Tiszta szívvel, józan ésszel, kerepesi lelkülettel ?

Ezt ígérték nekünk. Mi lett belőle?

 

A Két Faluért Egyesület, a kerepesi Fidesz csoport támogatásával induló Franka Tibor polgármesterjelölt programja

 

Fogadó, nem elküldo hivatal

A Hivatal és az állampolgár viszonya megromlott, gyakran úgy érzi a választó, csak addig kedves, amíg szavaz, utána elzárkózik elole a hivatal: bejelentkezés, idopontkérés, ügyintézo letagadása, stb. Akinek baja vagy bejelentenivalója van, azt lerázzák. Olyan hivatalt szeretnék, amely fogadja, és nem elriasztja az embereket! Ezért minden munkanap fogadónap is egyben. A polgár eljön a hivatalba, akkor fogadni ot kötelezo! A polgármesternek is! Az ajtó nyitva! Az ügyintézonek viszont kötelezo kimenni a helyszínre!

Olyan hivatal kell, ahol a pénzügyi mozgások bárki számára kötelezoen hozzáférhetoek. A választópolgárnak, mint a testület „munkáltatójának” minderrol joga van tudni, számára titkaink nem lehetnek, nem is lesznek. Biztosítani fogom az átláthatóságot, tabu ügyek nincsenek. Ennek érdekében azon leszek, hogy a leheto legtöbb testületi ülés nyilvános legyen, mert a választópolgárok az önkormányzati testületbe választott képviseloik útján tudják gyakorolni az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat.

Felszámolom a korrupciót! Nincs uram-bátyám viszony, nincs hálapénz, hálatelek, vagy hálalakás. Ha hivatalba lépésemet követoen ilyenre bukkanok, azonnal nyilvánosságra hozom, és a szükséges eljárásokat megindítom. A községet 13 részre osztjuk, ennyi a képviselok száma. Így mindenkinek lesz képviseloje, akihez fogadóórán, illetve telefonon fordulhat. Ki függesztjük a hivatalban, leközöljük az újságban, melyik képviselo, melyik terület felelose.

A polgármester minden napja fogadónap egyben. Az én mobiltelefonom már most is nyilvános, az is marad, sot, mindig be lesz kapcsolva. A képviseloktol ugyanezt várom el, akik kéthetente fogadóórát kötelesek tartani, a lakosságot tájékoztatni. Minden második hónap utolsó péntekjén, délután hat órától Falugyulés keretében számolok be szolgálatunk eredményeirol, és válaszolunk a polgárok kérdéseire.

A ciklus félidejében, azaz 2008. oszén, ha az addig végzett polgármesteri munkámmal a szavazók nem lesznek megelégedve, akkor felajánlom a lemondásomat. Nem élosködni, szolgálni akarok. Ezért 2008. oszéig a polgármesteri fizetésem nem emelkedhet. Ugyanezt szorgalmazom a képviseloi tiszteletdíjak esetében is: két évig változatlanok maradjanak.

Megválasztásom esetén az október 1-jei választásokat követoen, október 30-án hétfon már Falugyulésen számolok be arról, mit örökölt az új testület, mit talált a kasszában, és mire számíthat a lakosság.

Az önkormányzati választás elotti szombaton, azaz szeptember 23-én, délután 16 órától nyilvános vitára hívom ki polgármester-jelölt ellenfeleimet a kerepesi iskola tornatermébe, mint a legnagyobb fedett helyiségbe, ahol programunk rövid ismertetése után minden lakossági kérdésre válaszolunk. Én biztosan ott leszek.

Ne nyúljanak a 250 millióhoz!

Tisztelettel, de nyomatékosan arra kérjük a Bók Károly vezette testületet, ha már a lakosság megkérdezése nélkül felvették, illetve megtartották a 250 milliós hitelt, akkor idejük lejárta elott három hónappal legalább ne költsék el, ne nyúljanak hozzá. Beláthatatlan káoszt okozhat, ha azok rendelkeznek a következo négy év sorsáról, akiknek a választásokat követoen nem lesz hozzá jogosítványuk, illetve nem lesznek számon kérhetoek az esetleges problémákért.

