Köszöntünk mindenkit ! Európai Méhész oldal megyei szinten elérhetõ honlapján .

Europai Méhész

Tisztelt méhészek itt pár sorban bemutatkozó oldalt láthatok a Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megye Megyei méhészekrõl


Méhészek száma : 1242    (méhegészségügyi jelentések alapján )

Méhcsaládok száma:  80075 család


Méhlegelõ :

Zárlat alatti települések:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

 

 

 

Méhegészségügyi zárlatok 2008.08.10.-én

(nyúlós költésrothadás miatt)

 

 

 

Városok:

Nyíregyháza, Napkor, Nyírpazony

 

Községek:

Mándok, Tiszamogyorós, Eperjeske, Tiszebezdéd, Tuzsér, Komoró, Tornyospálca, 

                Tiszaszentmárton, Fényeslitke

Nagyhódos, Kishódos, Garbolc, Méhtelek, Rozsály, Tiszteberek

Szorgalmatos,  Tiszavasvári, Tiszalök

 

Balkány, 2008.augusztus 11.

 

 

                                                                             Terjéki Ferenc

                                                                             szaktanácsadó

                                         

 


Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

 

JÚNIUS havi fogadóórák

 

 

Nap

Időpont / helyszín

1

Vasárnap

 

2

Hétfő

8-12    Balkány, Ady E. út 8

17-20 Nyíregyháza, Vasutas Műv.Központ, Nyíregyháza, Toldi út

3

Kedd

 

4

Szerda

 

5

Csütörtök

 

6

Péntek

 

7

Szombat

 

8

Vasárnap

 

9

Hétfő

8-12  Balkány, Ady E. út 8 sz.

17-20 Balkány, Kossuth út, József A. Művelődési Ház

10

Kedd

9-11   Nyíregyháza, Arany J. út 7. I.e.2 sz.

11

Szerda

9.30-12 Fehérgyarmat, Kossuth tér 36-38

13-15    Vásárosnamény, Szabadság tér 1

12

Csütörtök

 

13

Péntek

 

14

Szombat

 

15

Vasárnap

 

16

Hétfő

8-12 Balkány, Ady E. út 8 sz

17-20 Mátészalka, Kölcsey út 2 sz

17

Kedd

 

18

Szerda

 

19

Csütörtök

9-10.30  Berkesz, Rákóczi út 7 sz.

11-12.30Kisvárda, Török út 34

14-16    Tiszavasvári, Városháza tér 4 sz.

20

Péntek

 

21

Szombat

 

22

Vasárnap

 

23

Hétfő

8-12  Balkány, Ady E. út 8 sz.

24

Kedd

 

25

Szerda

9-11  Nyírbátor, Szabadság tér 22

26

Csütörtök

 

27

Péntek

 

28

Szombat

 

29

Vasárnap

 

30

Hétfő

8-12  Balkány, Ady E. út 8 sz.

 


JÚLIUS havi fogadóórák

 

 

Nap

Időpont / helyszín

1

Kedd

 

2

Szerda

 

3

Csütörtök

 

4

Péntek

 

5

Szombat

 

6

Vasárnap

 

7

Hétfő

8-12  Balkány, Ady E. út 8 sz

17-20 Nyíregyháza, Toldi út 23

8

Kedd

9-11   Nyíregyháza, Arany J. út 7 sz. I/2

9

Szerda

9.30 -12 Fehérgyarmat, Kossuth tér 36-38

13-15     Vásárosnamény, Szabadság tér 1

10

Csütörtök

 

11

Péntek

 

12

Szombat

 

13

Vasárnap

 

14

Hétfő

8-12    Balkány, Ady E. út 8 sz.

17-20Balkány, Kossuth út

15

Kedd

 

16

Szerda

 

17

Csütörtök

9-10.30 Berkesz, Rákóczi út 7 sz

11-12.30 Kisvárda, Török út 34 sz.

14-16 Tiszavasvári, Városház tér 4 sz.

18

Péntek

 

19

Szombat

 

20

Vasárnap

 

21

Hétfő

8-12    Balkány, Ady E. út 8 sz.

