CO2-es szabadon repülő modellek versenyeinek

műszaki szabályzata

 

 

1.1.

Meghatározás

  Olyan repülőmodell, amelynek meghajtását dugattyús CO2-es motor végzi és amelyen a felhajtóerőt rögzített felületekre ható aerodinamikai erők biztosítják (tehát nem forgó, vagy csapkodó felületek). A motor CO2-es gázzal működhet.

 

1.2.

A CO2-es modell jellemzői

  A hordfelület nagysága és a modell súlya nincs megkötve.

 

1.3.

A repülések száma

  Minden versenyző hat hivatalos repítést végez, melyből az öt legjobb eredmény összegét veszik figyelembe.

 

1.4.

Hivatalos repülés meghatározása

a.)    Az első kísérlet, ha az 20 mp vagy annál több

b.)    A második kísérlet, bármennyi is a repült idő.

c.)     

1.5.

Kísérlet meghatározása

Kísérletnek számít, ha a modell elstartol és ha

a.)    A repült idő kevesebb mint 20 mp.

b.)    A modell egy része leválik a start, vagy a repülési idő alatt.

c.)     

1.6.

Egy kísérlet megismételhető,

ha a modell repülés közben egy másik modellel, vagy start közben egy személlyel ütközik. Ha a modell normálisan folytatja a repülést a versenyzőnek jogában áll kérni, hogy a repülést hivatalosnak fogadják el, még akkor is, ha ezt csak a kísérlet végén kéri.

 

1.7.

Kísérletek száma

  Egy hivatalos repítés első sikertelen kísérlete esetén a versenyzőnek joga van egy második kísérletre.

 

1.8.

Értékelés

a.)    Minden versenyző hat repítést végez és az öt legjobb eredményének összidejét veszik figyelembe a végső értékelésnél.

b.)    Holtverseny esetén az egyéni helyezések eldöntésére a verseny utolsó repítésének lebonyolítása után azonnal, további döntő repítéseket kell végezni. Minden egyes döntő forduló maximális repülési ideje az előző forduló maximális repülési idejéhez képes 30 mp-cel növekszik. A döntő repítések időtartama a csapatverseny értékelését nem befolyásolja, ezek csak az egyéni helyezések eldöntésénél és a díjak odaitélésénél jönnek számításba.

c.)    A rendezőség 15 perces időtartamot jelöli ki, mely alatt valamennyi döntős versenyzőnek el kell indítania a modelljét. Ezen 15 perces időtartamon belül a versenyzőnek joga van egy második kísérletre, ha első kísérlete sikertelen, az 1.5. pontnak megfelelően. A starthelyet minden döntő starthoz sorsolással állapítják meg.

 

1.9.

Időmérés

  A repülés idejét –az esetleges döntő startok kivételével- startonkénti repülések alatt 120 mp-ig mérik. Az időmérést megkezdik, ha a modell a versenyző kezét elhagyva, szabadon repül.

  Az időmérést befejezik, ha a modell a talajon vagy más akadályon leszáll, alkalmazva az FAI szabályzat erre vonatkozó valamennyi előírását.

 

1.10,

Segítők száma

 A versenyző egy segítőt vehet igénybe a starthelyet jelző rúdnál.

 

1.11.

Indítás

a.)    Az indítás kézből történik, a versenyző a talajon tartózkodik (ugrás, dobás megengedett).

b.)    Minden versenyzőnek magának kell elengedni a modellt.

c.)    A modellt a starthelyen jelző rúdtól mért kb. 5 m távolságon belül kell elengedni.

 

2.

VERSENYSZÁMOK

 

2.1.

CO2-es „kötött” kategória

 

2.1.1.

  Csak a „MODELA” cég által forgalomba hozott 0,27 cm3-es lökettérfogatú CO2-es motort,  a hozzá tartozó tartályt (5 cm3-es) és légcsavart (180x200) –mint egységet- szabad csak a modell meghajtásához használni. A CO2 gáz töltéséhez csak a motorhoz adott gyári töltőberendezés használható.

 

2.2.

CO2-es „szabad” kategória

 

2.2.1.

  Bármilyen típusú CO2-es motor és légcsavar használható. Tartályként legfeljebb egy db originál CO2-es patron, vagy az ennek megfelelő térfogatú tartály (maximum 10 cm3-es) használható.

 

2.3.

MAKETT kategória

 

2.3.1.

  A makett olyan repülőmodell, amely a levegőnél nehezebb repülőgép kicsiyített mása, embert szállított és repült.

 

2.3.2.

A CO2 makett modell jellemzői

  A makett modellnek a lehető legjobban hasonlítani kell –méretarány megkötése nélkül- az eredeti repülőgépre. A modell hajtásához bármilyen típusú CO2-es motor, tartály és légcsavar használható.

 

2.3.3.

A repülések száma

  Minden versenyző három hivatalos repítést végezhet, amelyből a legjobb repítés eredményét másodpercben veszik figyelembe.

 

2.3.4.