Azt gondoljuk, ezt a kérést, sot, követelést valamennyi józanul gondolkodó, a falu sorsáért aggódó kerepesi állampolgár nevében tesszük. Várják meg az önkormányzati választások eredményét. Ha gyoznek, beválthatják, amit elkezdtek, de ha veszítenek, akkor ne ok rendelkezzenek a következo évekre az új testület, meg az egész község zsebére! Út, járda és árok kell! De üres a kassza. Kerepes adóssága Bók szerint erre az évre 230 millió, néhány képviselo szerint viszont ennek a többszöröse. Mibol fizetjük vissza?

 

Tisztelt Honfitársaim, kedves kerepesi választópolgárok!

 

Nem tudjuk, ha gyozünk, valójában mennyire üres kasszát és mekkora adósságot örökölünk, éppen ezért felelotlenül ígéreteket – ami a pénzeket illeti – nem teszünk. Azzal is tisztában vagyunk, hogy mélyvízbe ugrunk, hiszen az ország gazdasági és mentális helyzete súlyos, ráadásul számos tényt és adatot nem ismerünk. Változhat az önkormányzati törvény, a képviseloi létszám, szigorodhatnak a megszorítások, tovább emelkedhetnek az energiaárak, és tovább csökkenhet a költségtámogatás. Már ennyibol is kitunik, irtózatosan nehéz, sokszor igazságtalan évek elé nézünk.

Többé nem mondhatjuk azt: nem érdekel, csináljanak, amit akarnak! A játék, a mi, azaz valamennyiünk borére megy. Ezért is fogadtam el azok tanácsát, akik azt kérték tolem, 25 éves közéleti és politikai pályám tapasztalatait, valamint ismertségemet, és kapcsolataimat kamatoztassam Kerepes érdekében. Azért vállalom, mert itt nottem fel, itt jártam iskolába, ide köt életem legszebb 25 éve. Ide köt testvérem, az o gyermekei, két unokatestvérem, és szüleim emléke, akik a kerepesi temetoben nyugszanak. Nem a megélhetés kerget, jól megélek a könyveim bevételeibol. Ne vegyék ezt nagyképuségnek, csak azért írom ide, mert többen is megvádoltak. Nem hazardírozok! Igaz, nincs piros helikopterem, nem is lesz, de senkibol, foleg nem a községbol akarok megélni.

A nyugdíj közelsége sem hajt, hiszen egy 1997-es baleset óta, amely során eltört a gerincem, nyugdíjas vagyok.

Vallom azt is, az önkormányzatiság elsosorban nem világnézeti kérdés. Majdnem teljesen mindegy, milyen vallású, milyen pártállású a képviselo, mert nekünk mindezektol függetlenül kell együttmuködnünk. Az eso – szoktuk mondani – mindenkire egyformán esik: a vallásosra, az ateistára, a párttagra, és a pártonkívülire egyaránt. Az utak, az oktatás, a víz- és a csatornázás nem párt specifikus ügyek, legalábbis önkormányzati szinten. Örülnék, ha minél több MSZP-ssel, Fideszessel és más szimpatizánsokkal dolgozhatnék együtt. Az oszinte sokszínuség elore visz. Magam nemzeti elkötelezettségu-, vallásos-, szociálisan baloldali érzelmunek, de valamennyi párton kívülinek tartom magam, mert egyiknek sem voltam, és vagyok a tagja. Országgyulési választásokon és a politikában sem párttagként, hanem csak pártok felkérésére és támogatásával, szimpatizánsként vettem részt. Ez nagy különbség! Akkor jobboldali vagyok, mondhatják rám. Mindenesetre a jelenlegi szociálliberális Gyurcsányi kormánytól, akárcsak az MSZP szimpatizánsok, én is balra állok.

