Azeri nyelven:

Azərbaycan marşı

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız,
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz,
Üç rəngli bayrağinla məsud yaşa!
Üç rəngli bayrağinla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu,
Hüququndan keçən əsgər
hərə bir qəhrəman oldu.
Sən olasan gülüstan
sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan.
Namusunu hifz etməyə.
Bayrağını yüksəltməyə.
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır.
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!