volt1x1Kt

 

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy Kerepestarcsa…..Az országban térségünket még mindig Kerepestarcsa néven ismerik, nem véletlen hisz  az 1978-ban kötött 16 évig tartó házasság nyomot hagy maga mögött. De a 1995. Jan 1- kimondott szét-„válás” is. A válás megtörtént, de a válóper még tart. Most 13 éve van ismét külön Kerepes és Kistarcsa.
A vagyon megosztás viszont, mégsem lezárt fejezet, sőt még mindig felborzolja a kedélyeket.  
A Szilas Televízió úgy gondolta ideje lenne tiszta vizet önteni a pohárba és szervezett egy vitafórumot, amire meghívta a két település első embereit.

E_L
Tóth Szabolcs és Franka Tibor polgármesterek, 2007.06.27.-én a két település határán lévő Sierra Music - Klubban rendezett találkozón nyilvánosan a helyi médiák, és a két falu megjelent lakossága előtt beszélték meg, a szétválás okozta sérelmeket, panaszokat és  
a mind két oldalról felmerült problémák kerültek kibeszélésre.

Indulásként egy a Szilas Tv- által készített kis „történelmi összefoglaló” került levetítésre Kistarcsa – Kerepes – Kerepestarcsa korábbi eposzaiból, a mai állapotig.

Majd szót kaptak a polgármesterek.

FT1 tsz

 

Franka Tibor száz Milliós nagyságrendet emlegetett, perértékként, melynek egy része Kerepest illetné meg. Felmerült az Auchan által Kistarcsa részére kifizetettet 25 Milliós közmű-hozzájárulás kérdése is melyet Kistarcsa jogtalanul fogadott el, mivel ez a közös tulajdonú Szilasvíz Kft-t illette volna, de sokkal nagyobb összegben.
A Villért Rt.- részvények kérdését tiszta ügynek látta, hogy 13-13 Millióra kéne elosztani.
A Szilasvíz Kft volt a következő pont, mely 50-50% arányban közös tulajdon de Kistarcsa egy új kútfúrás ráeső felét nem fizette meg, amely 10 millió körül lenne.


Tóth Szabolcs Kistarcsai polgármester szerint Kerepes akart szétválni- és az akkor alakult két bizottság megegyezett az érdemi kérdésekben. Utalt több perre, amik még megelőzték a mostaniakat, például az átjáró gyerekek néven ismert pert melyben Kistarcsa nyert. Egyébként szerinte az volt Kerepes pervesztésének oka hogy az akkori polgármesteri hivatal elismerte, hogy jogos a követelése Kistarcsának, az egyébként precedens értékű jogi esetben.
Üdvözölte a vízközmű vagyonmegosztását de a kútfúrás költségét vitatná.
Említette hogy a közös uszoda tulajdonjogáról Kerepes akkori polgármestere testületi határozat nélkül lemondott.
  A vagyonmegosztás visszatérő kérdés volt a vitafórumon. és sok minden egyéb megoldatlan kérdés is elhangzott, de ezt itt nehéz lenne mind felsorolni. Nem igen érintették viszont azoknak a felelősségét, akik a kialakult helyzetről tehetnek, akik valamilyen érdektől vagy akár érdektelenségtől vezérelve az osztozkodást annak idején, nem a helyzet magaslatán állva tették. Egyébként meglepő hogy a szétválási biztos Kerepes részéről az a Bók Károly volt, aki később Tóth Lajos úr után lett polgármester.
Talán ami hiányosság volt, de nem a rendezőknek felróható, hogy azok a személyek, akik a közvetlen Kerepestarcsá-vá alakulásban és a szétválásban jelentős szerepet vállaltak, vagy abban az időben képviselők és polgármesterek voltak nem igen mutattak érdeklődést a rendezvény iránt.
A fórum végén mindkét polgármester arra a futurisztikus kérdésre, hogy ha rajtuk múlna a szétválás, megtennék e ma is ezt a lépést? Egyöntetűen válaszoltak, hogy nem. Hiba volt tehát a szétválás, de egy közös jobb jövő érdekében az együttműködésre a térségben mindketten több hangsúlyt helyeznek.

 (A fórum teljes felvétel a Szilas Tv-ben és a Kerepes Rádióban többször is elhangzott)

                                                                                                                                 Ugró János