Utak, járdák, vízelvezetés önerobol.

1./ A község közútjai, járdái, és vízelvezetése balkáni állapotokat tükröz. Felmerül az eddigi önkormányzatok felelossége. Mivel pénz nem áll rendelkezésre csak pályázati úton, az ido pedig sürget, az önkormányzat az építésre és karbantartásra saját üzemet hozna létre közhasznú munkák végzésére költségvetési formában.

2./ Az üzemben dolgozó munkanélküliek a foglalkoztatás ideje alatt maximálisan egy évig támogatásban részesíthetok a közvetlen költségek 70, illetve cigány foglalkoztatottak esetében 90 százalékig a megyei hivatal részérol.

3./ Közcélú munka keretében foglalkoztathatóak a rendszeres szociális segélyt kérelmezok, és az ilyen segélyben részesülok, akik így csak munka után juthatnak jövedelemhez.

4./ Saját üzemünkben gyártanánk beton járólapokat, és ároklapokat, valamint szegélyköveket, kizárólag a település számára.

5./ A járda- és ároképítés, valamint az utak zúzott kovel történo burkolása így állandóvá és folyamatossá válhatna.

6./ Emellett rendszeresen pályáznánk költségvetési pénzekre.

7./ Ennek megfeleloen az öneros kivitelezés megkezdésének érdekében a jelenlegi közhasznú tevékenységet átalakítanám, és hatékonyságát fokoznám.

8./ Saját üzem és munkaero felhasználásával évente 3-4 utcát láthatnánk el szórt köves felülettel, járdával, és vízelvezeto árokkal.

9./ Ezen munkák elvégzésében számítunk a lakosságra is. Például kapubeállók közös kialakítása, vízelvezeto árkok, és lefolyók építése, stb., az adott helyi problémákhoz illeszkedve.

Az általános iskolai oktatás reformja

1./ A kerepesi iskola tanulói létszáma sajnos tovább csökkent, alig haladja meg a 300-at, miközben csaknem 800 tanuló járhatna ide. Az intézmény, és a hozzá tartozó kisegíto iskola híre riasztja a szüloket. Az iskolában új igazgatót választottak az elkövetkezo öt esztendore. Ot a kötelezo és halaszthatatlan reform végrehajtásában maximálisan támogatni fogom az Iskolaszékkel együtt.

2./ Az iskolára a normatíván kívül plusz 70 milliót költöttek évente, ami óriási érvágás. A kiadás a létszám emelkedésével, az oktatási forma fejlesztésével csökkentheto. Azonnal be kell indítani a 8+4 évfolyamos oktatást, így 18 éves korig járhat oda a tanuló, és szakiskolai végzettséggel rendelkezik. Ez a megoldás.

3./ Meg kell valósítani a személyre szabott oktatást, mert a tanulók otthoni környezete között óriási eltérések tapasztalhatók. Be kell vonni a szüloket is ebbe a folyamatba. Törvény adta lehetoségen belül, de rendet kell teremteni. Fegyelem és minoség.

4./ Az iskolát nyitottabbá kell tenni, hiszen minden felszereléssel és jó adottságokkal rendelkezik. A tanfolyamokat, a szakköröket, és a sportolási lehetoségeket bovíteni kell, akár iskolagondnok alkalmazásával.

5./ Vissza kell- és visszaszerezzük az iskola jó hírnevét. Ellenkezo esetben finanszírozhatatlanná válik. A következo két év sok mindent eldönthet.

6./ A szilasi alsó tagozatos iskola bezárása óriási hiba volt. Így az iskoláskorú gyerekek már 7 éves kortól „kétlakiakká” válnak. Csak aludni járnak haza. Semmi sem végleges, minden rajtunk múlik. Nem zárkózom el a szilasi iskola újratárgyalása elo, hiszen Szilason több a gyerek, mint Kerepesen. Több is lesz.

7./ Az óvodák helyzete rendezettnek látszik, de az energia és egyéb áremelések, valamint a költségelvonások felvetik a négy intézmény külön-külön muködtetésének kérdését.