17-20 Mátészalka, Kölcsey út 2

22

Kedd

 

23

Szerda

 

24

Csütörtök

 

25

Péntek

 

26

Szombat

 

27

Vasárnap

 

28

Hétfő

8-12  Balkány, Ady E. út 8 sz.

29

Kedd

 

30

Szerda

9-11  Nyírbátor, Szabadság tér 22

31

Csütörtök

 

 


AUGUSZTUS havi fogadóórák

 

 

Nap

Időpont / helyszín

1

Péntek

 

2

Szombat

 

3

Vasárnap

 

4

Hétfő

8-13 Balkány, Ady E. út 8 sz

17-20 Nyíregyháza, Toldi út 23

5

Kedd

 

6

Szerda

 

7

Csütörtök

 

8

Péntek

8- 17 Balkány, Ady E. út 8 sz.

9

Szombat

 

10

Vasárnap

 

11

Hétfő

8-12 Balkány, Ady E. út 8 sz

17-20 Balkány, Kossuth út

12

Kedd

9-11  Nyíregyháza, Arany J.út 7 I/2.

13

Szerda

9.30-12 Fehérgyarmat, Kossuth tér 36-38

13-15    Vásárosnamény, Szabadság tér 1 sz

14

Csütörtök

 

15

Péntek

8-17  Balkány, Ady E. út 8 sz.

16

Szombat

 

17

Vasárnap

 

18

Hétfő

8-12 Balkány, Ady E. út 8 sz.

17-20 Mátészalka, Kölcsey út 2 sz

19

Kedd

 

20

Szerda

 

21

Csütörtök

9-10.30 Berkesz, Rákóczi út 7 sz

11-12.30 Kisvárda, Török út 34

14-16    Tiszavasvári,  Városháza tér 4 sz

22

Péntek

8- 12 Balkány, Ady E. út 8 sz.

23

Szombat

 

24

Vasárnap

 

25

Hétfő

8-12 Balkány, Ady E. út 8 sz.

26

Kedd

 

27

Szerda

9-11 Nyírbátor, Szabadság tér 22 sz

28

Csütörtök

 

29

Péntek

8-12 Balkány, Ady E. út 8 sz.

30

Szombat

 

31

Vasárnap

 

 


 

 Fontos !

A méhész méhtartással kapcsolatos állategészségügyi kötelezettségei

- tájékoztató méhészek számára -

 

 

Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény

 

Az állattartó köteles

5. § c) állata betegségérõl vagy annak gyanújáról az állatorvost haladéktalanul értesíteni, a beteg, illetve betegségre gyanús állatát megvizsgáltatni, az állatorvosnak az állat (állomány) kezelésére és a betegség továbbvitelének megakadályozására adott utasításait – jogszabályban meghatározott esetekben – végrehajtani.

 

5. § d) állatának az állat-egészségügyi hatóság által járványügyi, illetve higiéniai okból elrendelt vizsgálatát, kezelését, védõoltását, elszállítását, levágatását, illetve leölését tûrni, a feladatot ellátó állatorvos részére segédszemélyzetrõl gondoskodni, és a kárenyhítési kötelezettségének megfelelõen közremûködni

 

A méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek egyes betegségeinek megelõzésérõl és leküzdésérõl szóló 70/2003. (VI: 27.) FVM r.

 

2. § A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétõl számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjénél… Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggõ területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévõ méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.

 

3. § (1) A méhész köteles a méhek tavaszi tisztuló kirepülése és a beteleltetés közötti idõszakban a méhcsaládjait legalább három hetenként méhegészségügyi szempontból ellenõrizni.

 

3. § (2) Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségre utaló jelek, illetve bizonytalan jellegû elváltozások észlelése esetén a méhész haladéktalanul köteles értesíteni errõl a méhegészségügyi felelõst vagy a hatósági állatorvost. Varroa-atkák felszaporodása esetén köteles a rendeletben foglaltak szerint gyógykezelést végrehajtani.

