijelölhet a gumis felhúzózsinóroknak két, egymástól 170 m-re lévő startvonalat, ezen belül kell a zsinórt lecövekelni, és a startot végrehajtani.

d)  A modellek startolhatnak kézi felhúzással is. Ebben az esetben a zsinór nagy rugalmasságú tagot nem tartalmazhat. A zsinór maximális hossza 100 méter lehet, és a b) pontban leírt jelzőzászlót, vagy ejtőernyőt kell használni. A húzóembernek a leoldáskor a talajon kell állni, a zsinór nem dobható el.

A.5.3      Texaco kategória

Az üzemanyag tank térfogatának a modell tömegéhez kell igazodnia. Az átlátszó tartályt a csatlakozó csövekkel együtt a törzsön kívül, jól látható helyen kell elhelyezni. A motort lehet járatni, melegíteni a felszállás előtt. Start előtt azonban a tankot ki kell üríteni, és kimért térfogatú üzemanyaggal kell feltölteni. Amennyiben a tartály kapacitása pontosan megfelel a modell tömegéhez rendelt térfogatnak, ezt egy versenybíró ellenőrzi, a startlapra rávezeti, és aláírásával igazolja a tartály mért térfogatát. Ez esetben megengedett járó motor mellett a felszállás előtt a tank kiegészítése a maximálisan megengedett térfogatig.

A motorjárati idő beleszámít a repülési időbe.

Az üzemanyag mennyiségeket az alábbi táblázat tartalmazza.

                  Tömeg g        Üzemanyag max.                 Tömeg g             Üzemanyag max.

                   0     600             2  cm3                       2601 – 3000                 14  cm3

                601 – 1000              4  cm3                       3001 – 3400                 16  cm3

              1001 – 1400              6  cm3                       3401 – 3800                 18  cm3

              1401 – 1800              8  cm3                       3801 – 4200                 20  cm3

              1801 – 2200            10  cm3                       4201 – 4600                 22  cm3

              2201 – 2600            12  cm3                       4601 – 5000                 24  cm3

A.5.4      Hivatalos repítések, kísérlet

A versenyző minden benevezett modelljével három hivatalos repítést végezhet. A repítéseket a rendező által megadott időtartamon belül kell végrehajtani.

Kísérletnek minősül, ha a modell elhagyja a talajt, vagy a versenyző, vagy segítője kezét.

a) Sikertelen a kísérlet, ha a modell visszatér a földre anélkül, hogy a startzsinór elhagyta volna.

Egy hivatalos repítés végrehajtásához a versenyző két kísérletet tehet. Második kísérletre akkor kerülhet sor, ha:

a)  Első kísérletre a repült idő kevesebb, mint 20 másodperc;

b)  Az AF1C kategóriában a motorjárat meghaladja a 15 mp-et;

c)  A modell az indítás közben egy személlyel ütközik, kivéve a versenyzőt, és segítőit;

d)  A modell repülés közben egy másik, repülő modellel vagy startzsinórral ütközik, kivéve a saját startzsinórt;

Ha a c) és d) esetekben a modell normálisan folytatja a repülést, a versenyzőnek jogában áll kérni, hogy a repítést hivatalosnak fogadják el hivatalosnak, még akkor is, ha ezt csak a kísérlet végén teszi.

Ha második kísérletre kerül sor, akkor ennek eredménye a hivatalos pontszám.

A.5.5      Repítési feladatok

a)  AF1A kategória:                    startzsinór hossza................ 50 m
                                            repítési idő......................... 180 mp

b)  AF1B kategória:                    repítési idő.......................... 180 mp

c)  AF1C kategória:                    max. motorjárat.................... 15 mp
                                            repítési idő.......................... 180 mp

d)  ARC1a, ARC1b kategóriák:    startzsinór hossza max.......... 80 m
                                            gumi hossza max................. 20 m
                                            repítési idő......................... 300 mp

e)  ARC2a Texaco kategória       repítési idő                             600 mp,

                                                a motorjárat beleszámít a repülési időbe.

 

 

f)   ARC2b kategória:                  repítési idő ……………………600 mp !!

                                                ebből a motorjárat max            60 mp

 

f)   ARC3 kategória:                    repítési idő ……………………480 mp !!

                                                ebből a motorjárat max            60 mp

g)  Az ARC rádióirányítású modelleknek a rendezőség által meghatározott területen belül kell leszállni. A zászlókkal, vagy természetes tereptárgyakkal kijelölt terület lehetőleg legalább 10.000 m2 nagyságú legyen (100x100m). Területen belüli leszállásnak minősül, ha a modell bármely része a kijelölt területen belül nyugszik meg. Területen kívüli leszállás esetén a startért nem jár pont. A repülési idő nem értékelhető, ha a modell a levegőben valamelyik alkatrészét elveszíti.

A.5.6      Értékelés

Minden repült teljes másodpercért 1 pont jár.

A verseny végeredménye a három repítés pontszámának összege.

Amennyiben a három forduló nem teljesíthető, pl. időjárási okból, illetve valamelyik fordulót meg kell szakítani, akkor az addig repített teljes forduló(k) összesítése adja a végeredményt.

AF1A: max.............................................. 540 pont

AF1B: max.............................................. 540 pont

AF1C: max.............................................. 540 pont

ARC1a, ARC1b, kategóriák:.............. max. 900 pont

ARC2a Texaco:.............................. max. 1800 pont

ARC2b elektromos                            max. 1800 pont !!