8./ Az óvodához, az iskolához ragaszkodom. Gyerek nélkül nincs jövo, kihal a település.

Közút, és közlekedés

1./ A község belso útjait az elobbiekben már ismertetett saját üzem muködtetésével burkolnánk és bovítenénk. Évente 3-4 utca készülne el!

2./ Kerepes és Szilasliget között csak az elhanyagolt Mogyoródi út az egyetlen köldökzsinór. Ki kell építeni a kerepesi Patkó és a HÉV állomás közötti körforgalmat. Ehhez Szilason le kell aszfaltozni a Hegy utcát, és a Szolo utcát egészen a Kerepesi állomásig. Így a szilasiak közül sokan nem a mogyoródi utat vennék igénybe, plusz busszal is könnyu volna eljutni a kerepesi állomásra.

3./ Az iskola és Szilas összeköttetése érdekében a Szilasligeti utat le kell aszfaltozni, és átvezetni váltakozó sávval a szilasi megálló alatti átjárón, és bekötni a Béke utcába. Így valósulhatna meg a körforgalom, amikor is a két település közlekedésileg is eggyé válhatna, és a Mogyoródi út forgalma sem járna életveszéllyel. A buszközlekedést teljesen meg kell reformálni, új alapokra kell helyezni.

4. / Tárgyalásba kezdek a Hungaroring vezetésével a Mogyoródi út felújításáról egészen a Ferencz József vendégloig. Szilas ne csak a hátrányát élvezze a három napos orületnek, húzzunk belole hasznot mi is.

5./ Legalább 3-4 buszmegállóban várófülke megépítése Szilas-Széphegyen.

Horgásztó, szabadidopark

1./ Régi ígéret, nem történt semmi. Most a Shaolin központ és egyetem felépülésével elonyös helyzet adódhat elsoként a melegvíz utáni próbafúrásra, majd pedig horgásztó kialakítására.

2./ A gyógy központ köré szervezodo idegenforgalom új távlatokat nyithat, ezért kituno befektetés lenne a fürdo vagy horgásztó szabadido parkkal és kereskedelmi egységekkel kibovítve. A lehetséges beruházókat, támogatókat azonnal felkutatnám.

3./ Munkahelyet teremtene, és önálló bevételt jelentene úgy, hogy a település lakossága is közeli és olcsó szabadido eltöltéséhez jutna.

Vállalkozói tanács

1./ Akár az országot, úgy Kerepest is a vállalkozók tartják életben, ezért nem csak akkor fontosak, amikor adót kell beszedni, meg vacsorát adni a nyugdíjasoknak.

2./ Megválasztásom esetén a testület mellett vállalkozókból álló öt fos tanácsot alakítanánk, melynek tagjai minden nyilvános testületi ülésen részt vehetnének, és véleményüket a döntések elott kötelezo volna figyelembe venni.

3./ Vállalkozók nélkül semmiben sem döntenék. A helyi vállalkozók mindenben elonyt élveznének. Munkát csak akkor végezhetne „külsos”, ha nincs kerepesi szakember. A vállalkozók minden segítséget megkapnának. Elsoként felülvizsgáljuk a temeto melletti lámpás csomópont kereskedokre gyakorolt hátrányos hatását. Megváltoztatjuk! Amint gyerek nélkül nincs jövo, úgy vállalkozó nélkül nincs jelen.

4./ Számomra három, vagy öt kerepesi vállalkozó és kereskedo többet jelent, mint bármelyik külföldi áruházlánc plázája. A kerepesi vállalkozó munkáját fontosabbnak tartom, mint bármelyik multinacionális új jelenlétét. Mindenben a hazait, a magyart, a kerepesit részesítem elonyben, érte dolgozok. Meg kell erosödnünk, mert már a levego sem a miénk. Kerepes érdekinek a védelmében elszánt vagyok.