 

3. § (3) A méhész köteles tûrni és mindenben elõsegíteni a hatósági állatorvos vagy a méhegészségügyi felelõs által végzett vizsgálat, illetve egyéb intézkedés lefolytatását.

 

4. § (1) A méhészkedésre alkalmas, üres méhlakást úgy kell tárolni, hogy abba a méhek se a kijáró nyíláson, se az esetleges réseken ne juthassanak be. A méhészkedésre alkalmatlan, üres méhlakást meg kell semmisíteni. Használt méhlakást, annak tartozékait, méhészeti felszerelést csak fertõtlenítés után szabad másnak átadni.

 

4. § (2) Méheket fertõzött méhészetbõl vagy ismeretlen helyrõl származó mézzel etetni tilos.

4. § (3) Lépet szabadban, vagy méhcsalád és méhraj kaptárján kívül, méhek számára hozzáférhetõ helyen tartani tilos. Használt lépet csak engedélyezett mûlépkészítõ üzemben való ipari feldolgozásra lehet átadni, illetve eladni.

 

8. § (1) A méheket – beleértve az anyát és a fiasítást is – állandó tartási helyükrõl átköltözés, vándoroltatás vagy elidegenítés esetén egy hétnél nem régebbi állatorvosi igazolással szabad kiszállítani.

8. § (4) A méhész az állatorvosi igazolást a vándoroltatás során köteles mindig magánál tartani és ellenõrzés esetén bemutatni.

9. § (1) A méhek kiszállítását a kiszállítást megelõzõ, beszállítását annak megtörténtét követõ hetvenkettõ órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzatjegyzõjének.

9. § (3) A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzõnél hetvenkettõ órán belül bejelenteni.

 

14. § (1) A méz felvásárlásakor a méhésznek állategészségügyi bizonyítványt kell beszerezni, amit a méz tárolási helye szerint illetékes hatósági állatorvos négy példányban állít ki.

 

14. § (4) A méz tárolására csak tiszta tárolóedény használható, amely a méz mint élelmiszer tárolására alkalmas, és megfelelõen fertõtleníthetõ. … A méhésznek a saját méhészetébõl származó mézet úgy kell tárolni, hogy ahhoz méhek ne férjenek hozzá.

 

16. § (4) A betegség gyanújának megállapítását követõen, de még a mintavételt megelõzõen a méhészet valamennyi méhlakását – ha korábban nem volt megjelölve – a késõbbi pontos azonosítást lehetõvé tévõ módon, tartósan meg kell jelölni. A méhlakások megjelölése a tulajdonos feladata.

 

21. § A betegség felszámolásával kapcsolatos fertõtlenítést a 6. számú mellékletben leírtak szerint kell végrehajtani. A fertõtlenítés elvégzése vagy elvégeztetése – a hatósági állatorvos felügyelete és irányítása mellett – a méhész kötelezettsége.

 

Az állatgyógyászati készítményekrõl szóló 50/2006. (VI. 28.) FVM r.

 

75. § (4) Az élelmiszer-termelõ állat tulajdonosának vagy tartójának nyilvántartást kell vezetnie az állatgyógyászati készítmény vásárlásáról, birtoklásáról és alkalmazásáról, és a nyilvántartást a kezeléstõl számított öt évig meg kell õrizni.

            A nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a) a vásárolt, birtokolt, illetve alkalmazott állatgyógyászati készítmény nevét, mennyiségét, adagolását, és az alkalmazás módját

            b) a készítmény forgalmazójának nevét és címét

            c) az alkalmazás idõpontját és idõtartamát

            d) a kezelt állatok faját, számát és azonosító adatait

e) az állatorvosi tájékoztatást, illetve az állatorvosi vények, megrendelõk másodpéldányait

 
 
Rendezvények :


Hírdetések :
Méhészeti eszközforgalmazók elérhetõségei :

Turisztikai nevezeteségei a megyének .

Feltöltés alatt.

Minden információ fontos lehett , ép ezért segítsétek a megyei oldalak szerkesztõit .
Hírdetések ingyenesek .E-mail


champion boxers