ARC3 elektrogumis                            max. 1440 pont !!

Amennyiben az első három helyen pontegyenlőség van, döntő startokat kell végezni.

Ha a döntő repítés(ek)et nem lehet végrehajtani, pl. időjárási okokból, a döntősök teljes egyetértése esetén a helyezések eldönthetők máshogy is, pl. sorsolással.

Az AF kategóriákban a feladat változatlanul hagyásával további starto(oka)t, kell lebonyolítani.

Az ARC1a, ARC1b, vitorlázó kategóriákban a döntő startokban a repülési idő 600 mp.

Az ARC2a Texaco, és ARC2b elektromos kategóriákban a döntő startokban a repítési idő 900 másodperc.

Az ARC3 kategóriában a döntő startokban a repülési idő 600 mp.

A döntőre a rendezőség 10 perces időtartamot jelöl ki, amely időtartamon belül meg kell kezdeni a feladat végrehajtását: vagyis a vitorlázó modelleknek le kell oldani,

az ARC2a ARC2b ARC3 motoros modelleknek el kell startolnia.

A  10 perces startidőn belül a versenyzőnek joga van egy második kísérletre az 5. pont betartásával.

A döntőre is vonatkozik az 1 percen belüli leszállási kötelezettség.

További pontegyenlőség esetén az előző döntő feladat célleszállással egészül ki, valamint a repítési idő túllépéséért másodpercenként kettő büntetőpontot kell levonni. A start eredménye a repítési pontszám, és a célleszállásért kapott pontszám összege. A célleszállásért járó pontszámok a következő táblázatban találhatók.

Távolság a jeltől (m)      Pontszám             Távolság a jeltől (m)      Pontszám

                      1  ......................   30                                9  ......................   14
                      2  ......................   28                              10  ......................   12
                      3  ......................   26                              11  ......................   10
                      4  ......................   24                              12  .......................   8
                      5  ......................   22                              13  .......................   6
                      6  ......................   20                              14  .......................   4
                      7  ......................   18                              15  .......................   2
                      8  ......................   16                              15  felett  ..............   0

A célleszállás helyét a talajon jól láthatóan kell megjelölni. A modell leszállási helyét a kijelölt ponttól a nyugalomba került modell orráig kell mérni, és egész méterre kell felkerekíteni.

 

 

 

Antik versenynaptár

2010

Verseny megnevezés és verseny kategóriák

Dátum

Hó/nap

Helyszín

Rendező egyesület

Főrendező neve

Címe/Telefon/e-mail

V. antik találkozó Vágselye (Sala)

04. 17.

Vágselye

 

Palo Rabek

 

Tavaszi Haraszti Kupa

ARC1a, ARC1b. ARC2a, ARC2b, ARC3

05. 22. (05. 23.)

Alsónémedi

DHVMK

Lukács Tibor

 

Vértes Kupa

ARC1b, ARC2a, ARC2b, ARC3

06. 05.

Kecskéd

Tatabányai VMK.

Szennyei József

 

Id. Rubik Ernő Kupa

ARC1b, ARC2a, ARC2b, ARC3

06. 12.

Esztergom

EMK

Bodrogi István

 

Aranyhomok Kupa

AREC1b, ARC2a

06. 19.

Kecskemét

KMSE

Fekete József

 

SAM EB.

06. 29. - 07. 04.

Mikulovice

Cseh Köztársaság

SAM 78.

Jaroslav Rybak

 

Varsányi Rezső Emlékverseny

ARC1b, ARC2a, ARC2b, ARC3

07. 10.

Nagykáta

Asbóth Oszkár Mod. Klub

Csonka István

 

Debreczeni Tibor Emlékverseny

ARC1b, ARC2a, ARC2b, ARC3

07. 17.

Szentgál

Herendi MK

Debreczeni Oszkár

 

Nagykőrös Kupa

ARC1b, ARC2a, ARC2b, ARC3

07. 24.

Nagykőrös

NVKMK

Székelyhidi József

 

Juhász Ferenc Emlékverseny

ARC1b, ARC2a, ARC2b, ARC3

07. 31.

Kunszentmiklós

Csepeli MK

Nagy László

 

Tóth Mihály Emlékverseny

ARC1b, ARC2a, ARC2b, ARC3

08. 07.

Tass

BPMSE

Meczner András

 

Benedek György Vándorkupa

ARC1a, ARC1b. ARC2a, ARC2b, ARC3

08. 21. (08. 22.)

Alsónémedi

DHVMK

Lukács Tibor

 

Szabó János Emlékverseny

ARC1b, ARC2a, ARC2b, ARC3

08. 28.

Kecskéd

Tatabányai VMK.

Szennyei József

 

Münnich Gyula Emlékverseny

ARC1b, ARC2a, ARC2b, ARC3

09. 04.

Alsónémedi

 

Csicsó Rozália

 

XI. Bányász Kupa

ARC1b, ARC2a, ARC2b, ARC3

09. 18.

Várpalota

VPMK

Mórocz Péter

 

Antik Országos Bajnokság

ARC1b, ARC2a, ARC2b, ARC3

10. 02.

Kecskéd

Tatabányai VMK.

Szennyei József