Önkormányzat – egyház – pártok – civil szervezetek

1./ A településen élok 20 százaléka, azaz közel kétezer a katolikus vallású emberek száma. Frajna atyával és az egyháztanáccsal a kapcsolatom mindennapos lesz, véleményüket kérem, és igénylem. Ez jellemezné a testület hozzáállását más egyházak esetében is. Teljesen nyitottak vagyunk, elsosorban a történelmi egyházak, de más vallási csoportok felé is. Eloítélet nincs. Tiszteletben tartjuk és támogatjuk tevékenységüket: a hitoktatást, a rendezvényeket, az érdekeiket.

2./ A hivatal anyagi lehetoségeihez képes részt vállal és mindenben segít az egyházi tulajdonban lévo, a régi iskola helyére felépítendo katolikus közösségi ház és parókia megvalósításában.

3./ Elképzelheto ebben a kerepesi vállalkozók és kereskedok részvétele csakúgy, mint a jelenleginél jóval szerényebb és kisebb polgármesteri hivatal megépítése is.

4./ A Kerepesen muködo politikai pártok taglétszáma együttesen nem éri el a 100 fot, véleményüket és jelenlétüket a falu vezetésében mégis fontosnak tartom, és nagyra értékelem.

5./ Nem teszek különbséget önkormányzati szinten jobb- és baloldal között, ezért ha kíváncsiak rám, szívesen megyek az MSZP-hez, a Fideszhez, az SZDSZ-hez, a Jobbikhoz, bármelyikhez, és megtiszteltetésnek veszem, ha képviseloikkel együtt dolgozhatom Kerepesért. Most csak ez számít. Az egyéni hovatartozás másodlagos a közösségi érdekkel szemben.

6./ Ugyanakkor senkinek nem kell feladnia világnézetét. A rózsa attól szép, hogy létezik tulipán, a tulipán pedig attól, hogy nyílik szegfu. Mindenki azt szagolja, amelyik neki a legkedvesebb. Így fejlodhet sokszínu virágoskertté Kerepes. Pártszimpatizánsokkal egy párton felüli testület muködtetése. Ez a célom.

7./ A civil szervezetek elott megemelem a kalapom. Az o létszámuk valahol a vallásos és a pártok létszáma között tart, úgy félezer is lehet. Viszont ok vannak a legmostohább helyzetben, csak az önkormányzatra számíthatnak. Ha polgármesterré választanak, mindenben mellettük leszek, sot, örülnék, ha a választásokon sok civil szervezeti képviselo kerülne a testületbe. Ok hozzák a legtöbb áldozatot, ok a legodaadóbbak.

8./ Ha a civil szervezetek, a sportért tevékenykedo csoportok és más csoportok, ha a nyugdíjasklubok és kulturális csoportok széthúznak, akkor féloldalas testület alakulhat. Kérem, ez a legfontosabb szempont. Össze kell fogni! Alkalmasság és szimpátia. Ez a két dönto érv a megválasztandó képviselo és polgármester esetében. Alkalmas, de nem szimpatikus. Szimpatikus, de nem alkalmas. Melyik a fontosabb? Ön dönt.

Nyugdíjasaink megbecsülése

1./ Nyugdíjasainknak köszönhetjük a jelenünket. Becsülésükkel magunkról állítunk ki bizonyítványt. Oket megtépázta a történelem, közülük sokan méltatlanul kevés nyugdíjat kapnak, de önérzetesek, és nem kérnek segélyt. Ezért, ha a szomszédjuk, ismerosük, vagy hozzátartozójuk jelzi, a hivatal dolgozója házhoz megy, és a rászorultakat lehetoségeink szerint kérés nélkül is támogatjuk anyagilag.

2./ Az egyedülálló, vagy mozgásában korlátozott nyugdíjasaink kertjét rendben tartjuk, a füvet lenyírjuk, a földet felássuk, sot, eron felüli vállalkozásaikban, például költöztetés, segítünk a polgármesteri hivatal üzemének közremuködésével.