Időmérés

  A legjobb időeredmény, amit figyelembe lehet venni maximum 60 mp lehet, és a pontok száma megegyezik a mp-ek számával: maximum 60 pont.

 

2.3.5.

A repülőmodellek száma

  Minden versenyző maximálisan három modellel versenyezhet, helyezésnél csak a legjobb eredményt elért modell pontjait veszik figyelembe.

 

2.3.6.

Műszaki vizsga, pontozás

  A műszaki vizsga során a makett építőnek kötelező bemutatni egy hiteles háromnézeti rajzot. Ezen kívül minden olyan dokumentációt a zsűri rendelkezésére lehet bocsátani, ami bizonyítja a modell és az eredeti repülőgép közötti hasonlóságot. (fekete-fehér, vagy színes fotók, színezési utasítás, metszetek, „röntgen-kép”, kereskedelemben vásárolt tervek, műszaki leírások, gyári tervrajzok, könyvből, vagy egyéb irodalomból vett rajzok stb.)

  Két bírónak egymástól függetlenül kell értékelni az 1. sz. Pontozási Táblázatban megadott szempontok szerint a makettet. Ha az eltérés 20 pont, vagy nagyobb, újból, de közösen kell újra értékelni, megtárgyalva az eltérés okait.

  A műszaki vizsga végeredményét a két bíró által adott pontérték számtani átlaga adja meg. Az 1. sz. Pontozási Táblázat szerint értékelik a modell bonyolultságát, nehézségi fokát ( a kabin belső hűsége, ducok, törzs-, és szárnyforma, futómű bonyolultsága stb.) a felül-alulnézetét, az oldalnézetet, az elölnézetet, a színezést , a feliratokat, jelzéseket, a kidolgozás minőségét. A modell belső szerkezeti részeit (kivéve a kabin és berendezése) nem kell a pontozásnál figyelembe venni.

  Az így elérhető maximális pontszám: 90 pont.

 

2.3.7.

Felülértékelés

Azok a modellek, amelyeknél feltételezhető a konstrukcióból eredő alacsonyabb teljesítmény, „felülértékelési pont”-okat kaphatnak. (lásd 1. sz. táblázat) Többfelületű modell alatt értendő minden további hordfelület: 15 pont.

Többmotorosnak értendő minden további működő motor: 20 pont

„Különleges felülértékelést” adhatnak a pontozók: maximálisan 15 pontot

„Különleges felülértékelés”-i pontokat olyan elemekért adhatnak, amelyek csökkentik a repülési képességet és nincsenek benne az értékelő táblázatban (nyitható kabin, nyitható ajtók, működő behúzható futómű, póttankok, fegyverzetek, bombák eredeti légcsavarral repülés stb.)

Felülértékelésnél összesen elérhető maximális pontszám: 50 pont.

 

2.3.8.

Összértékelés

  Az összértékelésnél összeadják a műszaki vizsgán, az esetleges felülértékelésnél és a repült időért járó pontokat. A maximálisan így elérhető pontszám: 200 pont.

  Abban az esetben, ha két vagy több versenyző egyforma pontot ér el, akkor a sorrendnél az építési értékelés pontjait veszik figyelembe. Ha a modellező több modellt használt, a helyezési sorrendbe a legjobb modell által elért eredményt  számítják.

 

2.3.9.

Kitételek

  A modellnek azokkal az alkatrészekkel kell repülnie, amellyel értékelve voltak. Repítésnél az eredeti légcsavart és a behúzható futóművet le lehet szedni.

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Kukóczki Ferenc

 

 

1.sz. MELLÉKLET.

 

Verseny neve:

 

Verseny időpontja:

 

Modell neve, típusa:

 

Versenyző neve:

 

Születési éve:

Klub neve:

Senior

Junior

1. sz. TÁBLÁZAT

 

Kitűnő

Megfelelő

Rossz

Pontok

Bonyolultság, nehézségi fok

15-12

11-8

7-4

3-2

 

Felülnézet-alulnézet

15-12

11-8

7-4

3-2

 

Oldalnézet

15-12

11-8

7-4

3-2

 

Elölnézet

10-8

7-5

4-3

2-1

 

Színezés, felirat, jelzés

15-12

11-8

7-4

3-2

 

Kidolgozás minősége

20-16

15-11

10-6

5-2

 

Fe

lül

ér

ke

lés

Többfedelű, mélyfedelű, kacsa, tandem

15 pont

 

Többmotoros, csupaszárny, hidroplán sítalpas

20 pont

 

Különleges felülértékelés

Maximum 15 pont

 

Műszaki pontszám összesen:

 

 

 

Repülési Pontok

1. start

 

 

Kísérlet

 

 

 

Idő

 

 

*

*

2. start

 

 

*

*

 

3. start

 

 

*

*

Összes pontszám:

*

 

* Bírók aláírása.

Műszaki vizsgát végezte:

 

………………………….

 

………………………….

 

Szerkesztette : SRY

SRY MODELL 2006.09.05.