3./ Szociális gondoskodás, azaz orvosi ellátás, étkeztetés, takarítás, stb., színvonalát emeljük.

4./ Nem zárkózom el a becsapott szilasligeti nyugdíjasklub házának közös megvalósításától sem. A részletek megtárgyalása a választási eredmény függvénye, rajtam nem múlik.

5./ A nyugdíjasok kis közösségeit akár kulturális, akár szociális, vagy vallási csoportról legyen szó, mindenben támogatom, anyagilag segítem. Nézzünk fel az idosebbekre!

A cigány kisebbség felzárkóztatása.

1./Kerepesen három helyen közel félezer roma él, többségük munka nélkül, és szociálisan méltatlan körülmények között. A járdalap készíto üzem beindításával reményeim szerint 20-30, késobb akár 50 ember is munkához juthat. Ha az üzem fejlodik, a profilját is kibovíthetjük.

2./ Az aktív korú és munkára alkalmas munkanélküliek, illetve segélyezettek viszont a további támogatás helyett dolgozhatnak, sot dolgozniuk kell. Természetesen ez nem csak a cigány kisebbségre vonatkozik, hanem valamennyi állásnélkülire Kerepesen.

3./ Az összehangolt és hatékony romaügyek vitelére cigány származású képviselojelöltet indítunk, aki ha bekerül a testületbe, o lesz az „élo” kapocs a testület és a cigány kisebbség, annak vezetése között.

4./ A roma gyerekek oktatási- nevelési, illetve egészségügyi ügyeiben szorosan, sot személyre szólóan együttmuködünk az iskolaigazgatóval, és a gyermekorvossal. Hatékonyan és határozottan szeretnénk jó irányban javítani a kerepesi cigányság helyzetén, méghozzá a cigányság aktív közremuködésével, valamint a cigány és nem cigány lakosság közötti viszony alakításában is lépéseket kívánok tenni.

5./ Támogatom a cigány kisebbség kezdeményezéseit, kulturális megnyilvánulásait, segíteni fogom felemelkedésüket és küzdelmüket az egyenlo jogok és kötelezettségek jegyében.

6./ Ez a munka kényes, olykor sértodésekkel és vádaskodásokkal terhelt. Annyit már most ígérek: következetes és kitartó leszek az egyenlo jogok és egyenlo kötelezettségek betartásával, és betartatásával.

Környezetvédelem, közbiztonság, egészségügy

1./ Elindítjuk a Virágos Kerepes az élheto település mozgalmat, amelynek keretében részben önkormányzati segítséggel rendezettebbé válhatnának a település utcái. Kialakítjuk az újszülöttek parkját, ahol a csecsemok szülei fát ültethetnek az új élet fogantatása alkalmából.

2./ A törvény szigorával lépünk fel a fakivágás, a kábelégetés, az elgazosodás, a parlagfu, és a szemetelés ellen. Park és fatelepítést támogatunk.

3./ Ugyanakkor eltöröljük az igazságtalan legutóbbi 500 forintos szemétdíj emelést, miközben legalább három ponton felállítjuk a szelektív hulladékgyujtoket. Ismét lenne lomtalanítás, és hat helyen óriási konténer kihelyezés, ahová a kukába nem való hulladékot lehetne elhelyezni díjmentesen.

4./ Az önkormányzat segíti, és anyagilag támogatja a polgári orség megerosítését, számukra minden lehetoséget igyekszünk biztosítani, mert a közbiztonság közérdek.

5./ Támogatjuk és segítjük a cigány polgárorség felállítását is.

6./ Megkezdem az egyeztetést önálló körzeti megbízott foglalkoztatásáról Kerepesen a gödölloi Rendorkapitánysággal.

7./ Az orvosi rendelok állapota különösen Kerepesen csapnivaló a Tölgyfa utcában. Ez nem lehet pénzkérdés! Nincs EKG berendezés, nincs újraéleszto berendezés. Ezeket beszerezzük.

8./ Felülvizsgáljuk és szigorítjuk az orvosi ügyelet és a rendelések rendjét. Nem az orvos van a betegért, hanem fordítva. Szilason jól muködik.

9./ Tárgyalunk mentoautó közös üzemeltetésére a környezo településekkel, hogy betegeinket hét végén ne kelljen távolabbi ügyeletes kórházakba szállítani.

10./ A védonoi szolgálatot fejlesztjük, hatékonyságát növeljük.

Településfejlesztés és ivóvíz

1./ Megállítjuk a kertvárosias település további rombolását! Nem kell több emeletes lakótelep, hiszen az infrastruktúrára nincsen pénz. Nem több lakos kell Kerepesre, hanem minoségi közösségi utak, terek és létesítmények valamint új beruházások.

2./ Nem engedjük felépíteni Szilason az újabb emeletes házakat az állomás tövébe.

3./ Felülvizsgáljuk a kerepesi iskola mögötti telkek körül kialakult vitákat, sot korrupcióra vonatkozó állításokat.

4./ Felülvizsgáljuk az eddig megépített és gyanúba keveredett telepek körülményeit.

5./ Ha visszaélésekre bukkanunk, azonnal megtesszük a szükséges eljárásokat.

6./ Semmilyen belterületbe vonás és nagyszámú építési eljárás a lakosság beleegyezése nélkül nem történhet.

7./ Felülvizsgáljuk a lakcímbejelentéseket, mert sok a „fiktív” kerepesi lakos. A törvények betartásával, de szigorúan fellépünk a szabálytalankodók ellen.

8./ Megnyugtatóan rendezni kell az ivóvíz ellátást. A nitrátos víz pótlására nem jó megoldás az üveges víz. A megfelelo vizsgálatok után azonnal rendezzük az egészséges ivóvízhez jutás lehetoségét. A pesti ivóvizet kell eljuttatni Kerepes minden részére, ha a kutak nitrátosak. Ezen leszünk.

Sport, kultúra, szabadido

1./ Támogatom a focipálya mögötti fedett mufüves létesítmény kialakítását, bérleti díj helyett cserébe a község sportolói ingyenesen használhatják azt edzésekre.

2./ Megemelem a labdarúgás támogatását és mindenben segítem a sportkör által elnyert pályafelújítást. Szorgalmazom új szakosztályok – kosárlabda, ping-pong, tenisz – beindítását, pályák kialakítását.

3./ Támogatom egy szilasi játszótér azonnali kialakítását és a társadalmi munkában létesített jégpálya rendbetételét, téli megvilágítását. Vigyük be a gyerekeket az utcáról. Kivizsgáljuk a szilasi játszótér pályázati ügyét. Volt ilyen.

4./ Támogatom az önerobol épült szilasi templom elektromos haranggal való felszerelését.

5./ Támogatom a kerepesi mellett a szilasi Szent László napon évente megrendezendo búcsút és ünnepséget. Alakuljon ott is a hagyomány.

6./ Megemelem valamennyi nyugdíjas klub és civil szervezodés évi támogatási összegét. Évente kétszer ingyenes buszkirándulást szervezünk számukra.

7./ A szilasi faluház felügyeletét, kulcsait és idobeosztását a szilasi nyugdíjasklub hatáskörébe adom, hogy céljaik szerint használják, és alakíthassák át.

7/a./ Támogatom a kerepesi és szilasi teleházakat helyiséggel, tárgyi berendezésekkel, és lehetoség szerint anyagiakkal is.

7/b./ A kerepesi faluház külso és belso renoválásra szorul. Elvégezzük, szépítjük. A muködtetésére szánt pénzt emelni szándékozom a színvonallal együtt.

8./ A kerepesi temeto kerítését, amely szégyen, azonnal el kell bontani és a helyhez illoen kell kialakítani. A régi ravatalozó épületét urnatemetové alakítanánk át.

9./ Meg kell menteni Kerepes legrégibb épületét, a régi kultúrházat, amelyben a tájház is méltó helyet kaphatna. A településnek nincs igazi muvelodési háza. Elsoként a tulajdonossal, meg egy tetocserével kezdeném.

10./ Rövid idon belül az oslakosságra tekintettel szlovák és német testvérvárosok után néznénk, és évente országos, sot nemzetközi népzenei fesztivált rendeznénk Kerepesen. Saját csoportjaink fellépéseit anyagilag is támogatnánk.

11./ Ugyancsak évente a Petofi hagyományokra tekintettel országos szavalóverseny helyszíne lenne az iskola. A községi könyvtár iskolai elhelyezése nem szerencsés, a lehetoségeket felülvizsgáljuk.

12./ Támogatok minden, a fiatalok részérol érkezo kulturális-, zenei- és vallási rendezvényt. Támogatom egy évenként megrendezendo Kerepesi Fiatalok Fesztiválja musoros est megszületését. Szorgalmaznám tini- és ifjúsági klubok muködését.

13./ Ünnepnapok környékén visszaállítanám a régi hagyományt, amikor kisbíró nagydobbal hirdetné ki, tenné közzé a falu történéseit.

14./ A polgármesteri hivatal újságját valódi lakossági fórummá tenném, amelyben elsosorban a lakosok véleménye és kritikája kapna hangsúlyt. Tabu téma nincs.

15./ Megalakítanánk Kerepes kistérségi rádióját, mely az interneten már ma is elérheto. Itt minden héten egyszer a polgármester adna tájékoztatást a hivatal tevékenységérol, és fogadná a lakosok telefonkérdéseit. Tabu téma itt sincs.

Amennyiben elnyerem a kedves választó bizalmát, azonnal lobbi tevékenységbe kezdek valamennyi illetékes hivatalban és minisztériumban. Az elso pillanattól kezdve külön pályázatfigyelo- és író szakembert alkalmazok. Beruházókat keresek, és az „árucsere” jó felhasználásával tokeeros vállalkozókat igyekszem a térségbe csábítani. Kiváló kapcsolatot, együttmuködést építek ki Gödöllovel, Kistarcsával, Csömörrel, Nagytarcsával.

Minden jóravaló, tisztességes, a településért és benne önmagáért tenni akaró emberrel szívesen dolgozom együtt. Mindenkivel tárgyalok, még az ördöggel is, ha abból Kerepesnek haszna lehet. Az iménti programpontjaimat szeretném az Önök személyes véleményével kiegészíteni. Ezért észrevételeikért, és a helyi problémákért házhoz megyek. Hívjanak! Franka Tibor, telefon: 06-30/332-7457. Írjuk a programot együtt! Kérem, hívják fel a figyelmemet más fontos, és helyi gondokra, hívják fel a figyelmemet saját hibáimra, adjanak tanácsokat, hiszen tévedhetetlen ember nincs.

Ugyanakkor hívok mindenkit, aki többet és jobbat akar a Két Faluért Egyesület táborába. Mindenkire szükség van, a fiataltól a nyugdíjasig. Keresem a kapcsolatot a Fidesszel, az MSZP-vel, a civil szervezetekkel, egyesületekkel, az amator csoportokkal, és a nyugdíjas klubokkal, röviden mindenkivel. Ha hívnak, szívesen a helyükbe megyek. Ne féljenek! Ne ijedjenek meg azoktól, akik irigységbol, rosszindulatból, vagy saját érdekük védelmében igaztalan kritikákkal riogatnak. Kérdéseiket tegyék fel nekem. Válaszolok valamennyire.

Józan ésszel, tiszta szívvel, kerepesi lelkülettel! Ez az én választási jelmondatom. Végleges programot, amelynek kialakításához az Önök, azaz mindenki segítségét kérem, szeptember elején juttatom el postaládáikba.

Köszönöm megtisztelo figyelmüket, várom hívásaikat.

 

Franka Tibor

A Két Faluért Egyesület

Polgármester-jelöltje

06-30/332-7457